Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

MATEMATIK TAHUN 2
KSSR SEMAKAN 2017

MINGGU Standard Kandungan Standard Pembelajaran

MINGGU 1 1.1 Nilai Nombor. Murid boleh:


1-5 JANUARI
2018 1.1.1 Menamakan nombor hingga 1000:

(i)

Membaca sebarang nombor yang diberi

dalam perkataan.

(ii)

Menyebut sebarang nombor yang diberi

dalam bentuk angka.

(iii)

Memadan angka dengan namanya dalam

perkataan.

1.1.2 Menentukan nilai nombor hingga 1000:


(i)

Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang

diberi.

(ii)

Memadankan kumpulan objek dengan

nombor.

(iii)

Membandingkan nilai dua nombor.

(iv)

Menyusun kumpulan objek mengikut tertib

menaik dan tertib menurun.

MINGGU 2 1.2 Menulis nombor. 1.2.1 Menulis nombor dalam angka dan perkataan.
7-12 JANUARI
2018
MINGGU 3 1.3 Rangkaian nombor. 1.3.1
14-19 JANUARI
2018 Membilang nombor.

1.3.2 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.


MINGGU 4 1.4 Nilai tempat. 1.4.1
21-26 JANUARI
2018 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi

sebarang nombor.

1.4.2 Mencerakin sebarang nombor mengikut nilai


tempat dan nilai digit.
MINGGU 5 1.5 Murid boleh:
28 JANUARI - 2
FEBRUARI Menganggar. 1.5.1 Memberi anggaran bilangan objek yang
2018
munasabah.

MINGGU 6 1.6 1.6.1 Membundarkan nombor bulat hingga ratus


4-9 FEBRUARI
2018 Membundarkan nombor. terdekat.

MINGGU 7 1.7 1.7.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang
11 - 16
FEBRUARI Pola nombor. diberi.
2018 1.7.2 Melengkapkan pelbagai pola nombor yang

mudah.

MINGGU 8 1.8 1.8.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan


18-23
FEBRUARI Penyelesaian masalah. situasi harian.
2018
MINGGU 9 2.1 Murid boleh:
25 FEBRUARI -
Tambah dalam 2.1.1 Menambah dua nombor hasil tambah dalam
2 MAC 2018
lingkungan 1000. lingkungan 1000.

2.1.2 Menambah tiga nombor hasil tambah dalam

lingkungan 1000.

MINGGU 10 2.2 2.2.1 Menolak dua nombor dalam lingkungan 1000.


4 - 9 MAC 2018
Tolak dalam lingkungan 2.2.2 Menolak dua nombor dari satu nombor dalam
1000. lingkungan 1000.

MINGGU 11 Peperiksaan Pertengah Penggal


11 - 16 MAC 1
2018
MINGGU 12 cuti pertengahan penggal 1
18-23 MAC
2018
MINGGU 13 2.3 2.3.1 Mendarab dalam lingkungan fakta asas.
25-30 MAC
Darab dalam lingkungan 2.3.2 Mendarab nombor satu digit dengan 10.
2018
1000.

MINGGU 14 2.4 Murid boleh:


1 - 6 APRIL
Bahagi dalam 2.4.1 Membahagi dalam lingkungan fakta asas.
2018
lingkungan 1000. 2.4.2 Membahagi sebarang nombor dua digit dengan

10.

MINGGU 15 2.5 2.5.1 Mereka cerita masalah tambah, tolak, darab


8-13 APRIL
2018 Penyelesaian masalah. dan bahagi dalam lingkungan 1000.

2.5.2 Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab

dan bahagi yang melibatkan situasi harian.

MINGGU 16 3.1 Murid boleh:


15 - 20 APRIL
Pecahan wajar. 3.1.1
2018
Mengenal pasti dan menyebut pecahan wajar

yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga


10.

3.1.2

Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya

hingga 9 dan penyebutnya hingga 10.

MINGGU 17 3.1 3.1.3


22 - 27 APRIL
Pecahan wajar. Mewakilkan gambar rajah mengikut pecahan yang
2018
diberi.

3.1.4

Menulis pecahan wajar yang diberi.

3.1.5

Membanding nilai dua pecahan wajar yang

diberi.
MINGGU 18 3.2 3.2.1
30 APRIL - 4
MEI 2018 Perpuluhan. Menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan.

3.2.2 Menyebut perpuluhan sifar perpuluhan satu

hingga sifar perpuluhan sembilan.

3.2.3

Menunjuk nombor perpuluhan 0.1 hingga 0.9.


MINGGU 19 3.2 3.2.4
6-11 MEI 2018
Perpuluhan. Mewakilkan gambar rajah mengikut perpuluhan

diberi.

3.2.5

Menulis perpuluhan yang diberi.

3.2.6

Membanding nilai dua perpuluhan yang diberi.


MINGGU 20 3.3 Murid boleh:
13-18 MEI 2018
Pecahan dan 3.3.1 Membanding nilai pecahan dan nilai perpuluhan
Perpuluhan. yang diberi.

MINGGU 21 3.4 3.4.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi


20-25 MEI 2018
Penyelesaian masalah. harian.

MINGGU 22 Peperiksaan Pertengahan Tahun


27-MEI 1 JUN
2018
MINGGU 23 Peperiksaan Pertengahan Tahun
3-8 JUN 2018
MINGGU 24 Cuti pertengahan tahun
10-15 JUN 2018
MINGGU 25 Cuti pertengahan tahun
17-22 JUN 2018
MINGGU 26 4.1 Murid boleh:
24 - 29 JUN
2018 Wang kertas dan duit 4. 1.1
syiling. Mengenal pasti mata wang Malaysia hingga

RM100.

4.1.2

Menentukan nilai wang hingga RM100.

MINGGU 27 4.2 4.2.1


1-6 JULAI 2018
Tambah wang. Menambah dua nilai wang hasil tambahnya

hingga RM100.

4.2.2

Menambah tiga nilai wang hasil tambahnya

hingga RM100.

MINGGU 28 4.3 4.3.1


8-13 JULAI
2018 Tolak wang Menolak dua nilai wang dalam lingkungan

RM100.

4.3.2

Menolak dua nilai wang dari satu nilai wang

dalam lingkungan RM100.

MINGGU 29 4.4 4.4.1


15-20 JULAI
2018 Darab wang Mendarab nilai wang dan hasil darabnya

hingga RM100.
MINGGU 30 4.5 4.5.1
22 - 27 JULAI
2018 Bahagi wang Membahagi nilai wang dalam lingkungan

RM100.

MINGGU 31 4.6 Murid boleh:


29 JULAI - 3
Simpanan dan 4.6.1 Menguruskan kewangan secara efektif sebagai
OGOS 2018
pelaburan. asas kepada simpanan dan perbelanjaan.

MINGGU 32 4.7 4.7.1 Menyelesaikan masalah harian yang


5 - 10 OGOS
2018 Penyelesaian masalah. melibatkan situasi harian.

MINGGU 33 Peperiksaan Pertengahan


12 - 17 OGOS Penggal 2
2-18
MINGGU 34 Cuti pertengahan penggal 2
19-24 OGOS
2018
MINGGU 35 5.1 Waktu dalam jam dan Murid boleh:
26-31 OGOS
2018 minit. 5.1.1 Mengenal tanda senggatan minit pada muka

jam.

5.1.2 Menyatakan dan menunjukkan waktu dalam

jam dan minit.

5.1.3 Menukar waktu dalam jam dan minit daripada

perkataan kepada angka dan sebaliknya.

5.1.4 Merekod waktu dalam jam dan minit.


MINGGU 36 5.2 5.2.1 Menyatakan perkaitan hari dengan jam dan jam
2 - 7
SEPTEMBER Perkaitan dalam waktu. dengan minit.
2018
MINGGU 37 5.3 5.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
9 - 14
SEPTEMBER Penyelesaian masalah. situasi harian.
2018
MINGGU 38 6.1 Murid boleh:
16-21
Panjang 6.1.1
SEPTEMBER
2018 Mengenal unit panjang.

6.1.2

Mengukur panjang.

6.1.3

Menganggar panjang.

MINGGU 39 6.2 6.2.1


23-28
Jisim Mengenal unit jisim.
SEPTEMBER
2018 6.2.2

Menimbang objek.

6.2.3

Menganggar jisim.

MINGGU 40 6.3 Murid boleh:


30
SEPTEMBER -
5 OKTOBER Isi padu cecair. 6.3.1
2018
Mengenal unit isi padu cecair.

6.3.2

Menyukat isi padu cecair.

6.3.3

Menganggar isi padu cecair.

MINGGU 41 6.4 6.4.1


7 - 12
OKTOBER Penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan
2018
situasi harian.

MINGGU 42 7.1 Murid boleh:


14-19
Bentuk tiga dimensi. 7.1.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi
OKTOBER
2018 berdasarkan huraian ciri-cirinya.

7.1.2 Mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga

dimensi.

7.1.3 Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk tiga

dimensi.

MINGGU 43 7.2 7.2.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi


21-26
OKTOBER Bentuk dua dimensi. berdasarkan huraian ciri-cirinya.
2018
7.2.2 Melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi.
MINGGU 44 7.3 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
28 - 2
NOVEMBER Penyelesaian masalah. situasi harian.
2018
MINGGU 45 8.1 Murid boleh:
4-9
Mengumpul, mengelas 8.1.1 Mengumpul data berdasarkan situasi
NOVEMBER
2018 dan menyusun data. harian.
8.2 8.2.1 Membaca dan mendapatkan maklumat dari

Carta palang. carta palang.

8.3 8.3.1 Menyelesaikan masalah melibatkan situasi

Penyelesaian masalah. harian.

MINGGU 46
11-16
NOVEMBER
2018
MINGGU 47
18 - 23
NOVEMBER
2018