Anda di halaman 1dari 11

Page 1

Page 2
RANCANGAN

PENGAJARAN

TAHUNAN

2018

Page 3
DUNIA MUZIK

RANCANGAN TAHUNAN MATAPELAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 4 KSSR

Standard kandungan dan CATATAN


MINGGU ASPEK / ITEM Standard pembelajaran CADANGAN AKTIVITI / LAGU
MINGGU 1
1-5 JANUARI
2018  Nyanyian 1.1 Menyanyi dengan repertoir solo 1. Mendengar dan mengajuk
MINGGU 2 atau berkumpulan audio pic menaik dan
- Melodi (pic)
7-12 menurun.
JANUARI
2018 1.1.1 Menyanyi dengan pic yang
Elemen nilai murni :
MINGGU 3 betul 2. Latihan pic – Do Re Mi Fa So
14-19 - kerjasama secara menaik dan menurun
JANUARI - Kawalan not pendek
menggunakan isyarat tangan
2018 - Budi bahasa solfa dengan bimbingan
MINGGU 4 guru(ms6)
21-26
BBB:
JANUARI
2018 -Track 01 berbudi bahasa
MINGGU 5 Modul pengajaran dunia muzik ms
28 JANUARI - -Track 02 berbudi 4, 5, 6 dan 7 3. Mendengar lagu berbudi

Page 4
2 FEBRUARI bahasa(instrumental) bahasa (track 01)
2018
MINGGU 6 -Track 03 audio pic
4-9 menaik
4. Menyanyi lagu berbudi bahasa
FEBRUARI -Track 04 audio pic secara humming.
2018 menurun
Track 05 Audio latihan
pic menaik dan menurun
5. Menyanyi lagu berbudi bahasa
dengan pic yang betul (track
01 dan 02)

6. Latihan mengenalpasti pic


menik dan menurun (track 05)

MINGGU 7
11 - 16
FEBRUARI  MUZIK DAN 1.3 Membuat pergerakan mengikut 1. Mendengar lagu my happy
2018 GERAKAN muzik song (track 06)
MINGGU 8 - Ekspresi

Page 5
18-23 (Mud)
FEBRUARI
2018 1.3.1 Membuat pergerakan 2. Menyanyi lagu my happy song
MINGGU 9 berdasarkan muzik yang (track 07)
Elemen kreativiti dan
25 FEBRUARI kerjasama : didengar
- 2 MAC 2018
- ekspresi
- melakukan pergerakan
kreatif berdasarkan mud - melodi
3. Melakukan pergerakan
lagu.
berdasarkan lagu my happy
song (track 06 dan 07)
BBB:
-Track 06 My happy song 4. Mendengar dan menyanyi lagu
Modul pengajaran dunia muzik ms
(vokal) my sad song (track 08)
8, 9, 10 dan 11
-Track 07 My happy song
(instrumental)
-Track 08 My sad song
5. Berbincang dan membezakan
(vokal)
mud yang terdapat pada
-Track 09 My sad song kedua-dua lagu
(instrumental)
-Track 10 Audio mud
6. Mendengar audio dan
riang dan sedih
mengenl pasti mud (track 10)

Page 6
 PERKUSI 1.2 Memainkan perkusi secara solo 1. Mendengar lagu my happy
MINGGU 10
4 - 9 MAC - Irama – meter 4 atau berkumpulan daripada song (track 07)
2018 pelbagai repertoir
MINGGU 11 4
11 - 16 MAC 2. Menepuk detik lagu my happy
2018 1.2.1 Memainkan corak irama song.
berdasarkan skor
MINGGU 13
25-30 MAC
2018 Nilai murni 2 3 4
MINGGU 14 3. Memainkan detik lagu dengan
1 - 6 APRIL - kerjasama dan patuh 4 4 4 perkusi (track 07)
2018
MINGGU 15
8-13 APRIL BBB: 4. Memperkenalkan dan
2018 memainkan corak irama
-Track 07 My Happy song
Modul pengajaran dunia muzik ms
(instrumental) dengan perkusi badan dan
12,13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21,
perkusi.
-Track 11 My Happy song 22 dan 23
(melodi + perkusi 1)
-Track 12 My Happy song
(melodi + perkusi 2)

Page 7
Track 13 My happy song ( 5. Murid memainkan corak irama
melodi + perkusi 3) mengiringi lagu (track 11)

6. Murid memainkan corak irama


2 mengiringi lagu (track 12)

7. Murid dibahgaikan kepada dua


kumpulan untuk memainkan
skor perkusi lagu my happy
song
- Kumpulan A :perkusi 1
- Kumpulan B : perkusi 2
(track 13)

MINGGU 16  PENGHASILAN 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 1. Mengajuk solfa yang
15 - 20 APRIL MUZIK diperdengarkan (track 30
2018 hingga 33)
- Melodi
MINGGU 17
2.1.3 Mencipta dan menyanyikan
22 - 27 APRIL
2018 melodi mudah
MINGGU 18 2. Murid mengajuk ’jawapan’
- Mengajuk melodi
30 APRIL - 4 berpandu pada solfa yang
Elemen kreativiti
MEI 2018 - Mengimprovisasikan ’jawapan’ diperdengarkan (track 34
kepada ’ soalan melodi yang
Page 8
- improvisasi diberikan. hingga 37)

BBB:
-Track 30 hingga 33 (audio Modul pengajaran dunia muzik ms 3. Murid mengimprovisasikan
solfa)
24, 25, 26 dan 27 ’jawapan’ pada solfa yang
-Track 34 hingga 37 (audio diperdengarkan (track 38
solfa – jawapan berpandu) hingga 41)
-Track 38 hingga 41 (Audio
solfa – improvisasi
jawapan)

MINGGU 19  ASPRESIASI 3.1 Menghayati muzik daripada 1. Murid mendengar dan


6-11 MEI 2018 pelbagai repertoir mengenal pasti jenis muzik
MINGGU 20 - Jenis muzik
Tradisional Malaysia (track 44
13-18 MEI - Muzik popular
hingga 44)
2018
MINGGU 21 - Muzik Tradisonal Malaysia
20-25 MEI Elemen TMK - Muzik Klasik Barat
2018 2. Murid mendengar muzik klasik
- Mencari maklumat - Muzik Asia barat (track 45 hingga 47)
MINGGU 22 berkaitan jenis muzik
27-MEI 1 JUN melalui internet 3.1.1 Mengenal pasti muzik yang
2018 didengari
MINGGU 23
- Muzik Popular
3-8 JUN 2018 BBB: 3. Latihan mengenal pasti jenis
- Muzik Tradisional Malaysia muzik yang diperdengarkan
-Track 42 hingga 44 audio (track 48)
muzik tradisional Malaysia - Muzik Klasik Barat
-Track 45 hingga 47 Audio

Page 9
muzik Klasik Barat. - Muzik Asia
- Track 48 Audio latihan
jenis muzik
Modul pengajaran dunia muzik ms
28 dan 29

MINGGU  NOTASI MUZIK 4.1 Membaca dan menulis not 1. Murid mendengar dan
26 mengenal pasti jenis muzik
24 - 29 - Not
Tradisional Malaysia (track 44
JUN 2018
4.1.1 Menulis simbol hingga 44)
MINGGU
27
1-6 Penaakulan
JULAI -baluk 2. Murid mendengar muzik klasik
2018 - klef treble bermula di garisan barat (track 45 hingga 47)
MINGGU mana?
28 -klef treble
-kenapa?
8-13
JULAI
2018 3. Latihan mengenal pasti jenis
BBB: 4.1.2 Menama dan menulis not G, A, muzik yang diperdengarkan
MINGGU B, C dan D pada baluk (track 48)
-Lembaran kerja
29
15-20
JULAI
2018
MINGGU
30
22 - 27
JULAI

Page 10
2018
MINGGU
31
29 JULAI
- 3 OGOS - Semibrif
2018
- Minim
- Krocet
- kuaver

Modul pengajaran dunia muzik ms


30, 31, 32 dan 33

Page 11