Anda di halaman 1dari 1

2017.

godina
Behudina Selmanovica, raskrsnica Narodne revolucije kod Stihl prodavnice, Narodne revolucije iznad
Slavije, Iva Lola Ribara, raskrsnica kod kamenog mosta, Premcanska, Osmana Djikica, Marka Miljanova,
raskrsnica Drvarska Zlatiborska, Stevana Samardzica, ulica prema Manastiru, ulica kroz park do motela
Vodice, ulice na Strazici oko spomenika, Pavla Bulatovica, Radnicka ulica , ukupno asfaltirano 15 ulica u
duzini od 2549,10 m, u ukupnoj povrsini od 15642,50m2 I ukupna vrijednost radova je 200,729,39 eura

2016. godina
Asfaltiranje gradskih saobraćajnica Sanacija i presvlačenje kolovoznih i pješačkih površina rađena je u
zavisnosti od stepena oštećenja površine tako da je rađeno na ukupno 31 saobraćajnicu gdje je ugrađeno
3.740,37 tona asfalta što je finansijski iznosilo 354.796,56€. Radovi su izvođeni u sledećim ulicama:
Marka Miljanova, Barska, Čačanska, staza kod Hrama Sv. Georgija, parking ispred bolnice, staze u krugu
kasarne, Kozaračka, Mila Peruničića, Blaža Jovanovića, Vuka Karadžića, Boljanićka, Kralja Petra I, Vuka
Kneževića, Sutjeska, plato ispred Gimnazije, Tršova, Slobodana Dragaševića, Drvarska, Podgorička, IV
Sandžačke, Manastirska, Nemanjina, II Proleterske, Vase Čarapića, Miša Cvetkovića, Boračka, Njegoševa,
20 Novembra, Baja Mirkovića, Lovćenska, Avalska. Posao je nakon tendera povjeren preduzeću
„Crnagoraput“ a radovi su izvedeni u julu 2016. Godine

2015. godina
Rekonstrukcija dijela ulica „Vuka Kneževića“ i „1. Decembra“ Preduzeće „ViNG“ je sredinom 2015. godine
izvršilo asfaltiranje dijela saobraćajnica ulica „Vuka Kneţevića“ i „1. decembra“ ĉime je okonĉalo posao
rekonstrukcije na ovom potezu u te dvije gradske ulice vrijedan 137.000 €. Posao je finasirala Vlada Crne
Gore preko Direkcije javnih radova. Gro radova izveden je tokom 2014.godine kada je završena i
rekonstrukcija ulice „Boška Buhe“. Rekonstrukcija ulice „Boška Buhe“ Centar grada dobio je savremenu i
modernu saobraćajnicu sa novim kolovozom, trotoarom, atmosferskim, fekalnim i vodovodnim
instalacijama, uliĉnom rasvjetom i novim podzemnim elektroenergetskim instalacijama. Radovi su
finansirani, preko Direkcije javnih radova, sredstvima Kapitalnog Budţeta, u iznosu od 208.000 eura.
Asfaltiranje gradskih saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za saobraćaj Asfaltirano je oko 1,8 kilometara
gradskih saobraćajnica u naselju Radosavac, u „Volodjinoj“ ulici i u ulici „Serdara Janka Vukotića“. Ove
poslove realizovala je i finasirala Direkcija za saobraćaj Crne Gore Ukupna površina presvuĉenih
saobraćajnica je 12.600 metara kvadratnih. Asfaltiranje gradskih saobraćajnica Izvršeno je presvlaĉenje
kolovoznih površina asfaltnom masom na 12 gradskih ulica u ukupnoj površini 15.195,21 m2 i to: Ulica
„dr Sava Dimitrijevića“, „Bihaćka“, „Uroša Ruţiĉića“, „Ivana Milutinovića“, „Sutjeska“,
„Lovćenska“, „Kralja Petra I“ (dio od raskrsnice sa ulicom „Mila Peruniĉića“ do „Uroša Ruţiĉića“)
„Boljanićka“, „Tanasija Pejatovića“, „Avalska“, „Nikole Pašića“ „Dušana Obradovića“. Posao je
nakon tendera povjeren preduzeću „Crnagoraput“ i ugovoren na iznos 357.792,54 eura. Radovi su
izvedeni u posljednjem kvartalu 2015. godine.