Anda di halaman 1dari 143

PROGRAM

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS


TINGGI
PETA PEMIKIRAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013

1
PENGHARGAAN

Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan


berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh
Kestrel Education, United Kingdom

2
PETA
PEMIKIRAN

Cont..
3
6 TITIK PERMULAAN
Rangkaian
Peta Visual Kolaborasi

Kemahiran
Berfikir
Membangunkan
Kecenderungan
Peribadi

Penyoalan
Reflektif Membentuk
persekitaran

4
• Paradigma globalisasi menekankan bahawa
sesuatu maklumat ini dapat bergerak dengan
kadar yang pantas (15,000 batu dalam sekelip
mata).
• Yang paling penting adalah penerimaan
maklumat - melalui penglihatan dan
pendengaran seseorang yang diproses oleh
bahagian otak.
• : Diterjemahkan dari :
Brooks, David. “The Cognitive Age”. New York Times.
Friday, May 2, 2008

5
• Adakah seseorang individu berupaya untuk
memahami maklumat yang diterima?
• Adakah seseorang individu mempunyai
latihan untuk mengeksploitasi maklumat
yang diperoleh?
• Adakah budaya mengganggu pandangan
individu?

Diterjemahkan dari :
Brooks, David. “The Cognitive Age”. New York Times
Friday, May 2, 2008
6
• Vygotsky yakin bahawa pemikiran kita
dipengaruhi oleh jenis alat yang digunakan …
Semasa kita menanam pokok atau menggosok
gigi, bagaimana kita melaksanakan aktiviti
tersebut dengan jayanya adalah dipengaruhi oleh
alat yang digunakan.
• Kita jarang menyedari bahawa alat yang
digunakan boleh mempengaruhi tugas mental,
bagaimana kita berfikir mengenaiknya, dan sama
ada kita telah berjaya melaksanakannya.

Hiebert, James et. al. Making Sense, 1997

7
GAMBARAN SECARA UMUM
Soalan Proses pemikiran Peta pemikiran (gambar peta)

Bagaimanakah kamu mendefinisikan benda atau idea ini?Apakah Mendefinisikan mengikut Peta Bulatan
konteksnya?Apakah rujukan kamu? konteks

Bagaimanakah kamu menerangkan sesuatu benda? Apakah kata Menerangkan kualiti Peta Buih
sifat yang paling sesuai untuk menerangkan benda ini?

Apakah persamaan dan perbezaan kedua-dua benda ini? Mana satu Membanding beza Peta Buih Berganda
yang akan kamu pilihi?Kenapa?

Apakah isi utama,isi sokongan dan maklumat berkenaan tentang Membuat pengelasan Peta Pokok
informasi ini?

Apakah komponen atau bahagian yang membentuk objek fizikal ini? Hubungan seluruh - Peta Dakap
bahagian

Apakah yang berlaku? Apakah urutan bagi sesuatu peristiwa yang Urutan Peta Alir
berlaku?Apakah peringkat perkembangannya?

Apakah yang menyebabkan perkara ini dan kesan-kesannya? Apakah Sebab dan kesan Peta Pelbagai Alir
yang mungkin berlaku?

Apakah perkaitan atau analogi antaranya? Analogi (hubungan yang


sama, mencari faktor Peta Titi
penghubung) as

8
Kata kunci pemikiran
Peta Pemikiran Proses Kata Kunci
Pemikiran
Mendefinisikan mengikut Konteks/ Senaraikan, jelaskan, tuliskan semua yang anda tahu,
Bulatan konteks sumbangsaran, kenalpasti, kaitkan dengan pengetahuan sedia ada,
meneroka makna/ maklumat
Menerangkan kualiti Terangkan, Jelaskan, Gunakan 5 pancaindera untuk menerangkan sesuatu,
Buih kualiti, sifat, ciri-ciri

Membanding beza Bandingkan, bezakan,carikan persamaan dan perbezaan, bezakan antara A


Peta Buih Berganda dengan B

Membuat pengelasan Kelaskan, Asingkan, Kategorikan, Kenalpasti antara idea utama dan
Pokok penjelasannya

Hubungan seluruh -bahagian Sebahagian daripada….., tunjukkan struktur…., ambil sebahagian daripada….,
Dakap kenalpasti struktur, komponen fizikal, anatomi

Urutan Susunkan mengikut aturan yang betul, ceritakan/ kira semula, kitaran,
Alir tunjukkan proses, selesaikan masalah…., mengkaji corak (trend)
Sebab dan Akibat Sebab dan akibat, bincangkan akibatnya/ pengajaran, apakah yang akan
Pelbagai Alir berlaku sekiranya…., jika….maka….., terangkan perubatan…., kenalpasti
pengajarannya, kenalpasti keputusan daripada…., apa yang berlaku jika…

Analogi (hubungan yang Kenalpasti perkaitan, meneka peraturan, simbol, analogi, kesetaraan
Titi sama, mencari faktor
penghubung)
9
Hasil yang diharapkan
Pada akhir kursus, peserta kursus akan dapat:
Mendefinisikan dan
menggunakan 8 peta
pemikiran
Menghubungkaitkan Peta
Pemikiran dengan teknik
menyoal serta pemikiran
murid
Mengintegrasi dan
merentas bidang
kandungan
Memperkenalkan 8 Peta
Pemikiran kepada murid

10
Contoh peta pemikiran
Dihasilkan oleh peserta kursus dan murid sekolah rintis

11
12
*
Peta Bulatan

20
Perkara atau orang yang mempengaruhi saya

Guru ibubapa
Pengalaman
Berjalan
Kemahiran
Berfikir
Ali
Hana

Ketua Unit Makanan keluarga

21
Perkara atau orang yang mempengaruhi saya

Maklumat yang
berkenaan dengan saya

Nama

Tulis Maklumat berkenaan diri anda dengan


menggunakan Peta Bulatan
22
Contoh hasil kerja murid

23
Contoh hasil kerja murid

24
Mempunyai enam kaki

Berbadan Gula-gula
kecil

Serangga
Merah

25
Apakah sumber yang kamu rujuk?

Segala maklumat yang


kamu ketahui tentang
kemahiran berfikir

Kemahiran
berfikir

26
APLIKASI PETA BULATAN

• Adakah Peta Bulatan dapat membantu


dalam pengajaran yang lalu ?

• Adakah anda akan menggunakan Peta


Bulatan semasa mengajar sesuatu topik
pada masa akan datang?

27
• Pembelajaran berkesan bukan sahaja
bergantung kepada kaedah mengajar yang
lebih baik ...
(Instruct)

• …tetapi, memberi murid belajar dengan cara


yang lebih baik untuk membina ilmu
(Construct)

Papert, Seymore 1990

28
PETA PEMIKIRAN

Bahasa Visual yang Seragam


untuk Berfikir
29
Berdasarkan kajian kecerdasan, Peta
Pemikiran menggabungkan proses
kognitif dalam pembelajaran dengan
maklumat dalam bentuk visual.

31
Apabila dilaksanakan di seluruh
sekolah, Peta Pemikiran menyediakan
satu cara berfikir yang konsisten dan
“brain compatible” bagi guru
menyampaikan maklumat dan untuk
murid belajar dan mengekalkannya.

32
Peta Pemikiran bukan satu
kurikulum, tetapi merupakan alat
berfikir yang membolehkan guru
menyampaikan kurikulum yang
sedia ada dalam bentuk yang lebih
bermakna.

33
• Apa itu Peta
Pemikiran dan
bagaimana Corak
Visual
peta ini berbeza
dengan
Pengurusan Digunakan untuk Berdasarkan 8
menggabung kemahiran
Grafik? jalin perincian kognitif
dan kerumitan Peta
fakta Pemikiran
• Definisikan
Peta Pemikiran
dengan Digunakan Digunakan dalam
meggunakan oleh semua semua bidang
Peta Bulatan guru

34
Pengurusan Grafik Berkaitan Tugas Peta Pemikiran
Sumbangsaran

Mendefinisikan Mengikut
Peta Minda
Kitaran Hidup: Sains Konteks
Menerangkan dengan Kata/
Kronologi: Sejarah Frasa Sifat
‘Webbing’

Gambar Rajah Venn: Matematik Membanding Beza


Kluster

Pengelasan
Peta Konsep Sebahagian Daripada
Keseluruhan

Membuat Urutan

Sebab Dan Kesan

Analogi / Hubungan
yang sama

Untuk Pengetahuan Untuk Tugasan yang Khusus Visual Pemikiran Yang


Individu Umum Untuk Kelas Dan
35
Sekolah
80% daripada informasi yang
diterima oleh otak adalah
dalam bentuk VISUAL

40% daripada gentian saraf


yang disambung ke otak adalah
dihubungkan dengan retina

36,000 mesej dalam bentuk


visual dapat diterima oleh mata
dalam masa satu jam
-Eric Jensen, Brain Based Learning, 2000 36
Keperluan utama untuk pelajar adalah memahami
kebermaknaan (meeningfulness)... kita tidak dapat memahami
subjek atau menguasai sesuatu kemahiran semata -mata hanya
dengan menggabungkan cebisan maklumat .

Memahami sesuatu perkara berpunca dengan melihat


hubungkait perkara tersebut. Otak direka bentuk sebagai
pengesan pola (pattern detector).

Fungsi pendidik adalah untuk menyediakan murid dengan


pelbagai pengalaman yang membolehkan mereka melihat pola
yang berhubungkait (patterns that coneect).
Making Connections: Teaching and the Human Brain (1994),
Caine & Caine
“DUAL CODING THEORY”
Pengetahuan disimpan dalam dua
bentuk:
1. Bentuk Linguistik
2. Bentuk Bukan Linguistik
Kajian menunjukkan bahawa semakin
banyak kita menggunakan kedua-dua
sistem di atas, semakin mudah kita
berfikir dan mengingati sesuatu.

38
PEANUTS BY: SCHULZ

39
40
Bentuk Visual Semua pembesar
Kelemahan Melaka terpaksa
Digunakan kepimpinan berundur ke Muar.
untuk
menggabu Berdasarkan
ng jalin Peta 8 kemahiran
fakta yang Pemikiran cognitif
kompleks
Digunakan Melaka jatuh ke
Digunakan
dalam semua
Pembunuhan tangan
oleh semua Bendahara
guru bidang Portugis
kandungan Tun Mutahir Kejatuhan
Kesultanan
Melayu
Melaka

Peta Pemikiran memudahkan murid Nilai-nilai norma


memahami sesuatu yang abstrak kehidupan
Sikap pembesar
melalui bentuk visual yang konkrit. terhakis
Melaka fitnah
sesama sendiri

41
Bentuk Visual

Digunakan
untuk Berdasarkan 8
menggabung kemahiran
jalin fakta yang Peta kognitif
kompleks Pemikiran

Digunakan dalam
Digunakan oleh
semua bidang
semua guru
kandungan

42
Bentuk Visual

Digunakan untuk Berdasarkan 8


menggabung kemahiran
jalin fakta yang Peta kognitif
kompleks Pemikiran

Digunakan dalam
Digunakan oleh
semua bidang
semua guru
kandungan

43
Bentuk Visual

Digunakan
Berdasarkan 8
untuk
kemahiran
menggabung
Peta kognitif
jalin fakta yang
kompleks Pemikiran

Digunakan dalam
Digunakan oleh semua bidang
semua guru kandungan

44
45
46
47
48
49
Kualiti Utama peta pemikiran sebagai
bahasa pembelajaran
Ketekalan
grafik

Reflektif Fleksibel

PETA
PEMIKIRAN
SEBAGAI SATU
BAHASA

Perkembangan
Integratif

50
Bagaimanakah anda mengetahui apa yang anda tahu?
Persamaan

Perbezaan Perbezaan

1 2

51
MENGGUNAKAN PETA BUIH BERGANDA

•Adakah Peta Buih Berganda dapat


membantu dalam pengajaran yang lalu ?

•Adakah anda akan menggunakan Peta


Buih Berganda semasa mengajar sesuatu
topik pada masa akan datang?

52
53
Mendefinisikan mengikut
konteks

54
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN

Peta Bulatan
Bentuk: NOTA:
Boleh Digunakan untuk:
Topik • Sumbangsaran
Semua
yang saya • Menguji Pengetahuan
tahu Sedia Ada
Bagaimanan dan
dimana saya • Penutup / Rumusan
PROSES BERFIKIR: mengetahui ?
Mendefinisikan Bingkai rujukan
megikut konteks /
sumbangsaran
Science kit Circle Map Internet
Help plants
By Alex and
Michel
Lives in soil

Tube shaped body


Enemies
slimy are birds
earthworms
Need
2,700 kind
moisture
Lay eggs
No feet
have hair Vibrations

Nocturnal
Books Teacher
Mathematics
5 SAMPEL BARU
YANG BERBEZA

62
• Tugasan – Apakah yang anda tahu tentang
Jalur Gemilang?

• Bingkai Rujukan – Bagaimanakah anda


tahu apa yang anda tahu?
Bagaimana anda menggunakan Peta
Bubble Map?

Aktiviti: Think/pair/share
APLIKASI
PANDUAN CONTOH - MENGGUNAKAN PETA
PENGENALAN MENYEDIAKAN CONTOH PETA
NOTA

‘GALLERY RUMUSAN
WALK’
(OPTIONAL) (OPTIONAL)
Penerangan Menggunakan
Kata/Frasa Adjektif
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN

Peta Buih
BENTUK: NOTA:

Adjektif, fakta, Attributes: Maths


pendapat
Properties: Science
A
Perkara, Topik

PROSES BERFIKIR:
Penerangan (Adjektif) Hanya Adjektif!
Science
Tugasan - gambarkan watak kura-kura
dalam cerita “Arnab dan Kura-kura”
Bagaimana anda menggunakan Peta Buih?

Aktiviti: Think/pair/share
MENGGUNAKAN
APLIKASI
PANDUAN CONTOH - PETA
PENGENALAN MENYEDIAKAN PETA
CONTOH
NOTA

‘GALLERY RUMUSAN
WALK’
(OPTIONAL) (OPTIONAL)
Membanding Beza
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Buih Berganda

Unik: Seragam
BENTUK: NOTA:

Perbezaan Persamaan: Perbezaan

Ada Kaitan
denganVenn
PROSES BERFIKIR:
Persamaan Diagram
Banding/Beza
Kod Warna
Biology
83
Tugasan – banding beza watak kura-kura dan
watak arnab dalam cerita “Arnab dan Kura-
kura”
Bagaimana anda menggunakan Peta Buih
Berganda?

Aktiviti: Think/pair/share
MENGGUNAKAN
APLIKASI
PANDUAN CONTOH - PETA
PENGENALAN MENYEDIAKAN PETA
CONTOH
NOTA

‘GALLERY RUMUSAN
WALK’
(OPTIONAL) (OPTIONAL)
Membuat Pengelasan
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Pokok
BENTUK: NOTA:

Tajuk, topik, kategori Jenis…


Kategori Kategori atau
kumpulan

PROSES BERFIKIR: Detail, contoh Induktif /


Kelaskan, asingkan, Deduktif
kategorikan
Membahagikan peserta
mengikut kumpulan
1-8
Tugasan - Klasifikasikan jenis
pengangkutan.
Bagaimana anda menggunakan Peta
Pokok?

Aktiviti: Think/pair/share
MENGGUNAKAN
APLIKASI
PANDUAN CONTOH - PETA
PENGENALAN MENYEDIAKAN PETA
CONTOH
NOTA

‘GALLERY RUMUSAN
WALK’
(OPTIONAL) (OPTIONAL)
Hubungan Seluruh-Bahagian
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Dakap
BENTUK: NOTA:
Keseluruhan Sebahagian
daripada…
Pecahan
kecil Fizikal,
Bahagian benda
utama
PROSES BERFIKIR: maujud
Hubungan Seluruh-
Bahagian, Struktur
102
103
Technology
Tugasan – Hasilkan Peta Dakap sepohon
pokok.
Bagaimana anda menggunakan Peta
Dakap?

Aktiviti: Think/pair/share
MENGGUNAKAN
APLIKASI
PANDUAN CONTOH - PETA
PENGENALAN MENYEDIAKAN PETA
CONTOH
NOTA

‘GALLERY RUMUSAN
WALK’
(OPTIONAL) (OPTIONAL)
Urutan
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Alir
BENTUK: NOTA:
Plot,
Langkah Utama
Proses,
Kronologi
Penerangan tentang
langkah utama
PROSES BERFIKIR:
Boleh dilukis dari
Turutan, Kitaran,
Langkah pelbagai arah
Tugasan – gunakan Peta Alir untuk
menceritakan aktiviti seharian anda.
Bagaimana anda menggunakan Peta Alir?

Aktiviti: Think/pair/share
MENGGUNAKAN
APLIKASI
PANDUAN CONTOH - PETA
PENGENALAN MENYEDIAKAN PETA
CONTOH
NOTA

‘GALLERY RUMUSAN
WALK’
(OPTIONAL) (OPTIONAL)
Sebab dan Akibat
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Pelbagai Alir
BENTUK: NOTA: Penerangan tentang sebab
Sebab Ramalan akibat/ kesan
Kejadian
Menganalisa akibat/kesan

“jika…maka”
Akibat, Hasil
PROSES BERFIKIR: “bila… akibatnya/kesannya”
Sebab dan Kesan
Meramalkan kejadian Boleh jadi satu bahagian sahaja
I put too much
water in

I did not measure


my flour accurately

My cake sunk
in the middle
I opened the oven
door too soon
I was upset
I put too much
water in

I did not measure Mum made


my flour accurately another cake

My cake sunk
in the middle
I opened the oven It cost
door too soon more money
127
128
Tugasan – gunakan Peta Pelbagai Alir untuk
menunjukkan sebab dan akibat ponteng.
Bagaimana anda menggunakan Peta
Pelbagai Alir?

Aktiviti: Think/pair/share
MENGGUNAKAN
APLIKASI
PANDUAN CONTOH - PETA
PENGENALAN MENYEDIAKAN PETA
CONTOH
NOTA

‘GALLERY RUMUSAN
WALK’
(OPTIONAL) (OPTIONAL)
Melihat analogi/ hubungan
yang sama
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Titi
BENTUK: NOTA:

Kenalpasti perkaitan
Bagaimanakah
kedua-duanya dapat
RF: __________ Faktor Penghubung dikaitkan?
PROSES BERFIKIR:
Melihat Analogi
Mengaitkan Hubungan
yang Sama
cow AS hen AS kangaroo AS
ewe
calf chick joey lamb

Relating factor: is the mother of a


2. Contoh Hasil Kerja Murid

136
Tugasan – Apakah faktor penghubung antara pemikiran
dan pembelajaran?

Relating Factor Thinking

Learning as as as
Bagaimana anda menggunakan Peta Titi?

Aktiviti: Think/pair/share
PETA PEMIKIRAN…
®

• Mesti dilaksanakan di sekolah


secara menyeluruh.
• Pelaksanaan merangkumi
pembangunan staf dan
penyediaan bahan-bahan
latihan bagi setiap guru.
KESILAPAN KONSEP

Alat Visual vs Peta Pemikiran

Peta Minda vs Peta Bulatan

Peta Dakap vs Peta Pokok

Peta Buih vs Peta Minda

Peta Dakap vs Menyenarai

143