Anda di halaman 1dari 11

RPT PJPK T2 2018

STANDARD
BULAN MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
OLAHRAGA ASAS 1.7.1 Lumba jalan kaki Jalan Seribu langkah 1.Kon
PJ 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.1 2.Jam Randik
Minggu
5.2.1
1
OLAHRAGA ASAS 1.7.2 Lompat jauh Lompat “Ten Ten” 1.Gelung Rotan
PJ 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.3 2.Kon
5.1.1 3.Pita Pengukur
OLAHRAGA ASAS 1.7.2 Lompat jauh Kanggaroo Jump 1. Gelung Rotan
1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.4 2.Blok Kayu
PJ
5.2.5 3. Kon
Minggu 4.Pita pengukur
2 1.1 Kemahiran membuat 1.1.1 Identiti dan Orientasi I. Tayangan video I. Lcd
keputusan dalam konteks 1.1.2 Seksual Ii. Perbincangan II. Laptop
PK kesihatan diri dan reproduktif Iii. Sumbang saran III. Kertas sebak
(MINGGU 1) Menangani kecelaruan:
Iv. Silang kata
Identiti seksual
Orientasi seksual
JANUARI OLAHRAGA ASAS 1.7.3 Go Hunting 1. kayu
PJ 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.6 Lembing 2.Kon
Minggu 3.Gelung Rotan
5.1.2
3
OLAHRAGA ASAS 1.7.3
PJ 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.3 Lembing
5.1.4
KOMPONEN KECERGASAN 3.1.1 Senaman Kapasiti Pengiraan KNL selepas 1.Muzik
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.1.1 Aerobik aktiviti senaman aerobik 2.Jam Randik
PJ 3.1 Melakukan senaman 5.2.1 Formula Karvonen ( KNM-
KNR) x% intensiti + KNR)
meningkatkan kapasiti aerobik
Minggu
4 1.1 Kemahiran membuat 1.1.2 Identiti dan Orientasi I. Cari Perkataan I. Lembaran
keputusan dalam konteks 1.1.3 Seksual Tersembunyi kerja
PK kesihatan diri dan reproduktif ii. Kotak ilmu II. Kotak dan
(MINGGU 2) Menangani kecelaruan:
soalan
Identiti seksual
Orientasi seksual
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 2

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
KOMPONEN KECERGASAN 3.1.2 Senaman Kapasiti 1. Aktiviti Berdasarkan 1. Kon
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.1.2 Aerobik F.I.T.T 2. Jam Randik
3.1 Melakukan senaman 5.2.2 (Frequency,Intencity, 3. Gelung Rotan
PJ
Type, Time)
Minggu meningkatkan kapasiti aerobik
= Latihan Jeda dan Long
5 Slow Distance (LSD)
KOMPONAN KECERGASAN 3.2.1 Kelenturan Senaman PNF 1.Exercise Mat
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.2.1 2.Jam Randik
PJ
3.2 Melakukan senaman 5.1.2
kelenturan
KOMPONAN KECERGASAN 3.2.1 Kelenturan Aktiviti Berdasarkan F.I.T.T 1.Kon
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.2.1 (Frequency,Intencity, 2.Jam Randik
PJ 3.2 Melakukan senaman 5.2.1 Type, Time) 3.Gelung Rotan
Minggu kelenturan = Latihan Jeda dan Long
6 Slow Distance (LSD)
PK 1.2 Kemahiran menangani 1.2.1 Kepentingan I. World cafe Kertas sebak
pengaruh dalaman serta luaran 1.2.2 menjaga: II. Sumbang saran
(Minggu 3)
FEBRUARI yang mempengaruhi kesihatan Kehormatan diri
diri dan reproduktif
KOMPONAN KECERGASAN 3.3.1 Daya tahan otot dan Aktiviti Berdasarkan F.I.T.T 1.Kon
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.3.1 kekuatan otot (Frequency,Intencity, 2.Exercise Mat
PJ 3.3 Melakukan senaman 5.1.3 Type, Time) 3. Jam Randik
meningkatkan daya tahan dan Aktiviti Berstesen
Minggu “Mari Beraksi”
kekuatan otot
7
KOMPONAN KECERGASAN 3.3.1 Daya tahan otot dan Aktiviti Berdasarkan F.I.T.T 1.Kon
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.3.2 kekuatan otot (Frequency,Intencity, 2.Exercise Mat
PJ 3.3 Melakukan senaman 5.2.3 Type, Time) 3.Jam Randik
meningkatkan daya tahan dan Aktiviti Berstesen
kekuatan otot “Win , Lose and Draw”
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.1 Tarian Inang Tiru Gaya Saya 1.Muzik
Minggu 1.2 Pergerakan Berirama 2.2.1 2.Lcd
8 PJ - melakukan langkah dalam tarian 5.1.1 3.Laptop
joget mengikut muzik yang 5.1.2
didengar

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 3

7.1 Kemahiran kecekapan 7.1.1 GANGGUAN SEKSUAL I. Gallery walk I. Kertas sebak
psikososial untuk menjaga 7.1.2 II. Tayangan video II. Lcd
PK keselamatan diri III. simulasi III. laptop
(Minggu 4) Berkata TIDAK kepada:
Gangguan seksual
Penderaan seksual

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
MINGGU 1. Alatan SEGAK
PJ UJIAN SEGAK TINGKATAN 2 – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2018 2. Borang SEGAK
9
MINGGU
UJIAN FORMATIF 1
10
1.Alatan SEGAK
MINGGU PJ UJIAN SEGAK TINGKATAN 2 – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2018 2Borang SEGAK
11

CUTI PENGGAL 1

KEMAHIRAN PERGERAKAN 2.2.1 1.Muzik


1.2 Pergerakan Berirama 5.2.1 2.LCD
PJ - melakukan langkah dalam 5.3.2 Tarian Inang Sehati Berdansa 3.Laptop
tarian joget mengikut muzik
yang didengar
Minggu 12
7.1 Kemahiran kecekapan 7.1.1 GANGGUAN SEKSUAL I. Kertas sebak
psikososial untuk menjaga I. Perbincangan
7.1.2 II. Keratan
keselamatan diri berdasarkan keratan
PK akhbar
Berkata TIDAK kepada: akhbar
(MINGGU 5)
Gangguan seksual
Penderaan seksual

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 4

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.3 Tarian Inang School Got Talent 1.Muzik
1.2 Pergerakan Berirama 2.2.2 2.Laptop
PJ - melakukan langkah dalam tarian 5.2.1 3.LCD
joget mengikut muzik yang 5.3.3
Minggu
didengar 5.4.1
13
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.2.3 Tarian Inang We Are Superstar 1.Muzik
1.2 Pergerakan Berirama 2.2.3 2.Laptop
PJ 5.1.1 3.LCD
5.3.3
5.5.1
KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.1 Menghantar dan Jom Baling 1.Bola Baling
SERANGAN 1.3.2 menerima 2.Kon
PJ 1.3 Bola baling 2.3.1
Minggu 2.3.2
14 5.1.2
APRIL 2.1 Kemahiran menangani 2.1.1 Cara menangani:
situasi berisiko terhadap 2.1.2 Risiko I. Explorace Kad aktiviti
PK
penyalahgunaan bahan kepada penyalahgunaan
(Minggu 6)
diri, keluarga dan masyarakat bahan

KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.1 Menghantar dan Jom Baling 1.Bola Baling


SERANGAN 1.3.2 menerima 2.Kon
PJ 1.3 Bola baling 2.3.1
Minggu 2.3.2
15 5.1.2
KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.3 Menghadang 3 on 3 1.Bola Baling
SERANGAN 2.3.3 2. Kon
PJ
1.3 Bola baling 5.1.2
5.3.1
Minggu KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.4 Mengacah 3 on 3 1.Bola Baling
16 PJ SERANGAN 2.3.4 2.Kon
1.3 Bola baling 5.2.1

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 5

2.1 Kemahiran menangani 2.1.2 Cara menangani:


situasi berisiko terhadap 2.1.3 Risiko
PK
penyalahgunaan bahan kepada penyalahgunaan
(Minggu 7)
diri, keluarga dan masyarakat bahan

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
KEMAHIRAN KATEGORI 1.3.5 Bola baling
PJ SERANGAN 2.3.5
MINGGU 1.3 Bola baling 5.2.1
17 KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.1 Hambur dan
1.1 Gimnastik Asas 2.1.1 melombol
PJ
Kemahiran hambur dan 5.1.1
melombor
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.1 Hambur dan
1.1 Gimnastik Asas 2.1.1 melombol
PJ
Kemahiran hambur dan 5.1.2
MINGGU melombor
18 3.1 Kemahiran mengurus mental 3.1.1 Cara mengendali: I. Permainan I. Laptop
PK dan emosi dalam kehidupan 3 1.2 Pengurusan konflik melengkapkan II. Lcd
(Minggu harian 3.1.3 Pengurusan stres perkataan III. Kertas sebak
Ke 8) II. Peta minda IV. muzik
III. Imageri visual
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.2 Hambur dan
1.1 Gimnastik Asas 2.1.2 melombol
PJ
Kemahiran hambur dan 5.2.2
MINGGU
melombor 5.2.3
19
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.2 Hambur dan
1.1 Gimnastik Asas 2.1.2 melombol
PJ
Kemahiran hambur dan 5.2.2
melombor

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 6

MINGGU
20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.1.3 Hambur dan


1.1 Gimnastik Asas 2.1.3 melombol
PJ
Kemahiran hambur dan 5.1.3
melombor
MINGGU
4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.1 Jurang generasi I. World cafe
21 keluarga serta kepentingan 4.1.2 II. Pembelajran Kertas sebak
PK institusi kekeluargaan berasakan inkuiri
dalam aspek kesihatan III. Gallery walk
(Minggu 9)
keluarga
Kepentingan merapatkan:
Jurang generasi

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK Aktiviti BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.1 Simpulan dan ikatan Pondok-pondok 1.Tali
1.8 Rekreasi 2.8.1 khemah 2.Kayu Gajet
PJ 4.Gunting
5.2.1
MINGGU
22
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.2 Simpulan dan ikatan Mercu tanda 1.Tali
1.8 Rekreasi 2.8.1 gajet 2.Kayu Gajet
PJ
5.2.1 3.Gunting
JUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2018

MINGGU KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.3 Mari Bermain Jengkek Ligan dan Tuju 1. Bola
23 PJ 1.8 Rekreasi 2.8.2 Kaki 2.Marker/Kon
5.2.2 3.Wisel

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 7

4.1 Peranan diri sendiri dan ahli 4.1.3 Kepentingan I. World cafe Kertas sebak
keluarga serta kepentingan 4.1.4 merapatkan: II. Pembelajran
PK institusi kekeluargaan Jurang generasi berasakan inkuiri
(Minggu 10) dalam aspek kesihatan III. Gallery walk
keluarga IV. Combo map

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
KEMAHIRAN PERGERAKAN 1.8.3 Jengkek Ligan Mari Bermain 1. Bola
PJ 1.8 Rekreasi 2.8.3 Bola tuju Kaki 2. Kon/Marker
5.2.3
MINNGU
KATEGORI SERANGAN 1.4.1 Menghantar dan “Hantar dan Tangkap” 1. Bola Ragbi
24
1.4 Rabgi Sentuh 1.4.2 menangkap 2.Kon/Marker
PJ 2.4.1 3.Wisel
2.4.2
5.1.3
KATEGORI SERANGAN 1.4.1 Menghantar dan “Hantar dan Tangkap” 1. Bola
1.4 Rabgi Sentuh 1.4.2 Menangkap 2.Kon/Marker
PJ 2.4.1 3.Wisel
2.4.2
JULAI MINGGU 5.1.3
25 5.1 Kemahiran interpersonal 5.1.1 Nilai dalam I. Tayangan Video I. Kertas sebak
dan komunikasi berkesan dalam 5.1.2 perhubungan II. Menulis ‘resepi II. Lcd
PK kehidupan harian 5.1.3. Batas perhubungan perhubungan yang III. Laptop
(MINGGU Kepentingan menghargai:
sihat’
11)
III. Berasaskan inkuiri
IV. Sumbang saran
KATEGORI SERANGAN 1.4.3 Berlari Dan “Elak-elak” 1.Bola Ragbi
PJ
1.4 Rabgi Sentuh 2.4.3 Mengacah 2.Kon/marker
MINGGU
5.2.3
26
KATEGORI SERANGAN 1.4.3 Berlari dan “Elak-elak” 1.Bola Ragbi
PJ 1.4 Rabgi Sentuh 2.4.3 Mengacah 2.Kon/Marker
5.2.3

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 8

KATEGORI SERANGAN 1.4.4 Try “Catch Me If you Can” 1.Bola Ragbi


PJ 1.4 Rabgi Sentuh 2.4.4 2.Kon/Marker
MINGGU 5.2.3
27 5.1 Kemahiran interpersonal 5.1.1 Nilai dalam
PK
dan komunikasi berkesan dalam 5.1.2 perhubungan I. Berasaskan inkuiri Kertas sebak
(MINGGU kehidupan harian 5.1.3. Batas perhubungan II. Sumbang saran
12) Kepentingan menghargai:
III. Gallery walk

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
MINGGU 1. Alatan SEGAK
PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
2. Borang SEGAK
28
1. Alatan SEGAK
PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
2. Borang SEGAK
MINGGU
29 UJIAN FORMATIF 2

MINGGU 1. Alatan SEGAK


PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
2. Borang SEGAK
30
1. Alatan SEGAK
PJ UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2016
2. Borang SEGAK
OGOS 18-26/3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
KATEGORI JARING 1.5.1
1.5 Sepak Takraw 1.5.2
Servis dan menerima
PJ 2.5.1
servis
2.5.2
Minggu 5.5.1
31 6.1 Penyakit dan cara 6.1.1 Penyakit tidak I. Laptop
I. Tayangan video
mencegah serta 6.1.2 berjangkit: II. Lcd
PK II. Kempen
mengurangkan faktor risiko 6.1.3 Diabetes III. Kertas sebak
kesadaran
(MINGGU penyakit dalam kehidupan Hipertensi
penyakit tidak IV. Kertas
13) harian Penyakit kardiovaskular
berjangkit lukisan
Penyakit respiratori
III. Melukis poster
kronik

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 9

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
KATEGORI JARING 1.5.1 Servis dan menerima 1.Menyepak bola yang bola takraw
1.5 Sepak Takraw 1.5.2 servis telah digantung (servis tali
PJ 2.5.1 kuda)
MINGGU
2.5.2
32
5.5.1
KATEGORI JARING 1.5.3 Menyerang 1. pelajar menyepak bola Bola takraw
PJ 1.5 Sepak Takraw 2.5.3 yang dilambung (gaya
5.5.2 servis)
KATEGORI JARING 1.5.3 Menyerang 1.pelajar mengumpan dan Bola takraw
PJ 1.5 Sepak Takraw 2.5.3 melibas berhampiran
5.5.2 jaring
MINGGU
8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.2 KUALITI MAKANAN I. Kempen makanan Kertas lukisan
33
PK dan selamat Kepentingan yang selamat dan Label bungkusan
(MINGGU menjaga: 8.1.3 berkualiti makanan
Keselamatan makanan
14) II. Melukis piramid
SEPTEMBE Kualiti makanan
makanan
R KATEGORI JARING 1.5.4 Bertahan 1.”first ball”
PJ 1.5 Sepak Takraw 2.5.4
MINGGU 5.5.2
34 KOMPONAN KECERGASAN 3.4.1 KOMPOSISI BADAN 1.PERATUSAN LEMAK 1. CARTA
PJ BERLANDASKAN KESIHATAN 4.4.1 PERATUSAN
3.4 Komposisi badan 5.3.1 LEMAK
3. REKOD
KOMPONAN KECERGASAN 3.4.1 KOMPOSISI BADAN 1.LIPATAN 1. KALIPER
BERLANDASKAN KESIHATAN 4.4.2 Trisep,abdominal,dan 2. CARTA
PJ
3.4 Komposisi badan 4.4.3 gastronemius PERATUSAN
MINGGU 5.3.1 LEMAK
35 8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.1 KESELAMATAN
PK dan selamat Kepentingan 8.1.2 MAKANAN
(MINGGU menjaga: Keselamatan makanan ‘Doktor pemakanan’ Kertas sebak
15) Kualiti makanan

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 10

TARIKH
STANDARD
BULAN & BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
PEMBELAJARAN
MINGGU
KEMAHIRAN MENGHADANG 1.6.1 Memukul 1. Kemahiran 1. Wisel
1.6 Kriket 2.6.1 memukul dengan 2. Kayu
5.1.2 berat badan pada pemukul
PJ
kaki belakang. (bat)
2. Mara dan pukul 3. Bola
3. Undur dan pukul. kriket.
MINGGU KEMAHIRAN MENGHADANG 1.6.2 Larian 1. Larian pecut 20 1. Wisel
36 1.6 Kriket 2.6.2 meter ( dengan 2. Kayu
5.1.1 membawa kayu pemukul
pemukul) (bat)
PJ 2. Larian ulang alik
20 meter.
(dengan
membawa kayu
pemukul )
OKTOBER KEMAHIRAN MENGHADANG 1.6.3 1. Melakukan
1. Wisel
1.6 Kriket 1.6.4 pelbagai
2. Kayu
2.6.3 kemahiran
pemukul
menahan bola
2.6.4 ( bat ).
dalam situasi
5.2.2 Menahan bola dan 3. Bola
PJ permainan.
membaling kriket.
2. Melakukan
4. Kayu
balingan
MINGGU pancang/
mengikut jarak 10
wiket
37 meter, 20 meter
(stumps)
dan 30 meter.
9.1 Pengetahuan asas 9.1.1 T.O.T.A.P.S I. Tayangan video I. Lcd
pertolongan 9.1.2 II. Simulasi II. Laptop
PK cemas dan kepentingan 9.1.3 III. Amali III. Kertas sebak
bertindak
(MINGGU IV. Membina carta aliran
dengan bijak mengikut situasi
16) Mengetahui prosedur: T.OT.A.P.S
T.O.T.A.P.S

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJPK TINGKATAN 2 11

KEMAHIRAN MENGHADANG 1.6.5 Boling 1. Boling santai ( 1. Wisel


1.6 Kriket 2.6.5 perlahan, 2. Bola
PJ 5.2.2 sederhana dan kriket
laju).
2. Boling putar.
MINGGU
KEMAHIRAN MENGHADANG 1.6.6 Menjaga wiket 1. Menangkap bola 1. Wisel
38
1.6 Kriket 2.6.6 ’bowler’ 2. Bola
5.2.2 2. Kemahiran kriket
PJ
menyentuh 3. Kayu
’stump’. pancang/
wiket
(stumps)
MINGGU
39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017

MINGGU
40 PENILAIAN TAHAP PENGUASAAN

MINGGU
NOVEMBER 41
HINGGA PERTANDINGAN ANTARA KELAS SUKAN PERMAIANAN BOLA BALING/RAGBI SENTUH
MINGGU
42

11