Anda di halaman 1dari 2

Mata Pelajaran & Kelas: Teknologi Maklumat Dan Komunikasi – TAHUN 4 AMANAH

Bil. Murid : 40

Tema /Topik/Modul: Dunia Komputer

Masa: 60 minit

Standard Pembelajaran: 1.0 Memperihalkan komputer dan fungsinya

Objektif Pembelajaran: Diakhir pembelajaran murid dapat :


i. Menyatakan maksud komputer.
ii. Mengenal dan menyenaraikan 5 jenis komputer.

Aktiviti P&P: 1. Murid ditayangkan gambar beberapa jenis komputer dan


menamakannya. power point
2. Murid bersoal jawab bersama guru berkaitan gambar
tersebut. (pengetahuan sedia ada murid)
3. Guru menerangkan “Apa itu komputer?” power point
4. Murid ditayangkan 7 jenis kelas komputer.
5. Murid dibimbing oleh guru untuk menghasilkan peta buih
bagi menyenaraikan jenis-jenis komputer
EMK: Bahasa ,TMK,Kemahiran berfikir

Bahan Bantu Belajar: Slaid power point, LCD, computer, Internet

Penilaian P&P: Menyenaraikan jenis-jenis komputer


B1D1E1 - Lembaran kerja(Peta Buih)
Refleksi:

LISAN

Nyatakan maksud komputer yang kamu tahu.

LEMBARAN KERJA ( B1D1E1 )

JENIS –
JENIS
KOMPUTER