Anda di halaman 1dari 48

“ 19.

 Anadolu Psikiyatri Günleri 
Eskişehir 
19.06.2010 

Müzik ile Terapi 
Dr. Adnan Çoban 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

HTA Nöropsikiyatri 
HTA Nöropsikiyatri
Açıklama 2008 
Açıklama 2008­2009 
Araştırmacı: NP İstanbul Hastanesi Türk Müziği Sazlarıyla Bir fMRI Çalışması 
NP İstanbul Hastanesi Türk Müziği Sazlarıyla Bir fMRI Çalışması 
NP İstanbul Hastanesi, Yatan Hastalarla Müzikterapi Çalışması 
(haftalık grup çalışması) 
Danışman : 
Alzheimer Vakfı, Alzheimer Hastaları için Müzikterapi Uygulaması, (haftada bir 
günlük uygulama) 

Dünya Şizofreni Derneği’nin Avrupa destekli “Şizofreni ve Yeniden Hayat” 
projesi 

Konuşmacı: İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 
İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 

Müzikoloji Bölümü: ”Müziğin Biyolojik Etkileri”, 

Kompozisyon Bölümü: “Müzikal Algı”, “Müzik, İmajinasyon,Kompozisyon ve 
Kompozisyon Bölümü: “Müzikal Algı”, “Müzik, İmajinasyon,Kompozisyon ve
Beyin” 
•  Müzikterapi 
•  Müzikoterapi 
•  Müzikle Tedavi 
•  Müzik ile Terapi
Müzik ile Terapi 
Müzikoterapi 
Her yaştan bireylerin fiziksel, duygusal, 
bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 
için müziği kullanan 
için müziği kullanan bir uzmanlık dalıdır. 

Sağlıklı veya tıbbi hastalığı olan çocuk ve 
yetişkinlerin yaşam kalitesini düzeltir. 
yetişkinlerin yaşam kalitesini düzeltir.
AMTA 1997 
Müzikoterapistin özellikleri 
•  Fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları iyi tanımalı 
•  Hastaların ihtiyaçlarını belirleyebilecek 
yeterlilikte olmalı 
•  İyi bir terapi eğitiminden geçmiş olmalı 
•  Klinik deneyimi olmalı 
•  Klinisyenlerle çalışmış olmalı 
•  Yeterli seviyede müzik bilmeli 
•  Müziği terapide nasıl kullanacağını bilmeli
Müziği terapide nasıl kullanacağını bilmeli 
üKlinik deneyim ve müzik bilgisi şart. 
Klinik deneyim ve müzik bilgisi şart. 
Ancak yeterli değildir. 
üMüzikoterapistin sanatçı olması şart 
Müzikoterapistin sanatçı olması şart 
değildir. Çünkü yapılan bir sanat 
çalışması değil terapötik bir 
çalışmadır 
üMüzikoterapist müzikal aktiviteleri 
Müzikoterapist müzikal aktiviteleri 
klinik yarar için kullanabilecek 
klinik yarar için kullanabilecek
donanımda olmalı 
Müzikoterapist Eğitimi 
•  Müzik Eğitimi (müzik teorisi, müzik psikolojisi, 
müzikoterapi tarihi, temel musiki bilimleri, çalgı 
teknikleri v.s.) 
•  Temel Psikoloji, Klinik psikoloji, Davranış 
Bilimleri, İletişim v.s. 
•  Temel Müzikoterapi Eğitimi 
•  Genel Eğitim ve Seçmeli Dersler 

•  Müzikoterapi öğrencileri akademik 
eğitimlerini tamamladıktan sonra, tecrübeli 
bir müzikoterapistin yönetiminde 6 ay klinik 
uygulama yapmak zorundadır. Ancak bundan 
sonra diploma alabilmektedir. 
sonra diploma alabilmektedir.
Kimler Müzikoterapiye uygundur? 
•  Müzik ve sese duyarlılığı olanlar 
•  İşitsel zekası iyi olanlar  (işitsel öğreniciler) 
İşitsel zekası iyi olanlar
•  Diğer terapilere uygun olmayanlar 
•  Uyum problemi olanlar (eğlendirici etkiden 
faydalanırlar) 
•  Duygu ve düşüncelerini ifade etmede zorlananlar, 
•  Günlük stres riski yüksek olanlar (trafik, iş stresi) 
•  Başka kişilerle bir araya gelme zorluğu yaşayanlar 
•  Farkındalığı düşük olanlar 
Farkındalığı düşük olanlar
Müzikal materyaller 
Çalgılar (davul, org, zil vs) 
Ses kaynakları 
Akort aleti 
CD çalarlar 
Kayıt aletleri 
Yazılı müzik materyalleri 
Yazılı müzik materyalleri
Aktif müzikal etkinlikler 
Çalgı çalma 
Şarkı söyleme 
Müzik eşliğinde hareket (dans, folklor) 
Müzik eşliğinde spor yapma 
Konser verme 
Çalgıyla Doğaçlama 
Sözel Doğaçlama 
Hareketle Doğaçlama 
Şarkı besteleme 
Şarkı yorumu Yapma 
Şarkı yorumu Yapma
Pasif müzikal etkinlikler 
Müzikle kolaylaştırılmış ‘biofeedback’ 
Stresi azaltmak için müzik dinleme 
Makam ve ritim tanımlama 
(discrimination) 
‘Vibrasyonal’ terapi 
Müzik anımsama 
Müzik anımsama
Müzikoterapinin Uygulama 
Aşamaları 
Müzikoterapiye Sevk Etme 
Birinci seans 
Değerlendirme 
Amaç ve hedeflerin belirlenmesi 
Gözlem 
Müzikoterapi stratejilerini belirleme 
Müzikoterapi planı 
Uygulamaya geçiş 
Sonlandırma 
Sonlandırma
OTİSTİK BOZUKLUK 
Müzikoterapi, otistik 
spektrum bozukluğu 
olan çocukların 
iletişim becerilerini 
geliştirmeye 
yardımcı olmaktadır 

Music therapy for autistic 
spectrum disorder. Gokd C, 
Wigram T, Elefant C.
Otistik çocuklar, normal 
çocuklar ve gelişimsel 
bozukluklu çocuklar 
arasında, doğaçlama 
tekniği kullanılarak 
yapılan bir çalışmada, 
otistik çocukların 
doğaçlama şekillerinin 
normal çocuklarınkine 
çok yakın, gelişimsel 
bozukluğu olanlardan 
ise çok daha iyi olduğu 
gözlenmiştir 
“ Musical Processing in High 
Functioning Children with Autism” . P. 
Heaton, L. Pring, and Hermelin,
Çoğu otistik çocuk, müzikal 
alanda, normal 
çocuklardaki kadar iyi bir 
performans gösterebilir 

Çoğu otistik çocuk, müzikal 
olan işitsel uyarılara, diğer 
işitsel uyarılardan daha çok 
ve uygun tepkiler verirler 
ve uygun tepkiler verirler
•  Otistik Bozukluğu olan çocuklarda duygusal, dürtüsel ve 
kişilerarası tepkileri ölçülmüştür. 

•  Rastgele seçilmiş 10 kişilik katılımcı grupta doğaçlama 
müzikoterapi ve oyuncakla oynama seansı uygulanmış ve 
seansların DVD analizi yapılmıştır. 

•  Müzikoterapi oyuncak oynama seansına oranla daha fazla ve 
daha uzun süren bir keyiflilik yaratmıştır. Sosyal, duygusal ve 
dürtüsel gelişimlerinde müzikoterapinin çok etkin olduğu 
gözlenmiştir. 

Emotional, motivational and interpersonal responsiveness of children with autism in improvisational 
music therapy. Kim J, Wigram T, Gold C. Autism. 2009 
. Autism. 2009
DİKKAT EKSİKLİĞİ 
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 
Müzikoterapi, hiperaktif çocukların 
zihinsel sorunlarını çözmede en etkili 
terapi yöntemlerden biri olarak 
gösterilmiştir 

Music therapy to promote prosocial behaviors in aggressive 
adolescent boys­­a pilot study. Rickson DJ, Watkins WG. J 
a pilot study. Rickson DJ, Watkins WG. J
Music Ther. 2003 
•  Müzikoterapi, hiperaktif 
çocukların zihinsel 
sorunlarını çözmede en 
etkili terapi 
yöntemlerden biri olarak 
gösterilmiştir 
•  Music therapy to promote prosocial 
behaviors in aggressive adolescent boys 
behaviors in aggressive adolescent boys­­a 
pilot study. Rickson DJ, Watkins WG. J 
Music Ther. 2003 
Music Ther. 2003
20 hiperaktif çocuk ile 20 normal çocuk üzerinde 
sessizliğin, müziğin ve konuşmanın aritmetik 
problemlerini çözme yeteneğine etkisi incelenmiştir. 

Normal çocuklarda bu üç durumda da aynı problemi 
çözme kapasitesi tespit edilmiştir. 
Hiperaktif çocuklarda ise, müzikal uyarı sonrasındaki 
aritmetik problem çözme yeteneğinin, sessizlik ve 
konuşma sonrasındakinden daha iyi olduğu gözlenmiştir 

The effects of auditory stimulation on the arithmetic performance of children 
with ADHD and nondisabled children. Abikoff H, Courtney ME, Szeibel PJ, 
Koplewicz HS. J Learn Disabil. 1996 
Koplewicz HS. J Learn Disabil. 1996
Bir fMRI çalışmasında dikkatli müzik 
dinleme esnasında müzik 
dinleme esnasında müzik­spesifik 
alanlardan ziyade işlek bellek ve dikkat 
gibi genel işlevsellikle ilgili alanların 
uyarıldığı gözlenmiştir 

Listening to polyphonic music recruits domain­general attention and 
Listening to polyphonic music recruits domain 
working memory circuits. Janata P 
Janata P, Tillmann B, Bharucha JJ. Cogn
Affect Behav Neurosci. 2002 
ZEKA GERİLİĞİ 
Müzikoterapi aktiviteleri, daha dolu bir 
sosyal etkileşim sağlama yoluyla çok ciddi 
zeka geriliği olan çocuklara dahi yardımcı 
olabilmektedir 

“The Effects of Music Therapy on a Group of Profoundly Mentally 
Handicapped Adults”. Oldfield A, Adams M. J Ment Defic Res. 1990 
Handicapped Adults”. Oldfield A, Adams M. J Ment Defic Res. 1990
Müzikoterapi uygulamaları zekanın 
kalitesini artırabilmektedir. Bu yolla zeka 
geriliği olan bireylerde organik durumun 
elverdiği en üst performansı yakalamak 
mümkün olabilmektedir 

“Music Therapy for Mentally Retarded Children and Adults”, William B. 
Davis, An Introduction to Music Therapy Theory and Practice, Second 
Edition, William B. Davis, page: 63 
Edition, William B. Davis, page: 63­85
DEPRESYON 
Beynin sağ ön bölgesinde oluşan bir aktivite 
artışı, depresyonla ilişkili bulunmuştur. 

1999 yılında Florida’da 30 ergen üzerinde 
yapılan bir çalışmada, müzikoterapi 
seanslarından sonra beynin sağ ön bölgesindeki 
aktivasyon artışının normale geldiği ve buna 
paralel olarak depresyonu olanlarda bir düzelme 
elde edildiği gözlenmiştir 

“Massage and Music Therapies Attenuate Frontal EEG Asymmetry 
in Depressed Adolescents”. Jones NA, Field T. Adolescence. 1999 
in Depressed Adolescents”. Jones NA, Field T. Adolescence. 1999
•  Farklı müzik türlerinin gerginlik, duygudurum ve zihinsel performans 
üzerine etkisini inceleyen ilginç bir başka çalışmada da, kişilere rock 
 
müziği, new age, klasik müzik ve kişiye özel dizayn edilmiş  
müziği, new age, klasik müzik ve kişiye özel dizayn edilmiş
müzik dinletilmiş 

•  Rock müziğinin düşmanlık, hüzün, gerginlik ve yorgunluk 
duygularını anlamlı olarak artırdığı; zihin açıklığı, zindelik ve 
gevşeme duygularını azalttığı gözlenmiştir. 

•  New age ve klasik müzik dinlenildikten sonra ise yaşanan 
duyguların daha karışık olduğu gözlenmiştir.  
duyguların daha karışık olduğu gözlenmiştir.

•  Kişiye özel dizayn edilmiş müzik dinletildikten sonra, bu bulguların 
 
tam tersi sonuçlar tespit edilmiştir. Özel dizayn edilmiş müzik, olumlu 
duyguları artırıp olumsuz duyguları azaltmada en etkili müzik türü 
olarak kabul edilmiştir. 

•  “The Effects of Different Types of Music on Mood, Tension and Mental 
Clarity”. McCraty R, Barrios­Choplin B, Atkinson M, Tomasino D. Altern 
Choplin B, Atkinson M, Tomasino D. Altern
Ther Health Med. 1998 
İki beyin yarım küresi 
arasındaki bilgi aktarımını 
sağlayan ve köprü görevi 
gören bölgeye ‘Korpus 
Kallosum’ denir. 

7 yaş öncesi piyano eğitimi 
alanlarda, 7 yaş sonrası 
eğitim alanlara ve eğitim 
almayanlara göre daha fazla 
gelişmiş 

Beyincik volümünde artış 

‘The brain of musicians. A 
model for functional and 
structural adaptation’. 
Schlaug G, Ann N Y Acad Sci. 
2001 Haziran’
•  Hızlı­Majör, 
•  Yavaş­Majör 
•  Hızlı­Minör 
•  Yavaş minör 

Yavaş ritimli ve minör parçalar (nihavend, buselik) 
sağ frontal aktivasyon artışı 

Hızlı ritimli ve majör parçalar (rast, acemaşiran, 
mahur) sol frontal aktivasyon artışı 

Ann N Y Acad Sci. 2001 Jun;930:439­42. Frontal EEG responses as a function of 
42. Frontal EEG responses as a function of 
affective musical features. Tsang CD, Trainor LJ 
Trainor LJ, Santesso DL, Tasker SL, Schmidt
LA. 
ŞİZOFRENİ 
•  Yatan şizofreni hastalarında rastgele denemelerle 
müzik terapisinin uygulanılırlığını incelemek ve akıl 
ve ruh sağlığı üzerindeki etkisini keşfetmek için 
yapılan bir çalışma 

•  12 hafta boyunca standart tedaviye müzikoterapinin 
eklenmesiyle sadece standart tedavi uygulama 
arasındaki fark araştırılmıştır 

•  Netice: Müzikoterapinin yatan, akut dönem şizofreni 
hastalarında uygulanılabilir olduğu görülmüştür. 

•  Music therapy for in­patients with schizophrenia: exploratory randomised controlled trial. 
patients with schizophrenia: exploratory randomised controlled trial. 
Talwar N, Crawford MJ, Maratos A, Nur U 
Nur U, McDermott O, Procter S. Br J Psychiatry. 2006
Characteristics     Baseline       12 weeks         Change        Difference 
follow up         in scores        (t test) 
•  PANSS ­ total 
•  Standard care          70.77 (12.82)     67.81 (14.56)         2.96 
•  Music therapy          73.09 (13.41)     64.09 (13.78)         9.00              6.04 (2.04) 

•  PANSS ­ general 
•  Standard care          35.43 (7.01)      34.54 (7.09)            0.89              3.97 (1.69) 
•  Music therapy          37.21 (7.09)      32.35 (6.57)            4.86 

•  PANSS ­ positive 
•  Standard care          16.52 (3.57)      14.57 (3.41)           1.95                0.56 (0.78) 
•  Music therapy          16.12 (4.01)      13.61 (3.42)           2.51 

•  PANSS ­ negative 
•  Standard care         18.81 (4.72)       18.51 (5.00)           0.30                2.42 (1.32) 
•  Music therapy         19.76 (4.88)       17.04 (4.81)           2.72 

•  Satisfaction 
•  Standard care          20.18 (4.07)      20.51 (4.19)           0.33               1.49 (0.99) 
•  Music therapy          20.18 (5.60)      22.00 (5.05)           1.82 

•  Global functioning 
•  Standard care          55.65 (9.81)      60.25 (9.27)           4.60               0.14 (0.69) 
•  Music therapy          54.18 (11.39)    58.92 (10.90)         4.74 
Music therapy          54.18 (11.39)    58.92 (10.90)         4.74
•  Çin’de 76 Rezidüel Şizofreni 
hastası üzerinde yapılan bir 
araştırmada, müzik dinleme, 
birlikte popüler şarkılar söyleme 
şeklinde müzikoterapi 
uygulanmış, bir ayın sonunda içe 
kapanıklıkta azalma, gruptaki 
diğer hastalarla etkileşime 
girmede ve dış uyaranlara verilen 
cevapta artma tespit edilmiştir 

•  “Rehabilitative Effect of Music Therapy for 
(Çoban, 2002)  Residual Schizophrenia. A One 
Residual Schizophrenia. A One­Month 
Randomised Controlled Trial in Shanghai”. Tang 
W, Yao X, Zheng Z. Br J Psychiatry Suppl. 1994 
W, Yao X, Zheng Z. Br J Psychiatry Suppl. 1994
Dş 
dünyayla 
irtibatn 
artmas 

Vücut 
duruşunun 
ve 
görünümün 
düzelmesi 

Göz 
temasnda 
Şizofreni Korosu Konser Srasnda  artş 
(2002 Profilo Kültür Merkezi)
(2002 Profilo Kültür Merkezi) 
ANKSİYETE BOZUKLUKLARI 
24 öğrenciye, sessiz ve gevşetici bir 
müzik eşliğinde stressör olarak bir task 
uygulanmış. Task öncesi ve sonrası 
kortizol seviyeleri ölçülmüş 
Müzik eşliğinde stresör sonrası kortizol 
yükselmesi hemen kesilmiş, ancak 
sessizlik sonrası 30 dakika kadar 
sürmüştür 
Effects of relaxing music on salivary cortisol level after psychological stress. 
Khalfa S, Bella SD, Roy M, Peretz I 
Peretz I, Lupien SJ. Ann N Y Acad Sci. 2003
Nov;999:374­6. 
Biofeedback­Müzik çalışmasında kişiye
Müzik çalışmasında kişiye 
uygun müzik hastalarda solunum kontrolü 
ve gevşeme başarısını artırmıştır 
Integrating music in breathing training and relaxation: I. Background, 
rationale, and relevant elements, Fried R. Biofeedback Self Regul. 1990 
Psikoloji öğrencilerinde üzerinde yapılan bir 
çalışmada olumsuz duygu uyandıran müziğin 
derin deri ısısını artırdığı, yüzeysel deri ısısını 
azalttığı gözlenmiştir. Olumlu müzik dinletildikten 
sonra ise derin deri ısısının azaldığı, yüzeysel 
deri ısısının arttığı tespit edilmiştir 

Relationship of skin temperature changes to the emotions 
accompanying music. McFarland RA. Biofeedback Self Regul. 1985 
accompanying music. McFarland RA. Biofeedback Self Regul. 1985
MADDE BAĞIMLILIĞI 
Bir “Review” çalışmasının sonuçları: 
Müzikoterapi bağımlılarda: 
•  Gevşemeyi ve enerji seviyesini artırır 
•  İmpulsiviteyi azaltır 
•  Yüzleşmeyi, tahammülü ve uyumluluğu artırır 
•  İçe çekilmeyi ve bırakamama korkusunu azaltır 

•  Music therapy and clients who are chemically dependent: A review of 
literature and pilot study. Silverman, M. J. (2003). The Arts in
 
Psychotherapy, 
Madde bağımlılığında müzik ve sanat 
terapileri bireysel terapi, grup terapisi, 
ilaç ve yeni bir çevrede bulunma gibi 
girişimlerden daha zevkli ve bir o kadar 
da etkili bulunmuştur. 
da etkili bulunmuştur.

1992 Heany ve ark. 
Ritimterapi ve ritim aletleri bağımlılık 
tedavisinde tamamlayıcı bir etki 
sağlayabilmektedir 

Ritim çalışmasının etkileri: 
­Gevşeme 
­Serotoninerjik ve opioid sistemde 
denge 
­Teta dalga üretiminde artış ve beyin 
dalga senkronizasyonunda artış 
­Olumlu spritüel yaşantılar 
­Kişilerarası destek ve iletişimde artış 

Complementary therapy for addiction: 
“Drumming out drugs.” Winkelman, M. 
American Journal of Public Health 
(2003).
Madde bağımlılığının erken safhalarında 
müzikoterapi girişimleri tedaviye yardımcı 
olmaktadır: 
– Semptomları ve yoksunluğu yönetmede 
– Yeni başa çıkma becerileri geliştirmede 
– Bağımlılığın altında yatan düşünceleri ve 
duyguları keşfetme ve açığa çıkarmada 
– Diğer insanlarla ilişkileri düzeltmede etkili
Diğer insanlarla ilişkileri düzeltmede etkili 
bulunmuştur 
Ritimterapi, müzikle hareket aktiviteleri 
ve yarışmalı müzik oyunları bağımlılık 
tedavisindeki kadın hastalarda 
depresyonu, stresi, anksiyeteyi ve 
kızgınlığı azaltmıştır 

Comparison of movement­to­music, rhythmic activities, and 
music, rhythmic activities, and 
competitive games on depression, stress, anxiety, and anger of 
females in substance abuse rehabilitation. Cevasco, A. M., 
Kennedy, R., & Generally, N. R. (2005).  Journal of Music Therapy,
Kennedy, R., & Generally, N. R. (2005).
ALZHEİMER HASTALIĞI VE 
DEMANSLAR 
Yaşlıların piyano gibi müzik 
aletlerinin eğitimini almaları 
kendilerini iyi hissetmelerini 
sağlamakta, uzun süreli 
hafızadaki bilgileri 
kazanmada etkili 
olabilmektedir 

“Player Piano Music as Therapy for the Elderly”. 
Olson BK. J Music Ther. 1984 
Olson BK. J Music Ther. 1984
Zamanı, yeri şaşıran ve hafıza kaybından 
yakınan yaşlılara müzik ve dans programı 
uygulanmıştır. Hastaların sosyal ve 
duygusal uyumları ve uyanıklılık seviyeleri 
duygusal uyumları ve uyanıklılık seviyeleri
artmıştır 

Bumaniz 1987 
Demans hastalarında afazi ve hafıza 
kaybına rağmen eski şarkıları söyleme, 
eski müziklerle dans etme yeteneği uzun 
süre devam eder (Braben 1992) 
Dil ile ilgili yeteneklerin bozulmasına 
karşın müzikal beceriler uzun süre nispi 
olarak korunur (Swart 1989) 
olarak korunur (Swart 1989)
Birkaç vaka çalışmasında, hastaların önceden 
öğrendikleri bir şarkının adını veya bestecisini 
hatırlayamazken, şarkıyı çalabildikleri tespit edilmiştir. 
Araştırmada kullanılan 5 hasta, trombonla önceden 
öğrendikleri bir şarkıyı çalabilmişlerdir (1988) 

Müziğin demans hastaları için eşsiz bir tedavi imkânı 
sunduğuna dair yaygın bir inanç vardır. Özellikle zihinsel 
bozuklukları düzeltmek için müzik kullanılır 

“Improvisation as an Assessment of Potential in Early Alzheimer’s Disease”,
“Improvisation as an Assessment of Potential in Early Alzheimer’s Disease”, 
Gudrun Albridge, 2002. 
Müzikoterapi demanslardaki gezinme 
davranışını azaltabilmektedir 
­ Kadın demans hastalarında müzikoterapinin ve 
Kadın demans hastalarında müzikoterapinin ve 
okuma seanslarının etkinliği araştırılmış 
­ 20 seanslık bir şarkı söyleme ve okuma 
20 seanslık bir şarkı söyleme ve okuma 
programının ardından hastaların oturma 
sürelerinin şarkı söyleme programında daha 
uzun olduğu tespit edilmiştir 
uzun olduğu tespit edilmiştir

Fitz­Cloutier, 1993 
Demans hastaları müzikterapi sonrasında öğleden 
sonraları ve akşam saatlerini daha sakin geçirdikleri için 
bakımından sorumlu kişiler daha rahat, daha sakin, 
iletişime daha açık ve daha sorumlu hale gelebilmektedir 

Müziğin ajitasyonu azaltmasını sağlayan mekanizmaların 
başında, gevşeme etkisi ve kortizol gibi stres 
hormonlarını azaltması gelmektedir 

“A Trio to Treasure: The Elderly, the Nurse and Music”. Kramer MK. 
“A Trio to Treasure: The Elderly, the Nurse and Music”. 
Geriatr Nurs. 2001 
“Behavioral and Endocrinological Evaluation of Music Therapy for 
Elderly Patients with Dementia”. Suzuki M, Nurs Health Sci. 2004 
Elderly Patients with Dementia”. Suzuki M, Nurs Health Sci. 2004
Şarkı söylemenin geç dönem bunama hastalarında, sese doğru baş 
hareketi, göz kapağı hareketleri, göz kırpma ve el 
hareketi, göz kapağı hareketleri, göz kırpma ve el­bacak hareketleri 
ile sesli cevap vermeleri artırdığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada, 
günlük gazete okumanın da söz konusu becerileri artırmada etkili 
olduğu saptanmış ancak şarkı söylemenin daha etkili olduğu 
gözlenmiştir. 
Bu tür hastalar için, günde 3­4 seans 10 
4 seans 10­15 dakika şarkı söylemek 
çok etkilidir. Özellikle bakıcının ilaç verme, yıkanma, giysilerini 
değiştirme gibi bakım işlemlerini yapmadan önce birkaç dakika şarkı 
söyletmesi veya söylemesinin çok başarılı bir girişim olduğu 
gözlenmiştir 

Effects of Individualized Music on Confused and Agitated Elderly 
Patients”.Gerdner LA, Swanson EA. Arch Psychiatr Nurs. 1993 
erdner LA, Swanson EA. Arch Psychiatr Nurs. 1993
20 Alzheimer hastasına 4 hafta, 
haftada 5 defa, 30 
haftada 5 defa, 30­40 dakikalık 
müzikoterapi seansları uygulanmış. 
Melatonin hormonunda artış 
Melatonin hormonunda artış tespit 
edilmiştir 
Gevşeme, rahatlama ve mutluluk 
seviyesi yükselmiştir 
Kumar AM ve arkadaşları, Altern Ther Health Med. 1999 Kasım 
Kumar AM ve arkadaşları, Altern Ther Health Med. 1999 Kasım
Sultan Veled ne güzel özetlemiş; 
‘Sema safa, cana şifa, ruha gıdadır’ 

Cana şifa nağmeler temennisiyle… 
Cana şifa nağmeler temennisiyle…