Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh 12 September 2017


Masa 8.00 pagi-9.00 pagi
Kelas 4 Kreatif
Aspek Kemahiran Membaca
Tema Keselamatan

Tajuk Unit 9:Patuhi Peraturan Jaminan Keselamatan


Standard 2.3
Kandungan
Standard 2.3.1:Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis
Pembelajaran dengan lancar sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a. Membaca petikan dialogdengan intonasi yang betul.
b. Memindahkan maklumat dalam bentuk peta minda.
c. Menyenaraikan undangundang dan peraturan di jalan raya.

Aktiviti 1. Bersoal jawab tentang langkah-langkah menjaga keselamatan semasa berada di


jalan raya.
2. Murid membaca petikan dialog mengikut intonasi dengan betul.

3. Murid membincangkan isi penting petikan dialog secara berkumpulan mengikut


tajuk yang diberikan oleh guru dan memindahkan maklumat ke dalam pengurusan
grafik.
4. Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan.

5. Murid dibimbing membuat rumusan isi pelajaran hari ini.

Sistem Tatabahasa : Sintaksis:Ayat tanya


Bahasa
Pengisian Ilmu : PKJR HP 3.1.7
Kurikulum Nilai : Berhati-hati
EMK : Kreativiti dan inovasi
KB : Menganalisis
BCB : Kemahiran membaca(bacaan intensif)
BBM Modul PKJR,Kad manila,pen penanda
Penilaian Murid membaca petikan dialog dengan intonasi yang betul.

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

SEKOLAH KEBANGSAAN TOBOBON

1. WOO SU YUN
2. MUI LAN
3. DIANA BINTI ALIPIN