Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU 1

MATA PELAJARAN Pendidikan Muzik

KELAS 4 Bestari

HARI Rabu

TARIKH 3 Januari 2018

MASA 7.00 – 7.30 Pagi

MODUL Modul 1: Pengalaman Muzikal


Nyanyian
FOKUS EKSPRESI Pic

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Menyanyikan Lagu Daripada Pelbagai Repertoir.

STANDARD 1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. - kawalan not pendek
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyanyikan lagu


OBJEKTIF PENGAJARAN “Menari Sambil Bernyanyi” dengan ton suara dan ekspresi yang sesuai serta pic
sebutan dan artikulasi yang betul mengikut tempo.

1. Murid diperkenalkan dengan tajuk dan objektif pembelajaran


2. Murid diajar mengenai Pic menggunakan simulasi air dalam gelas.
3. Murid mendengar dan mengajuk audio pic menaik dan menurun.
(Audio 1, 2 & 3)
4. Murid mendengar audio lagu “Menari Sambil Bernyanyi”. (Audio 4)
AKTIVTI 5. Murid menyanyikan lagu “Menari Sambil Bernyanyi” secara
humming. (Audio 5)
6. Murid menyanyikan lagu “Menari Sambil Bernyanyi” menggunakan
sebutan la, li dan du sebelum mengikut lirik. (Audio 6)
7. Secara berkumpulan, murid menyanyikan lagu “Menari Sambil
Bernyanyi”. (5)
8. Murid dan guru membuat rumusan pembelajaran.

PENGALAMAN SEDIA ADA Murid pernah menyanyi lagu berpic semasa Tahun 3.

Komputer riba, pembesar suara, buku teks, Audio1: Sebutan Du, Audio 2:
BAHAN BANTU MENGAJAR Sebutan La, Audio 3: Sebutan Li, Audio 4: Vokal, Audio 5: Instrumental dan
Audio 6: Vokal dengan dron

PENERAPAN NILAI Kerjasama

KEMAHIRAN BERFIKIR Membezakan pic antara murid-murid

TMK Penggunaan komputer riba, pembesar suara dan audio

ELEMEN MERENTAS Kreativiti dan Inovasi


KURIKULUM (EMK)

( / ) murid hadir ke sekolah.

( / ) murid mencapai objektif pada hari ini.


REFLEKSI
________________________________________________________________

________________________________________________________________