Anda di halaman 1dari 6

UJIAN 1

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN 1
MAC 2017
NAMA :____________________
TINGKATAN :____________________

BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF


JAWAB SEMUA SOALAN

1. Sejarah seni visual negara kita bermula pada tahun 1920-an dengan penubuhan
___________________.
A. Wednesday Art Group
B. Penang Impressionist Society
C. Institut Teknologi Mara
D. Specialist Teacher Traning

2. Abdullah Ariff, Abdul Latif Mohidin dan Dzulkifli Buyong terkenal dalam bidang __________.
A. Arca
B. Catan
C. Cetakan
D. Seni reka

3. Mohamed Hoessein Enas ialah pelukis aliran ________________.


A. realisme
B. Naturalisme
C. Ekspresionisme
D. Impresionisme

4. Siapakah antara berikut adalah pengasas Angkatan Pelukis SeMalaysia?


A. Peter Haris
B. Zakariah Noor
C. Syed Ahmad Jamal
D. Mohamed Hoessin Enas

5. Siapakah yang diberi gelaran sebagai ‘Bapa Logo Hari Kebangsaan’?


A. Anthony Lau
B. Zulkifli Haron
C. Haji Hashim Hassan
D. Ahmad Haji Zainuddin

6. Jimmy Choo terkenal dalam bidang reka bentuk ______________.


A. grafik
B. fesyen
C. animasi
D. komunikasi visual

[PSV/TING.1/KSSM] 1
7.Puan Aminah Haji Amat terkenal dalam penghasilan kraf_________________.
A. Anyaman
B. Batik
C. Tembikar
D. Tenunan

8. Presiden Persatuan Pelukis Malaysia ialah ______________.


A. Dzukifli Buyong
B. Abdullah Arif
C. Zakaria Noor
D. Syed Ahmad Jamal

9. Pilih kumpulan karya dalam bidang seni halus.


A. Batik , poster ,anyaman
B. Lukisan, catan , arca , cetakan
C. Cetakan , catan , lukisan ,tipografi
D. Reka bentuk industri, lukisan

10. Adiguru Kraf ialah


A. seorang pereka bentuk grafik
B. pelajar yang dihantar ke luar negara
C. nama pegawai British yang dating ke Malaysia pada tahun 1783
D. seseorang yang diberi penghormatan oleh kerajaan sebagai tokoh kraf.

11. Garisan merupakan unsur seni penting dalam penghasilan ______________________.


A. rupa dan catan
B. warna dan rupa
C. bentuk dan lakaran
D. lakaran dan lukisan

12. Apakah kesan garisan yang dihasilkan oleh media arang ?


A. Garisan halus
B. Garisan kasar
C. Garisan putih
D. Garisan nipis

13. Berdasarkan contoh-contoh berikut , yang manakah garisan pada alam semulajadi?
A. Tulang ikan
B. Kipas Tangan
C. Corak baju batik
D. Lingkaran ubat nyamuk

14. Apakah jenis garisan yang terhasil ketika hujan ?


A. Nipis
B. Selari
C. Bergetar
D. Putus-putus

[PSV/TING.1/KSSM] 2
15. Garisan tebal yang dilukis secara menegak dan selari akan membangkitkan perasaan
A. sedih dan kecewa
B. tenang dan harmoni
C. tegas dan teguh
D. setia

16. Pada sesebuah karya seni, garisan berfungsi menimbulkan elemen-elemen yang berikut
melainkan
A. bentuk
B. pergerakan
C. nilai ton
D. bentuk 3 dimensi

17. Susunan unsur garisan yang rapat akan menimbulkan ton


A. pudar
B. gelap
C. cerah
D. terang

18. Garisan yang bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain mewujudkan
A. kontra
B. ulangan
C. harmoni
D. pergerakan

19. Pilih media yang tidak dapat menghasilkan garisan menggunakkan teknik lukisan.
A. Pen
B. Pensel
C. Cat air
D. Pensel warna

20. Garisan yang sesuai digunakan untuk menggambarkan gasing yang sedang berpusing ialah
garisan
A. beralun
B. berpencar
C. berlingkar
D. putus-putus

JAWAPAN ( BAHAGIAN A)

1. 11 .
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.

[PSV/TING.1/KSSM] 3
BAHAGIAN B : STRUKTUR
ISIKAN TEMPAT KOSONG YANG DIBERIKAN DENGAN JAWAPAN YANG SESUAI.

TOKOH SENI HALUS

Lukisan/Catan Arca Cetakan


i)___________ i)__________ i)___________
ii)___________ ii)__________ ii)___________

(6 Markah)

Pertubuhan
&
Persatuan seni

sebelum merdeka selepas merdeka


1)________________ 1)_________________
2)________________ 2)_________________

(4 markah)

[PSV/TING.1/KSSM] 4
Seni Kraf

Moden Tradisional
1)_________________ 1)________________
2)_________________ 2)________________

(4 markah)

a)__________

b)__________ f)__________

Jenis
Garisan
c)__________ e)_________

d)_______
(6 markah)

[PSV/TING.1/KSSM] 5
Nyatakan jenis-jenis garisan yang terdapat pada objek tersebut beserta contoh lakaran pada
petak yang disediakan.

OBJEK JENIS GARISAN CONTOH LAKARAN

1) siput

2) pagar

3) Landasan
kereta api

3) Kaktus

5) Bumbung
Rumah

(10 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

[PSV/TING.1/KSSM] 6