Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN

KOMUNIKASI TAHUN 5 CEKAP 2017

TARIKH : 3 OGOS 2017 HARI : KHAMIS

KELAS : 5 CEKAP BIL MURID : 20 ORANG

Mata pelajaran: TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Tema / Tajuk: Sistem Rangkaian Dan Dunia Internet

Masa:

Standard 3.0 Mengenal Internet


Kandungan:

Standard 3.3 Mencari maklumat menggunakan pencarian Boolen, berfrasa,


Pembelajaran: atau simbol *

Standard Prestasi: Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan

Objektif Pada akhir sesi pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;
Pembelajaran: i) mencari maklumat menggunakan pencarian Boolen,
berfrasa atau simbol

Aktiviti Pengajaran 1. Guru memberi penerangan mencari maklumat


dan Pembelajaran: menggunakan kaedah pencarian Boolen, berfrasa, atau
simbol
2. Murid-murid diberi lembaran kerja dan mencari laman web
yang spesifik
3. Guru menyemak jawapan bersama-sama murid

Elemen Merentas KBKK


Kurikulum(EMK):

Bahan Bantu Kad boolen (AND, OR), berfrasa (“ “), simbol ( * ), lembaran kerja
Mengajar: murid, kemudahan komputer dan internet
Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran:

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH / ISI AKTIVITI PdP CATATAN


MASA PELAJARAN
Set Induksi Konsep Internet 1. Guru bertanyakan kepada murid BBM:
( 5 Minit ) a. Hari ini kamu semua ingin lihat kemudahan
apa di internet? internet
*murid menjawab secara lisan
b. Bagaimana cikgu ingin menaip?
*murid menjawab secara lisan
2. Guru menerangkan aktiviti tadi dengan
mengaitkan topik pembelajaran pada
hari ini

Langkah 1 Guru BBM:


1. Guru memberi penerangan di
( 20 Minit ) menerangkan Kemudahan
hadapan kelas.
kaedah mencari internet dan
2. Guru menunjukkan contoh mencari
maklumat komputer,
maklumat menggunakan
menggunakan kad boolen,
Boolen = AND , OR
boolen, berfrasa
Berfrasa = “ “
berfrasa, dan dan simbol,
Simbol =
simbol * gambar
3. Guru memaparkan gambar di
organisasi, google
hadapan kelas dan meminta murid
sosial
menggunakan kad boolen atau
berfrasa atau simbol * untuk mencari
maklumat
AND “ “
OR *
Langkah 2 Murid mencari BBM:
1. Guru membahagikan murid ke dalam
( 30 Minit ) maklumat di Lembaran
beberapa kumpulan kecil
internet kerja
2. Setiap kumpulan diberi lembaran
kerja yang dikehendaki murid-murid
mencari maklumat menggunakan
kaedah pencarian boolen, berfrasa
dan simbol *
3. Jawapan murid akan disemak
bersama-sama guru

Penutup Guru 1. Secara rawak, murid dipilih dan


( 5 Minit ) merumuskan isi menyatakan isi pembelajaran yang
pelajaran pada telah dipelajari.
hari ini. 2. Guru merumuskan jawapan murid
dengan pembelajaran hari ini.