Anda di halaman 1dari 8

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016

KURIKULUM - KIMIA

JADUAL 5
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Sekolah Unggul Penjana Generasi
MISI VISI
Berkualiti Terbilang
JPS/SJK-PS5/05
Sektor/PPD/Sekolah SMK Banting
Bidang/Unit Kurikulum-Kimia
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar
Matlamat/Objektif KPI Inisiatif/Tindakan
TOV 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Catatan

Meningkatkan Program Minda Peratus cemerlang


Peratus murid
peratus murid Cemerlang Meningkat
mendapat A-, A, 25.2 28.0 31.0 34.0 13.86 10.38 15.56
cemerlang berbanding tahun
A+ dalam SPM
sebelumnya

Bengkel Teknik
Menjawab Gred purata
Meningkatkan gred Gred purata dalam Bimbingan Akhir SPM Meningkat
4.46 4.35 4.25 4.15 5.17 5.57 5.04
purata SPM Program Minda berbanding tahun
Cemerlang, Permata sebelumnya
Bersinar
Peratus lulus
Memastikan semua Peratus murid Program Sayang meningkat
100 100 100 100 100 99.06 100
murid lulus lulus dalam SPM Kimia berbanding tahun
sebelumnya

Ulasan: Daripada analisis prestasi sebenar yang diperolehi untuk tahun 2016, panitia Kimia gagal mencapai sasaran cemerlang,
dan gred purata yang telah ditetapkan berdasarkan headcount tetapi berjaya mencapai 100% lulus. Oleh itu, panitia akan terus
merancang dan melaksanakan pelbagai program peningkatan prestasi dan penambahbaikan pada program sedia ada agar
keputusan yang lebih baik dapat dicapai.

Laporan Disediakan Oleh: Pn Surayya Binti Saleh Tandatangan:


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah SMK Banting JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum-Kimia JPS/SJK-PS/04
Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan Cadangan
Bil Program Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program Penambahbaikan
1 Bengkel 21/04/2017 09/10/2017 Berjaya dilaksanakan. Bengkel Teknik Menjawab Bengkel ini diteruskan
Teknik 27/04/2017 oleh GKMP Murid dapat kertas 2 perlu dilaksanakan pada tahun 2018
Menjawab 09/10/2017 mengaplikasikan bagi murid tingkatan 4.
Tingkatan 4 Laporan pengetahuan teknik yang
&5 diserahkan dipelajari dalam Masa perbengkelan perlu
kepada menjawab soalan. dipanjangkan bagi kertas 2
Setiausaha Kehadiran murid untuk dan 3.
kurikulum kertas 3 ting 5 = 96/103
Tingkatan 4 = 65/96
Kehadiran murid untuk
kertas 2 = 100/103
2 Bengkel 24/11/2017 25/11/2017 Berjaya dilaksanakan. Murid digalakkan Bengkel ini diteruskan
Bimbingan 25/11/2017 oleh Ketua berbincang dalam pada tahun 2018
Akhir SPM Panitia Murid lebih yakin kumpulan.
menjawab soalan SPM dan
Laporan & dapat mengaplikasikan
kertas kerja teknik menjawab soalan.
diserahkan
kepada Kehadiran murid kurang
setiausaha memuaskan.
kurikulum Kehadiran murid = 54/103

3 Program 25/10/2017 Berjaya dilaksanakan. Program ini diteruskan


Minda Mengikut pada tahun 2018
Cemerlang jadual anjal Murid dapat meningkatkan
kemahiran berfikir dan
boleh mengaplikasikan
soalan KBAT mengikut
konsep, fakta dan prinsip
kimia.
4 Program Tidak dapat dilaksanakan Boleh dilaksanakan pada
Permata tahun 2018
Bersinar
5 Program 25/10/2017 Berjaya dilaksanakan. Galakan murid berbincang Program Intervensi
Sayang Kimia Mengikut Murid dapat dalam kumpulan. diteruskan pada tahun
jadual anjal mengaplikasikan konsep 2018
asas kimia. Perbincangan yang lebih
jelas dan teliti terutama
kepada murid-murid yang
sangat lemah.

Perbincangan perlu
merangkumi semua tajuk-
tajuk asas.
6 Program Waktu PdP Berjaya dilaksanakan. Program ini diteruskan
Formula dan pada tahun 2018
Persamaan Murid dapat menulis
Kimia formula,persamaan kimia
dan ion dengan betul.
7 Pecutan 01/11/2017 Berjaya dilaksanakan. Program ini diteruskan
Akhir Mengikut pada tahun 2018
(Ulangkaji) jadual anjal Murid dapat
memperkukuhkan konsep
kimia.

Nama Penilai: PN SURAYYA BINTI SALEH Tandatangan Penilai: Tarikh: 27 Nov 2017
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 1 TAHUN 2017 BIDANG KURIKULUM- PANITIA KIMIA
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh 21 & 27 APRIL 2017 (Kertas 3)


Nama Program BENGKEL TEKNIK MENJAWAB KIMIA
Laksana: 09 OKTOBER 2017 (Kertas 2)
1. Memberi pendedahan kepada murid tentang teknik menjawab soalan SPM (Kimia 2 &3) yang betul dan tepat.
2. Memberi motivasi dan yakin diri untuk memantapkan lagi persediaan minda murid menjelang waktu
Objektif peperiksaan.
3. Mengatur strategi dan perancangan murid bagi menghadapi peperiksaan SPM.

Pemantauan Program dipantau oleh GKMP Sains dan Matematik. Didapati program berjalan lancar.

1. Tidak dapat membincangkan semua soalan yang telah dibekalkan.


Kekangan 2. Tempoh masa yang terlalu singkat 2 jam 30 min tidak mencukupi untuk kertas 3.

1. Penyampaian penceramah mudah difahami dan padat dengan maklumat mengenai teknik menjawab soalan.
2. Objektif program tercapai apabila murid lebih berkeyakinan dan dapat mengaplikasikanya dalam menjawab
Penilaian soalan.
3. Penceramah telah menghubungkaitkan tajuk tingkatan 4 dan 5 untuk ulangkaji dan menekankan kepada
penggunaan istilah yang betul semasa menjawab soalan.

1. Tempoh masa perbengkelan perlu dipanjangkan bagi kertas 2 dan 3.


Penambahbaikan
2. Program diteruskan pada tahun 2018.
3. Program ini perlu dilaksanakan juga kepada murid tingkatan 4 untuk kertas 2.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : PN SURAYYA BINTI SALEH
Tarikh : 27 Nov 2017
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2 TAHUN 2017 BIDANG KURIKULUM- PANITIA KIMIA
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh 2 HARI
Nama Program PROGRAM BIMBINGAN AKHIR
Laksana: 24 & 25 NOVEMBER 2017
1. Memberi pengayaan dan pengukuhan konsep-konsep asas dan kompleks.
2. Memperkukuhkan teknik dan strategi menjawab soalan.
Objektif
3. Membuat latih tubi menjawab soalan.
4. Mempersiapkan diri dan meningkatkan keyakinan diri murid agar dapat menjawab soalan peperiksaan.

Pemantauan Program dipantau oleh ketua panitia kimia. Didapati program berjalan lancar.

1. Tidak dapat membincangkan semua soalan yang telah dibekalkan.


2. Murid yang lemah tidak cuba untuk menjawab soalan terlebih dahulu lebih banyak bergantung kepada hasil
Kekangan perbincangan jawapan.

1. Guru memberi penekanan kepada teknik menjawab yang betul.


2. Guru menekankan kepada penggunaan istilah yang betul semasa menjawab soalan.
Penilaian
3. Murid lebih yakin menjawab soalan SPM dan dapat mengaplikasikan teknik menjawab soalan.
4. Kehadiran murid kurang memuaskan.

1. Membuat kaedah yang lebih mudah untuk menjawab kimia.


2. Perbincangan yang lebih jelas dan teliti terutama kepada murid-murid pemulihan.
Penambahbaikan
3. Perlu merangkumi semua tajuk.
4. Program diteruskan pada tahun 2018.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : PN SURAYYA BINTI SALEH
Tarikh : 27 Nov 2017
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 3 TAHUN 2017 BIDANG KURIKULUM- PANITIA KIMIA
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh 25 OKTOBER 2017


Nama Program PROGRAM MINDA CEMERLANG DAN SAYANG KIMIA
Laksana:
1. memastikan calon SPM yang terlibat mengikuti kelas ini dapat memperkukuhkan konsep kimia yang telah di
pelajari.
2. meningkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid dan boleh mengaplikasikan soalan KBAT mengikut
Objektif
konsep, fakta dan prinsip kimia.
3. meningkatkan peratus murid mendapat lulus dalam peperiksaan SPM.

Pemantauan Program dipantau oleh Ketua panitia. Didapati program berjalan lancar.

Kekangan Tiada

1. Guru memberi penekanan terhadap pemahaman konsep yang salah yang sering dilakukan oleh murid supaya
tidak diaplikasikan oleh murid semasa menjawab soalan.
2. Guru menekankan kepada penggunaan istilah yang betul semasa menjawab soalan.
Penilaian
3. Murid lebih yakin menjawab soalan SPM dan dapat mengaplikasikan teknik menjawab soalan.
4. Kehadiran murid amat memuaskan dan murid lebih yakin dalam menjawab soalan.
5. Penggunaan modul mengikut tahap pencapaian murid.

1. Perbincangan yang lebih jelas dan teliti.


2. Galakan murid berbincang dalam kumpulan.
Penambahbaikan
3. Program diteruskan pada tahun 2018.
4. Masa yang lebih lama diperlukan.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : PN SURAYYA BINTI SALEH
Tarikh : 27 Nov 2017
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 4 TAHUN 2017 BIDANG KURIKULUM- PANITIA KIMIA
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh Jun - Oktober 2017


Nama Program PROGRAM FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA
Laksana: waktu PdP

1. Dapat neningkatkan penguasaan murid menulis formula dan persamaan kimia dengan betul.
Objektif

Pemantauan Program dipantau oleh Ketua Panitia. Didapati program berjalan lancar.

1. Peruntukan hanya dapat dilaksanakan dalam masa10 minit sahaja sebelum pdp dan ulangkaji.
Kekangan

1. Objektif program tercapai apabila murid lebih berkeyakinan dan dapat mengaplikasikannya dalam
Penilaian menjawab soalan.
2. Murid dapat menyatakan pemerhatian, inferen dan nama hasil melalui persamaan kimia.

1. Perlu dimulakan pada awal tahun.


Penambahbaikan
2. Program diteruskan pada tahun 2018.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : PN SURAYYA BINTI SALEH
Tarikh : 27 Nov 2017
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 5 TAHUN 2017 BIDANG KURIKULUM- PANITIA KIMIA
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program PROGRAM PECUTAN AKHIR 01 NOVEMBER 2017
Laksana:

1. Memberi pengayaan dan pengukuhan konsep-konsep asas dan kompleks.


Objektif
2. Membuat latih tubi menjawab soalan.

Pemantauan Program dipantau oleh ketua panitia kimia. Didapati program berjalan lancar.

1. Tidak dapat membincangkan semua soalan yang telah dibekalkan.


2. Murid yang lemah tidak cuba untuk menjawab soalan terlebih dahulu lebih banyak bergantung kepada hasil
Kekangan perbincangan jawapan.

1. Perlu latihan menggunakan bahasa yang tepat dalam menghuraikan eksperimen, memberi maksud atau
Penilaian
menerangkan sesuatu konsep.

1. Perbincangan yang lebih jelas dan teliti terutama kepada murid-murid pemulihan.
Penambahbaikan 2. Perlu merangkumi semua tajuk.
3. Program diteruskan pada tahun 2018.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : PN SURAYYA BINTI SALEH
Tarikh : 27 Nov 2017

Anda mungkin juga menyukai