Anda di halaman 1dari 7

SMK MAHSURI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL
TINGKATAN 3
BULAN MINGGU TAJUK PEMBELAJARAN CATATAN
1 1.1 Reka Cipta (9 minggu)

a. Pengenalpastian masalah
Aras 1
 Mengenal pasti masalah
 Mengumpul maklumat dan data
 Menganalisis maklumat
 Menyenaraikan pebagai idea penyelesaian masalah

2 a. Pengenalpastian masalah
Aras 1
 Mengenal pasti masalah
 Mengumpul maklumat dan data
 Menganalisis maklumat
 Menyenaraikan pebagai idea penyelesaian masalah

3 b. Pemilihan idea
Aras 1
JANUARI  Menilai dan memilih idea yang paling sesuai

c. Perekaan projek
Aars 1
 Melakar beberapa reka bentuk projek

d. Pemilihan reka bentuk


Aras 1
 Menilai dan memilih konsep reka bentuk
 Membuat lukisan kerja berdasarkan lukisan unjuran ortografik

4 e. Perancangan pembinaan projek


Aras 1
 Mengenal pasti bahan dan kesesuaiannya
 Mengenal pasti dan memilih alat
 Membuat jadual kerja dan mengira kos pengeluaran

5 f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek


Aras 1
 Mengukur, menanda dan memotong
 Membina dan mencantum bahagian projek
 Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan
 Membuat kemasan
 Menguji dn menilai projek

6 f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek


Aras 1
 Mengukur, menanda dan memotong
 Membina dan mencantum bahagian projek
 Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan
 Membuat kemasan
 Menguji dn menilai projek

7 f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek


Aras 1
 Mengukur, menanda dan memotong
 Membina dan mencantum bahagian projek
 Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan
FEBRUARI  Membuat kemasan
 Menguji dn menilai projek

8 f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek


Aras 1
 Mengukur, menanda dan memotong
 Membina dan mencantum bahagian projek
 Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan
 Membuat kemasan
 Menguji dan menilai projek

9 g. Pendokumentasian
 Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan projek yang
dibina.
10 1.2 Elektrik (2 minggu)

c. Mengira kos tenaga elektrik


Aras 1
 Membaca meter kWj
 Mengira kos penggunaan tenaga elektrik

11 d. Pengenalan motor arus terus (DC)


MAC Aras 1
 Membaca maklumat pada plat perincian motor
 Mengenali jenis motor
 Menyatakan arah pusingan motor DC
 Mengenal pasti jenis mekanisme penghantaran kuasa motor
DC

12 1.3 Elektronik (5 minggu)


a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik
Aras 1
 Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik

b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik


Aras 1
 Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan
membuat projek
 Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk
membuat projek.

13 b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik


Aras 1
 Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan
membuat projek
 Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk
membuat projek

c. Penghasilan projek
Aras 1
 Membentuk kaki komponen
 Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau
lukisan bergambar

14 c. Penghasilan projek
Aras 1
 Membentuk kaki komponen
 Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau
lukisan bergambar
APRIL  Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan
lukisan skematik
 Memateri semua kaki atau tamatan komponen
 Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas
 Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika
perlu
 Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan.
15 c. Penghasilan projek
Aras 1
 Membentuk kaki komponen
 Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau
lukisan bergambar
 Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan
lukisan skematik
 Memateri semua kaki atau tamatan komponen
 Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas
 Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika
perlu
 Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan
16 Aras 2
 Menyatakan beberapa situasi di mana projek ini dapat
diaplikasikan

17 1.3 Elektronik (7 minggu)

a. nama, simbol dan fungsi komponen elektronik


Aras 1
 Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik
 Menyatakan susunan nombor IC pemasa
 Mengenal pasti binaan dan tamatan geganti
18 a. nama, simbol dan fungsi komponen elektronik
Aras 1
 Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik
 Menyatakan susunan nombor IC pemasa
 Mengenal pasti binaan dan tamatan geganti

19 a. nama, simbol dan fungsi komponen elektronik


Aras 1
 Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik
 Menyatakan susunan nombor IC pemasa
 Mengenal pasti binaan dan tamatan geganti

20 b. Penghasilan projek
MEI
18/05 – 22/05 Aras 1
 Membaca dan menterjemah lukisan skematik
 Membentuk kaki komponen
 Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau
lukisan bergambar
 Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan
lukisan skematik
 Memateri semua kaki atau tamatan komponen
 Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas
 Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika
perlu
 Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan
serta melupus sisa

21 b. Penghasilan projek
25/05 – 26/05 Aras 1
 Membaca dan menterjemah lukisan skematik
 Membentuk kaki komponen
 Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau
lukisan bergambar
 Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan
lukisan skematik
 Memateri semua kaki atau tamatan komponen
 Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas
 Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika
perlu
 Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan
serta melupus sisa

22 b. Penghasilan projek
15/06 – 19/06
23 b. Penghasilan projek
22/06 – 26/06
24 1.4 Tempat kediaman (2 minggu)
30/06 – 03/07
a. Ruang tempat kediaman
Aras 1
 Menerangkan erti tempat kediaman
 Menyenaraikan jenis ruang tempat kediaman
 Mengenal pasti fungsi ruang
b. Keselesaan tempat kediaman
Aras 1
 Mengenal pasti faktor keselesaan tempat kediaman.

25 c. Penjagaan tempat kediaman


Aras 1
06/07 – 10/07
 Mengenal pasti pembersihan tempat kediaman
 Mengenal pasti alat dan agen pencuci
 Memilih dan menggunakan agen pencuci yang sesuai
 Membersih, mengemas dan menghias ruang tempat kediaman
JULAI

d. Susun atur alatan dan kelengkapan


Aras 1
 Menyenaraikan faktor yang perlu diambil kira semasa
menyusun atur alatan dan kelengkapan
 Menyusun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur.

26 1.4 Enjin
13/07 – 17/07 a. Jenis dan kegunaan pengikat dan penyantum
Aras 1
 Mengenal pasti nama dan kegunaan pengikat dan penyantum

27 b. mengenal bahagian luar enjin


20/07 – 24/07 Aras 1
 Mengenal pasti bahagian utama luar enjin
 Menyatakan nama dan fungsi alat tangan
 Membuka dan memasang satu bahagian luar enjin

28 c. Mengenal bahagian dalam enjin


27/07 – 31/07 Aras 1
 Mengenal pasti nama dan fungsi bahagian dalam enjin

29 d. Edaran empat lejang


Aras 1
03/08 – 07/08
 Menyatakan prinsip edaran empat lejang
30 e. Sistem Enjin
Aras 1
10/08 – 14/08
 Mengenal pasti lima sistem enjin dan fungsinya
31 f. Menservis enjin
17/08 – 21/08 (i) Mengganti palam pencucuh
OGOS Aras 1
 Memilih alatan tangan
 Menanggalkan palam pencucuh dari kepala silinder
 Memeriksa keadaan palam pencucuh
 Membuat keputusan untuk menukar atau mengguna semula

32
(ii) Memeriksa aras dan menukar minyak pelincir
24/08 – 28/08
Aras 1
 Memeriksa keadaan minyak pelincir
 Memilih dan menggunakan alatan tangan
 Menukar minyak pelincir
 Memeriksa semula aras minyak pelincir

33 2.6 Konsumerisme (2 minggu)


31/08 – 04/09 a. Pengguna dan konsumerisme
Aras 1
 Menerangkan maksud pengguna dan konsumerisme

b. Hak dan tanggungjawab pengguna


Aras 1
SEPTEMBER  Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna
 Mengenal pasti tujuan dan kepentingan menjaga hak sebagai
pengguna

34 c. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna


Aras 1
07/09 – 11/09
 Menyatakan tanggungjawab pengeluar kepada pengguna
 Menyatakan bentuk-bentuk penyelewengan yang sering
dilakukan oleh pengeluar
 Menerangkan cara membuat aduan

d. Peranan persatuan pengguna


Aras 1
 Menerangkan peranan persatuan pengguna
 Mengenal pasti peranan kerajaan dalam menguatkuasakan
undang-undang dan melindungi hak pengguna
Aras 2
 Menentukan hak pengguna dalam peruntukan undang-undang
 Mengkategorikan bentuk perlindungan pengguna dari segi
pendidikan, persatuan dan undang-undang
Aras 3
 Menilai penerimaan masyarakat terhadap gerakan
konsumerisme
35 ULANGKAJI
21/09 – 25/09
36 ULANGKAJI
28/09 – 02/10
37
ULANGKAJI
05/10 – 09/10
38
OKTOBER 12/10 – 16/10 PEPERIKSAAN PT3
39
BUDAYA TUTUP SEKOLAH
19/10 – 23/10
40
BUDAYA TUTUP SEKOLAH
26/10 – 30/10
41
BUDAYA TUTUP SEKOLAH
02/11 – 06/11
42
BUDAYA TUTUP SEKOLAH
09/11 – 13/11
NOVEMBER 43
BUDAYA TUTUP SEKOLAH
16/11 – 20/11
BUDAYA TUTUP SEKOLAH

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 215 hari


Jumlah Hari Cuti Penggal = 72 hari