Anda di halaman 1dari 19

Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PERANCANGAN STRATEGIK
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA, SUNGAI PETANI, KEDAH.
2017-2020

UNIT KURIKULUM
BIDANG PRA VOKASIONAL
MATAPELAJARAN :
( KEMAHIRAN HIDUP TANAMAN DAN MASAKAN)
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

ANALISIS SWOT
KEKUATAN (STRENGTH) KEKURANGAN (WEAKNESS)
S1. Pengetahuan sedia ada dalam mengenal beberapa alatan kebun dan W1.Alatan kebun, dan masakan yang tidak mencukupi dan
masakan, serta fungsinya. tidak dilabelkan serta tidak disusun kemas.

S2. Murid mendengar arahan guru dan mempunyai daya keinginan untuk W2.Kurangnya pendedahan kemahiran perkebunan, dan masakan mengikut
mencuba kaedah yang betul

S3. Murid mempunyai kemahiran asas kemahiran. W3. Murid perlu dibimbing secara individu dan berterusan.

S4. Murid mendapat peluang kemahiran ke kerjaya melalui kursus- W4. Murid tidak dapat memperkembangkan kemahiran dengan mengaitkan
kursus yang dianjurkan oleh pihak guru ppki dengan kolej komuniti pada situasi harian.
atau pihak luar yang lain.
W5. Murid tidak dapat mengaitkan teori dan praktikal dengan jelas sebelum
S5. Guru lengkap dengan pengetahuan pengajaran dan kerja kemahiran dilakukan.
pembelajaran yang menarik dalam kemahiran hidup.
W6. Murid yang terlibat hanya kumpulan kecil sahaja dalam program
S6. Pentadbir bekerjasama menjayakan projek pertanian transisi.

PELUANG (OPPORTUNITY) ANCAMAN (TREATS)


O1. Murid yakin untuk menggunakan alatan apabila aktiviti dilaksanakan T1. Tahap kebolehan dan keupayaan murid berbeza-beza .
secara praktikal
T2. Ruang bilik kemahiran hidup masakan yang terhad.
O2. Murid diperkenalkan dengan kaedah yang betul, mudah dan moden
mengikut ruang. T3. Alatan bantu mengajar yang kurang mencukupi untuk perlaksanaan
matapelajaran kemahiran hidup.
O3. Menimbulkan minat dan kreativiti murid dalam menjalankan aktiviti
perkebunan dan masakan . T4. Terdapat golongan murid yang sukar memahami kemahiran mengikut
kaedah-kaedah yang betul.
O4. Mengaplikasikan kemahiran sebagai satu kerjaya yang menghasilkan
pendapatan. T5. Murid tidak mengambil inisiatif untuk memahami teori sebelum kerja
dilakukan
O5. Meningkatkan minat dalam kemahiran asas pemasaran dan niaga .
T6. Kurang keyakinan diri untuk berhadapan dengan masyarakat luar.
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PELAN STRATEGIK
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA, SUNGAI PETANI, KEDAH.

UNIT KURIKULUM
BIDANG PRA VOKASIONAL
MATAPELAJARAN :
( KEMAHIRAN HIDUP TANAMAN DAN MASAKAN )
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PELAN STRATEGIK
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA, SUNGAI PETANI, KEDAH.
TAHUN 2018-2020

BIDANG KEUTAMAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN


SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA, SUNGAI PETANI, KEDAH.
BIDANG/UNIT KURIKULUM / BIDANG PRA VOKASIONAL ( TANAMAN , MASAKAN )

BIDANG PANITIA ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV TOV TOV


2018 2019 2020

BIDANG Meningkatkan Menyediakan MBK Peningkatan bilangan 75% MBK menguasai 25% 50% 75%
kemahiran yang berpengetahuan, pelajar yang menguasai kemahiran penyediaan
PRA-VOKASIONAL pravokasional berkemahiran serta Kemahiran Asas medium semaian
TANAMAN, dalam penguasaan mengamalkan budaya Tanaman
ilmu kemahiran asas kerja yang baik dalam
yang berkesan. bidang pertanian. 75% MBK menguasai 25% 50% 75%
kemahiran penyediaan
tapak semaian

75% MBK menguasai 25% 50% 75%


kaedah semaian
tanaman

75% MBK mengusai 25% 50% 75%


teknik penjagaan
tanaman
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

BIDANG PANITIA ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV TOV TOV


2018 2019 2020

BIDANG Meningkatkan Menyediakan MBK Peningkatan bilangan 70% MBK 25% 50% 70%
kemahiran yang berpengetahuan pelajar yang menguasai mengenalpasti
PRA-VOKASIONAL pravokasional dan berkemahiran Bidang Asas Masakan kebersihan ruangkerja
MASAKAN, dalam penguasaan dalam Bidang Asas dan sanitasi makanan.
ilmu kemahiran asas Masakan dan
yang berkesan. mengamalkan budaya
kerja yang sistematik, 70% MBK menguasai 25% 50% 70%
selamat, serta boleh dan mengenalpasti
berdikari dan kaedah memasak.
bersosialisasi.
70% MBK menguasai 25% 50% 70%
dan mengenalpasti
peralatan peranggu
meja dan susun atur
yang betul.

70% MBK menguasai 25% 50% 70%


dan mengenal pasti
etika di meja makan.

70% MBK menguasai 25% 50% 70%


kaedah penyediaan
pelbagai jenis
minuman.

70% MBK menguasai 25% 50% 70%


dan mengenalpasti
peranan dan tugas
peramusaji.

70% MBK menguasai 25% 50% 70%


kaedah dan
melaksanakn projek
jualan makanan.
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

70% MBK mengusai 25% 50% 70%


kaedah meyediakan,
memasak, menghias,
menghidang, dan
mengepek pelbagai
jenis makanan.

70% MBK menguasai 25% 50% 70%


kaedah pengamalan
kebersihan dan
keselamatan semasa
berkerja.

70% MBK menguasai 25% 50% 70%


dan mengamalkan
komunikasi yang
berkesan dan nilai
murni.
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PELAN TAKTIKAL
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA, SUNGAI PETANI, KEDAH.

UNIT KURIKULUM
BIDANG PRA VOKASIONAL
MATAPELAJARAN :
( KEMAHIRAN HIDUP PERKEBUNAN DAN MASAKAN )
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PELAN TAKTIKAL
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
TAHUN 2018

BIDANG KEUTAMAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN


SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA, KEDAH.
BIDANG/UNIT KURIKULUM / BIDANG PRA VOKASIONAL ( PERKEBUNAN)
STRATEGI MENINGKATKAN KEMAHIRAN PERKEBUNAN DAN PENGUASAAN ILMU KEMAHIRAN ASAS YANG BERKESAN

BIL PROGRAM/PROJEK PELAKSANA / TARIKH KOS/SUMBER OUTPUT/HASIL KAEDAH SASARAN PELAN


TANGGUNGJAWAB /TEMPOH PENTAKSIRAN KONTIGENSI
KEMAHIRAN HIDUP
(PERKEBUNAN)
1.
Taman Dapur Semua Guru Jan – Jun RM 500.00 3 daripada 5 orang Pemerhatian Semua Menggunakan
matapelajaran PCG pelajar dapat dan senarai Murid lelaki Modul
Kemahiran Hidup menguasai semak PPKI
Tanaman kemahiran asas Kaedah kerja
seperti penyediaan Kerja praktikal
medium tanaman, Perkebunan
menyemai Hasil Taman
menyiram dan Ujian praktikal Dapur terbina .
menjaga tanaman

2. Tanam Nursery Hiasan Semua Guru Julai- RM500.00 3 daripada 5 orang Pembinaan Anugerah sudut
( Projek “Taman Hiasan matapelajaran Novemer PCG pelajar dapat Taman hiasan Semua tercantik dengan
Berpasu”) Kemahiran Hidup menguasai yang kondusif Murid lelaki penanaman
Perkebunan kemahiran asas terbina dengan PPKI tanaman hiasan
seperti penyediaan terancang. yang kreatif dan
medium tanaman, kritis.
menyemai
menyiram dan Anugrerah
menjaga tanaman pelajar terbaik
dalam penjagaan
tanaman hiasan.
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

3. Taman Herba Semua Guru Ogos- Nov RM200.00 3 daripada 5 Pemerhatian Semua Menggunakan
matapelajaran PCG orang pelajar dan senarai Murid Modul
Kemahiran Hidup dapat menguasai semak lelaki PPKI
Perkebunan kemahiran asas Kaedah kerja
seperti penyediaan Kerja praktikal
medium tanaman, Perkebunan
menyemai Tanaman di
menyiram dan Ujian praktikal dalam tayar.
menjaga tanaman
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

BIDANG KEUTAMAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN


SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA, SUNGAI PETANI, KEDAH.
BIDANG/UNIT KURIKULUM / BIDANG PRA VOKASIONAL ( MASAKAN )
STRATEGI MENINGKATKAN KEMAHIRAN MASAKAN DAN PENGUASAAN ILMU KEMAHIRAN ASAS YANG BERKESAN

BIL PROGRAM/PROJEK PELAKSANA / TARIKH KOS/SUMBER OUTPUT/HASIL KPI SASARAN PELAN


TANGGUNGJAWAB /TEMPOH KONTIGENSI
KEMAHIRAN HIDUP
(MASAKAN)
Semua Guru Jan – Nov RM 200.00 100% 80% dapat Semua Menggunakan
Usahawan Dapur
1. matapelajaran PCG penglibatan mengurus murid Modul
(Program Transisi
Kemahiran Hidup murid hasil perempuan
Kerjayaku)
Masakan perempuan penyediaan ppki Kaedah kerja
dan praktikal
pemprosesan
makanan Dokumentasi
dengan
berkualiti.

2. “Jus Kesihatan” Semua Guru Jan - Nov RM 100.00 40 % jualan 80% dapat Semua Kertas Kerja
matapelajaran PCG dipantau dan menyediakan murid
Kemahiran Hidup dibimbing oleh bahan Perempuan Dokumentasi
Masakan guru. membuat jus ppki
buah-buahan
dari
mula hingga
selesai
mengikut
langkah –
langkah yang
betul .

3. Hari Kantin dan Koperasi Semua guru PPKI Julai RM 300.00 100% murid 100% murid Semua Kertas Kerja
PCG PPKI terlibat. dapat murid PPKI
membantu Dokumentasi
dan Mengambil
membimbing bahagian dalam
rakan dalam gerai jualan
aktiviti jualan. makanan.
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

4. Coklat One Malaysia Semua Guru Jan- Nov RM 100.00 100% 90% dapat Semua Menggunakan
matapelajaran PCG Penglibatan mengurus murid Modul
Kemahiran Hidup murid PPKI hasil Ceria1 dan
Masakan penyediaan Ceria 2. Kaedah kerja
dan praktikal
pemprosesan
makanan Penghasilan
dengan makanan
berkualiti. berasaskan
coklat.

Dokumentasi

Perlaksanaan
ketika jadual
kelas KH
Masakan.

5. Pertandingan Masakan Semua Guru Sept RM100.00 Murid dapat 100% dapat Semua Anugerah murid
Peringkat Sekolah / matapelajaran PCG menghasilkan mengurus murid cemerlang
Daerah/ Negeri Kemahiran Hidup daya kreativiti penyediaan Ceria1 dan kurikulum
Masakan yang kreatif dan pertandingan Ceria 2. kategori
berkualiti 100%. masakan penglibatan luar
tanpa bantuan bilik darjah.
guru dengan
cekap.
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PELAN OPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
TAHUN 2018

BIDANG KEUTAMAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN


SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA, SUNGAI PETANI,KEDAH.
BIDANG/UNIT KURIKULUM / BIDANG PRA VOKASIONAL ( PERKEBUNAN)
PROGRAM/PROJEK 1. TAMAN DAPUR
OBJEKTIF PERATUS PELAJAR YANG BOLEH MENGUASAI KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS PERKEBUNAN
DENGAN KAEDAH PENANAMAN MUDAH DAPAT DITINGKATKAN.
TARIKH/TEMPOH JAN- JUN
KUMPULAN SASARAN SEMUA MURID LELAKI PPKI
TANGGUNGJAWAB PUAN SADINA BINTI HAJI MOHD NOH
PROSES KERJA
1. Aktiviti penanaman dilakukan sepanjang PdP dijalankan mengikut ketetapan jadual waktu.
2. Pemilihan topic pengajaran.
3. Ketika P&P guru mengajar kaedah teknik dan kemahiran perkebunan secara individu atau berkumpulan
dan dipraktikalkan dalam jadual waktu guru.
4. Guru mengadakan perbincangan dan teori untuk bersoal jawab dan direkodkan didalam senarai semak
bagi tujuan pelaporan.
5. Taman Dapur Terhasil dan dilaksanakan mengikut sukatan kurikulum dan RPT .
6. Penjualan hasil tanam dapur pada hari sekolah apabila hasil dituai.

KEKANGAN

PEMANTAUAN

PENILAIAN

PENAMBAHBAIKAN
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PELAN OPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
TAHUN 2018

BIDANG KEUTAMAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN


SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA PUTERI JAYA, SUNGAI PETANI ,KEDAH.
BIDANG/UNIT KURIKULUM / BIDANG PRA VOKASIONAL ( PERKEBUNAN)
PROGRAM/PROJEK 2. TANAM NURSERY HIASAN ( PROJEK “TAMAN HIASAN BERPASU”)
OBJEKTIF PERATUS PEMAHAMAN PELAJAR DALAM KEMAHIRAN TANAMAN HIASAN MENINGKAT DAN DAPAT
MEMUPUK MINAT CINTAI KEINDAHAN ALAM.
TARIKH/TEMPOH JUN_OGOS
KUMPULAN SASARAN SEMUA MURID PPPKI
TANGGUNGJAWAB PUAN SADINA BINTI HAJI MOHD NOH
PROSES KERJA
1. PdP dijalankan seperti biasa mengikut jadual kelas perkebunan sepanjang minggu.
2. Pemilihan topik pengajaran.
3. Setiap waktu kebun diperuntukan untuk penanaman hiasan dan penjagaan tanaman didalam pasu
mengikut pembahagian sudut setiap kelas.
4. Setiap pelajar dibahagikan sekurang-kurangnya satu pasu untuk penjagaan tanaman hiasan yang diajar
dalam PdP guru kelas kebun.
5. Pertandingan pokok hiasan tercantik secara individu dilaksanakan untuk anugerah pelajar dan sudut
tanaman terbaik untuk kelas pertanian.
6. Penjualan hasil tanaman hiasan didalam pasu pada hari keusahawan.

KEKANGAN

PEMANTAUAN

PENILAIAN

PENAMBAHBAIKAN
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PELAN OPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
TAHUN 2018

BIDANG KEUTAMAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN


SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA, SUNGAI PETANI, KEDAH.
BIDANG/UNIT KURIKULUM / BIDANG PRA VOKASIONAL ( PERKEBUNAN)
PROGRAM/PROJEK 3. USAHAWAN TANI
OBJEKTIF PENGLIBATAN MURID DALAM AKTIVITI USAHAWAN ANJURAN JABATAN, SEKOLAH DAN KELAS PK
DAPAT DITINGKATKAN.
TARIKH/TEMPOH JAN-NOV
KUMPULAN SASARAN SEMUA MURID PPKI
TANGGUNGJAWAB PUAN SADINA BINTI HAJO MOHD NOH
PROSES KERJA
1. Guru memastikan setiap pelajar dari kelas KH Perkebunan terlibat dengan penanaman sayur-sayuran
sebagai projek kelas .
2. Guru memilih pelajar yang boleh mengikuti aktiviti jualan pada hari keusahawanan sebagai pendedahan
berniaga hasil tani.
3. Guru menghasilkan kertas kerja dan mendapat kelulusan daripada Pengetua untuk perlaksanakan.
4. Guru mendokumentasikan hasil kerja yang dihasilkan pada tahun 2018 untuk rujukan pihak –pihak
tertentu.
5. Memberi hadiah pelajar yang banyak memberi kejasama dalam penghasilan projek oleh guru kelas
sebagai ganjaran.

KEKANGAN

PEMANTAUAN

PENILAIAN

PENAMBAHBAIKAN
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PELAN OPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
TAHUN 2018

BIDANG KEUTAMAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN


SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA,KEDAH.
BIDANG/UNIT KURIKULUM / BIDANG PRA VOKASIONAL ( PERKEBUNAN)
PROGRAM/PROJEK 4. TAMAN HERBA
OBJEKTIF PENGHASILAN TANAMAN HERBA DAPAT DIBINA DENGAN CANTIK , KEMAS DAN TERSUSUN.
TARIKH/TEMPOH JUN - OGOS
KUMPULAN SASARAN SEMUA MURID PPKI
TANGGUNGJAWAB PUAN SADINA BINTI HAJO MOHD NOH
PROSES KERJA
1. Aktiviti penanaman dilakukan sepanjang PdP dijalankan mengikut ketetapan jadual waktu.
2. Pemilihan topic pengajaran.
3. Ketika P&P guru mengajar kaedah teknik dan kemahiran perkebunan secara individu atau berkumpulan
dan dipraktikalkan dalam jadual waktu guru.
4. Guru mengadakan perbincangan dan teori untuk bersoaljawab dan direkodkan didalam senarai semak
bagi tujuan pelaporan.
5. Taman Herba di dalam tayar terhasil dan dilaksanakan mengikut sukatan kurikulum dan RPT .
6. Penjualan hasil tanam herba pada hari sekolah apabila hasil dituai.

KEKANGAN

PEMANTAUAN

PENILAIAN

PENAMBAHBAIKAN
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PELAN OPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
TAHUN 2018

BIDANG KEUTAMAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN


SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA, SUNGAI PETANI, KEDAH.
BIDANG/UNIT KURIKULUM / BIDANG PRA VOKASIONAL ( PERKEBUNAN)
PROGRAM/PROJEK 5. PROJEK BAJA KOMPOS BERMULA
OBJEKTIF MEMBERI PELUANG KEPADA MURID PPKI MEMBUKA MINDA TENTANG ILMU KEMAHIRAN HIDUP
MELALUI PENGALAMAN PERSEKITARAN.
TARIKH/TEMPOH JAN-NOV
KUMPULAN SASARAN SEMUA MURID PPKI
TANGGUNGJAWAB PUAN SADINA BINTI HAJI MOHD NOH
PROSES KERJA
1. Aktiviti penanaman dilakukan sepanjang PdP dijalankan mengikut ketetapan jadual waktu.
2. Ketika P&P guru mengajar kaedah teknik dan kemahiran menghasilkan baja kompos secara berkumpulan
dan dipraktikalkan dalam jadual waktu guru.
3. Guru mengadakan perbincangan dan teori untuk bersoaljawab dan direkodkan didalam senarai semak bagi
tujuan pelaporan.
4. Baja kompos terhasil dan dilaksanakan mengikut sukatan kurikulum dan RPT .
5. Baja kompos digunakan untuk tanaman kebun.

KEKANGAN

PEMANTAUAN .

PENILAIAN

PENAMBAHBAIKAN
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PELAN OPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
TAHUN 2018

BIDANG KEUTAMAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN


SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA, SUNGAI PETANI, KEDAH.
BIDANG/UNIT KURIKULUM / BIDANG PRA VOKASIONAL (MASAKAN)
PROGRAM/PROJEK 6. USAHAWAN DAPUR (PROGRAM TRANSISI KERJAYAKU)
OBJEKTIF PENINGKATAN KEMENJADIAAN MURID DALAM MELAKSANAKAN TUGASAN PEMPROSESAN MAKANAN
DARI PENYEDIAAN , PEMBUATAN , PEMASARAN DAN PELABELAN DENGAN BAIK.
TARIKH/TEMPOH JAN- NOV
KUMPULAN SASARAN SEMUA MURID PEREMPUAN PPKI
TANGGUNGJAWAB PUAN SURIYANA BINTI MOHD YUNI
PROSES KERJA
1. Aktiviti masakan dijalankan dalam pdp mengikut jadual waktu yang ditetapkan.
2. Mengenalpasti murid yang akan terlibat.
3. Pembahagian kumpulan tugasan kerja mengikut kebolehan murid.
4. Penerangan peraturan dan keselamatan sebelum melakukan kerja.
5. Penyediaan bahan dan alatan daripada peringkat mula, semasa dan selepas.
6. Penjualan dilakukan selepas proses pelabelan.

KEKANGAN

PEMANTAUAN

PENILAIAN

PENAMBAHBAIKAN
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PELAN OPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
TAHUN 2018

BIDANG KEUTAMAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN


SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA, SUNGAI PETANI, KEDAH.
BIDANG/UNIT KURIKULUM / BIDANG PRA VOKASIONAL (MASAKAN)
PROGRAM/PROJEK 7. AISKRIM ONE MALAYSIA
OBJEKTIF MENINGKATKAN KEBERHASILAN MURID DALAM AKITIVITI KEUSAHAWANAN DENGAN BERKESAN
SEHINGGA 100% TANPA BIMBINGAN GURU.
TARIKH/TEMPOH JAN- NOV
KUMPULAN SASARAN SEMUA MURID PEREMPUAN PPKI
TANGGUNGJAWAB PUAN SURIYANA BINTI MOHD YUNI
PROSES KERJA
1. Aktiviti dijalankan ketika proses PdP mengikut jadual guru matapelajaran yang ditetapkan.
2. Kenalpasti kumpulan sasaran dan kebolehan murid melakukan aktiviti ini.
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Perlaksanaan aktiviti mengikut modul.
5. Laporan keberkesanan program secara bertulis dan bergambar untuk didokumentasikan.

KEKANGAN

PEMANTAUAN

PENILAIAN

PENAMBAHBAIKAN
Perancangan Strategik PPKI SMK Taman Ria

PELAN OPERASI