Anda di halaman 1dari 5

Bacalah teks berikut ini.

cuaca

Ada waktu siang dan malam.


Udara siang hari panas.
Malam hari, udara lebih sejuk.

1. Judul cerita di atas adalah..


a. siang
b. cuaca
c. waktu

2. Apabila Udara di siang hari akan terasa ...


a. panas
b. siang
c pagi

3. ApabilaUdara di malam hari akan terasa ...


a. panas
b. sejuk
c pagi

4. Jumlah bintang pada gambar titik -titik di bawah ini adalah...

a. 8 - 4 - 6
b. 4 - 8 - 6
c. 4- 6 - 8

5. Jumlah bintang di kotak 4 jika di tulis huruf adalah...


a. enam
b. delapan
c. sembilan

6. 87 , 88 , 89 ... 91 urutan bilangan yang hilang adalah...


a. 09
b. 90
c. 9
7.gerakan pohon tertiup angin di bawah ini adalah...

a. angin sepo
b.angin kencang
c.angin sedang

8. Saat cuaca cerah, nelayan berhasil menangkap banyak ikan.Jumlah ikan paling sedikit adalah
91 ekor.kelanjutan pola bilangan pada keranjang di bawah ini adalah...

a. 95
b. 96
c. 97

9. Bunyi sila kedua Pancasila adalah...


a. persatuaan indonesia
b.Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
c. ketuhanan yang mahaesa

10. Lambang sila kedua adalah...

a.Rantai
b. tali
c. cincin

11. Huruf yang hilang di bawainiadalah...

a. i - a
b. e - o
c. a - i

12 benda di bawahini yang biasa digunakan di musim...


a. siang
b.kemarau
c. siang
13. Pengurangandarikentangberikutiniadalah...

a. 7 b. 8 c. 9

14. Gamabar di atas yang paling pendeka dalah.yang memakai baju..


a. putih
b.kuning
c.biru

15 jumalah perempuan Dari gambar di atas adalah...


a. 1
b. 2
c. 3
Essay
1. 81 - 2 = . . . .
2. 89 - 6 = . . . .
3. 87 - 5 = . . . .
43+5=....
5. 86 + 4 = . . . .
6. Buatlah ke huruf sambung "Pada musim kemarau matahari bersinar terik. "
Berilah tanda silang( x ) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang benar
1. 31. 32 .... , ... , 35 urutan bilangan yang hilang adalah...
a. 33.32
b. 33.34
c. 33.36

2. 84 - 2 =...
a. 87
b. 80
c. 82

3. Apabila Udara di siang hari itu akan terasa ...


a .dingin
b. panas
c.sejuk

3. ApabilaUdara di malam har iakan terasa ...


a .dingin
b. panas
c.sejuk

4. Bunyi pancasila pada sila kesatu adalah...


a. ketuhanan yang mahaesa
b. kemanusian yang adildanberadab
b. Persatuanindonesia

5. S -...- K -.... - L- ...-H untuk melengkapi Huruf yang hilang adalah...


a. E - O - A
b. A - O -E
c. O - O - A

6. Penjumlahan wortel di bawah ini adalah...

a. 7
b. 8
c. 9

7. Jumlah ES Krimpadagambar di bawahiniadalah...

a. 13 b. 12 c. 11
8. Paying adalah benda yang bisa di gunakan pada musim ....
a .dingin
b. panas
c. hujan

9. 12- 10...
a. 2
b.3
c. 4

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !

1 .Bagaimana keadaan udara di musim kemarau?

2. Mengapa tubuh kita mudah mengeluarkan keringat saat musim kemarau?


3. Paying adalah benda yang bisa di gunakan pada musim ....

3 Salinlah kalimat di bawah ini menggunakan huruf sambung

- musim kemarau itu terasa panas

- musim hujan itu terasa dingin