Anda di halaman 1dari 1

PK19 – Pengurusan Sukan Dan Permainan

PK19/6
BORANG MINIT CURAI
(Taklimat / Mesyuarat)

PERKARA TARIKH
RUJ. FAIL MASA
TEMPAT ANJURAN
KEHADIRAN :
1.
2.

BIL PERKARA / ISU TINDAKAN /


MAKLUMAN
1

10

Nama Pencatat : Tarikh Disediakan :

* Kenyataan ditulis dengan ringkas dan mudah difahami tetapi tidak lari dari maksud asal.
* Fokus kepada maklumat yang memerlukan tindakan susulan.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 01 | Pindaan 00