Anda di halaman 1dari 23

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

UNIT PUSAT SUMBER


1.0 PENDAHULUAN

Pusat Sumber Sekolah sebagai agen berpusat untuk memperoleh, menghasil, mengorganisasi dan
mengedarkan bahan-bahan pelajaran dan pembelajaran yang diperlukan oleh pelajar dan guru.
Membolehkan guru dan pelajar mendapatkan bahan yang dimiliki oleh sekolah dan yang ada kaitan
dengan bidang pelajaran. Memberi panduan kepada guru dan pelajar untuk mencari, memilik,
menghasil dan menggunakan bahan selaras dengan keperluan dan tujuan masing-masing. Unit
Pusat Sumber juga membuat perancangan serta menentukan perancangan itu selaras dengan
kehendak zaman dan juga selaras dengan perkhidmatan baru dalam bidang kurikulum dan ko-
kurikulum.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Mengumpul, menyimpan dan mengedarkan maklumat


2.2 Menyemai serta memupuk budaya membaca dalam kalangan guru dan pelajar
2.3 Mempelbagaikan program yang boleh meningkatkan mutu pengajaran dan
pembelajaran
2.4 Memberi panduan kepada guru dan pelajar untuk mencari, menghasil, dan menggunakan bahan
selaras dengan keperluan serta tujuan masing-masing

3.0 SENARAI AJK


Penasihat : Tuan Haji Abdul Aziz Bin Mohamed Zain(Pengetua Cemerlang)
Pengerusi : Encik Anuar Sidek (Penolong Kanan Pentadbiran)
Timb. Pengerusi 1 : Encik Durahman Ramlee Bin Awang WahaB (Penolong Kanan HEM)
Timb. Pengerusi 2 : Encik Sapri Marup (Penolong Kanan Ko Kurikulum)
Timb. Pengerusi 3 : Puan Dg Nismah Ag. Abd. Rahman (Penolong Kanan Pra U)
Setiausaha : Puan Noneh Ag Ahmad (Guru Perpustakaan dan Media)
Penolong Setiausaha : Cik Jennifer Louis Gintos (Perpustakaan)
AJK : Puan Masnah Yunos (NILAM BM)
Puan Zainah Md Fauzie (NILAM BI)
Puan Amizah Datuk Hj Suhaibun (Bilik APD)
Puan Normahani Jamaluddin (Pusat Akses)
Puan Norazidah Mulkiaman(Galeria)
Ketua Bidang
Ketua Panitia
Pengawas Pusat Sumber

88
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

4.0 CARTA ORGANISASI

PENASIHAT
Tuan Hj Abdul Aziz Bin Mohamed Zain
(Pengetua Cemerlang)

PENGERUSI
Encik Anuar Sidek
(Penolong Kanan Pentadbiran)

TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 3


Encik Durahman Ramlee Bin Ag Wahap Encik Sapri Bin Marup Puan Dg Nismah Ag Abd Rahman
(Penolong Kanan HEM) (Penolong Kanan Kokurikulum) (Penolong Kanan Pra U)

SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA


Puan Noneh Ag Ahmad Cik Jennifer Louis Gintod
(Guru Perpustakaan dan Media)

AHLI JAWATANKUASA

NILAM APD GALERIA PUSAT AKSES


Puan Masnah Yunos (BM) Puan Amizah Datuk Suhaibun Puan Norazidah Mulkiaman Puan Normahani Jamaluddin
Puan Zainah Md Fauzie (BI) Pengawas PSS Pengawas PSS Briged Bestari

Ketua Bidang Ketua Panitia Pengawas PSS

89
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

5.0 PENCAPAIAN SEMASA - TOV

Bahagian Perpustakaan

PERKARA 2011 2012 2013 2014 2015 CATATAN


Pelajar cenderung merosakkan bahan 60% 65% 70% 75% 80%
bacaan serta peralatan yang disediakan di
perpustakaan sekolah
Peratus penggunaan PSS dalam kalangan 60% 65% 70% 75% 80%
pelajar, guru dan staf sokongan masih lagi
kurang memuaskan.

Bahagian NILAM

PERKARA 2011 2012 2013 2014 2015 CATATAN


Jumlah pelajar yang membaca buku dan 40% 45% 50% 55% 60%
merekodkan bacaan mereka agak rendah
Jumlah murid yang mencapai anugerah 40% 45% 48% 50% 55%
jauhari dan rakan pembaca masih lagi
kurang.

Bahagian Audio Visual (Bilik APD)

PERKARA 2011 2012 2013 2014 2015 CATATAN


Kemudahan kelengkapan (kerusi dan meja) 40% 45% 50% 55% 60%
tidak mencukupi untuk menampung
pelajar yang menggunakan Bilik APD

Bahagian Pusat Akses Sekolah

PERKARA 2011 2012 2013 2014 2015 CATATAN


Sistem pengurusan Pusat Akses Sekolah 40% 45% 50% 55% 60%
kurang efisien
Penggunaan bahan ICT sebagai sumber 50% 55% 60% 65% 70%
pengajaran dan pembelajaran

90
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

Bahagian Pengautomasian

PERKARA 2011 2012 2013 2014 2015 CATATAN


Proses Pencarian bahan masih 40% 45% 50% 55% 60%
menggunakan sistem manual

6.0 PELUNJURAN (ETR)

Bahagian Perpustakaan

PERKARA 2016 2017 2018 2019 2020 CATATAN


Pelajar cenderung merosakkan bahan 80% 85% 90% 95% 98%
bacaan serta peralatan yang disediakan
di perpustakaan sekolah
Peratus penggunaan PSS dalam 80% 85% 90% 95% 98%
kalangan pelajar, guru dan staf sokongan
masih lagi kurang memuaskan.

Bahagian NILAM

PERKARA 2016 2017 2018 2019 2020 CATATAN


Jumlah pelajar yang membaca buku dan 70% 75% 80% 85% 90%
merekodkan bacaan mereka agak rendah
Jumlah murid yang mencapai anugerah 60% 65% 70% 75% 80%
jauhari dan rakan pembaca masih lagi
kurang.

Bahagian Audio Visual (Bilik APD)

PERKARA 2016 2017 2018 2019 2020 CATATAN


Kemudahan kelengkapan (kerusi dan meja) 70% 75% 80% 85% 90%
tidak mencukupi untuk menampung
pelajar yang menggunakan Bilik APD

91
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

Bahagian Pusat Akses Sekolah

PERKARA 2016 2017 2018 2019 2020 CATATAN


Sistem pengurusan Pusat Akses Sekolah 65% 70% 75% 80% 85%
kurang efisien
Penggunaan bahan ICT sebagai sumber 75% 80% 85% 90% 95%
pengajaran dan pembelajaran

Bahagian Pengautomasian

PERKARA 2016 2017 2018 2019 2020 CATATAN


Proses Pencarian bahan masih 65% 70% 75% 80% 85%
menggunakan sistem manual

7.0 ANALISIS SWOT

7.1.KEKUATAN (STRENGHT)
7.1.1 Sokongan daripada pentadbir
7.1.2 Lokasi yang sesuai dan berdekatan dengan PKG
7.1.3 Mudah mendapatkan bahan bacaan
7.1.4 Sokongan daripada PIBG

7.2.KELEMAHAN (WEAKNESS)
7.2.1 Pelajar tidak mempunyai sikap menjaga PSS dengan baik
7.2.2 Pengurusan Program NILAM yang kurang cekap
7.2.3 Penyertaan pelajar yang kurang memuaskan dalam aktiviti/program anjuran PSS
7.2.4 Kemudahan kerusi/meja yang kurang baik di dalam Bilik APD

7.4. PELUANG (OPPORTUNITIES)


7.4.1 Peruntukan kewangan yang mampu menampung kekurangan bahan bacaan dan
kemudahan PSS
7.4.2 Kerjasama yang baik antara PSS dengan Pusat Kegiatan Guru, Perpustakaan Daerah
Papar dan Bahagian Teknologi
Pendidikan
7.4.3 Pelajar suka berkunjung ke PSS kerana keselesaan tempat yang disediakan

92
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

7.3. CABARAN (ANCAMAN)


7.3.1 Memupuk sikap sayangkan PSS dalam kalangan pelajar
7.3.2 Mewujudkan sistem pengurusan NILAM yang cekap
7.3.3 Meningkatkan penggunaan PSS sebagai

8.0 ISU-ISU

8.1 Bahagian Perpustakaan


BIL ISU
Pelajar cenderung merosakkan bahan bacaan serta peralatan yang disediakan di
ISU 1
perpustakaan sekolah

Pelajar tidak menggunakan sumber (bercetak dan bukan cetak) yang disediakan secara
ISU 2
maksimum.

8.2 Bahagian NILAM

BIL ISU
ISU 1 Jumlah pelajar yang membaca buku dan merekodkan bacaan mereka agak rendah
ISU 2 Jumlah murid yang mencapai anugerah jauhari dan rakan pembaca masih lagi kurang.

8.3 Bahagian Audio Visual (Bilik APD)

BIL ISU
Kemudahan kelengkapan (kerusi dan meja) tidak mencukupi untuk menampung
ISU 1
pelajar yang menggunakan Bilik APD

8.4 Bahagian Pusat Akses Sekolah

BIL ISU
ISU 1 Sistem pengurusan Pusat Akses Sekolah kurang efisien
ISU 2 Penggunaan bahan ICT sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran seperti Frog VLE

8.5 Bahagian Pengautomasian

BIL ISU
ISU 1 Proses pencarian bahan masih menggunakan sistem manual

93
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

9.0 PELAN STRATEGIK


9.1 Bahagian Perpustakaan
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV (2015) SASARAN (ETR)
2016 2017 2018 2019 2020
ISU 1
90% 95% 96% 97% 98%
Pelajar cenderung 1. Meningkatkan Menjaga dan Peratus pelajar Sebanyak 80%
merosakkan sistem kawalan memelihara yang menjaga pelajar boleh
bahan bacaan oleh guru-guru, bahan-bahan dan memelihara menjaga bahan
serta peralatan guru PSS dan bacaan serta bahan bacaan bacaan dan
yang disediakan di pengawas peralatan yang dan peralatan peralatan di
perpustakaan bertugas disediakan di perpustakaan perpustakaan
2. Sistem dendaan perpustakaan meningkat
dan tindakan untuk kegunaan
disiplin palajar dan guru
pada masa akan
datang

INTERVENSI 1. Sistem kawalan guru dan pengawas PSS


2. Dendaan /tindakan disiplin
3. Kempen Sayangi Pusat Sumber Anda

PPPM Aspirasi Murid : Pengetahuan, Identiti Nasional, Etika dan Kerohanian


2013-2025 Anjakan 3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai

94
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV (2015) SASARAN (ETR)


2016 2017 2018 2019 2020
ISU 2
80% 85% 90% 95% 98%
Pelajar tidak 1. Meningkatkan Melahirkan pelajar Peratus pelajar Sebanyak 80%
menggunakan penggunaan yang boleh yang boleh pelajar boleh
sumber (bercetak bahan rujukan menggunakan menggunakan menggunakan
dan bukan cetak) pelbagai sumber sumber secara sumber secara sumber secara
yang disediakan 2. Memberikan optimum optimum dalam optimum dalam
secara kemudahan proses pdp proses pdp
maksimum. akses kepada
bahan rujukan
yang sesuai

INTERVENSI 1. Promosi bahan / sumber rujukan di PSS melalui iklan, laman web/blog
2. Menyediakan panduan pencarian bahan/sumber yang sesuai

PPPM Aspirasi Murid : Pengetahuan, Identiti Nasional, Etika dan Kerohanian


2013-2025 Anjakan 3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai

95
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

9.2 Bahagian NILAM

ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV (2015) SASARAN (ETR)


2016 2017 2018 2019 2020
ISU 1
70% 75% 80% 85% 90%
Jumlah pelajar Menanam minat Memupuk budaya Peningkatan Sebanyak 60%
yang membaca membaca dalam membaca dalam peratus pelajar pelajar
buku dan kalangan pelajar kalangan pelajar yang mencatat merekodkan
merekodkan sehingga wujudnya dan guru jumlah buku bacaan ke buku
bacaan mereka tabiat membaca yang dibaca ke Rekod Bacaan
agak rendah yang berterusan dalam buku NILAM
Rekod Bacaan
NILAM

INTERVENSI 1. Program NILAM berterusan


2. Mengadakan Hari Pelancaran Program NILAM

PPPM Aspirasi Murid : Pengetahuan, Identiti Nasional, Etika dan Kerohanian


2013-2025 Anjakan 2 : Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
Anjakan 3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai

96
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV (2015) SASARAN (ETR)


2016 2017 2018 2019 2020
ISU 2
60% 65% 70% 75% 80%
Jumlah murid Menanam minat Memupuk budaya Rekod bacaan Sebanyak 55%
yang mencapai membaca dalam membaca dalam NILAM pelajar mencapai
anugerah jauhari kalangan pelajar kalangan pelajar meningkat dan anugerah jauhari
dan rakan sehingga wujudnya dan guru peratus pelajar dan rakan
pembaca masih tabiat membaca mendapat pembaca
lagi kurang. yang berterusan anugerah
NILAM
meningkat

INTERVENSI 1. Program NILAM berterusan


2. Mengadakan pertandingan NILAM peringkat sekolah
3. Menyertai pertandingan NILAM peringkat Daerah dan Zon/Bahagian

PPPM Aspirasi Murid : Pengetahuan, Identiti Nasional, Etika dan Kerohanian


2013-2025 Anjakan 2 : Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
Anjakan 3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai

97
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

9.3 Bahagian Audio Visual (Bilik APD)

ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV (2015) SASARAN


2016 2017 2018 2019 2020
ISU 1
70% 75% 80% 85% 90%
Kemudahan Menambahkan Mewujudkan Peratus Sebanyak 65%
kelengkapan kemudahan suasana pdp yang kerusi/meja kerusi/meja yang
(kerusi dan meja) kerusi/meja yang kondusif yang masih masih boleh
tidak mencukupi boleh digunakan di boleh dibaikpulih dan
untuk dalam Bilik APD digunakan boleh digunakan
menampung untuk pdp boleh
pelajar yang menampung
menggunakan jumlah pelajar
Bilik APD yang di dalam
bilik APD

INTERVENSI 1. Membaikpulih kerusi/meja yang masih boleh digunakan


2. Menggunakan peruntukan PSS untuk membeli kerusi/meja
3. Memohon sumbangan daripada PIBG atau syarikat-syarikat penerbitan bahan bacaan

PPPM Aspirasi Murid : Pengetahuan, Identiti Nasional, Etika dan Kerohanian


2013-2025 Anjakan 3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
Anjakan 9 : Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sector swasta secara meluas

98
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

9.4 Bahagian Pusat Akses Sekolah

ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV (2015) SASARAN (ETR)


2016 2017 2018 2019 2020
ISU 1
65% 70% 75% 80% 85%
Sistem Meningkatkan Meningkatkan Peratus Sebanyak 60%
pengurusan Pusat penggunaan Pusat pengurusan dan penambahbaikan peningkatan
Akses Sekolah Akses sekolah perkhidmatan pengurusan dan pengurusan dan
kurang efisien sebagai sumber teknologi perkhidmatann di perkhidmatan
mencari maklumat maklumat melalui Pusat Akses
yang utama. Pusat Akses.

INTERVENSI 1. Menyediakan jadual penggunaan yang sistematik


2. Menyediakan jadual bertugas pengawas yang tidak bertindan dengan jadual waktu pdp
3. Mempamerkan jadual tempahan di tempat yang mudah diakses

PPPM Aspirasi Murid : Pengetahuan, Identiti Nasional, Etika dan Kerohanian


2013-2025 Anjakan 3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
Anjakan 7 : Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia

99
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV (2015) SASARAN (ETR)


2016 2017 2018 2019 2020
ISU 2
75% 80% 85% 90% 95%
Penggunaan Meningkatkan Meningkatkan Peratus Sebanyak 70%
bahan ICT penggunaan ICT penggunaan ICT penggunaan peningkatan
sebagai sumber sebagai sumber sebagai sumber ICT untuk pdp penggunaan ICT
pengajaran dan pengajaran dan rujukan utama dan dan seperti Frog VLE
pembelajaran pembelajaran yang penghasilan bahan penghasilan sebagai sumber
seperti Frog VLE utama pdp bahan pdp pdp
berasakan ICT

INTERVENSI 1. Kempen penghasilan bahan berasaskan ICT


2. Menambahbaik talian internet terutama di Pusat Akses Sekolah bagi memudahkan pengguna
3. Menggalakkan penggunaan Frog VLE sebagai bahan pdp yang utama

PPPM Aspirasi Murid : Pengetahuan, Identiti Nasional, Etika dan Kerohanian


2013-2025 Anjakan 3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
Anjakan 7 : Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia

100
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

9.5 Bahagian Pengautomasian

ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV (2015) SASARAN (ETR)


2016 2017 2018 2019 2020
ISU 1
70% 75% 80% 85% 90%
Proses Memudahkan Meningkatkan Peratus Sebanyak 65%
pencarian bahan pencarian bahan mutu perkhidmatan peningkatan sistem
masih bacaan/rujukan perkhidmatan secara manual manual yang
menggunakan PSS sebelum memudahkan proses
sistem manual mendapatkan peminjaman/pemulangan
sistem
automasi

INTERVENSI 1. Perancangan kewangan yang sesuai bagi mendapatkan sistem automasi


2. Penambahbaikan sistem manual sebelum mempunyai sistem automasi
3. Peningkatan mutu perkhidmatan PSS

PPPM Aspirasi Murid : Pengetahuan, Identiti Nasional, Etika dan Kerohanian


2013-2025 Anjakan 3 : Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
Anjakan 7 : Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia

101
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

10.0 PELAN TINDAKAN MODEL PDCA


10.1 Bahagian Perpustakaan
ISU 1 Pelajar cenderung merosakkan bahan bacaan serta peralatan yang disediakan di perpustakaan sekolah
OBJEKTIF Menjaga dan memelihara bahan-bahan bacaan serta peralatan yang disediakan di perpustakaan untuk kegunaan
palajar dan guru pada masa akan datang

INTERVENSI 1 Sistem kawalan guru dan pengawas PSS


INTERVENSI 2 Dendaan /tindakan disiplin
INTERVENSI 3 Kempen Sayangi Pusat Sumber Anda

TINDAKAN TEMPOH PEMANTAUAN DAN


KOS & SUMBER LOKASI KPI
PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN

GPM dan AJK Intervensi itu Tidak ada kos Pusat Sumber GPM dibantu oleh pengawas Peratus pelajar yang
membuat dilaksanakan dalam Sekolah PSS membuat pemantauan menjaga dan
mesyuarat dan tempoh 2016 – menggunakan borang memelihara bahan
menyediakan 2020 sepanjang pemantuan yang disediakan bacaan dan peralatan
perancangan bagi tahun. oleh Jawatnkuasa PSS perpustakaan
pelaksanaan meningkat
program
intervensi

102
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

ISU 2 Pelajar tidak menggunakan sumber (bercetak dan bukan cetak) yang disediakan secara maksimum.
OBJEKTIF Melahirkan pelajar yang boleh menggunakan sumber secara optimum
INTERVENSI 1 Promosi bahan / sumber rujukan di PSS melalui iklan, laman web/blog
INTERVENSI 2 Menyediakan panduan pencarian bahan/sumber yang sesuai contohnya indeks bahan
INTERVENSI 3 Mempertingkatkan sistem perkhidmatan pss dalam carian maklumat

TINDAKAN TEMPOH PEMANTAUAN DAN


KOS & SUMBER LOKASI KPI
PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN

GPM dan AJK Intervensi itu Tidak ada kos Pusat Sumber GPM dibantu oleh pengawas Peratus pelajar yang
membuat dilaksanakan dalam Sekolah PSS membuat pemantauan boleh menggunakan
mesyuarat dan tempoh 2016 – menggunakan buku rekod sumber secara
menyediakan 2020 sebanyak 3 penggunaan dan rekod jadual optimum dalam
perancangan kali setahun bagi bertugas pengawas pss dan proses pdp
bagi pelaksanaan intervensi 1. guru pss
program Sepanjang tahun
intervensi bagi intervensi 2
dan 3

103
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

10.2 Bahagian NILAM

ISU 1 Jumlah pelajar yang membaca buku dan merekodkan bacaan mereka agak rendah
OBJEKTIF Memupuk budaya membaca dalam kalangan pelajar dan guru
INTERVENSI 1 Program NILAM berterusan
INTERVENSI 2 Mengadakan Hari Pelancaran Program NILAM

TINDAKAN TEMPOH PEMANTAUAN DAN


KOS & SUMBER LOKASI KPI
PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN

GPM dan AJK Intervensi itu Intervensi 1 : Pusat Sumber GPM dan AJK NILAM dibantu Peningkatan peratus
membuat dilaksanakan dalam RM2000 bagi Sekolah dan oleh pengawas PSS membuat pelajar yang
mesyuarat dan tempoh 2016 – bahan bacaan kelas-kelas pemantauan menggunakan mencatat jumlah
menyediakan 2020 secara NILAM borang pemantuan yang buku yang dibaca ke
perancangan berterusan bagi disediakan oleh Jawatnkuasa dalam buku Rekod
bagi pelaksanaan intervensi 1 dan Intervensi 2 : PSS Bacaan NILAM
program bulan Mac bagi RM250.00
intervensi intervensi 2

104
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

ISU 2 Jumlah pelajar yang mencapai anugerah jauhari dan rakan pembaca masih lagi kurang.
OBJEKTIF Memupuk budaya membaca dalam kalangan pelajar dan guru
INTERVENSI 1 Program NILAM berterusan
INTERVENSI 2 Mengadakan pertandingan NILAM peringkat sekolah
INTERVENSI 3 Menyertai pertandingan NILAM peringkat Daerah dan Zon/Bahagian

TINDAKAN TEMPOH PEMANTAUAN DAN


KOS & SUMBER LOKASI KPI
PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN

GPM dan AJK Intervensi itu Intervensi 1 : Pusat Sumber GPM dan AJK NILAM dibantu Rekod bacaan
membuat dilaksanakan dalam RM2000 bagi Sekolah dan oleh AJK NILAM membuat NILAM meningkat
mesyuarat dan tempoh 2016 – bahan bacaan kelas-kelas pemantauan dan pengumpulan dan peratus pelajar
menyediakan 2020 secara NILAM rekod bacaan menggunakan mendapat anugerah
perancangan bagi berterusan bagi borang pemantuan / data yang NILAM meningkat
pelaksanaan intervensi 1, bulan Intervensi 2 : disediakan oleh Jawatnkuasa
program Mac bagi intervensi RM500.00 PSS
intervensi 2 dan bulan Januari NILAM Daerah
bagi intervensi 3 Intervensi 3 : Papar
RM30 x 4 orang
= RM120.00

105
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

10.3 Bahagian Bahagian Audio Visual (Bilik APD)

ISU 1 Kemudahan kelengkapan (kerusi dan meja) tidak mencukupi untuk menampung pelajar yang menggunakan
Bilik APD

OBJEKTIF Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif


INTERVENSI 1 Membaikpulih kerusi/meja yang masih boleh digunakan
INTERVENSI 2 Menggunakan peruntukan PSS untuk membeli kerusi/meja
INTERVENSI 3 Memohon sumbangan daripada PIBG atau syarikat-syarikat penerbitan bahan bacaan

TINDAKAN TEMPOH PEMANTAUAN DAN


KOS & SUMBER LOKASI KPI
PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN

GPM dan AJK Intervensi itu Intervensi 1 : Bilik APD GPM dan AJK Bilik APD Peratus kerusi/meja
membuat dilaksanakan dalam RM5.00 x 40 dibantu oleh pengawas PSS yang masih boleh
mesyuarat dan tempoh 2016 – = RM200.00 membuat pemantauan digunakan boleh
menyediakan 2020 sekurang- menggunakan borang menampung jumlah
perancangan kurangnya 3 kali Intervensi 2 : pemantuan yang disediakan pelajar yang di dalam
bagi pelaksanaan bagi intervensi 1 , RM50.00 x 40 oleh Jawatnkuasa PSS bilik APD
program bulan April bagi = RM2000.00
intervensi intervensi 2 dan
bulan Mei bagi Intervens 3 :
intervensi 3 RM50 x 10
RM500.00

106
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

10.4 Bahagian Pusat Akses Sekolah

ISU 1 Sistem pengurusan Pusat Akses Sekolah kurang efisien


OBJEKTIF Meningkatkan pengurusan dan perkhidmatan teknologi maklumat melalui Pusat Akses.
INTERVENSI 1 Menyediakan jadual penggunaan yang sistematik
INTERVENSI 2 Menyediakan jadual bertugas pengawas yang tidak bertindan dengan jadual waktu pdp
INTERVENSI 3 Mempamerkan jadual tempahan di tempat yang mudah diakses
TINDAKAN TEMPOH PEMANTAUAN DAN
KOS & SUMBER LOKASI KPI
PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN

GPM dan AJK Intervensi itu RM500.00 Pusat Akses GPM dan AJK pusat Akses Peratus
membuat dilaksanakan dalam Sekolah Sekolah dibantu oleh penambahbaikan
mesyuarat dan tempoh 2016 – pengawas PSS membuat pengurusan dan
menyediakan 2020 sepanjang pemantauan menggunakan perkhidmatann di
perancangan tahun borang pemantuan yang Pusat Akses
bagi pelaksanaan disediakan oleh Jawatnkuasa
program PSS
intervensi

107
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

ISU 2 Penggunaan bahan ICT sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran seperti Frog VLE masih kurang
OBJEKTIF Meningkatkan penggunaan ICT sebagai sumber rujukan utama dan penghasilan bahan PdP
INTERVENSI 1 Penghasilan bahan berasaskan ICT dalam kalangan guru dan pelajar
INTERVENSI 2 Menambahbaik talian internet terutama di Pusat Akses Sekolah bagi memudahkan pengguna
INTERVENSI 3 Menggalakkan penggunaan Frog VLE sebagai bahan pdp yang utama
TINDAKAN TEMPOH PEMANTAUAN DAN
KOS & SUMBER LOKASI KPI
PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN

GPM dan AJK Intervensi itu Tidak ada kos Pusat Akses GPM dan AJK pusat Akses Peratus penggunaan
membuat dilaksanakan dalam Sekolah Sekolah dibantu oleh ICT untuk pdp dan
mesyuarat dan tempoh 2016 – Makmal pengawas PSS membuat penghasilan bahan
menyediakan 2020 sepanjang Komputer pemantauan menggunakan pdp berasakan ICT
perancangan tahun borang pemantuan yang
bagi pelaksanaan disediakan oleh Jawatnkuasa
program PSS
intervensi

108
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

10.5 Bahagian Pengautomasian

ISU 1 Proses pencarian bahan masih menggunakan sistem manual


OBJEKTIF Meningkatkan mutu perkhidmatan PSS
INTERVENSI 1 Perancangan kewangan yang sesuai bagi mendapatkan sistem automasi
INTERVENSI 2 Penambahbaikan sistem manual sebelum mempunyai sistem automasi
INTERVENSI 3 Peningkatan mutu perkhidmatan PSS
TINDAKAN TEMPOH PEMANTAUAN DAN
KOS & SUMBER LOKASI KPI
PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN

GPM dan AJK Intervensi itu Intervensi 1 : Pusat Sumber GPM dan AJK Perpustakaan Peratus perkhidmatan
membuat dilaksanakan dalam RM3000.00 Sekolah membuat pemantauan dan secara manual
mesyuarat dan tempoh 2016 – dibantu oleh pengawas pss sebelum
menyediakan 2020 setahun sekali Tidak ada kos menggunakan borang mendapatkan sistem
perancangan bagi intervensi 1 bagi intervensi 2 pemantuan yang disediakan automasi
bagi pelaksanaan dan sepanjang dan 3 oleh Jawatnkuasa PSS
program tahun bagi
intervensi intervensi 2 dan 3

109
Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

11.0 PENUTUP

Perancangan Strategik bagi lima tahun (2016-2020) diharapkan dapat menjadi panduan atau
dasar kepada pelaksanaan setiap program yang melibatkan Pusat Sumber Sekolah.
Perancangan yang dibuat boleh dilaksanakan dengan adanya penglibatan semua bidang sama
ada pentadbiran, kurikulum dan kokurikulum bagi mencapai kecemerlangan pendidikan sekolah.

110