Anda di halaman 1dari 1

Cadangan projek python Mdec

SISTEM REKOD LOG PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH

Sistem Rekod Log Penggunaan Komputer (SisLog) Sistem ini membantu merekod log penggunaan setiap
komputer .. Sistem ini juga menggantikan “BUKU LOG PENGGUNAAN KOMPUTER” yang berada di
Makmal-makmal komputer, Pusat Akses dan ditempat lain yang menggunakan komputer.

Kelebihan Sistem SisLog ialah Dapat merekod log penggunaan komputer dengan lebih efisyen. Dapat
menganalisis data log secara professional. Ia juga dapat menjana laporan harian, bulanan dan juga
tahunan dengan lebih terperinci. Dapat menjimatkan masa serta kos untuk membuat “BUKU LOG” yang
berada di makmal komputer. Sejajar dengan hasrat kerajaan untuk mempraktikkan budaya celik IT dan
seterusnya dapat meningkatkan mutu kerja seharian.