Anda di halaman 1dari 1

ANALISIS ITEM BAHASA MELAYU.

Bil Isu Tindakan

1. BAHASA MELAYU KERTAS 2 (PENULISAN)


BAHAGIAN A: I. MURID DIBERI LATIH TUBI
I. MURID MEMBINA AYAT DISAMPING MENGGARISKAN
NAMUN BUKAN KEHENDAK SOALAN. MURID
BERDASARKAN KEHENDAK DIMINTA MEMERIKSA SEMULA
SOALAN. AYAT SAMADA MENEPATI
KEHENDAK SOALAN ATAU
TIDAK.
II. TANDA BACA DAN EJAAN II. MEMBUAT PEMERIKSAAN
SILANG BERSAMA RAKAN DAN
DIAPANTAU GURU
BAHAGIAN B:

I. MURID SUKAR MENCARI ISI I. GURU MEMINTA MURID


TERSIRAT. MEMBUAT KESIMPULAN.
II. MENGGUNAKAN KATA KUNCI
SEPERTI CARA
MENGATASI,KESAN DAN
AKIBAT,PUNCA DAN
KEPENTINGAN.

BAHAGIAN C:

I. EJAAN DAN TANDA BACA I. MEMBUAT PEMERIKSAAN


SILANG BERSAMA RAKAN DAN
DIAPANTAU GURU
II. FORMAT II. MENYALIN PETIKAN YANG
BERFORMAT
III. SUKAR MENULIS KARANGAN III. MENYALIN KARANGAN
FAKTA. BERFORMAT

2. BAHASA MEAYU 1(PEMAHAMAN)

SOALAN 16-20 :PUISI TRADISIONAL I. PERBANYAKKAN KOSA KATA


I. MURID SUKAR MENTAFSIR DAN LATIH TUBI.
PUISI TRADISIONAL
II. PERIBAHASA II. AMALKAN SEHARI SEBUAH
PERIBAHASA UNTUK DIKUASAI
III. CAKAP AJUK DAN CAKAP
PINDAH III. LATIHAN