Anda di halaman 1dari 2

KEPENTINGAN JARINGAN PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI -urusan dapat dibuat secara serta merta dan tepat

MALAYSIA (EKONOMI, SOSIAL,PETEMPATAN DAN ALAM SEKITAR) -mengurangkan kos urus niaga dan menjimatkan masa.
-pelanggan mempunyai banyak pilihan untuk membeli.
EKONOMI:
1. Meningkatkan mobiliti barangan SOSIAL
- pergerakan brg dari tempat pengeluaran ke tempat pemprosesan dan 1. Meningkatkan Mobiliti penduduk
kilang melalui jalan darat, udara dan laut. - dengan ada jalan raya,kereta api dan kapal terbang, kita bole berulang
- pergerakan barangan dr kilang ke tempat pengguna. alik ke pelbagai destinasi.
- pergerakan barangan import dari luar negara dan eksport dari dalam
negara. 2.Meningkatkan darjah kesampaian
- memudahkan migrasi penduduk
2.mengalakkan pelaburan - memudahkan penghantaran keselamatan (bomba,polis,ambulans) ke
- mengalakkan pelaburan asing kerana kos pengangkutan dapat tempat bencana.
dikurangkan.
3. membuka peluang pekerjaan
3.Meluaskan pasaran barangan - pekerjaan dalam bidang pengangkutan, perkhidmatan dan perniagaan.
- cth: dgn adanya pelabuhan dan lapangan terbang, barangan negara -cth: pemandu teksi dan bas, mekanik, pengusaha gerai dan stesen
dapat dieksport ke seluruh dunia. minyak.

4.menambahkan bilangan kemasukan pelancong. 4. jaringan komunikasi:


- jaringan pengangkutan yang baik akan darjah kesampaian ke seluruh - memudahkan mendapatkan maklumat melalui radio, tv, dan internet
tempat dalam negara. Cth: kemasukan pelancong ke Gua Mulu, Pulau - penyiaran dasar kerajaan kepada rakyat
Tioman dan Taman Negara. -e-pembelajaran dan pendidikan jarak jauh
-menyatupadukan rakyat melalui interaksi.
5. Jaringan telekomunikasi yg baik akan: -Tele perubatan dan pendidikan kesihatan dapat dilakukan.
- memudahkan urusan perniagaan
- memudahkan urusan pelaburan PETEMPATAN
- memudahkan urusan import dan eksport. 1. Menggalakkan pembukaan petempatan baru
2. memajukan perkampungan menjadi Bandar kecil
6. Kepentingan e-dagang(perdagangan elektronik) 3. mengalakkan ramai penduduk tinggal jauh dari Bandar yang sesak.
- urusan perniagaan secara online. 4. membolehkan penduduk berinteraksi antara satu kawasan dgn
-mengiklan dan menyampaikan maklumat perniagaan dalam radio, tv dan kawasan lain.
internet.
ALAM SEKITAR
1. Jaringan pengangkutan yang baik akan:
a) membolehkan keindahan alam sekitar fizikal dinikmati oleh
semua orang
b) membolehkan banyak penerokaan alam sekitar boleh dilakukan.
c) mengalakkan aktiviti pelancongan
d)meningkatkan kepentingan sungai dan laut.

2. Jaringan perhubungan yang baik akan:


a) menjaga alam sekitar dengan membantu mengesan kebakaran
hutan dan jerebu
b) menyediakan pelan kawalan alam sekitar berdasarkan imej
satelit
c) memantau dan meramal fenomena cuaca dan iklim
d) merancang guna tanah sesuatu kawasan.

Anda mungkin juga menyukai