Anda di halaman 1dari 5

PELAN TAKTIKAL & OPERASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS 2018

SENARAI PELAN TAKTIKAL PROGRAM PEMULIHAN KHAS

STRATEGI 1 : Memastikan pengurangan bilangan murid pemulihan yang tidak menguasai Literasi dan Numerasi
Bil Program Tanggungjawab Tempoh Sumber/Kos Output KPI Pelan Kontigensi
1 “Mencari Bintang” Guru Januari - Tiada Murid boleh Bilangan kad -Bahan bacaan yang
( Bahasa Malaysia) pemulihan Oktober meningkatkan perkataan / menarik.
(sekali kemahiran cerita pendek
seminggu) membaca yang boleh -Ganjaran diberikan.
dengan dibaca oleh
membaca murid.
secara kuat.
2 “Drill Fakta Asas” Guru Januari - BBB pemulihan/ benda Murid dapat Peningkatan Pemberian ganjaran jika
( Matematik) pemulihan Oktober maujud, dekak-dekak, meningkatkan dalam murid dapat menguasai
(sebelum kad nombor. kemahiran penguasaan kemahiran.
PdP asas yang kemahiran
bermula) dipelajari. asas.
STRATEGI 2 : Meningkatkan keyakinan diri murid dan memperbaiki masalah tingkah-laku.
1 Ekonomi Token Guru Febuari - PCG- Murid Pengurangan Pemberian ganjaran
Pemulihan Oktober Panitia Bahasa berminat masalah berdasarkan bintang
Malaysia dan untuk tingkah laku yang dikumpulkan.
Matematik menyertai
aktiviti dan
perubahan
tingkah-laku.
2 Hari Anugerah Guru November Peruntukkan Hari Pencapaian Tahap Pemberian Anugerah
Cemerlang Pemulihan Anugerah Cemerlang murid dalam penguasaan Cemerlang semasa Hari
ujian murid dalam Anugerah Cemerlang.
saringan mempelajari
LINUS. kemahiran.

1
PELAN TAKTIKAL & OPERASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS 2018

PELAN OPERASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS (PELAN 1)

Nama Program : Mencari Bintang


Rasional : Program ini dilaksanakan adalah untuk mengalakkan murid pemulihan
membaca dengan betul dan memperbaiki kelemahan murid.
Objektif : Murid-murid pemulihan boleh membaca kad-kad perkataan / cerita
pendek mengikut tahap kemahiran murid.
Pelaksanaan : Sekali seminggu
(Mengikut Jadual Waktu kelas Pemulihan Bahasa Melayu)
Tempoh : Januari hingga Oktober
Sasaran : Murid-murid Pemulihan Khas

Status/ Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
Pengurusan Kelas Pemulihan
1.1 Keceriaan Kelas Pemulihan
Guru Pemulihan
1 1.2 Pengurusan Jadual Waktu Januari
Guru Mata Pelajaran
1.3 Pencalonan murid

Ujian Saringan dan Ujian Diagnostik


Januari
2.1 Bahasa Malaysia
2 Guru Pemulihan Minggu 1
2.2 Matematik
&2
Mesyuarat Jawatankuasa
3 kali
3.1 Ucapan Guru Besar Guru Pemulihan
3 setahun
3.2 Pembentukkan Jawatankuasa AJK Pemulihan

Gunakan kad-
Penyediaan Bahan Program
kad perkataan
4 - kad perkataan Guru Pemulihan Februari
yang sedia
- kad cerita pendek
ada.
Pelaksanaan program Bintang
Harapan Februari
5.1 Bahan bacaan bergred. Guru Pemulihan – Oktober
5
5.2 Kad-kad perkataan Setiap
5.3 Bahan bacaan mudah minggu

Mengira
jumlah
Penilaian bilangan kad
6 Guru pemulihan 3 kali
6.1 Pemberian ganjaran yang dapat
dibaca oleh
murid.

2
PELAN TAKTIKAL & OPERASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS 2018

PELAN OPERASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS (PELAN 2)

Nama Program : Drill Fakta Asas


Rasional : Program ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan tahap
pencapaian kemahiran metematik murid pemulihan dan LINUS .
Objektif : Peningkatan tahap pencapaian kemahiran murid dalam Matematik
Pelaksanaan : 5 minit sebelum PdP – mengikut jadual waktu kelas pemulihan
Tempoh : Januari hingga Oktober
Sasaran : Murid-murid Pemulihan dan LINUS

Status/ Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
Pengurusan Kelas Pemulihan
1.1 Keceriaan Kelas Pemulihan
Guru Pemulihan
1 1.2 Pengurusan Jadual Waktu Januari
Guru Mata Pelajaran
1.3 Percalonan murid

Ujian Saringan dan Ujian Diagnostik


Januari
2.1 Bahasa Malaysia
2 Guru Pemulihan Minggu 1&
2.2 Matematik
2
Mesyuarat Jawatankuasa
3 kali
3.1 Ucapan Guru Besar Guru Pemulihan
3 setahun
3.2 Pembentukkan Jawatankuasa AJK Pemulihan Khas

Murid
5 minit
membuat
Guru Pemulihan sebelum
4 Pelaksanaan program Drill Fakta Asas pembetulan
Guru Mata Pelajaran PdP
jika ada
kesalahan.
Ganjaran
diberikan
Penilaian Seminggu
5 Guru Pemulihan berdasarkan
5.1 Pemberian ganjaran sekali
keputusan
program Drill.

3
PELAN TAKTIKAL & OPERASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS 2018

PELAN OPERASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS (PELAN 3)

Nama Program : Ekonomi Token


Rasional : Program Hadiah Bulanan Mengikut Bintang ini dilaksanakan adalah
untuk meningkatkan motivasi murid pemulihan.
Objektif : Meningkatkan keyakinan diri murid dan memperbaiki masalah
tingkah-laku.
Pelaksanaan : Sesi P&P di dalam Kelas Pemulihan.
Tempoh : Januari hingga Oktober
Sasaran : Murid-murid Pemulihan

Status/ Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
Pengurusan Kelas Pemulihan
1.1 Keceriaan Kelas Pemulihan
Guru Pemulihan
1 1.2 Pengurusan Jadual Waktu Januari
Guru Mata Pelajaran
1.3 Percalonan murid

Ujian Saringan dan Ujian Diagnostik


Januari
2.1 Bahasa Malaysia
2 Guru Pemulihan Minggu 1&
2.2 Matematik
2
Mesyuarat Jawatankuasa
Guru Pemulihan 3 kali
3.1 Ucapan Guru Besar
3 AJK Pemulihan setahun
3.2 Pembentukkan Jawatankuasa
Khas

Februari-
4 Penyediaan hadiah mengikut bintang Guru Pemulihan
Oktober
Hadiah
Bulanan akan
Februari – diberikan
Pelaksanaan program Hadiah Bulanan Guru Pemulihan
6 Oktober setiap bulan
Mengikut Bintang.
mengikut
kutipan
bintang.

4
PELAN TAKTIKAL & OPERASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS 2018

PELAN OPERASI PROGRAM PEMULIHAN KHAS (PELAN 4)

Nama Program : Anugerah Cemerlang


Rasional : Program ini adalah untuk memberi penghargaan kepada murid-murid
Pemulihan dan LINUS yang berjaya menguasai semua kemahiran.
Objektif : Meningkatkan keyakinan diri murid serta sebagai motivasi kepada
murid-murid pemulihan dan LINUS supaya terus berusaha.
Pelaksanaan : Hari Anugerah Cemerlang Peringkat Sekolah
Tempoh : November
Sasaran : Murid-murid Pemulihan dan LINUS

Status/ Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh
Kontigensi
Pengurusan Kelas Pemulihan
1.1 Keceriaan Kelas Pemulihan
Guru Pemulihan
1 1.2 Pengurusan Jadual Waktu Januari
Guru Mata Pelajaran
1.3 Percalonan murid

Ujian Saringan dan Ujian Diagnostik


Januari
2.1 Bahasa Malaysia
2 Guru Pemulihan Minggu
2.2 Matematik
1& 2
Mesyuarat Jawatankuasa
3 kali
3.1 Ucapan Guru Besar Guru Pemulihan
3 setahun
3.2 Pembentukkan Jawatankuasa AJK Pemulihan Khas

Guru Pemulihan dan


4 Penyediaan Hadiah November
AJK Hadiah HAC

Bergantung
Guru Pemulihan November kepada takwim
5 Pelaksanaan program
sekolah.

Dilaksanakan
Penilaian selepas
6 Guru Pemulihan November
Laporan Aktiviti selesai aktiviti.

Anda mungkin juga menyukai