Anda di halaman 1dari 3

Subjek : PENDIDIKAN JASMANI

Kelas : Tahun 5 MANAH


Masa : 7.45 – 8.15 a.m.
Tema : KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN KATEGORI SERANGAN
Tajuk : ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)
Standar Kandungan : 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan
yang betul.
Standard Pembelajaran 1.6.1 Melakukan pelbagai teknik hantaran bola ke sasaran dengan menggunakan alatan dan
anggota badan yang dibenarkan.
1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak dan arah dengan menggunakan alatan dan
anggota badan yang dibenarkan.
Aktiviti 1) Memanaskan badan
2) Penyampai SP
3) Aktiviti - berjalan pantas
4) Permainan Kecil
5) Sentuhan Kasih
6) Menyejukkan badan
7) Penilaian

EMK : Sikap Keusahawanan (berani mengambil peluang)


Releksi :

Subjek : Sains
Kelas : Tahun 6B
Masa : 8.45 – 9.45 a.m.
Tema : MENYIASAT ALAM BAHAN
Tajuk : 2. Pengurusan bahan buangan
Hasil Pembelajaran Umum : 2.1 Memahami kesan pembuangan bahan buangan yang tidak terancang terhadap persekitaran
Hasil Pembelajaran  2.1.5Menerangkan kesan buruk pembuangan bahan buangan yang tidak terancang
Khusus  2.1.6Menerangkan bagaimana bahan buangan kawasan setempat dilupuskan.
 2.1.7Mencadang kan cara-cara untuk menambahbaik kaedah pelupusan bahan buangan

KPS : Memerhati, menginferens, membuat kesimpulan, mengeksperimen..


Aktiviti 1. Murid berbincang tentang kesan buruk akibat pembuangan bahan buangan yang tidak terancang,
contoh:

a) pencemaran udara,
b) pencemaran air,
c) penyakit dan wabak penyakit,
d) hujan asid,
e) banjir kilat.
2. Murid mengumpul maklumat tentang cara pembuangan bahan buangan di kawasan setempat.
3. Murid berbincang dan mencadangkan cara-cara untuk memperbaiki pelupusan bahan buangan
kawasan setempat.
4. Murid melawat pusat pengurusan bahan buangan atau mendengar ceramah untuk mengumpul
maklumat tentang pengurusan bahan buangan.
5. Latihan Pengukuhan.

Releksi :
Subjek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Kelas 4 Amanah
Tema 4.0 Memahami ukuran data
Masa 9.45 – 10.45 a.m. (60 minit)
Standard 4.1 Menerangkan maksud data
Pembelajaran 4.2 Menyatakan unit piawai ukuran data bit
4.3 Menukarkan ukuran data Kilobait ( KB ) ke bait
Objektif Pembelajaran: Murid dapat menyatakan fungsi dan contoh perisian aplikasi dan program utiliti.

Aktiviti :
1. Murid ditayangkan klip video kepada murid.
2. Bersoal jawab tentang klip tersebut - maksud data dan unit piawai ukuran data.
3. Guru bersama murid merujuk buku teks.
4. Murid diberi beberapa peranti storan seperti CD, DVD, cakera kilat dan diminta menyatakan kapisitinya.
5. Murid diminta memerhati hubungan di antara unit ukuran data dan memahami cara pertukaran ukuran data.
6. Latihan Pengukuhan – lembaran kerja.

EMK : Nilai murni- kerjasama, mematuhi arahan


BBB : Video klip dan lembaran kerja
Penilaian P dan P : TP 1, 2 dan 3

Refleksi :

Subjek : MATEMATIK
Kelas : Tahun 4
Masa : 11.15 –12.15 p.m.
Bidang : NOMBOR DAN OPERASI
Tajuk : 7. Pecahan
Standard Pembelajaran : 7.3 Menolak hingga tiga pecahan wajar : a) penyebut sama, b) penyebut tak sama, hingga 10
dengan menggunakan pelbagai strategi.
ObjektifPembelajaran : Pada akhir P&P, murid berupaya untuk :
 Menolak hingga tiga pecahan wajar : a) penyebut sama, b) penyebut tak sama, hingga 10
dengan menggunakan pelbagai strategi.
Aktiviti P&P 1) Ulangkaji pelajaran lepas.
2) Murid diminta merujuk dan memerhati beberapa contoh yang ditunjukkan dalam buku teks.
3) Murid diminta menyelesaikan beberapa soalan berkaitan di papan tulis.
4) Latihan pengukuhan
5) Membincang dan menyemak jawapan.

ElemenMerentasKurikulum  Kreatif dan inovasi.


Bahan Bantu Belajar : Buku teks dan latihan pengukuhan.
Penilaian P&P : Berdasarkan keupayaan murid menjawab latihan yang diberi.
Refleksi :

Beri Nilai