Anda di halaman 1dari 3

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 KIMIA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 2017

1 B 11 B 21 A 31 A 41 D
2 B 12 C 22 A 32 C 42 D
3 B 13 B 23 D 33 D 43 D
4 C 14 C 24 D 34 C 44 A
5 A 15 B 25 B 35 B 45 B
6 D 16 C 26 A 36 D 46 B
7 D 17 A 27 C 37 D 47 A
8 C 18 D 28 B 38 D 48 A
9 D 19 C 29 A 39 C 49 A
10 C 20 C 30 C 40 A 50 B

A 12
B 12
C 13
D 13

DISEDIAKAN OLEH,

(AZURA BINTI ABD RAHMAN)


GURU MATA PELAJARAN
KIMIA
JADUAL SPESIFIKASI

NO TAJUK ARAS
1 STRUKTUR ATOM PENGETAHUAN
2 PENGENALAN KEPADA KIMIA PENGETAHUAN
3 STRUKTUR ATOM KEFAHAMAN
4 STRUKTUR ATOM KEFAHAMAN
5 JADUAL BERKALA UNSUR KEFAHAMAN
6 STRUKTUR ATOM APLIKASI
7 STRUKTUR ATOM APLIKASI
8 JADUAL BERKALA UNSUR APLIKASI
9 FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA APLIKASI
10 FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA APLIKASI
11 FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA APLIKASI
12 FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA APLIKASI
13 FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA APLIKASI
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50