Anda di halaman 1dari 1

TAJUK DAN

PENGGA MINGGU/ OBJEKTIF EMK/KBT/


STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
L TARIKH PEMBELAJARAN ABAD KE-21
KANDUNGAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN ( KOMPONEN MUZIK ) TAHUN 2/2018
TEMA PENGGAL SATU : AKU SIHAT
Disediakan oleh: Dsemak oleh:

…………………………………… UNIT 1 : KAMI SUKA 2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo. 1. Murid menyanyi lagu dengan tempo EMK
…………………………………………… M/S 10
SAYUR cepat dan tempo lambat. Kelestarian Alam
( ISMAIL BIN YUSOP ) ( PUAN LAILI BINTI SAIDON )
Sekitar AUDIO 1 – 4
Guru Pendidikan Muzik Tahun 2,
MODUL 2 :
Guru Besar,
2.2.4 Bernyanyi dengan perubahan 2. Murid mengenal pasti dan Vokal
SK Convent (2) Bukit Nanas,
KEMAHIRAN SENI tempo. SK Conventmembezakan
(2) Bukit Nanas,
tempo lambat dan KBT
Kuala Lumpur.
1 MUZIK Kuala Lumpur.
tempo cepat. Menilai
02.01.2018
1
Hingga LAGU : KAMI SUKA ABAD KE-21
05.01.2018 SAYUR Bersifat Ingin Tahu

Ikut Tempo

2.2 Kemahiran Seni Muzik

MODUL 1 : 1.2 1 Mengenal dan membezakan 1. Murid menyanyi lagu dengan tempo EMK M/S 11
BAHASA SENI tempo cepat dan lambat. cepat dan tempo lambat Nilai Murni
berpandukan kad bergambar. AUDIO 5-7
LAGU : KAMI SUKA KBT Insrumental
2
SAYUR Mengaplikasi
08.01.2018
1 1.2.3 Mengaplikasikan pemahaman 2. Murid mengenal pasti dan AUDIO 8-10
Hingga
Permainan Arnab dan berkaitan tempo cepat dan membezakan tempo lambat dan ABAD KE-21 Minus One
12.01.2018
Kura-kura lambat menerusi aktiviti muzik. tempo cepat dengan kad Bermaklumat
bergambar berdasarkan audio.
1.2 Bahasa Muzik

TAJUK DAN
PENGGA MINGGU/ OBJEKTIF EMK/KBT/
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
L TARIKH PEMBELAJARAN ABAD KE-21
KANDUNGAN

MODUL 3 : KREATIVITI 3.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi 1. Murid menghasilkan dan EMK M/S 12-13
DAN INOVASI SENI menggunakan bahan membunyikan alat muzik Kreativiti dan Inovasi 1
3
Rancangan Pengajaran improvisasi. improvisasi secara kreatif.
15.01.2018Tahunan Pendidikan Kesenian (Komponen Muzik) Tahun 2/2018
1 Bunyi di Sekelilingku KBT
Hingga
Mencipta
19.01.2018
3.2 Menghasilkan Idea