Anda di halaman 1dari 2

Subjek : MATEMATIK

Kelas : Tahun 4
Masa : 9.45 –10.45 a.m.
Bidang : NOMBOR DAN OPERASI
Tajuk : 8. Perpuluhan
Standard Pembelajaran : 8.1 Nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
8.2 Nilai nombor perpuluhan

ObjektifPembelajaran : Pada akhir P&P, murid berupaya untuk :


i. Mengenal, menamakan dan menulis perpuluhan menggunakan gambarajah.
ii. Menyebut dan menulis nombor perpuluhan.
iii. Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya.
iv. Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

Aktiviti P&P 1) Murid diminta merujuk dan memerhati beberapa contoh yang ditunjukkan oleh guru.
2) Murid diminta menyelesaikan beberapa soalan berkaitan dalam kumpulan masing-masing.
3) Kumpulan yang Berjaya diminta menunjukkan cara penyelasaian di papan tulis.
4) Latihan pengukuhan
5) Membincang dan menyemak jawapan.

Elemen Merentas Kurikulum  Kreatif dan inovasi.


Bahan Bantu Belajar : Buku teks dan latihan pengukuhan.
Penilaian P&P : Berdasarkan keupayaan murid menjawab latihan yang diberi.
Refleksi :

Subjek : Sains
Kelas : Tahun 6B
Masa : 12.15 – 1.15 p.m.
Tajuk : PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR PERINGKAT NEGERI KEDAH.

Beri Nilai