Anda di halaman 1dari 1

SMK MALIM NAWAR, 31700 MALIM NAWAR, PERAK

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

HARI: SELASA TARIKH: 2/1/18 MINGGU: PERTAMA

Matapelajaran : Kelas : 4 GAMMA Masa : 7.30-8.50 petang Bil. Pelajar : 25 orang


PERNIAGAAN
Kod Standard Pembelajaran Nilai Murni: Hubungan Rentas Bahan Bantu Mengajar:
1.0: Pengenalan Jujur, bijak dan Kurikulum: 1. Kertas mahjong
1.0.1: Koensep asas Perniagaan bertanggung jawab Prinsip Perakaunan 2. Gambar aktiviti perniagaan

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


1. Mendefinisikan maksud perniagaan 1. Para murid dapat mendefinisikan maksud perniagaan.
2. Menghubungkaitkan Konsep Asas Perniagaan 2. Para murid dapat menerangkan Konsep Asas Perniagaan

STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN


AKTIVITI PERMULAAN PETA PEMIKIRAN
(BEFORE) PETA BULATAN /
Guru menunjukkan gambar berbagai contoh aktiviti PETA BUIH
perniagaan yang terdapat dalam buku teks dan PETA BUIH BERGANDA
(5 minit) PETA POKOK
menyoal murid -murid maksud perniagaan
PETA DAKAP
PETA ALIR
PETA PELBAGAI ALIR
PETA TITI

AKTIVITI UTAMA Guru membahagikan kelas kepada 6 kumpulan dan PENERAPAN KBAT
(DURING) menyuruh murid-murid menerangkan 6 Konsep Asas MENGAPLIKASI /
MENGANALISIS
(60 minit)
Perniagaan serta menghubungkaitkannya dalam MENILAI
organisasi perniagaan menggunakan peta bulatan MENCIPTA

‘I-Think’.

AKTIVITI PENUTUP PENERAPAN ELEMEN 4C+1N


KOMUNIKASI /
(AFTER) Rumusan guru KOLABORASI
PEMIKIRAN KRITIKAL
(5 minit) KREATIVITI
NILAI
AKTIVITI PENGUKUHAN Pemulihan: Diberi 5 soalan struktur untuk disiapkan AKTIVITI PdPc
Hot Seat
sebagai kerja rumah. 3 Stray 1 Stay
Role Play
Gallery Walk
Pengayaan: Menunjukkan satu soalan esei format Mine & Combine
soalan SPM sebagai kerja rumah. Group Presentation /
Quiz-Quiz Trade
Teknologi ICT
(FVLE/Padlet/dll)
Pairs & Check
REFLEKSI Think Pair Share
Round Robin
Jigsaw
Fish Bowl
Give One – Get One
Flipped Classroom
Project Base Learning
Numbered Head
6 Topi Berfikir
SAMR
Pengurusan Grafik

Anda mungkin juga menyukai