Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PASUKAN PANDU PUTERI TUNAS TAHUN 4

Tahun Tahun 4 Bestari

Tarikh 26 September 2017

Bilangan murid ___/20 murid

Subjek Kokurikulum Unit Beruniform-Pandu Puteri Tunas

Masa 8.00 a.m.-9.00 a.m.

Tema Asas Pertolongan Cemas

Tajuk Balutan Pandu Puteri Tunas

Nilai Baik hati, Patriotisme

Tempat Tapak Perhimpunan Sekolah


Perjumpaan

Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:


Pembelajaran

Penaakulan Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga jenis balutan luka.

Perasaan Murid dapat mengetahui kepentingan mempelajari balutan.


Psikomotor Murid dapat menunjukkan sekurang-kurangnya dua cara membuat balutan dengan skarf.

Pengisian EMK: Menjana Idea Kreatif, Kreativiti dan Inovasi,


Kurikulum

Bahan bantu KOTAK FIRST AID


mengajar
Kain pembalut

Gambar situasi

Teknik Soal Jawab, Demonstrasi

LANGKAH- AKTIVITI Butiran mengajar Kawalan Catatan


LANGKAH

Set Induksi 1. Murid berkumpul di tapak Guru akan mencatat kehadiran Murid-murid berdiri Nilai: Semangat
perhimpunan. yang dilaporkan dalam Buku dalam bulatan kecil Patiotisme
(5 minit)
Kehadiran Kokurikulum. untuk menyanyikan
2. Guru dan murid menyanyi ‘Lagu Buku kehadiran Pandu
‘Lagu Negaraku’.
Negaraku’. Puteri Tunas
3. Guru penasihat mengambil
kehadiran murid.

4. Ketua kumpulan melaporkan


kehadiran kepada guru penasihat.

5. Murid menyanyikan Lagu Dunia


Pandu Puteri dan melafazkan
persetiaan Pandu Puteri.

Langkah 1 1. Guru menunjukkan dan Semasa guru memperkenalkan 1) Aktiviti mengenali BBM: KOTAK FIRST
menjelaskan peralatan dalam peralatan dalam ‘Kotak First peralatan ‘KOTAK AID
(15 minit)
‘KOTAK FIRST AID’. Aid’, guru akan lebih fokus FIRST AID’ berakhir
EMK: Menjana Idea
kepada kain pembalut ataupun dengan sesi soal jawab
2. Murid mendengar penjelasan Kreatif
scarf pandu puteri. di mana murid-murid
guru dengan teliti.
bergilir-giir untuk Teknik: Soal Jawab
3. Guru menyoal murid tentang menjawab soalan yang
peralatan dalam kotak First Aid. dikemukan.

4. Murid bergilir-gilir menjawab 2) Murid –murid duduk


soalan guru. menghadap guru
supaya lebih fokus.
Langkah 2 1. Guru membahagikan murid Tiga jenis balutan luka: Aktiviti dijalankan BBM: skarf / kain
kepada kumpulan berdua. secara berkumpulan di pembalut
(15 minit) a) balutan luka tangan
mana kedua-dua sama
2. Guru akan memperkenalkan kain EMK: Menjana Idea
b) balutan luka dada bantu-membantu
pembalut kepada murid-murid.
membuat balutan luka. Nilai: Baik hati
c) balutan luka bahu
3. Guru akan menunjukkan cara
Teknik: Demonstrasi
membalut luka dengan d) balutan luka kaki
menggunakan skarf sendri.

4. Murid mengikuti balutan luka yang


ditunjukkan oleh guru.

5. Selepas balutan, guru akan


menilai balutan luka murid-murid.

Langkah 3 1. Murid berada dalam kumpulan Contoh gambar situasi: 1) Aktiviti memilih BBM: gambar situasi
masing-masing. balutan luka
(20 minit) 1) Seorang ahli olahragawan EMK: Kreativiti dan
yang sesuai
2. Guru menunjukkan gambar terseliuh kakinya ketika Inovasi
berdasarkan
situasi kepada setiap kumpulan. berjogging
situasi yang Teknik: Soal jawab
3. Murid membuat balutan luka yang 2) Seorang pemain bola sepak diberikan
sesuai berdasarkan situasi yang tercedera bahunya dijalankan
diberikan. ketika permainan secara
sedang berlangsung berkumpulan.
4. Guru menilai kesesuaian pilihan
balutan luka yang dibuat oleh murid- 3) Secara tidak sengaja, jari ibu 2) Murid-murid duduk
murid. telah cedera semasa dalam kumpulan
memotong sayur- berdua mereka
sayuran. untuk membuat
balutan.

Penutup 1. Guru menjalankan sesi soal Contoh soalan: Murid duduk berhadap Penutup kognitif
jawab dengan murid. dengan guru untuk
(5 minit) Apakah yang dipelajari hari ini? Teknik: Soal Jawab
menjawab soalan yan
2. Murid menjawab soalan guru.
Apakah tiga jenis balutan yang dikemukan oleh guru.
3. Murid menyatakan kepentingan dipelajari?
mempelajari balutan luka.
Kenapa kita perlu mempelajari
4. Guru memberikan rumusan asas pertolongan cemas ini?
tentang topik tersebut.