Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian Sains KSSR

Kelas : Tahun 5 hijau


Tarikh : 5/10/2017
Masa : 3.50-4.50 pm
Tema/Tajuk : Bumi & sains angkasa/ 11.0 Bumi,Bulan dan Matahari
Standard Kandungan : Pada akhir pengajaran, murid dapat:
11.2 memahami fasa-fasa bulan
Standard Pembelajaran :
11.2.3 Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa bulan seperti anak bulan,bulan
sabit,bulan separa dan purnama mengikut takwin.
Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran, murid dapat:
1. Menjelaskan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa-fasa bulan.
Kriteria Pencapaian :
Dapat menjawab sekurang-kurangnya 5/7 soalan yang diberi dengan betul.
Murid Pengetahuan sedia ada : Murid sudah tahu bahawa bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari
Kemahiran Saintifik : KPS- Memerhati,meramal,membuat inferens
Kemahiran Berfikir : Menjana idea
Sikap Saintifik dan nilai murni : Sifat ingin tahu, kerjasama, disiplin, tolak ansur
EMK : PSV
Sumber P&P : buku nota sains, buku aktiviti, Buku teks, gambar,bola

Aktiviti :
Induksi (5 minit) 1) Guru bertanya khabar murid-murid.
2) Murid melihat calendar yang ditunjukkan oleh guru dan bersoal jawab

Pencetusan idea (10 minit) 1) Murid diperkenalkan dengan istilah takwin qamari.
2) Murid menghubungkait tarikh yang terdapat dalam takwin qamari dengan fasa-fasa
bulan.
Perkembangan (20 minit) Aktiviti berkumpulan)
1) Dalam berkumpulan murid diberi tugasan mengenalpasti fasa-fasa bulan yang
terbentuk mengikut takwin qamari.
2) Hasil perbincagan dibentangkan di hadapan kelas.
Aplikasi idea (20 minit) 1) Murid menjawab lembaran kerja yang diberikan
2) Murid dan guru berbincang jawapan bersama-sama
Penutup (5 minit) Murid membuat kesimpulan pembelajaran dengan bimbingan guru.