Anda di halaman 1dari 2

Pambuka

Saos syukur marang Gusti Allah ingkang sampun paring rahmat lan karunia
marang kita supaya kita bisa ngrampungake makalah iki sing judhule "Adat Jawa
tedak siten".
Makalah iki ngandhut informasi masyarakat jawa lan budaya ing jerone.
Dikarepke makalah iki wis samesthine saget kanggo nyedhiyani lan menehi
informasi kanggo kita kabeh apa wae ing budaya masyarakat Jawa supaya kita bisa
ngerti keunikan ing budaya lan nggawe beda saka budaya - budaya nyebar ing
Indonesia.
Kita ngerteni makalah iki isih adoh saka sampurna, mulane, kritik lan saran
sing mbangun saka kabeh pihak tansah kita arepke lan enteni kangge nambah
kasempurnaan saka makalah iki. Akhiripun, kita maturnuwun sanget karo kabeh
sing wis melu ing persiapan makalah iki saka wiwitan nganti rampung. Muga-
muga Allah meridhai usaha kita. Amin

Nawangan, 28 Oktober 2017


A. Pengertian
Tedhak sitèn utawa tedhak siti iku salah siji upacara adat Jawa kanggo bocah
umur 7 wulan utawa 6 lapan. Upacara iki ing dhaérah liya ing Nuswantara uga ana,
contoné sing diarani upacara injak tanah ing dhaérah Jakarta déning suku Betawi
utawa uga ana sing ngarani "mudhun lemah" lan "udhun-udhunan". Tedhak sitèn
iku asalé saka tembung tedhak, idhak utawa mudhun lan sitèn (saka tembung siti)
utawa lemah (bumi). Upacara iki kanggo perlambang bocah sing siap-siap njalani
urip liwat tuntunan wong tuwa lan diselenggarakaké yèn umur bocah wis 7 selapan
utawa 245 dina (7 x 35 = 245).
B. SEJARAH Upacara Tedhak sitèn
dianakaké amarga ana kapitayan masyarakat Jawa yèn lemah kuwi nduwéni
makna ghoib lan dijaga Bathara Kala. Kanggo ngindari kadadéyan sing ora becik,
mula dianakaké upacara ngenalaké putra-putriné marang Bathara Kala minangka
sing njaga lemah. Anggone nglakoni upacara iki, luwih becik
miturut weton. Upacara iki mujudake rasa syukur amerga ing umur iki anak bakal
miwiti mengenal alam ing sakupenge lan miwiti ajar mlaku. Ancasing upacara iki
yaiku kanggo mangenalno
anak karo Ibu pertiwi. Amerga pepatah jawa kang unine “Ibu Pertiwi Bopo
Angkoso” kang
bumi artine ibu lan langit artine bapak. Tedhak siten nggambarake kauripane
manugsa. Diwiwiti wektu isih ing njero lindungan wongtua kang dilambangake
kurungan pitik, Sakwise iku anak miwiti ngatur awake dhewe kang diumpamakake
karo mlaku ing duwure jadah(uli). Sakwise iku diwiwiti munggah ondo kahuripan
kang dilambangake munggah ondo kang digawe saka tebu ireng. Pungkasane anak
milih dalan uripe dhewe, yaiku nguculake anak ono ing kurungan kanggo milih
barang. Upacara ini diarepake anak diwenehi kaselametan lan berkah Pangeran