Anda di halaman 1dari 1

AKTIVITI

RPH 2018 PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Round Table
MINGGU: HARI: TARIKH: Think Pair Share
Hot Seat
Kelas / MP Pembentangan Hasil Sendiri
Role Play
MASA Gallery Walk
7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00
Three Stay, One Stay
Peta I-think
10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 Deklamasi Sajak / Nyanyian
Tandakan / pada ruangan berkenaan
Tajuk
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Standard Berasaskan Murid
Kandungan Pembelajaran Kolaboratif
Kemahiran / Proses
Standard Pemikiran Aras Tinggi
Kemahiran Hidup
Pembelajaran Berkumpulan
Komuniti
Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat: Pentaksiran Formatif
Pembelajaran 1. Belajar Untuk Kehidupan
Tandakan / pada ruangan berkenaan
Kriteria Murid dikatakan berjaya apabila mereka dapat:
Kejayaan 1. TAHAP PENGUASAAN (PBS)
TP6
TP5
Aktiviti 1. .
TP4
2. .
TP3
TP2
TP1
Tandakan / pada ruangan berkenaan

ARAS PEMIKIRAN
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengaplikasi
Memahami
Mengingati
Tandakan / pada ruangan berkenaan

BBM  Buku Teks  Internet  Projektor PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN


 Powerpoint  Buku Cerita  Lain-lain Latihan bertulis
 Carta  Model Hasil kerja
Kuiz
EMK  Pendidikan  TMK  Kreativiti dan Pembentangan
Alam Sekitar inovasi Soal Jawab
Pemerhatian/lisan/soal jawab
Lembaran kerja
Refleksi  ____/____ orang murid dapat menguasai objektif
Drama
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/ pengukuhan Projek
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif Tandakan / pada ruangan berkenaan
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _____________ I - THINK
Peta Bulatan
________________________________________ Peta Buih
Peta Buih Berganda
Catatan Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Titi
Tandakan / pada ruangan berkenaan

Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………