Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Pecahan
Tajuk A. Darab Pecahan
Standard Kandungan 2.1 Darab Pecahan
(i) Mendarab sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur
Standard
dengan pecahan wajar dan nombor bercampur.
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Mendarab sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur
Pembelajaran dengan pecahan wajar dan nombor bercampur

A. Darab Pecahan (Buku teks – Muka surat 21-26)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami konsep pecahan.
3. Murid menyelesaikan pendarapan melibatkan sebarang pecahan wajar
Aktiviti
menggunakan gambar rajah.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih
Diri -26))
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda
kerana………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Pecahan
Tajuk B. Bahagi Pecahan
Standard Kandungan 2.2 Bahagi Pecahan
(i) Membahagi sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur
Standard
dengan pecahan wajar dan nombor bulat.
Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif
1. Membahagi sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur
Pembelajaran
dengan pecahan wajar dan nombor bulat.
B. Bahagi Pecahan (Buku teks – Muka surat 27-31)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami konsep pecahan.
3. Murid membahagi sebarang pecahan wajar dan nombor bercampur
Aktiviti
dengan pecahan wajar dan nombor bulat.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih
Diri -31)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda
kerana………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Pecahan
Tajuk C. Selesaikan Masalah
Standard Kandungan 2.3 Penyelesaian masalah melibatkan pecahan
Standard (i) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dan
Pembelajaran pembahagian pecahan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dan
Pembelajaran
pembahagian pecahan..
C. Selesaikan Masalah (Buku teks – Muka surat 32-37)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami konsep pecahan.
3. Murid menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dan
Aktiviti
pembahagian pecahan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih
Diri -37)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda
kerana………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………….