Anda di halaman 1dari 5

SMK NEGERI 2 KLATEN

JOB SHEET PEKERJAAN DASAR TEKNIK


OTOMOTIF
( Alat Ukur )
Kelas : Waktu :
Semester : Tanggal :

1. Tujuan : Setelah praktek diharapkan siswa dapat


a) Menjelaskan bagian-bagian
bagian dari alat
ala ukur
b) Menjelaskan cara menggunakan alat ukur
c) Membuat laporan kerja

2. Alat Dan Bahan


a) Benda Kerja
b) Alat Ukur (Caliper, Micrometer)
c) Kain Lap

3. Keselamatan kerja
a) Gunakan selalu pakaian keselamatan kerja.
b) Menggunakan
an peralatan sesuai dengan fungsinya
fungsi
c) Usahakan tempat kerja selalu bersih agar komponen tidak menjadi kotor.
d) Usahakan tidak ada ceceran / tumpahan solar pada tempat kerja.
e) Membersihkan dan merapikan kembali ruang, peralatan setelah selesai

4. Langkah kerja
a) Menyiapkan alat dan bahan
b) Membersihkan komponen yang akan di ukur menggunakan Lap
c) Pengukuran komponen benda kerja (Camshaft dan Piston)
d) Pengambilan data praktek untuk laporan
e) Membuat laporan

5. Data kegiatan praktek


Secara umum pengertian jangka sorong (Caliper) adalah. ................................
.......................................
......................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................................
...............................................................................
.......................................................................................
Secara umum pengertian Micrometer adalah ..........................................................
...........................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................................................................
6. Konstruksi
Nama bagian Jangka Sorong (Caliper)

o Keterangan gambar dan fungsinya


1. ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
7. ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
8. ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
9. ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
10. ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Micrometer

o Keterangan gambar dan fungsinya


1. .............................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................
...................................................................................................................................
...........................................................................................................
..................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................
...................................................................................................................................
.....................................................................................................
..................................................................................................................................
6. .............................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
7. .............................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
8. .............................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
7. Hasil Pengukuran

Nomor 1 2 3 4 5
Hasil Ukuran (mm)
Micrometer (mm)

HASIL PENGUKURAN DENGAN HASIL PENGUKURAN DENGAN


SISI YANG DI UKUR JANGKA SORONG MICROMETER

Ukuran 1
Ukuran 2
Ukuran 3
Ukuran 4
Ukuran 5
Sisi C
Sisi D
8. Kesimpulan
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

KELOMPOK : .......................................
No.
NAMA SISWA KETERANGAN
Absen

Mengetahui,

Klaten, ....................................
Guru Pembimbing, Mahasiswa PLT

(BAMBANG SUSIANTO, S Pd) (FREDY DWI CAHYADI)


NIP: 195905231991031003 NIM : 16054047011

Anda mungkin juga menyukai