Anda di halaman 1dari 3

PERANCANGAN STRATEGIK TMK 2018 – 2020

Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi Bidang/Pegawai


Utama (KPI) Bertanggungjawab
Strategik TOV 2018 2019 2020 (Berdasarkan 11 anjakan
PPPM/fungsiorganisasi/SWOC/PP
(Berdasarkan 4 PM 2013-2025)
teras strategik)

1. Mencapai 1.1 Meningkatkan -%murid mendapat 92% 93% 95% 1-Kurikulum dan -Guru-guru TMK
Prestasi pencapaian Band 3 dalam TMK Pentaksiran (9 Bidang
cemerlang Teknologi Keberhasilan)Bab 4 PPM
dalam -%murid
Maklumat dan -Ketua Panitia
pentaksiran memperoleh Band -Menyediakan
dan penilaian Komunikasi
6 dalam TMK kesamarataan akses kepada
berdasarkan
pendidikan Berkualiti
Panduan -%murid yang lulus
bertaraf antarabangsa-
Pembangunan
-%murid Anjakan 1
Pembelajaran
Murid (PBS) memperoleh A
dalam TMK
1.1Meningkatkan Prestasi

Akademik
92% 93% 95%
Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi Bidang/Pegawai
Utama (KPI) Bertanggungjawab
Strategik TOV 2018 2017 2020 (Berdasarkan 11 anjakan
PPPM/fungsiorganisasi/SWOC/PP
(Berdasarkan 4 PM 2013-2025)
teras strategik)

2. Mempunyai
Sumber 2.1Meningkatkan -%guru yang 80% 90% 100% -Kursus Peningkatan -Guru Besar
Manusia Yang penguasaan ilmu diberikan kursus Profesionalisme kurikulum
-GPK
Berkualiti Dari dan kemahiran di sekolah
Segi pengurusanserta -Ketua Panitia
Keilmuan, sahsiah pihak yang
Kemahiran -Ketua Panitia
terlibat dalam
dan Sahsiah
kurikulum( TMK)
-Guru-guru TMK
Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi Bidang/Pegawai
Utama (KPI) Bertanggungjawab
Strategik TOV 2018 2019 2020 (Berdasarkan 11 anjakan
PPPM/fungsiorganisasi/SWOC/PP
(Berdasarkan 4 PM 2013-2025)
teras strategik)

3. Melahirkan
insan 3.1Memantapkan % murid-murid 85% 95% 100% 3.1Pentaksiran Rujukan -Guru TMK
berkualiti kemahiran dan lulus meningkat
Standard -Ketua Panitia
yang dapat minat dalam TMK
memenuhi 3.2Pembelajaran Abad
keperluan
(Tahun 4 dan 5)
global Ke 21
3.2Melahirkan
murid-murid yakin
dan
berketrampilan