Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran dan


Pendidikan Kesihatan Tahun 6 PINTAR
Kelas
Tema/Tajuk KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

Masa 9.15-9.45
Standard Kandungan:
1.1
Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta
perkembangan fizikal yang sihat

Standard 1.1.1
Pembelajaran: Menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan
ke alam remaja.
1.1.2
Memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki dan
perempuan untuk diterima serta
dihargai

Objektif Pada akhir pengajaran murid dapat:-


1. Menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke
alam remaja.

Aktiviti 1 Edarkan kad bancian.


Isi dan lengkapkan kad bancian secara
2
berpasangan mengikut jantina yang sama.
Tukar maklumat dengan pasangan yang
3
lain mengikut jantina yang sama.
Edarkan lembaran kerja mengenai
4 penilaian kendiri dan masalah yang
dialami.
5 Rumusan
Elemen Merentasi Nilai murni
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar Kad bancian

Penilaian PdP
Refleksi