Anda di halaman 1dari 3

Ngelestariang Budaya Bali Melarapan Antuk

Pesta Kesenian Bali

Ratu manggala prawartaka sane mustikayang titiang, taler pangater baos lan angga
panureksa sane kusumayang titiang, miwah ida dane sane wangiang titiang, pamekas semeton
para yowana sane tresna sihin titiang.
Wiakti dahat angayu bagia pisan manah titiangge mangkin duaning polih galah
pacang mapidarta Basa Bali, punika sinalih tunggil sarana anggen ngajegang Budaya Bali
pamekas nyane ngajegang Basa Bali. Mungguing pidarta sane pacang aturang titiang inggih
punika mamurda “ Ngelestariang Budaya Bali Melarapan Antuk Pesta Kesenian Bali ”
Inggih iratu ida dane sane dahat wengiang titiang , sedurung nglantur lugrayang riin
titiang nunas pangruak ring Ida Sang Hyang Parama Kawi, dumadak siddha labdha karya tan
kapiambeng lampah titiang, melarapan antuk ngaturang puja pengastungkara,

“ Om Swatyastu ”

Inggih semeton sarengsami sane tresnain titiang


Sekadi sampun kauningin sarengsami pulau Bali madue makudang-kudang aran
sekadi pulau seni budaya, pulau dewata , pulau kahyangan, pulau seribu pura, utawi pulau
surga sane taler kabaos “ The Last Paradise ”. Rauh mangkin pariwisata ring Bali sampun
kayan nincap tur ngelimbak. Parindikan puniki preside kacihnayang sangkaning makueh pare
turis mancanegara yadian turis domestik sane rauh ngelelana ring Bali. Tiosan ring pabuat
masesanjaan pare wisatawane inucap oneng ngerauhin obyek-obyek wisata ring Bali.

Sane mangkin sapunapi antuk iraga sareng sami ngeraksa budaya Bali mangde ajeg
lestari ? ngiring sane mangkin cihnanyang Bali pinaka wisata budaya melarapan Pesta
Kesenian Bali sane kalaksanayang nyabran awarse. Pesta kesenian Bali pinaka wahana
pacang nginggilang tur nyobyahang kewagedan, lan inofasi saking seniman Bali, pacang
kasobyahang nenten ring semeton Bali kemaon, sakewanten taler katiba ring parajana
mancanegara. Pesta kesenian Bali kaarsayang pinaka jendela informasi tur titi pengancan
wicara sakuwehing budaya.

Sejeroning winaya nyobbyahang kawentenan budaya Bali ring mancanegara, iraga


patut gargita. Sane mangkin wenten taler budaya subak pinaka wewayangan ageming karama
Bali sane kabawos “ Tri Hita Karana ” inggih punika manusa kalawan manusa, manusa
kalawan palemahan, lan manusa sane subakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampun
kajarwakang pinaka eedan warisan dunia utawi “ World Heritage List ”

Pesta kesenian Bali,taler pinaka sarana ngewangun budaya bangsa anggen nabengin
pakibeh jagat sekadi mangkin tetujon Pesta kesenian Bali wantah pinaka niasa ring dura
Negara. Ngiring sane mangkin sareng sami nganggen Pesta keseian Bali pinaka wahana
ngeraketang pasemetonan tur ngawagun kasikian kayun salunglung sabayantaka. Duaning
Pesta kesenian Bali pinaka tabeng ngeraketang susila lan agama tur kewagedan seni sane
madasar antuk tradisi budaya Bali.

Titiang mapinunas malih pisan, ring kawantenan jagat sekadi mangkin iraga patut
ngupapira tur miara cihna budaya Bali anggen nepasin pakewuh ring kapungkur wekas
pakewuh inucap minakadi kalurung budaya dura Negara sane prasida ngingsirang budaya
Baline. Duaning asapuika iraga nenten dados nginggilang budaya dura Negara tanpe
wates.iraga patut pageh ngeraksa ceciren bangsa Indonesia lan budaya Baline.

Pesta kesenian bali sampun prasida ngawedarang pasuguh budaya Bali sane adi
luhung, minakadi pawai kesenian Bali, petegar lan pacentokan seni, pameran, lan makudang-
kudang kasenian Bali, sane sandang pretiaksayang saantukan kalinting ngulangunin pisan.

Melarapan Pesta kesenian Bali ngiring pidabdabin pasidikaran pasemetonan ring


sakuehing wangsa dura Negara. Ngiring ngewangun pikayunan budaya, tur ngiring aturin
semeton duranegarane kesenin Bali sane adi luhung tur ngelangunin

Ngiring dadosag Pesta kesenian Bali pinaka sarana promosi pariwisata Bali, sapisan
pariwisata Indonesia. Ngiring ginelar sarwa karya seni lan budaya, pacang angge ngarad para
wisatawane mangde ipun uning ring kawentenan kembang rampe budya Bali sane druwenang
iraga sareng sami.
Katah titiang matur, menawi makuweh taler kekiranganyane. Antuk ketambetan
titiang, kawatesin antuk yusan titiang kantun alit, gumantine titiang wantah mapaungu
kemanten. Sekadi sesongganne, titiang sampun prasangga nanginin anak sampun malinggih,
waluya sekadi nasikin segara dewek titiang, indik punika banget titiang nglungsur geng rene
pengampura.

Inggih iratu ida dane sareng sami, dumadak santa paripurna ageming prayojane

Maka wasaning atur sineb titiang antuk paramashantih

“Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om”