Anda di halaman 1dari 73

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1

31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)


Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar

Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh


ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan

Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar


1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi - Guru bertanyakan pelajar apa yang telah dipelajari
- Aktiviti untuk menarik minat murid pada minggu lepas
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK - Pelajar dipilih secara rawak bagi menjawab beberapa
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu soalan berkenaan topik opik yang telah diajar

Aktiviti Utama - Semua murid mencatat nota berkenaan dengan topik


- Penerangan kandungan yang diajar.
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara - semua murid diberi beberapa soalan berkaitan dengan
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas sistem pernomboran
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran - murid diminta untuk menyelesaikan masalah yang
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid diber
- Peluang untuk belajar secara - murid dipilih secara rawak bagi membentangkan hasil
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran kerja masing-masing
(AFL)

Aktiviti Penutup - Guru membuat kesimpulan


- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Buku Teks : Buku Teks :


Tindakan susulan untuk murid - Aktiviti 1.4 m/s 7 Aktiviti 1.6 m/s 11
Aktiviti 1.5 m/s 9

Refleksi
- Kajian dan penilaian pembelajaran
- Akan datang: kenalpasti langkah-
langkah seterusnya

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1


31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar

Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh


ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan
Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar
1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi - Guru bertanyakan pelajar apa yang telah dipelajari
- Aktiviti untuk menarik minat murid pada minggu lepas
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK - Pelajar dipilih secara rawak bagi menjawab beberapa
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu soalan berkenaan topik opik yang telah diajar

Aktiviti Utama - Semua murid mencatat nota berkenaan dengan topik


- Penerangan kandungan yang diajar.
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara - semua murid diberi beberapa soalan berkaitan dengan
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas sistem pernomboran
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran - murid diminta untuk menyelesaikan masalah yang
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid diber
- Peluang untuk belajar secara - murid dipilih secara rawak bagi membentangkan hasil
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran kerja masing-masing
(AFL)

Aktiviti Penutup - Guru membuat kesimpulan


- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Buku Teks : Buku Teks :


Tindakan susulan untuk murid - Aktiviti 1.4 m/s 7 Aktiviti 1.6 m/s 11
Aktiviti 1.5 m/s 9

Refleksi
- - Kajian
Kajiandan
danpenilaian
penilaianpembelajaran
- Akan
pembelajaran
datang: kenalpasti langkah-
-langkah
Akan datang:
seterusnya
kenalpasti langkah-
langkah seterusnya
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1
31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar
Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh
ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan

Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar


1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi
- Aktiviti untuk menarik minat murid
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu

Aktiviti Utama
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)

Aktiviti Penutup
- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid -

Refleksi
-- Kajian
Kajiandan
danpenilaian
penilaianpembelajaran
pembelajaran
-- Akan
Akandatang:
datang:kenalpasti
kenalpastilangkah-
langkah-
langkah
langkahseterusnya
seterusnya
- Aktiviti untuk menarik minat murid
- Memaklumkan kepada murid
- Aktiviti
tentanguntuk menarik
OP dan KK minat murid
Memaklumkan
- Merangsang kepada
ingatan murid
terhadap
tentang OP danterdahulu
pembelajaran KK
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu

- Penerangan kandungan
pembelajaran
Penerangan
- Contoh kandungan
dan tunjuk cara
- pembelajaran
Peluang membuat latihan
Contoh dandan
- Bimbingan tunjuk cara
maklumbalas
- berterusan
Peluang membuat latihan
Bimbingan
- Beri dan
pelbagai maklumbalas
gaya pembelajaran
berterusan
- Cabaran bersesuaian untuk semua
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
murid
Cabaran untuk
- Peluang bersesuaian
belajaruntuk
secarasemua
murid
kolaboratif
Peluang untuk
- Pentaksiran belajar
untuk secara
pembelajaran
kolaboratif
(AFL)
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)

- Aktiviti penutupan
- Aktiviti penutupan

- Kajian dan penilaian pembelajaran


- Akan datang: kenalpasti langkah-
- Kajian dan
langkah penilaian pembelajaran
seterusnya
- Akan datang: kenalpasti langkah-
langkah seterusnya
GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an

tu Mengajar

Impak / Refleksi
Pengayaan

Buku Teks :
Aktiviti 1.6 m/s 11

GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an
tu Mengajar

Impak / Refleksi

Pengayaan

Buku Teks :
Aktiviti 1.6 m/s 11
GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an

tu Mengajar

Impak / Refleksi
Pengayaan
Hari masa
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS

EMK
-
Bahasa
Kelestarian Alam Sekitar
Nilai Murni
Sains dan Teknologi
Patriotisme
Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
TMK
Kelestarian Global
Pendidikan Kewangan

KBAT
-
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

NILAI
-
Berdaya Tahan
Mahir Berkomunikasi
Pemikir
Kerja Sepasukan
Bersifat Ingin Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/Prihatin
Patriotik
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1
31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar

Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh


ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan

Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar


1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi - Guru bertanyakan pelajar apa yang telah dipelajari
- Aktiviti untuk menarik minat murid pada minggu lepas
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK - Pelajar dipilih secara rawak bagi menjawab beberapa
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu soalan berkenaan topik opik yang telah diajar

Aktiviti Utama - Semua murid mencatat nota berkenaan dengan topik


- Penerangan kandungan yang diajar.
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara - semua murid diberi beberapa soalan berkaitan dengan
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas sistem pernomboran
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran - murid diminta untuk menyelesaikan masalah yang
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid diber
- Peluang untuk belajar secara - murid dipilih secara rawak bagi membentangkan hasil
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran kerja masing-masing
(AFL)

Aktiviti Penutup - Guru membuat kesimpulan


- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Buku Teks : Buku Teks :


Tindakan susulan untuk murid - Aktiviti 1.4 m/s 7 Aktiviti 1.6 m/s 11
Aktiviti 1.5 m/s 9

Refleksi
- Kajian dan penilaian pembelajaran
- Akan datang: kenalpasti langkah-
langkah seterusnya

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1


31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar

Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh


ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan
Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar
1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi - Guru bertanyakan pelajar apa yang telah dipelajari
- Aktiviti untuk menarik minat murid pada minggu lepas
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK - Pelajar dipilih secara rawak bagi menjawab beberapa
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu soalan berkenaan topik opik yang telah diajar

Aktiviti Utama - Semua murid mencatat nota berkenaan dengan topik


- Penerangan kandungan yang diajar.
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara - semua murid diberi beberapa soalan berkaitan dengan
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas sistem pernomboran
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran - murid diminta untuk menyelesaikan masalah yang
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid diber
- Peluang untuk belajar secara - murid dipilih secara rawak bagi membentangkan hasil
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran kerja masing-masing
(AFL)

Aktiviti Penutup - Guru membuat kesimpulan


- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Buku Teks : Buku Teks :


Tindakan susulan untuk murid - Aktiviti 1.4 m/s 7 Aktiviti 1.6 m/s 11
Aktiviti 1.5 m/s 9

Refleksi
- - Kajian
Kajiandan
danpenilaian
penilaianpembelajaran
- Akan
pembelajaran
datang: kenalpasti langkah-
-langkah
Akan datang:
seterusnya
kenalpasti langkah-
langkah seterusnya
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1
31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar
Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh
ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan

Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar


1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi
- Aktiviti untuk menarik minat murid
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu

Aktiviti Utama
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)

Aktiviti Penutup
- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid -

Refleksi
-- Kajian
Kajiandan
danpenilaian
penilaianpembelajaran
pembelajaran
-- Akan
Akandatang:
datang:kenalpasti
kenalpastilangkah-
langkah-
langkah
langkahseterusnya
seterusnya
- Aktiviti untuk menarik minat murid
- Memaklumkan kepada murid
- Aktiviti
tentanguntuk menarik
OP dan KK minat murid
Memaklumkan
- Merangsang kepada
ingatan murid
terhadap
tentang OP danterdahulu
pembelajaran KK
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu

- Penerangan kandungan
pembelajaran
Penerangan
- Contoh kandungan
dan tunjuk cara
- pembelajaran
Peluang membuat latihan
Contoh dandan
- Bimbingan tunjuk cara
maklumbalas
- berterusan
Peluang membuat latihan
Bimbingan
- Beri dan
pelbagai maklumbalas
gaya pembelajaran
berterusan
- Cabaran bersesuaian untuk semua
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
murid
Cabaran untuk
- Peluang bersesuaian
belajaruntuk
secarasemua
murid
kolaboratif
Peluang untuk
- Pentaksiran belajar
untuk secara
pembelajaran
kolaboratif
(AFL)
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)

- Aktiviti penutupan
- Aktiviti penutupan

- Kajian dan penilaian pembelajaran


- Akan datang: kenalpasti langkah-
- Kajian dan
langkah penilaian pembelajaran
seterusnya
- Akan datang: kenalpasti langkah-
langkah seterusnya
GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an

tu Mengajar

Impak / Refleksi
Pengayaan

Buku Teks :
Aktiviti 1.6 m/s 11

GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an
tu Mengajar

Impak / Refleksi

Pengayaan

Buku Teks :
Aktiviti 1.6 m/s 11
GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an

tu Mengajar

Impak / Refleksi
Pengayaan
Hari masa
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS

EMK
-
Bahasa
Kelestarian Alam Sekitar
Nilai Murni
Sains dan Teknologi
Patriotisme
Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
TMK
Kelestarian Global
Pendidikan Kewangan

KBAT
-
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

NILAI
-
Berdaya Tahan
Mahir Berkomunikasi
Pemikir
Kerja Sepasukan
Bersifat Ingin Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/Prihatin
Patriotik
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1
31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar

Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh


ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan

Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar


1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi - Guru bertanyakan pelajar apa yang telah dipelajari
- Aktiviti untuk menarik minat murid pada minggu lepas
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK - Pelajar dipilih secara rawak bagi menjawab beberapa
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu soalan berkenaan topik opik yang telah diajar

Aktiviti Utama - Semua murid mencatat nota berkenaan dengan topik


- Penerangan kandungan yang diajar.
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara - semua murid diberi beberapa soalan berkaitan dengan
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas sistem pernomboran
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran - murid diminta untuk menyelesaikan masalah yang
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid diber
- Peluang untuk belajar secara - murid dipilih secara rawak bagi membentangkan hasil
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran kerja masing-masing
(AFL)

Aktiviti Penutup - Guru membuat kesimpulan


- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Buku Teks : Buku Teks :


Tindakan susulan untuk murid - Aktiviti 1.4 m/s 7 Aktiviti 1.6 m/s 11
Aktiviti 1.5 m/s 9

Refleksi
- Kajian dan penilaian pembelajaran
- Akan datang: kenalpasti langkah-
langkah seterusnya

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1


31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar

Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh


ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan
Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar
1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi - Guru bertanyakan pelajar apa yang telah dipelajari
- Aktiviti untuk menarik minat murid pada minggu lepas
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK - Pelajar dipilih secara rawak bagi menjawab beberapa
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu soalan berkenaan topik opik yang telah diajar

Aktiviti Utama - Semua murid mencatat nota berkenaan dengan topik


- Penerangan kandungan yang diajar.
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara - semua murid diberi beberapa soalan berkaitan dengan
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas sistem pernomboran
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran - murid diminta untuk menyelesaikan masalah yang
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid diber
- Peluang untuk belajar secara - murid dipilih secara rawak bagi membentangkan hasil
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran kerja masing-masing
(AFL)

Aktiviti Penutup - Guru membuat kesimpulan


- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Buku Teks : Buku Teks :


Tindakan susulan untuk murid - Aktiviti 1.4 m/s 7 Aktiviti 1.6 m/s 11
Aktiviti 1.5 m/s 9

Refleksi
- - Kajian
Kajiandan
danpenilaian
penilaianpembelajaran
- Akan
pembelajaran
datang: kenalpasti langkah-
-langkah
Akan datang:
seterusnya
kenalpasti langkah-
langkah seterusnya
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1
31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar
Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh
ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan

Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar


1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi
- Aktiviti untuk menarik minat murid
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu

Aktiviti Utama
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)

Aktiviti Penutup
- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid -

Refleksi
-- Kajian
Kajiandan
danpenilaian
penilaianpembelajaran
pembelajaran
-- Akan
Akandatang:
datang:kenalpasti
kenalpastilangkah-
langkah-
langkah
langkahseterusnya
seterusnya
- Aktiviti untuk menarik minat murid
- Memaklumkan kepada murid
- Aktiviti
tentanguntuk menarik
OP dan KK minat murid
Memaklumkan
- Merangsang kepada
ingatan murid
terhadap
tentang OP danterdahulu
pembelajaran KK
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu

- Penerangan kandungan
pembelajaran
Penerangan
- Contoh kandungan
dan tunjuk cara
- pembelajaran
Peluang membuat latihan
Contoh dandan
- Bimbingan tunjuk cara
maklumbalas
- berterusan
Peluang membuat latihan
Bimbingan
- Beri dan
pelbagai maklumbalas
gaya pembelajaran
berterusan
- Cabaran bersesuaian untuk semua
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
murid
Cabaran untuk
- Peluang bersesuaian
belajaruntuk
secarasemua
murid
kolaboratif
Peluang untuk
- Pentaksiran belajar
untuk secara
pembelajaran
kolaboratif
(AFL)
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)

- Aktiviti penutupan
- Aktiviti penutupan

- Kajian dan penilaian pembelajaran


- Akan datang: kenalpasti langkah-
- Kajian dan
langkah penilaian pembelajaran
seterusnya
- Akan datang: kenalpasti langkah-
langkah seterusnya
GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an

tu Mengajar

Impak / Refleksi
Pengayaan

Buku Teks :
Aktiviti 1.6 m/s 11

GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an
tu Mengajar

Impak / Refleksi

Pengayaan

Buku Teks :
Aktiviti 1.6 m/s 11
GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an

tu Mengajar

Impak / Refleksi
Pengayaan
Hari masa
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS

EMK
-
Bahasa
Kelestarian Alam Sekitar
Nilai Murni
Sains dan Teknologi
Patriotisme
Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
TMK
Kelestarian Global
Pendidikan Kewangan

KBAT
-
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

NILAI
-
Berdaya Tahan
Mahir Berkomunikasi
Pemikir
Kerja Sepasukan
Bersifat Ingin Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/Prihatin
Patriotik
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1
31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar

Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh


ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan

Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar


1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi - Guru bertanyakan pelajar apa yang telah dipelajari
- Aktiviti untuk menarik minat murid pada minggu lepas
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK - Pelajar dipilih secara rawak bagi menjawab beberapa
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu soalan berkenaan topik opik yang telah diajar

Aktiviti Utama - Semua murid mencatat nota berkenaan dengan topik


- Penerangan kandungan yang diajar.
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara - semua murid diberi beberapa soalan berkaitan dengan
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas sistem pernomboran
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran - murid diminta untuk menyelesaikan masalah yang
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid diber
- Peluang untuk belajar secara - murid dipilih secara rawak bagi membentangkan hasil
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran kerja masing-masing
(AFL)

Aktiviti Penutup - Guru membuat kesimpulan


- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Buku Teks : Buku Teks :


Tindakan susulan untuk murid - Aktiviti 1.4 m/s 7 Aktiviti 1.6 m/s 11
Aktiviti 1.5 m/s 9

Refleksi
- Kajian dan penilaian pembelajaran
- Akan datang: kenalpasti langkah-
langkah seterusnya

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1


31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar

Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh


ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan
Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar
1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi - Guru bertanyakan pelajar apa yang telah dipelajari
- Aktiviti untuk menarik minat murid pada minggu lepas
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK - Pelajar dipilih secara rawak bagi menjawab beberapa
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu soalan berkenaan topik opik yang telah diajar

Aktiviti Utama - Semua murid mencatat nota berkenaan dengan topik


- Penerangan kandungan yang diajar.
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara - semua murid diberi beberapa soalan berkaitan dengan
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas sistem pernomboran
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran - murid diminta untuk menyelesaikan masalah yang
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid diber
- Peluang untuk belajar secara - murid dipilih secara rawak bagi membentangkan hasil
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran kerja masing-masing
(AFL)

Aktiviti Penutup - Guru membuat kesimpulan


- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Buku Teks : Buku Teks :


Tindakan susulan untuk murid - Aktiviti 1.4 m/s 7 Aktiviti 1.6 m/s 11
Aktiviti 1.5 m/s 9

Refleksi
- - Kajian
Kajiandan
danpenilaian
penilaianpembelajaran
- Akan
pembelajaran
datang: kenalpasti langkah-
-langkah
Akan datang:
seterusnya
kenalpasti langkah-
langkah seterusnya
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1
31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar
Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh
ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan

Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar


1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi
- Aktiviti untuk menarik minat murid
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu

Aktiviti Utama
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)

Aktiviti Penutup
- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid -

Refleksi
-- Kajian
Kajiandan
danpenilaian
penilaianpembelajaran
pembelajaran
-- Akan
Akandatang:
datang:kenalpasti
kenalpastilangkah-
langkah-
langkah
langkahseterusnya
seterusnya
- Aktiviti untuk menarik minat murid
- Memaklumkan kepada murid
- Aktiviti
tentanguntuk menarik
OP dan KK minat murid
Memaklumkan
- Merangsang kepada
ingatan murid
terhadap
tentang OP danterdahulu
pembelajaran KK
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu

- Penerangan kandungan
pembelajaran
Penerangan
- Contoh kandungan
dan tunjuk cara
- pembelajaran
Peluang membuat latihan
Contoh dandan
- Bimbingan tunjuk cara
maklumbalas
- berterusan
Peluang membuat latihan
Bimbingan
- Beri dan
pelbagai maklumbalas
gaya pembelajaran
berterusan
- Cabaran bersesuaian untuk semua
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
murid
Cabaran untuk
- Peluang bersesuaian
belajaruntuk
secarasemua
murid
kolaboratif
Peluang untuk
- Pentaksiran belajar
untuk secara
pembelajaran
kolaboratif
(AFL)
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)

- Aktiviti penutupan
- Aktiviti penutupan

- Kajian dan penilaian pembelajaran


- Akan datang: kenalpasti langkah-
- Kajian dan
langkah penilaian pembelajaran
seterusnya
- Akan datang: kenalpasti langkah-
langkah seterusnya
GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an

tu Mengajar

Impak / Refleksi
Pengayaan

Buku Teks :
Aktiviti 1.6 m/s 11

GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an
tu Mengajar

Impak / Refleksi

Pengayaan

Buku Teks :
Aktiviti 1.6 m/s 11
GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an

tu Mengajar

Impak / Refleksi
Pengayaan
Hari masa
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS

EMK
-
Bahasa
Kelestarian Alam Sekitar
Nilai Murni
Sains dan Teknologi
Patriotisme
Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
TMK
Kelestarian Global
Pendidikan Kewangan

KBAT
-
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

NILAI
-
Berdaya Tahan
Mahir Berkomunikasi
Pemikir
Kerja Sepasukan
Bersifat Ingin Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/Prihatin
Patriotik
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1
31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar

Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh


ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan

Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar


1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi - Guru bertanyakan pelajar apa yang telah dipelajari
- Aktiviti untuk menarik minat murid pada minggu lepas
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK - Pelajar dipilih secara rawak bagi menjawab beberapa
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu soalan berkenaan topik opik yang telah diajar

Aktiviti Utama - Semua murid mencatat nota berkenaan dengan topik


- Penerangan kandungan yang diajar.
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara - semua murid diberi beberapa soalan berkaitan dengan
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas sistem pernomboran
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran - murid diminta untuk menyelesaikan masalah yang
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid diber
- Peluang untuk belajar secara - murid dipilih secara rawak bagi membentangkan hasil
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran kerja masing-masing
(AFL)

Aktiviti Penutup - Guru membuat kesimpulan


- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Buku Teks : Buku Teks :


Tindakan susulan untuk murid - Aktiviti 1.4 m/s 7 Aktiviti 1.6 m/s 11
Aktiviti 1.5 m/s 9

Refleksi
- Kajian dan penilaian pembelajaran
- Akan datang: kenalpasti langkah-
langkah seterusnya

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1


31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar

Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh


ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan
Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar
1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi - Guru bertanyakan pelajar apa yang telah dipelajari
- Aktiviti untuk menarik minat murid pada minggu lepas
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK - Pelajar dipilih secara rawak bagi menjawab beberapa
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu soalan berkenaan topik opik yang telah diajar

Aktiviti Utama - Semua murid mencatat nota berkenaan dengan topik


- Penerangan kandungan yang diajar.
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara - semua murid diberi beberapa soalan berkaitan dengan
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas sistem pernomboran
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran - murid diminta untuk menyelesaikan masalah yang
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid diber
- Peluang untuk belajar secara - murid dipilih secara rawak bagi membentangkan hasil
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran kerja masing-masing
(AFL)

Aktiviti Penutup - Guru membuat kesimpulan


- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Buku Teks : Buku Teks :


Tindakan susulan untuk murid - Aktiviti 1.4 m/s 7 Aktiviti 1.6 m/s 11
Aktiviti 1.5 m/s 9

Refleksi
- - Kajian
Kajiandan
danpenilaian
penilaianpembelajaran
- Akan
pembelajaran
datang: kenalpasti langkah-
-langkah
Akan datang:
seterusnya
kenalpasti langkah-
langkah seterusnya
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 1
31.12.2017 (AHAD) - 4.1.2018 (KHAMIS)
Sila buat RPH untuk satu kelas yang diajar
Mata Pelajaran Tema PERWAKILAN DATA Ting 2KK Tarikh
ASAS SAINS KOMPUTER Topik Sistem Nombor Perlapanan Masa 0950 - 1110 am Hari
Kod Standard Nilai Mahir Berkomunikasi Hubungan Merentas Kurikulum
Moral ILMU KBT
1.1 Bersifat Ingin Tahu
1.1.2 Pemikir Sains dan Teknologi Menganalisis

- Kreativiti dan Inovasi Mengaplikasi

- - -
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan
Aspirasi Murid Berfikir / Memimpin / Dwibahasa Kerohanian /

Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan


Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
1. Menukar nombor 1. Dapat menukar sistem nombor :
- perpuluhan kepada perlapanan - perpuluhan kepada perlapanan
- perlapanan kepada perpuluhan - perlapanan kepada perpuluhan
- perlapanan kepada perduaan - perlapanan kepada perduaan

Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama Bahan Bantu Mengajar


1. Perwakilan data 1. Komputer
2. Sistem nombor 2. LCD Projector
3. 3. Slide PowerPoint
4. 4.

Rancangan Pengajaran Impak / Refleksi


Set Induksi
- Aktiviti untuk menarik minat murid
- Memaklumkan kepada murid
tentang OP dan KK
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu

Aktiviti Utama
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Penerangan kandungan
pembelajaran
- Contoh dan tunjuk cara
- Peluang membuat latihan
- Bimbingan dan maklumbalas
berterusan
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
- Cabaran bersesuaian untuk semua
murid
- Peluang untuk belajar secara
kolaboratif
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)

Aktiviti Penutup
- Aktiviti penutupan

Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Tindakan susulan untuk murid -

Refleksi
-- Kajian
Kajiandan
danpenilaian
penilaianpembelajaran
pembelajaran
-- Akan
Akandatang:
datang:kenalpasti
kenalpastilangkah-
langkah-
langkah
langkahseterusnya
seterusnya
- Aktiviti untuk menarik minat murid
- Memaklumkan kepada murid
- Aktiviti
tentanguntuk menarik
OP dan KK minat murid
Memaklumkan
- Merangsang kepada
ingatan murid
terhadap
tentang OP danterdahulu
pembelajaran KK
- Merangsang ingatan terhadap
pembelajaran terdahulu

- Penerangan kandungan
pembelajaran
Penerangan
- Contoh kandungan
dan tunjuk cara
- pembelajaran
Peluang membuat latihan
Contoh dandan
- Bimbingan tunjuk cara
maklumbalas
- berterusan
Peluang membuat latihan
Bimbingan
- Beri dan
pelbagai maklumbalas
gaya pembelajaran
berterusan
- Cabaran bersesuaian untuk semua
- Beri pelbagai gaya pembelajaran
murid
Cabaran untuk
- Peluang bersesuaian
belajaruntuk
secarasemua
murid
kolaboratif
Peluang untuk
- Pentaksiran belajar
untuk secara
pembelajaran
kolaboratif
(AFL)
- Pentaksiran untuk pembelajaran
(AFL)

- Aktiviti penutupan
- Aktiviti penutupan

- Kajian dan penilaian pembelajaran


- Akan datang: kenalpasti langkah-
- Kajian dan
langkah penilaian pembelajaran
seterusnya
- Akan datang: kenalpasti langkah-
langkah seterusnya
GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an

tu Mengajar

Impak / Refleksi
Pengayaan

Buku Teks :
Aktiviti 1.6 m/s 11

GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an
tu Mengajar

Impak / Refleksi

Pengayaan

Buku Teks :
Aktiviti 1.6 m/s 11
GU 1

07 Jan 2018
AHAD
entas Kurikulum
KBT
Menganalisis
Mengaplikasi
-
Identiti
Nasional

Kejayaan

or :
nan
han
an

tu Mengajar

Impak / Refleksi
Pengayaan
Hari masa
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS

EMK
-
Bahasa
Kelestarian Alam Sekitar
Nilai Murni
Sains dan Teknologi
Patriotisme
Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
TMK
Kelestarian Global
Pendidikan Kewangan

KBAT
-
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

NILAI
-
Berdaya Tahan
Mahir Berkomunikasi
Pemikir
Kerja Sepasukan
Bersifat Ingin Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/Prihatin
Patriotik
AKTIVITI SEPANJANG MINGGU 1

CATATAN
TARIKH AKTIVITI KOKURIKULUM / KURSUS / SEMINAR / TAKLIMAT PENTADBIR
1. Taklimat PISA
2. Mesyuarat Panitia 1/2018
31/12/2017
7.30 - 12.30
Bilik Mesyuarat/Makmal Komputer
masa EMK KBAT
07.10 - 07.40 am - -
07.40 - 08.10 am Bahasa Mengaplikasi
08.10 - 08.40 am Kelestarian Alam Sekitar Menganalisis
08.40 - 09.10 am Nilai Murni Menilai
09.10 - 09.40 am Sains dan Teknologi Mencipta
09.40 - 10.10 am Patriotisme
10.10 - 10.40 am Kreativiti dan Inovasi
10.40 - 11.10 am Keusahawanan
11.10 - 11.40 am TMK
11.40 - 12.10 am Kelestarian Global
12.10 - 12.40 pm Pendidikan Kewangan
12.40 - 01.10 pm
01.10 - 01.40 pm
01.40 - 02.10 pm
NILAI
-
Berdaya Tahan
Mahir Berkomunikasi
Pemikir
Kerja Sepasukan
Bersifat Ingin Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/Prihatin
Patriotik