Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2018

SEKOLAH KEBANGSAAN RUMAH ESSAU


D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SUBIS 98150 BEKENU SARAWAK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SEJARAH

KSSR TAHUN 4 (2018)

Disediakan Oleh: Disemak Oleh: Disahkan Oleh:

(MOHD HIZAMIR BIN HARIDAN) (RUWAIDA BT AZIZAN) (DELI ANAK MASIR)


Ketua Panitia Sejarah Penolong Kanan HEM Guru Besar
Sek. Keb. Rumah Essau Sek. Keb. Rumah Essau Sek. Keb. Rumah Essau

1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2018
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 1 TAJUK 1: MARI 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah
2-5 BELAJAR SEJARAH pengertian sejarah. 1.1.2 Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang
JANUARI berdasarkan garis masa dan kronologi.
2018 K.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa
dalam kehidupan seharian.
K 1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu
dan kesinambungannya dengan masa kini

MINGGU 2 TAJUK 1: MARI 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis
8-12 BELAJAR SEJARAH pengertian sejarah. masa.
JANUARI K 1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu
2018 dan kesinambungannya dengan masa kini

MINGGU 3 TAJUK 1: MARI 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di
14-19 BELAJAR SEJARAH pengertian sejarah. muzium dan tempat bersejarah
JANUARI 1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa
2018 sejarah.
K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan
bangsa bagi melahirkan jati diri

MINGGU 4 TAJUK 1: MARI 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam
22-26 BELAJAR SEJARAH pengertian sejarah. kehidupan
JANUARI K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan
2018 bangsa bagi melahirkan jati diri

MINGGU 5 TAJUK 1: MARI 1.2 Mengetahui dan memahami 1.2.1 Menyatakan biodata diri.
28 JANUARI BELAJAR SEJARAH diri dan keluarga. 1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga.
- 03 K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu
FEBRUARI diamalkan dalam sesebuah keluarga.
2018

2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2018
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 6 TAJUK 1: MARI 1.2 Mengetahui dan memahami 1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas.
5-9 BELAJAR SEJARAH diri dan keluarga. 1.2.4 Mengenal pasti panggilan anggota keluarga.
FEBRUARI K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu
2018 diamalkan dalam sesebuah keluarga.
K1.2.8 Menyatakan kepentingan penggunaan
panggilan dalam institusi keluarga.

MINGGU 7 TAJUK 1: MARI 1.2 Mengetahui dan memahami 1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan
12 - 16 BELAJAR SEJARAH diri dan keluarga. keluarga mengikut garis masa.
FEBRUARI 1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga
2018 K1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan sebuah keluarga

MINGGU 8 TAJUK 1: MARI 1.2 Mengetahui dan memahami K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai
19-23 BELAJAR SEJARAH diri dan keluarga. warga sekolah.
FEBRUARI
2018
MINGGU 9 TAJUK 1: MARI 1.3 Mengetahui dan memahami 1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah
26 BELAJAR SEJARAH sejarah sekolah. dengan lengkap.
FEBRUARI - 1.3.2 Mengenal pasti lokasi sekolah.
2 MAC 2018 K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai
warga sekolah.
K1.3.8 Mengenal pasti usaha-usaha untuk
mengekalkan kebersihan dan keindahan sekolah.

MINGGU 10 TAJUK 1: MARI 1.3 Mengetahui dan memahami 1.3.3 Menceritakan sejarah penubuhan sekolah.
5 - 9 MAC BELAJAR SEJARAH Sejarah sekolah. 1.3.4 Menyatakan cogan kata, visi dan misi sekolah.
2018 K1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai sesebuah
institusi pendidikan yang perlu dibanggakan.

3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2018
MINGGU 11 TAJUK 1: MARI 1.3 Mengetahui dan memahami 1.3.5 Menyatakan maksud warna dan simbol pada
12 - 16 MAC BELAJAR SEJARAH sejarah sekolah. lencana dan bendera sekolah.
2018 K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah.
MINGGU 12
19-23 MAC CUTI PENGGAL 1
2018

MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


TARIKH
MINGGU 13 TAJUK 1: MARI 1.3 Mengetahui dan memahami 1.3.6 Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah.
26-30 MAC BELAJAR SEJARAH sejarah sekolah. K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah.
2018
MINGGU 14 TAJUK 1: MARI 1.4 Mengetahui dan memahami 1.4.1 Menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap.
2 - 6 APRIL BELAJAR SEJARAH perihal kawasan tempat 1.4.2 Menyatakan lokasi tempat tinggal
2018 tinggal murid. K1.4.7 Menyatakan tanggungjawab menjaga
kemudahan awam di kawasan setempat.
K1.4.8 Menyatakan kepentingan mengindahkan
persekitaran tempat tinggal.

MINGGU 15 TAJUK 1: MARI 1.4 Mengetahui dan memahami 1.4.3 Menyatakan latar belakang tempat tinggal.
9-13 APRIL BELAJAR SEJARAH perihal kawasan tempat 1.4.4 Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal.
2018 tinggal murid. K1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal
sebagai perkara yang perlu dihargai.

MINGGU 16 1.4 Mengetahui dan memahami 1.4.5 Menyatakan keistimewaan kawasan setempat.
16 - 20 perihal kawasan tempat 1.4.6 Menjelaskan tokoh kebanggaan setempat
APRIL 2018 TAJUK 1: MARI tinggal murid. K1.4.8 Menyatakan kepentingan mengindahkan
BELAJAR SEJARAH persekitaran tempat tinggal.

MINGGU 17 TAJUK 1: MARI 1.4 Mengetahui dan memahami 1.4.6 Menjelaskan tokoh kebanggaan setempat
23-27 APRIL BELAJAR SEJARAH perihal kawasan tempat K1.4.8 Menyatakan kepentingan mengindahkan
2018 tinggal murid. persekitaran tempat tinggal.

4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2018
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
MINGGU 18 TAJUK 2: ZAMAN 2.1 Mengetahui dan memahami 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu
31 APRIL - 4 AIR BATU Zaman Air Batu 2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu.
MEI 2018 K2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam
sekitar.
K2.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai masa yang
mempengaruhi kehidupan harian

MINGGU 19 TAJUK 2: ZAMAN 2.1 Mengetahui dan memahami 2.1.3 Menamakan benua dan lautan di dunia selepas
7-11 MEI AIR BATU Zaman Air Batu pencairan air batu.
2018 K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar

MINGGU 20 TAJUK 3: ZAMAN 3.1 Mengetahui dan memahami 3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah.
14-18 MEI PRASEJARAH kehidupan manusia prasejarah. 3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah
2018
K3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah.

MINGGU 21 TAJUK 3: ZAMAN 3.1 Mengetahui dan memahami 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakatprasejarah
21-25 MEI PRASEJARAH kehidupan manusia prasejarah. K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang boleh dicontohi.
2018
MINGGU 22 TAJUK 3: ZAMAN 3.1 Mengetahui dan memahami 3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam masyarakat
28-MEI 1 PRASEJARAH kehidupan manusia prasejarah. prasejarah
JUN 2018 K3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi perubahan
persekitaran.
3.1.5 Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.
K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah
yang boleh dicontohi.

MINGGU
23/24/25 CUTI GAWAI DAYAK / CUTI HARI RAYA AIDILFITRI / CUTI PERTENGAHAN TAHUN
4-22 JUN
2018

5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2018
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH

MINGGU 26 TAJUK 4: 4.1 Mengetahui dan memahami 4.1.1 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu
25 - 29 JUN KERAJAAN MELAYU kedudukan kerajaan-kerajaan K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan-kerajaan Melayu awal.
2018 AWAL Melayu awal

MINGGU 27 TAJUK 4: 4.1 Mengetahui dan memahami 4.1.1 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu
2-6 JULAI KERAJAAN MELAYU kedudukan kerajaan-kerajaan K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan-kerajaan Melayu awal.
2018 AWAL Melayu awal

MINGGU 28 TAJUK 4: 4.1 Mengetahui dan memahami 4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu awal.
9-13 JULAI KERAJAAN MELAYU kedudukan kerajaan-kerajaan K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan-kerajaan Melayu awal.
2018 AWAL Melayu awal

MINGGU 29 TAJUK 4: 4.1 Mengetahui dan memahami 4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu awal.
16-20 JULAI KERAJAAN MELAYU kedudukan kerajaan-kerajaan K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan-kerajaan Melayu awal.
2018 AWAL Melayu awal

MINGGU 30 TAJUK 4: 4.1 Mengetahui dan memahami 4.1.3 Menamakan laut, selat, teluk, dan pulau di Inkuiri Penemuan
23 - 27 KERAJAAN MELAYU kedudukan kerajaan-kerajaan sekitar kerajaan Melayu awal
JULAI 2018 AWAL Melayu awal K4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai kemakmuran negara

MINGGU 31 TAJUK 4: 4.1 Mengetahui dan memahami 4.1.3 Menamakan laut, selat, teluk, dan pulau di Inkuiri Penemuan
30 JULAI - 3 KERAJAAN MELAYU kedudukan kerajaan-kerajaan sekitar kerajaan Melayu awal
OGOS 2018 AWAL Melayu awal K4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai kemakmuran negara

MINGGU 32 TAJUK 4: 4.1 Mengetahui dan memahami 4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam
6 - 10 OGOS KERAJAAN MELAYU kedudukan kerajaan-kerajaan masyarakat kerajaan-kerajaan Melayu.
2018 AWAL Melayu awal K4.1.6 Menyatakan kepentingan menjaga
kebersihan pesisiran pantai

6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2018
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH

MINGGU 33 TAJUK 5: TOKOH- 5.1 Mengetahui dan memahami 5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang
13 - 17 TOKOH TERBILANG kepentingan tokoh-tokoh terbilang 5.1.2. Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang
OGOS 2018 KESULTANAN Kesultanan Melayu Melaka dalam masyarakat Melayu lama
MELAYU MELAKA K5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh
terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam
pembentukan sahsiah individu.
MINGGU 34
20-24 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
OGOS 2018
MINGGU 35 TAJUK 5: TOKOH- 5.1 Mengetahui dan memahami 5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh-tokoh
27-31 OGOS TOKOH TERBILANG kepentingan tokoh-tokoh terbilang terbilang dalam membangunkan Kesultanan
2018 KESULTANAN Kesultanan Melayu Melaka Melayu Melaka
MELAYU MELAKA K5.1.6 Menjelaskan kepentingan tokoh terbilang
Kesultanan Melayu Melaka dalam masyarakat
K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni
masyarakat dahulu yang dapat dicontohi.
TAJUK 5: TOKOH- 5.1 Mengetahui dan memahami 5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh-tokoh
TOKOH TERBILANG kepentingan tokoh-tokoh terbilang terbilang dalam membangunkan Kesultanan
KESULTANAN Kesultanan Melayu Melaka Melayu Melaka
MELAYU MELAKA K5.1.6 Menjelaskan kepentingan tokoh terbilang
Kesultanan Melayu Melaka dalam masyarakat
K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni
masyarakat dahulu yang dapat dicontohi.
MINGGU 36 TAJUK 5: TOKOH- 5.1 Mengetahui dan memahami 5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh-tokoh
3-7 TOKOH TERBILANG kepentingan tokoh-tokoh terbilang terbilang dalam membangunkan Kesultanan
SEPTEMBER KESULTANAN Kesultanan Melayu Melaka Melayu Melaka
2018 MELAYU MELAKA K5.1.6 Menjelaskan kepentingan tokoh terbilang
Kesultanan Melayu Melaka dalam masyarakat
K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni
masyarakat dahulu yang dapat dicontohi.

7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2018
TAJUK 5: TOKOH- 5.2 Mengetahui dan memahami 5.2.1 Menyatakan latar belakang Parameswara
TOKOH TERBILANG Parameswara sebagai pengasas sebagai pengasas Melaka.
Kesultanan Melayu Melaka 5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan
Parameswara dari Palembang ke Melaka.
K5.2.5 Menyatakan ciri-ciri kepimpinan tokoh yang boleh dicontohi.
K5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan
Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan

MINGGU 37 TAJUK 5 : TOKOH- 5.2 Mengetahui dan memahami 5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan
10 - 14 TOKOH TERBILANG Parameswara sebagai pengasas Parameswara dari Palembang ke Melaka.
SEPTEMBER KESULTANAN Kesultanan Melayu Melaka K5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan
2018 MELAYU MELAKA Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan

TAJUK 5 : TOKOH- 5.2 Mengetahui dan memahami 5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.
TOKOH TERBILANG Parameswara sebagai pengasas 5.2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka
KESULTANAN Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan pelbagai sumber.
MELAYU MELAKA K5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai sumbangan
seseorang pemimpin yang dihormati dalam masyarakat
K5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan
Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan.

MINGGU 38 TAJUK 5 : TOKOH- 5.2 Mengetahui dan memahami 5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.
17-21 TOKOH TERBILANG Parameswara sebagai pengasas 5.2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka
SEPTEMBER KESULTANAN Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan pelbagai sumber.
2018 MELAYU MELAKA K5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai sumbangan
seseorang pemimpin yang dihormati dalam masyarakat
K5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan
Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan.

8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4 2018
MINGGU 39 TAJUK 5 : TOKOH- 5.4 Mengetahui dan memahami 5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai laksamana.
24-28 TOKOH TERBILANG Hang Tuah sebagai Laksamana K5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam
SEPTEMBER KESULTANAN Melaka. menyelesaikan sesuatu masalah
2018 MELAYU MELAKA

MINGGU 40 TAJUK 5 : TOKOH- 5.4 Mengetahui dan memahami 5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai laksamana.
01 TOKOH TERBILANG Hang Tuah sebagai Laksamana K5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam
OKTOBER - KESULTANAN Melaka. menyelesaikan sesuatu masalah
5 OKTOBER MELAYU MELAKA
2018
MINGGU 41 TAJUK 5 : TOKOH- 5.4 Mengetahui dan memahami 5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara
8 - 12 TOKOH TERBILANG Hang Tuah sebagai Laksamana Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam Hikayat Hang Tuah.
OKTOBER KESULTANAN Melaka. K5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat
2018 MELAYU MELAKA dalam mempertahankan kedaulatan negara
MINGGU 42 TAJUK 5 : TOKOH- 5.4 Mengetahui dan memahami 5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara
15-19 TOKOH TERBILANG Hang Tuah sebagai Laksamana Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam Hikayat
OKTOBER KESULTANAN Melaka. Hang Tuah.
2018 MELAYU MELAKA K5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat
dalam mempertahankan kedaulatan negara

MINGGU 43
22-26
OKTOBER PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2018
2018

MINGGU 44 ULANGKAJI DAN PERBINCANGAN


29-02 SAMBUTAN MAJLIS APC & PERMUAFAKATAN IBU BAPA
NOVEMBER SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
2018