Anda di halaman 1dari 6

SULIT

Jawab semua soalan di bawah.

Soalan 1 berdasarkan gambar 1.

Gambar 1

1. Sarena suka ___________________ pada masa lapang.


A. pancing C. dipancing
B. memancing D. berpancing

2. Arina dan Suriani selalu pergi ke sekolah bersama-sama. ……………………


berkawan baik.
A. Dia C. Kami
B. Mereka D. Beliau

3. Pelajar itu ___________________ sampah itu lalu membuangnya ke dalam


tong sampah.
A. buangan
B. buangkan
C. terbuang
D. membuang

1
SULIT

Soalan 4 berdasarkan gambar 2.

Gambar 2

4. Budak perempuan yang sedang menyanyi itu ialah …………………………….. saya.


A. kakak
B. abang
C. ayah

5. Ayah ……………………………..ibu menghadiri majlis perkahwinan anak jiran kami di


Mersing.
A. serta C. jika
B. tetapi D. dan

Soalan 6 berdasarkan gambar 3.

Gambar 3
6. Suraya asyik memerhati ………………………………….yang sedang membuat sarang di
dinding rumahnya.
A. lebah
B. lelebah
C. labah-labah

2
SULIT

7. Pada minggu hadapan, kami akan …………………………………………… untuk membersihkan


kelas, kata Halim.
A. gotong-royong C. bergotong-royong
B. kerjasama D. kerja-raya

Soalan 8 berddasarkan gambar 4

Gambar 4
8. Aiman Hakim memotong papan itu …………………………………………………….. gergaji.
A. guna C. mengguna
B. gunakan D. menggunakan

Soalan 9 berdasarkan gambar 5

Gambar 5

9. Saya amat menyayangi kucing saya yang …………………………… dan manja.


A. cantik
B. comel
C. ayu

3
SULIT

10. Budak itu menangis ……………………….. kelaparan.


A. kerana C. untuk
B. jika D. tetapi

Soalan 11 berdasarkan gambar 6

Gambar 6

11. Azman ………………………………… buku sambil berbaring di sofa.


A. menonton C. membaca
B. melihat D. memerhati

Soalan 12 berdasarkan gambar 7.

Gambar 7

12. ................................harga buku ini pak cik?


A. Siapa
B. Mengapa
C. Berapa
D. Apa

4
SULIT

Soalan 13 berdasarkan gambar 8

Gambar 8

13. Puan Salmi memakai ………………………………………sejak beberapa tahun yang lalu.


A. cermin mata B. kanta mata C. bingkai mata

14. ………………………………………… badannya kurus ………………………… adik saya kuat makan.


A. Jika, kerana C. Walaupun, tetapi
B. Oleh yang demikian, sebab D. Oleh itu, dan

Soalan 15 berdasarkan gambar 9

Gambar 9

15. ……………………, Sakitnya ! Tangan saya terluka.


A. Cis C. Amboi
B. Wah D. Aduh

16. Air kolam di belakang rumah itu sangat dalam.


Antonim bagi perkataan dalam ialah ………………….
A. luas C. singkat
B. pendek D. cetek

5
SULIT

17. Zuria mengajak Fatimah ke majlis perkahwinan ibu saudaranya di kampung.


A. menegur C. menjemput
B. menolak D. mengejek

Pilih ayat yang menggunakan kata majmuk yang betul.

18. A. Zuraidah menghadiahi kakak seutas jam tangan.


B. Bingkai cahaya mata telah patah semalam.
C. Ayah membelikan abang sehelai peti sejuk.
D. Kakak amat suka menonton perlawanan jaring bola.

Pilih ayat yang menggunakan tanda baca yang betul.


19. A. suraya dan Puan Hamidah sedang sibuk memasak di dapur.
B. Hurairah mengambil seketul batu lalu menyimpannya di dalam saku
C. Halim dan Aminah pergi berjumpa encik hamid di bilik komputer.
D. Ramai pelajar tidak dapat hadir ke sekolah pada hari ini kerana hujan
lebat.

Soalan 20 berdasarkan gambar 10.

Pilih ayat yang betul.


20. A. Siapa nama budak perempuan itu !
B. Amboi, cantik sungguh baju awak?
C. Inilah adik bongsu saya, Fatimah?
D. Nah, ambillah makanan ini!