Anda di halaman 1dari 82

AKIDAH

TERAS PEMBANGUAN MUSLIM

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 1


PENDAHULUAN

FUNGSI AKIDAH :

• Roh tiap muslim.


• Cahaya.
• Sumber kasih sayang
• Perintis & pendorong
kepada amal soleh.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 2


DEFINISI AKIDAH
BAHASA

• Simpulan atau ikatan.


• Simpulan iman, pegangan yang kuat atau
keyakinan yang teguh.

ISTILAH

• Kepercayaan yang pasti & keputusan


yang muktamad tidak bercampur dengan
syak atau keraguan .

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 3


ASAS AKIDAH ISLAM
• Beriman kepada Allah
1

• Beriman kepada malaikat


2

• Beriman kepada kitab


3

• Beriman kepada para nabi & rasul


4

• Beriman kepada hari kiamat


5

• Beriman kepada qada & qadar


6
SAS/SMA 4 CTU101 - AQIDAH
BERIMAN KEPADA ALLAH SWT

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 5


MAKRIFATULLAH
Makrifat bererti mengetahui atau mengenal.

Makrifatullah bererti mengenal Allah swt.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 6


BERIMAN KEPADA ALLAH SWT
Logik Akal

MENGENAL
KEWUJUDAN
ALLAH/
MAKRIFATULLAH

Wahyu Fitrah

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 7


MENGENAL ALLAH MELALUI LOGIK AKAL

ADAKAH SEMUA INI TERCIPTA SENDIRI ????

“Dia (Allah) adalah Pencipta langit dan bumi...” (Surah Al-Syura : 11)
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 8
MENGENAL ALLAH MELALUI LOGIK AKAL
Cuba fikirkan, bagaimana haiwan ini boleh
hidup di padang pasir yang suhunya
mencecah setinggi 50C.
Bagaimana ia boleh tahan kepanasan
tersebut?
Bagaimana ia boleh tahan tanpa minum
berhari-hari?
Bagaimana ia mampu mengunyah kaktus
yang berduri?
Bagaimana matanya tidak masuk pasir?
Fikirkan siapa yang menciptanya?
TENTULAH
SAS/SMA YANG MAHA
CTU101BERKUASA!
- AQIDAH 9
MENGENAL ALLAH MELALUI LOGIK AKAL

Bagaimana dengan haiwan-haiwan ini????


Adakah ia terjadi sendiri?
Tentu ada penciptanya kan….
YA…TENTULAH ALLAH YANG MAHA BERKUASA YANG
MENJADIKANNYA.
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 10
MENGENAL ALLAH MELALUI FITRAH
Siapa aku? Bagaimanakah aku dijadikan?
Siapakah Penciptaku?

Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia kepada Kami


(dalam segala keadaan), sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun
berdiri; dan manakala Kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus
membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada Kami
memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya (sebagaimana ia
memandang eloknya bawaan itu) Demikianlah diperelokkan pada pandangan
orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan. (Surah Yunus:12)
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 11
MENGENAL ALLAH MELALUI WAHYU

TUJUAN UTUSAN NABI DAN RASUL :

• Untuk menjelaskan kepada manusia


mengenai hakikat kewujudan Allah
lantaran keterbatasan akal manusia.
• “Allah, tiada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia, yang tetap
hidup, yang kekal selama-lamanya
mentadbirkan (sekalian
makhlukNya)…..”(al-Baqarah:255)

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 12


SYAHADATAIN

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 13


KONSEP SYAHADATAIN
Dari Segi Bahasa
• Berasal dari perkataan ‘syahada’ iaitu penyaksian

Dari Segi Istilah


• Penyaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah
melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah
utusan Allah.
• Penyaksian dengan lidah dan pembuktian melalui amal
yang menunjukkan keimanan bahawa tiada tuhan
melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu PesuruhNya.
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 14
Pembahagian
Syahadah:
Rukun pertama 1. Tauhidkan
dasar Islam. Allah.
2. Syariat Allah
oleh Rasulullah.

Ucapan dengan Tunduk menyerah


lidah dan diri dan
pengakuan (ikrar) kepatuhan diri
hati serta dibawah satu
membuktikan peraturan hidup
dengan yang dinamakan
perbuatan. Islam.
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 15
TUNTUTAN SYAHADAH PERTAMA

Wajib
Memperakui dan Memperakui
menyesuaikan
menerima Islam tunduk di bawah
hidupnya mengikut
sebagai Ad-Din naungannya.
lunas-lunas Islam.

Menghayati dan Melaksanakan


memperjuangkan amalan dan
prinsip-prinsip tindakan semata-
Islam. mata kerana Allah

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 16


PEMBAHAGIAN TAUHID

TAUHID
Mengesakan Allah iaitu mengakui tiada kuasa lain selain dari Allah

TAUHID TAUHID TAUHID


RUBUBIYYAH ULUHIYYAH ASMA’ & SIFAT

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 17


TAUHID RUBUBIYYAH
MAKSUD RAB

• Maksud- pencipta, pemilik, pemerintah, pemberi rezeki dll.

TAUHID RUBUBIYYAH

• Pengakuan Allah adalah Tuhan pencipta, satu-satunya


Tuhan yang memiliki, mentadbir dan menguruskan alam.
• Segala yang ada di alam ini adalah dalam pengetahuanNya
dan Dialah yang berkuasa memusnahkan alam ini .

KEDUDUKAN DAN DALIL

• Dimiliki semua manusia sama ada muslim atau kafir


• Dalil : “Dan demi sesungguhnya jika engkau (Wahai
Muhammad) bertanya kepada mereka : “Siapakah yang
menciptakan mereka? Sudah tentu mereka akan
menjawab: “Allah!: (Az-Zukhruf:87)
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 18
TAUHID ULUHIYYAH
MAKSUD :

• Ilah - sesuatu yang dipuja dan disembah.


• Tauhid Uluhiyyah - mengesakan Allah
sebagai satu-satunya Tuhan untuk
diabdikan diri kepadanya.
• Bezakan muslim dengan kafir .

BENTUK PENGABDIAN DIRI KEPADA


ALLAH :
• Allah sebagai matlamat pengabdian
• Allah sebagai pelindung
• Allah sebagai tumpuan kecintaan
• Allah sebagai pemberi rezeki
• Allah sebagai sumberCTU101
SAS/SMA perundangan
- AQIDAH 19
K Matlamat
O pengabdian.
N
Tumpuan dan
S harapan.
E
P Tempat perlindungan

I Sumber rezeki.
L
A Sumber perundangan
H
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 20
TAUHID ASMA’ DAN SIFAT
Mengesakan nama-nama Allah yang amat
indah dan sifat-sifatNya yang sangat luhur.

Nama-nama dan sifat tersebut digunakan


Allah agar makhlukNya mengetahui,
mengenali dan mengesakanNya.

Asma Allah ada 99 nama.

Sifat Allah bukan hanya 20 sifat tetapi


bersifat dengan segala sifat kesempurnaan.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 21


TUNTUTAN SYAHADAH KEDUA

Mencintai rasul

Menjadikan rasul sebagai qudwah hasanah

Mengamalkan sunnah

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 22


PERKARA YANG MEROSAKKAN
AKIDAH
HATI/IKTIKAD LIDAH PERBUATAN

• Percaya dan yakin • Mempersendakan • Melakukan ibadah


bahawa: hukum Allah sama seperti yang
• Alam ini tiada • Menghina perkara dilakukan oleh orang
pencipta. berkaitan rukun Iman bukan Islam.
• Kerasulan Nabi & Islam. • Meletakkan al-Quran
Muhammad itu palsu. • Mengatakan bahawa di tempat najis dengan
• Semua agama adalah syariat Islam tidak tujuan menghina
sama. sesuai dengan agama.
• Konsep dosa, pahala, peredaran zaman. • Mempergunakan ayat-
syurga, neraka adalah • Mempersendakan ayat suci al-Quran
palsu. ayat-ayat suci al- dengan tujuan
Quran dan as-Sunnah. menyelewengkan
• Mempercayai adanya
ajaran Islam.
kuasa lain selain Allah
yang dapat memberi • Menafikan kewajipan
pertolongan. solat.
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 23
CARA MENYUBURKAN IMAN
DAN AKIDAH

Amal
Ilmu
Soleh

Zikrullah Al-Fikr • Memikirkan suatu


kejadian dengan
kekuasaan Allah
• Bencana alam adalah
suatu peringatan

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 24


BERIMAN KEPADA RASUL

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 25


NUBUWWAH

• Keluhuran & Ketinggian Istilah


Darjat
• Khabar berita • Nabi adalah pembawa
berita dari Allah dengan
perantara malaikat.
• Kenabian hanya berlaku
di kalangan manusia

Bahasa
sahaja.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 26


BERIMAN KEPADA RASUL
KONSEP
• Setiap orang Islam mestilah mengetahui dan yakin
bahawa Allah s.w.t. telah melantik Rasul bagi setiap umat
bertujuan mengajak manusia menyembah Allah dan
menjauhi Taghut.

DALIL
• Firman Allah s.w.t. bermaksud:
• Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan
tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya
menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah
dan jauhilah Taghut". Maka di antara mereka (yang
menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi hidayah
petunjuk oIeh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa
kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi,
kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-
umat yang mendustakan rasul-rasulnya (Surah al-
SAS/SMA Nahl:36) CTU101 - AQIDAH 27
BERIMAN KEPADA RASUL
NABI
• Seorang yang menerima wahyu
syariat untuk diamalkannya sendirI.

RASUL
• Seorang yang menerima wahyu
syariat untuk diamalkannya sendiri
dan disampaikan kepada umatnya.

BILANGAN
• Jumlah nabi banyak, menurut
perkiraan 124,000, hanya 313 darinya
diangkat menjadi rasul.
• 25 orang rasul wajib diketahui umat
Islam.
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 28
PERANAN RASUL
Menyeru manusia
Menyeru & membimbing
menyembah Allah dan
manusia ke jalan benar.
beriman denganNya.

Memimpin manusia
kepada keselamatan &
mengeluarkan manusia
dari jalan kesesatan.

Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab), seorang Rasul (Nabi
Muhammad) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah
(yg membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya) dan membersihkan mereka (dr iktiqad
yg sesat) serta mengajarkan mereka Kitab Allah (al-Quran) dan hikmah (pengetahuan yg
mendalam mengenai hukum syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi
SAS/SMAMuhammad) itu adalah dalam
CTU101 kesesatan yg nyata’ Surah al-Jumu’ah: 2 29
- AQIDAH
KEBENARAN PARA RASUL
DIKURNIAKAN MUKJIZAT UNTUK BUKTIKAN KEBENARAN

Mukjizat ialah kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Allah kepada
RasulNya sebagai bukti kebenaran menjadi Rasul.

Contoh : Mukjizat Nabi a.s Ibrahim yang tidak hangus dibakar api.
Firman Allah s.w.t. : (Setelah tidak dapat berhujah lagi, ketua-ketua)
mereka berkata: "Bakarlah dia dan belalah tuhan-tuhan kamu, jika
betul kamu mahu bertindak membelanya!" Kami berfirman: "Hai api,
jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim! ".
(Surah al-Anbia: 68-69)
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 30
HIKMAH BERIMAN
DENGAN RASUL

Menunjukkan kesatuan dan hubungan antara


semua Nabi dan Rasul Allah di mana mereka
semua adalah penerus agama Allah yang
berasaskan akidah Tauhid.

Menunjukkan bahawa agama


yang benar hanya satu sahaja,
iaitu Islam yang dibawa oleh
semua para rasul.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 31


SIGNIFIKAN PERUTUSAN RASUL

Mencintai rasul

Menjadikan rasul sebagai qudwah


hasanah

Mengamalkan sunnah
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 32
BERIMAN KEPADA KITAB

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 33


BERIMAN KEPADA KITAB
MAKSUD

• Beriman bahawa Allah menurunkan kitab yang


mengandungi ajaran yang diwahyukan kepada
para nabi & rasulNya untuk disampaikan kepada
umat manusia.

BILANGAN DAN NAMA KITAB

• Jumlah kitab & suhuf banyak.


• Kitab yang wajib diimani ada empat iaitu Taurat,
Zabur, Injil dan Al-Quran.

TUJUAN DITURUNKAN

• Panduan kepada manusia di dunia dan akhirat.


SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 34
TAURAT
DITURUNKAN KEPADA NABI MUSA AS
(bahasa Ibrani)

KANDUNGAN :
• Hukum syariat dan iktikad yang benar.
• Kedatangan nabi akhir zaman
berketurunan Nabi Ismail yang
membawa syariat yang wajib
diamalkan .

KEDUDUKAN SEKARANG :
• Telah diubah oleh orang Yahudi
sehingga keterangan mengenai
syurga, neraka, hari kiamat tiada di
dalamnya.
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 35
ZABUR
DITURUNKAN KEPADA NABI DAUD
A.S. (bahasa Qitbi)

KANDUNGAN :

• Fatwa, nasihat atau peringatan.


• Tiada syariat atau hukum kerana Nabi
Daud diperintahkan untuk mengikuti
syariat Nabi Musa.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 36


INJIL
DITURUNKAN KEPADA NABI ISA AS
(bahasa Suryani).

KANDUNGAN :

• MengEsakan Allah.
• Kedatangan Nabi Muhammad saw.

REALITI KINI

• Telah diubah dan dipinda.


• Injil Matius, Mark, Lukas & Johannes
yang ada kini adalah karangan manusia,
bukan wahyu.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 37


AL-QURAN
DITURUNKAN KEPADA NABI MUHAMMAD SAW.

KANDUNGAN :

• Hukum syariat dan akidah yang kekal hingga


kiamat.

KEDUDUKANNYA KINI DAN


SELAMANYA :

• Dijamin asli.
• Firman Allah : “Sesungguhnya Kami yang
menurunkan Al-Quran & Kamilah yang
memelihara & menjaganya” (al-Hijr : 9)
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 38
PERBANDINGAN ANTARA
AL-QURAN DAN KITAB-KITAB LAIN

PERSAMAAN AL-QURAN DENGAN KITAB-KITAB LAIN.

Membawa konsep akidah Tauhid iaitu mengajak


manusia menyembah Allah s.w.t. mentauhidkanNya dan
menjauhi Taghut.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 39


PERBEZAAN AL-QURAN DENGAN KITAB LAIN
AL-QURAN KITAB-KITAB LAIN
Bukan hanya percaya, Hanya perintah percaya
tetapi mesti mempelajari, sahaja tanpa dituntut untuk
KONSEP KEIMANAN memahami dan mempelajarinya.
melaksanakannya.

ISI KANDUNGAN Lengkap. Tidak lengkap.


KEASLIAN Tetap asli. Tidak asli dan berubah.
KESESUAIAN MASA & Sesuai untuk semua zaman Untuk tempoh-tempoh
TEMPAT dan tempat. tertentu sahaja.

BAHASA Bahasa Arab yang sentiasa Bahasanya telah pupus dan


diguna. tidak lagi digunakan .

SAS/SMA 40
CTU101 - AQIDAH
HIKMAH BERIMAN DENGAN KITAB

Menunjukkan agama yang datang daripada Allah adalah satu iaitu Islam.

Umat manusia di sepanjang zaman memerlukan agama yang satu iaitu


Islam, yang berteraskan akidah tauhid.

Perbezaan dari segi syariat perkara ranting berkaitan pelaksanaan dalam


agama boleh berlaku. Ini terbukti dalam syariat-syariat kitab-kitab dari satu
nabi dengan nabi yang lain berbeza, tetapi akidah dan perkara pokok adalah
sama.

Sewajarnya orang Yahudi dan Kristian tidak menyeleweng dari Islam kerana
semua para Nabi adalah Islam.
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 41
GHAIBIYAT
• Hilang / terlindung • Apa yang ada dalam ilmu
• Apa yang tidak boleh Allah dan tidak seorang pun
dicapai oleh pancaindera yang dapat melihatnya.
bahasa Istilah

WAJIB beriman kepada perkara ghaib tanpa


ada sedikitpun rasa ragu.

Segala apa yang ghaib dari kita dan perkara


itu diberitahu oleh Allah dan RasulNya
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 42
BERIMAN KEPADA MALAIKAT

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 43


BERIMAN KEPADA MALAIKAT
Wajib iktikad Allah mempunyai beberapa makhluk ghaib yang sentiasa patuh
pada perintah Allah.
• Yakin bahawa Allah s.w.t menjadikan para malaikat sebagai hamba dan
pekerja-pekerjaNya .

Dicipta daripada nur.

• Sabda Rasulullah : Dijadikan Malaikat dari cahaya, dijadikan jin dari


nyalaan api dan manusia seperti yang telah digambarkan kepada kamu.
(Riwayat Muslim)

Bilangan – banyak, tidak diketahui bilangannya.

• Tempat kediamannya di langit, boleh turun ke bumi dengan perintah


Allah.
• Dicipta dulu dari manusia.
• Tiada nafsu, tiada jantina, bersayap.
• Boleh menjelma dalam pelbagai bentuk dengan izin Allah.
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 44
TUGAS MALAIKAT
Bertasbih, patuh dan tunduk kepada
perintah Allah.

Memikul arasy.

Memberi salam kepada ahli syurga.

Mengilhamkan kebaikan dan kebenaran.

Mendoakan orang-orang yang beriman.

Memohon kerahmatan bagi orang Islam.


SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 45
10 MALAIKAT YANG WAJIB DIIMANI
JIBRIL • Menyampaikan wahyu
MIKAIL • Memberi rezeki
ISRAFIL • Meniup sangka kala
IZRAIL • Mencabut nyawa
MUNGKAR & NAKIR • Menyoal dalam kubur
MALIK • Menjaga neraka
RIDHWAN • Menjaga pintu syurga
RAQIB • Menulis amalan kebaikan
ATID • Menulis amalan kejahatan
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 46
HIKMAH BERIMAN DENGAN MALAIKAT

Menampakkan keagungan dan kehebatan


Allah yang memiliki kerajaan dan
pemerintahan yang sangat besar dan kuat.

Mengajar manusia supaya


bersistematik dalam urusan
kehidupan.

SAS/SMA 47
CTU101 - AQIDAH
BERIMAN PADA HARI AKHIRAT

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 48


BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT
KONSEP BERIMAN :
• Percaya dan yakin tentang adanya kehidupan selepas
alam dunia ini. Setiap manusia akan berpindah dari
alam dunia ke alam akhirat apabila mereka mati.
Dengan kata lain akhirat ialah alam selepas mati.

HARI AKHIRAT :
• Alam lain yang diciptakan Allah setelah berlaku
kemusnahan alam dunia

MATI :
• Permulaan manusia ke alam akhirat.
• Mati dalam perspektif Islam ialah perpindahan dari
alam dunia, alam percubaan ke alam akhirat iaitu alam
balasan yang kekal abadi.
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 49
NAMA-NAMA LAIN HARI AKHIRAT
NAMA-NAMA HARI NAMA-NAMA HARI NAMA-NAMA HARI
KIAMAT KIAMAT KIAMAT

• Saa`ah (menentukan) • Fath (kemenangan) • Din (pembalasan


• Khuruj (dikeluarkan • Thalaq (Pertemuan) Agama)
dari kubur) • Jama’ (berkumpul) • Hisab (Perhitungan)
• Thammah • Thaghabuun • Hasrah
(malapetaka) (dinampakkan (penyesalan)
• Ba’thi (kebangkitan) segala kesalahan) • Tanad (panggilan)
• Akhirat • Haqqah (pasti • Azifah (mendekat)
• Waqi`ah (kekacauan) terjadi) • Shakhah (bencana
• Ghasiyah yg memilukan)
(pembalasan)

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 50


PERINGKAT-PERINGKAT DI HARI AKHIRAT
Alam kubur

Mahsyar

Pembentangan
amal

Timbangan amalan

Sirat

Balasan Syurga / neraka


SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 51
ALAMAT HARI KIAMAT

• Zina bermaharajalela
• Muzik
• Wanita berpakaian tetapi telanjang
• Banyaknya berlaku pergaduhan dan pembunuhan.
Tanda • Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai.
Kecil • Riba bermaharajalela.
• Banyak gempa bumi.
• Banyak terjadi tanah runtuh, perubahan bentuk
muka bumi dan rusuhan.
• Lenyapnya orang-orang soleh.
• Ramainya kaum wanita dan sedikitnya kaum lelaki.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 52


ALAMAT HARI KIAMAT

• Kemunculan Dajjal
• Turunnya Nabi Isa.
• Keluar ya’juj dan ma’juj
• Keluar binatang dari bumi
• Kedatangan Imam Mahadi
Tanda
• Tulisan ayat-ayat al-Quran akan lenyap
Besar
• Terbitnya matahari dari sebelah barat.
• Pemusnahan atau runtuhnya kiblat iaitu kaabah.
• Keluarnya asap tebal di bumi Hijaz
• Terdengar tiupan sangkakala pertama dan kedua.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 53


KEPENTINGAN BERIMAN DENGAN
HARI AKHIRAT
Memperbaharui kesedaran tentang hakikat adanya alam akhirat yang
merupakan tempat manusia menerima balasan dan juga tempat yang
kekal abadi untuk semua manusia.

Mempertingkatkan keimanan dengan merasai keagungan Allah SWT

Melembutkan hati manusia dengan mengingati mati dan Hari Akhirat.

Menggalakkan orang Islam melakukan ma’ruf dan meninggalkan


kejahatan.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 54


IMPLIKASI KEIMANAN KEPADA
PERKARA GHAIBIYYAT

Ikhlas Taqwa Khusyuk

Amar Makruf
Ihsan Berfikir Nahi
Mungkar

Menjauhi
Istiqamah Kasih Sayang
perkara syirik

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 55


BERIMAN KEPADA
QADA’ & QADAR

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 56


BERIMAN KEPADA
QADA’ & QADAR
QADAR :

• Qadar atau Takdir ialah ketetapan


• Ketentuan Allah terhadap
makhluknya.

QADA’ :

• Perlaksanaan ketentuan Allah


terhadap makhlukNya.
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 57
PEMBAHAGIAN QADA’/TAKDIR

MU’ALLAQ MUBRAM

• Kaitkan dengan sebab • Ketentuan yang


dan akibat. ditetapkan dan tiada
• Contoh : lapar kerana pilihan.
tidak makan. • Dilahirkan sebagai
lelaki.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 58


JENIS TAKDIR

TAKDIR
YAUMI
TAKDIR
Takdir yang
SAMAWI
dikhususkan untuk
TAKDIR
Takdir yang semua peristiwa
UMURI
dicatat pada yang akan terjadi
TAKDIR UMUM Takdir ke atas malam Lailatul dalam satu hari
(TAKDIR manusia pada Qadar setiap
AZALI) awal tahun.
Takdir yang penciptaannya.
ditetapkan
sebelum
penciptaan langit,
bumi dan seluruh
isinya.
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 59
ILMU ALLAH SWT

Kepada Qada’ & Qadar


4 Rukun Dalam Iman * Dia mengetahuai keadaan dan hal-hal yang sudah &
akan terjadi di masa akan datang.

PENULISAN TAKDIR
* Percaya bahawa segala sesuatu yang terjadi, pada
masa lampau, masa kini atau akan datang semuanya
telah dicatat dalam Luh Mahfuzh.

MASYI’ATULLAH (kehendak allah) & QUDRAT


(kekuasaan Allah)
* Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi meski
manusia tidak mengiginkannya.

PENCIPTAAN ALLAH
* Harus mengimani bahawa Allah lah pencipta segala
sesuatu, tidak ada Khaliq selain-Nya dan tidak ada
Rabb selain Dia.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 60


IBTILA’
Ujian bukan dengan tujuan
Ujian yang diberikan adalah
penghinaan tetapi sebagai Tarbiyah
sebagai satu kayu ukur untuk kita
(didikan) dari Allah untuk kita
menilai tahap keimanan kita.
menjadi manusia yang lebih baik.

‘Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu.


Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang
sangat menyakitkan hati daripada orang-orang
yang diberi Kitab sebelummu dan daripada orang-
orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa,
maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk
urusan yang (harus) diutamakan’ – Surah Ali
Imran: 186

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 61


BENTUK IBTILA’

Perintah & Kesusahan &


Larangannya Kesenangan

TUJUAN IBTILA’

Ganjaran
Uji sifat
Uji Uji Uji Kaffarah atau
syukur &
keimanan Kesabaran Amalan dosa balasan
Kufur
Syurga

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 62


I
BAHASA
* Memilih
* Pilihan atau memilih hal yang baik.

K ISTILAH

H * Usaha manusia untuk memenuhi keperluan dalam hidupnya sama ada


material, spiritual, kesihatan dan masa depan agar tujuan hidupnya

T
selamat sejahtera di dunia dan akhirat.

Allah memerintah hamba-Nya untuk berikhtiar dan melarang untuk

I
berputus asa.

A ‘Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,


sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka’ ( Surah al-

R Ra’d: 11)

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 63


T
BAHASA
* Bersandar atau berserah diri.
* Penyerahan diri kepada Allah.

A ISTILAH

W * Berserah diri dan berpegang teguh kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
* Tawakal merupakan sikap bersandar dan meletakkan kepercayaan diri

A
sepenuhnya kepada Allah swt.

* Tidak tawakal jika belum berserah diri kepada Allah secara ikhlas.

K
* Tidak tawakal jika belum berpegang teguh kepadanya, belum yakin
dengan kekuasaan-Nya

A ‘Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan
mencukupkan keperluannya’ ( Surah al-Thalaq: 3)

L
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 64
HIKMAH IKHTIAR DAN
TAWAKAL

Selalu optimis dan tidak pernah berputus


asa
Tidak merasa sukar untuk berusaha
Tidak merasa bimbang terhadap
kegagalan
Dicukupkan rezeki oleh Allah.

Dikuatkan iman

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 65


KEKELIRUAN DALAM MEMAHAMI
KONSEP TAKDIR
• Disebabkan kejahilan ataupun menolak keimanan konsep takdir
1 secara sengaja.

• Sengaja menolak konsep beriman dengan takdir mengambil


2 kesempatan penuhi kehendak hawa nafsu.

• Dakwaan syurga dan neraka telah ditetapkan jadi enggan buat


3 kebaikan di dunia dan menjadikannya sebagai alasan.

• Tidak atau malas berusaha.


4 • “Rezeki secupak takkan jadi segantang”

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 66


SIKAP ORANG ISLAM
DALAM MENERIMA TAKDIR ALLAH
Menerima dan redha terhadap apa yang
ditakdirkan oleh Allah, kerana Allah Maha
Adil dan tidak mungkin melakukan
kezaliman terhadap makhlukNya.

Mestilah bersabar sekiranya Allah takdirkan


sesuatu yang buruk yang berlaku ke atas
diri kita.

Bersyukur sekiranya Allah takdirkan sesuatu


yang baik.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 67


SIKAP ORANG ISLAM
DALAM MENERIMA TAKDIR ALLAH
Sentiasa berusaha dan berwaspada dalam
kehidupan seharian jangan menunggu takdir
Allah tanpa berbuat sesuatu.

Sentiasa berdoa agar Allah selamatkan kita


di dunia dan akhirat.

Selepas berusaha kemudian iringi dengan


doa, akhirnya hendaklah bertawakal kepada
Allah s.w.t.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 68


HIKMAH BERIMAN
DENGAN QADA & QADAR
Melahirkan kehidupan yang bahagia kerana
mempunyai konsep akidah yang betul dan
tanggapan yang benar terhadap Allah s.w.t.

Mengelakkan berlakunya putus asa yang boleh


membawa kepada tindakan yang merbahaya
seperti membunuh diri dan sebagainya.

Melahirkan kehidupan yang lebih berjaya.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 69


PEMBINAAN AQIDAH

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 70


PEMBINAAN AKIDAH
LANGKAH MAKSUD

MU’AHADAH Mengingati perjanjian di alam roh.

MURAQABAH Sentiasa merasai Allah mengawasi.

MUJAHADAH Berjuang menentang hawa nafsu & tegakkan Islam.

MUHASABAH Sentiasa menghitung amalan diri.

MU’AQABAH Mendenda diri di atas kecuaian lakukan perintah


SAS/SMA CTU101 - AQIDAH Allah . 71
PERKARA YANG MEMBATALKAN AKIDAH
CARA MAKSUD CONTOH

Ucapan mengandungi kata-kata “Islam tidak sesuai untuk


PERCAKAPAN yang bertentangan dengan konsep dilaksanakan sepanjang
akidah Islam. zaman”.

Lakukan amalan yang Lakukan upacara ibadat


PERBUATAN bertentangan dengan akidah agama lain.
Islam.

Iktikad dalam hati dengan Tidak yakin dengan Islam


keyakinan yang bertentangan atau ragu terhadap
IKTIKAD dengan akidah Islam. sebahagian dari ajaran
Islam.

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 72


PERANAN AKIDAH
Melahirkan ummah yang tunduk patuh kepada ajaran Allah dan
rasul.
Melahirkan ummah yang mempunyai halatuju dan matlamat hidup
yang jelas.

Melahirkan ummah yang memiliki keperibadian unggul.

Mengukuhkan kecemerlangan ilmu.

Melahirkan ummah yang berfikiran kritis, progresif dan dinamik.

Membangun ekonomi ummah secara komprehensif.

Menegakkan sistem pemerintahan yang stabil.

SAS/SMA
MembangunCTU101
kecemerlangan
- AQIDAH
ummah dalam S&T. 73
MELAHIRKAN UMMAH YANG TUNDUK PATUH
Akidah mantap

Kesungguhan laksana
perintah Allah

Tidak sanggup lakukan


kemungkaran

Negara aman makmur & sejahtera

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 74


MEMBENTUK HALATUJU UMMAH YANG JELAS
Akidah mantap

Faham halatuju dan matlamat hidup di dunia dan


akhirat

Segala tindakan selari dengan matlamat

Tidak lakukan penyelewengan kerana yakin


dengan pembalasan

SAS/SMA
Bahagia dan damai di dunia dan akhirat
CTU101 - AQIDAH 75
MEMBINA KEPERIBADIAN YANG UNGGUL

Akidah mantap

Akhlak & peribadi yang mulia

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 76


MENGUKUHKAN
KECEMERLANGAN ILMU
Akidah mantap

Kesungguhan menuntut ilmu

Kecemerlangan dalam pelbagai


aspek

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 77


MENJANA PEMIKIRAN YANG KRITIS
Akidah yang mantap

Kekuatan memahami isu dan situasi

Menilai secara kritis antara kebenaran dan


kepalsuan

Progresif dan dinamis dengan lakukan


penyelidikan

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 78


MEMBANGUN EKONOMI SECARA KOMPREHENSIF
Akidah yang mantap

Faham tanggungjawab untuk makmurkan


bumi

Berusaha bangunkan ekonomi yang selari


dengan syariat Islam dengan ikhlas

Ekonomi maju

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 79


MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG STABIL
Pemimpin yang berakidah

Faham tanggungjawab

Jalan tanggunjawab dengan penuh


amanah

Gerun pembalasan jika tidak adil dan


amanah

Keadilan dan pemerintahan yang stabil


SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 80
KECEMERLANGAN DLM S&T

Akidah yang mantap

Usaha majukan diri

Kreatif & inovatif dalam S & T

SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 81


KESIMPULAN

Akidah tunggak kekuatan ummah


dalam hadapi pelbagai cabaran.
Tanpanya
usaha untuk mengislahkan ummah
menemui kegagalan
yang akhirnya akan meruntuhkan tamadun
& buka peluang musuh Islam
SAS/SMA CTU101 - AQIDAH 82