Anda di halaman 1dari 2

Stratēģiskās plānošanas un taktisko risinājumu optimizācijas rīki:

GPS– rīku komplekss komunikācijas mērķu uzstādīšanai un risinājumiem

 GPS Benchmark:Palīdz uzstādīt efektīvas sasniedzamības (Reach) un reitingu (GRP) līmeni,


analizējot konkurentu reklāmas kampaņas. Palīdz noteikt efektīvu sasniedzamības un
komunikācijas līmeni dažādiem TV kampaņu veidiem.
 GPS Frequency: Palīdz izvēlēties nepieciešamo zīmola reklāmas ziņas atkārtojumu biežumu.
 GPS Strategy: Palīdz pārvest mārketinga mērķus uz komunikācijas stratēģiju.
 GPS Phase: Palīdz noteikt labāko reklāmas komunikācijas periodu zīmolam..
 GPS Budget: Palīdz noteikt atbilstošāko investīciju apjomu un zīmola komunikācijas skaļumu,
kas nepieciešami rezultātu sasniegšanai.
 GPS Target: Palīdz atrast vislielākais zīmola izaugsmes potenciālu.

SalesEdge–Palīdz paaugstināt mediju plānošanas funkciju efektivitāti un precizitāti, uzlabot mediju


pirkuma efektivitāti. Palīdz optimizēt kampaņas periodu, intensitāti un nodrošināt maksimāli iespējamo
SalesEffectiveCover.

ChannelEdge- Palīdz noteikt labākos komunikācijas kanālus saskaņā ar uzstādītajiem mārketinga un


komunikācijas mērķiem. Palīdz aprēķināt optimālu komunikācijas kanālu kombināciju.

WebKarma– modelēšanas rīks, kas palīdz noteikt kopējo sasniedzamību (Reach) TV un Interneta
kampaņām.

AdvantEdge–TV auditorijas mērījumu, kampaņu kontroles, konkurentu aktivitāšu monitoringa rīku


komplekts.

 Analysis- Nodrošina vienkāršu un ērtu TV klipu, reklāmas paužu, kanālu auditorijas un raidlaika
datu analīzi.
 Karma: Nodrošina TV kampaņu stratēģisko plānošanu.
 Benchmark: Nosaka konkrētas kampaņas un produkta komunikācijas intensitāti TV kanālos,
salīdzinājumā ar citām kampaņām un produktiem.
 Manager: Nodrošina plānoto TV kampaņu kontroli kampaņas laikā, kā arī prognozē plānoto
auditorijas sasniedzamību.

Crossmedia–Palīdz paaugstināt mediju plānošanas un pirkuma efektivitāti un precizitāti. Optimizē


kampaņas periodu, intensitāti, nodrošina maksimāli iespējamo SalesEffectiveCover, izmantojot konkrētā
tirgus auditorijas aptaujas, mediju un zīmolu datu un konkrētā zīmola patērētāju atbilžu parametru
kombināciju.

BudgetEdge - Rīks zīmola optimālā reklāmas budžeta noteikšanai, balstoties uz absolūtajām


investīcijām (proporcionāli), SOV pret SOM un mārketinga uzdevumiem. Nodrošina iespēju noteikt
budžetu, balstoties uz konkurējošu zīmolu parametriem.

AllocatorEdge–Izveidots, lai nodrošinātu optimāla budžeta sadali starp tirgiem, produktiem vai citām
grupām. Lēmumu pieņemšanas procesā ietver visu būtiskos biznesa, mediju un stratēģiskos faktorus.

Parameter guide –Vienkāršo TV plāna optimizācijas rīkā izmantojamo parametru


novērtēšanas procesu. Tas sastāv no 5 funkcijām, kas atspoguļo:Effective Frequency, Recently
Frequency, Recently period,Memory Decay, Habit Sales Decay.

K2 - TV kampaņu optimizācijas rīks. Palīdz atrast labāko iespējamo kanālu, laika zonu kombināciju, lai
sasniegtu kampaņas mērķus.

Mediju plānošanas un optimizācijas rīki: SINERGY, BREAKER

SINERGY– radio plānošanas programma, kas:

 Automātiski sagatavo radio plānošanas sagatavi ar auditorijas datiem un cenām.


 Atlasa visefektīvākos reklāmas izvietojumus pēc uzstādītajiem kritērijiem.
 Nodrošina radio plāna parametru kopsavilkumu un to dalījumu dažādos griezumos pēc laika,
pēc budžeta, pēc auditorijas un cenas.
BREAKER– TV plānošanas programma, kas apvieno MediaHousedarbinieku zināšanas un pieredzi.
Programma nodrošina:

 Sagatavi ar auditorijas datiem un ētera pirkšanas nosacījumiem.


 Atlasa visefektīvākos reklāmas izvietojumus pēc uzstādītajiem kritērijiem.
 Nodrošina automātisku TV plāna kopsavilkumu sagatavošanu.
 Nodrošina katra TV kanāla ētera pasūtīšanai nepieciešamā formāta sagatavošanu.
 Nodrošina pēc-kampaņas atskaites sagatavošanu saskaņā ar faktiski sasniegtajiem auditorijas
datiem.

Mediju auditorijas datu apstrādes un patērētāju izpētes rīki:

 InfoSys–TV auditorijas datu apstrādes programma.


 Galileo– preses un interneta auditorijas datu apstrādes programma.
 Supernova– radio auditorijas datu apstrādes programma.
 GallupAdFacts– reklāmas reģistra datu apstrāde.
 GemiusExplorer– interneta auditorijas datu apstrādes programma.
 TNS Atlas™ – patērētāju pētījuma dati par plaša patēriņa, ilgstošas lietošanas preču
atpazīstamību un lietošanu,kāarī iepirkšanās paradumiem un mazumtirdzniecības veikalu izvēli,
dzīvesstilaapgalvojumi (120).
 OutdoorImpact- ārpus mājas mediju mērījumi 3 Baltijas galvaspilsētās.

Īpašie pētījumi:

InsightLab–īpaša MediaHouseradīta telpa domu apmaiņai un diskusijām interneta vidē – kvalitatīvā


metode informācijas iegūšanai un patērētāja uzvedības padziļinātai izpētei relatīvi īsā periodā.

Attieksmes dinamikas mērījumi–pētījuma gaitā tiek identificētas respondentu asociācijas un vispārējās


attieksmes. Iegūtie dati attēlo izmantoto radošo risinājumu un komunikācijas formātu ietekmi uz attieksmi
pret zīmolu.

Ekonometriskie mērījumi – nosaka investīciju efektivitāti dažādās mediju grupās, vienā vai vairākās
kampaņās, pamatojoties uz sasniegtajiem biznesa rezultātiem.

Žurnālu satura monitorings –palīdz izvēlēties piemērotāko žurnālu zīmola kontekstam.

Reklāmas materiālu pirms testi – palīdz paaugstināt reklāmas kampaņas efektivitāti, izmantojot
zināšanas par reklāmas materiāla salīdzinošo redzamību un veicot nepieciešamās izmaiņas reklāmas
kampaņas plānā vai vizuālajā dizainā.

Pirms un pēc kampaņas pētījumi – palīdz novērtēt reklāmas kampaņu sniegumu, kā arī noteikt faktisko
atcerēšanās līmeni. Rezultāti tiek izmantoti turpmāko reklāmas kampaņu plānu izstrādē.