Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA-BAHASA ANTARABANGSA,

59200 LEMBAH PANTAI, KUALA LUMPUR.

KOKURIKULUM - PERSATUAN

KOD: WAJ3131
PISMP PSV JUN 2014
SEMESTER 7

NAMA PELAJAR : MUH. IDRIS BIN ABDUL HAMID

NO. KAD PENGENALAN : 941016-12-7247

NAMA PENSYARAH : EN. MOHAMMAD BIN SEMAN

TAJUK TUGASAN : CADANGAN KERTAS KERJA PENUBUHAN PERSATUAN

TARIKH HANTAR : 5 OKTOBER 2017


ISI KANDUNGAN

Muka Surat

MUKA HADAPAN 1

1.0 PENGENALAN 2

2.0 RASIONAL 2

3.0 MATLAMAT 3

4.0 OBJEKTIF 3

5.0 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN 3

6.0 SENARAI JAWATANKUASA “KELAB LESTARI ALAM” 4

7.0 SASARAN AHLI 4

8.0 RANCANGAN PROGRAM TAHUNAN “KELAB LESTARI ALAM” 5

9.0 PENUTUP 5-6

LAMPIRAN 7 - 14