Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

KEMAHIRAN VOKASIONAL PEMBUATAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN

BULAN /
UNIT / KEMAHIRAN / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU
JANUARI
- MINGGU ORIENTASI PPKI
1
Kebersihan Dalam Penyediaan 1.1.1 Mengenalpasti keperluan aktiviti dalam mengendalikan
2 1.1
Makanan makanan.

Kebersihan Dalam Penyediaan 1.2.3 Menyenaraikan jawatan dalam carta organisasi bagi dapur
3 1.2
Makanan klasik dan moden.

1.2.1 Menerangkan Maksud makanan moden dan makanan Klasik.


1.2.2 Menerangkan tentang bahagian dapur dan fungsi operasinya.
Kebersihan Dalam Penyediaan
4 1.2
Makanan Mengenalpasti pencemaran makanan di dapur.
Mengurus keselamatan dan kebersihan di dapur.

1.3.1 Menerangkan maksud pencemaran makanan


Kebersihan Dalam Penyediaan 1.3.2 menerangkan punca pencemaran makanan dan penyakit
5 1.3
Makanan akibat pencemaran makanan.

FEBRUARI 1.3.1 Menerangkan maksud pencemaran makanan


1.3.2 Menerangkan punca pencemaran makanan dan penyakit
Kebersihan Dalam Penyediaan
1.3 akibat pencemaran makanan.
Makanan
6 1.3.3 Capaian internet mengenai pencemaran.

1.4.1 Menerangkan aspek keselamatan dan kebersihan dapur.


1.4.2 Menerangkan pencegahan kemalangan, kemalangan dan
Kebersihan Dalam Penyediaan
7 1.4
Makanan kebakaran kecil.
1.4.3 Menjaga kebersihan dan keselamatan.

Kebersihan Dalam Penyediaan 1.6.1 Menerangkan jenis perkakasan dan peralatan yang digunakan.
8 1.6
Makanan

Kebersihan Dalam Penyediaan 1.6.2 Memahami prinsip dan penerimaan dan penyimpanan bahan.
9 1.6
Makanan
MAC
Kebersihan Dalam Penyediaan 1.7.1 Mengaplikasikan teknik memotong menggunakan pisau.
1.7
Makanan
10
1.7.2 Menunjukkan penggunaan peralatan dan perkakasan dapur.
Kebersihan Dalam Penyediaan
11 1.7
Makanan 1.7.3 Mematuhi prosedur operasi dan aspek keselamatan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


( 17.03.2018 - 25.03.2018 )

1.8.1 Menyenaraikan kategori bahan makanan kering dan basah.


Kebersihan Dalam Penyediaan
12 1.8
Makanan 1.8.2 Menerangkan bahan basah dan bahan kering.
BULAN /
MODUL / TAJUK / KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU
1.8.3 Mengenalpasti kegunaan bahan makanan kering dan basah.
1.8.4 Menerangkan kepentingan bahan makanan mengikut jenis
APRIL Kebersihan Dalam Penyediaan bekas penyimpanan.First in First Out.
1.8
13 Makanan
1.8.5 Mengaplikasikan (FIFO)
1.8.6 Menyediakan laporan dan senarai semak.
1.9.1 Menerangkan objektif dan prinsip penerimaan dan
penyimpanan bahan makanan.
1.9.2 Menerangkan prinsip penerimaan dan penyimpanan
Kebersihan Dalam Penyediaan berandukan SOP.
14 1.9
Makanan
1.9.3 Memastikan SOP berpandukan KKM.
1.9.4 Menyimpan bahan makanan
1.9.5 Dokumentasikan maklumat

1.10.1 Menerangkan asas pengendalian makanan dan penyediaan


Kebersihan Dalam Penyediaan makanan
15 1.10
Makanan 1.10.2 Menerangkan suhu pengendalian makanan.

1.10.3 Menyatakan prosedor penyejukan dengan betul.


Kebersihan Dalam Penyediaan
16 1.10 1.10.4 Menerangkan sanitasi makanan,keselamatan dan kebersihan
Makanan
ruang kerja.

MEI Kebersihan Dalam Penyediaan 1.10.5 Menerangkan senarai semak aktiviti pengendalian makanan
1.10
17 Makanan 1.10.6 Memastikan aliran kerja pengendalian makanan.

1.10.7 Memastikan aktivitu makanan mengikut SOP


1.10.8 Mengikut SOP
Kebersihan Dalam Penyediaan
18 1.10 1.10.9 Mengaplikasikan tindakan pembetulan akibat kesilapan
Makanan
dalam pengendalian makanan.

19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


1.11.1 Membersihkan diri dan tempat kerja.
Kebersihan Dalam 1.11.2 Menerangkan prosedur mencuci pinggan
20 1.11
Penyediaan Makanan 1.11.3 Memastikan kebersihan peralatan dan peralatan.
1.11.4

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


JUN
(09.06.2018 – 24.06.2018 )

21 2.1 Prinsip memasak 2.1.1 Mengenalpasti kaedah memasak berdasarkan resipi standard

2.2.1 Menyatakan 5 jenis kaedah memasak.


22 2.2 Prinsip memasak 2.2.2 Menyatakan perisa dan perasa masakan.
2.2.3 Menentukan kaedah memasak.
BULAN /
MODUL / TAJUK / KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU

2.3 Prinsip memasak 2.3.1 Menyatakan pelbagai jenis peralatan dan perkakas.
23

24 2.4 Prinsip memasak 2.4.1 Memilih bahan memasak mengikut bahan

JULAI 2.4.2 Memilih bahan memasak mengikut bahan.


2.4 Prinsip memasak
25

26 2.4 Prinsip memasak 2.4.3 Memilih bahan memasak mengikut bahan.

27 2.4 Prinsip memasak 2.4.4 Memilih bahan memasak mengikut bahan.

2.4 Prinsip memasak 2.4.5 Memilih bahan memasak mengikut bahan.


28

OGOS 2.4.6 Memilih bahan memasak mengikut bahan.


2.4 Prinsip Memasak
29

30 2.4 Prinsip Memasak 2.4.7 Memilih bahan memasak mengikut bahan.

2.4 Prinsip Memasak 2.4.8 Memilih bahan memasak mengikut bahan.


31

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA Tek


(18. 08.2018 – 26.08.2018 )

32 2.4 Prinsip Memasak 2.4.9 Memilih bahan memasak mengikut bahan.

SEPTEMBER PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Tek


33
2.5.1 Menyediakan hidangan mengunakan pelbagai kaedah
34 2.5 Prinsip Memasak
memasak.
2.5.2 Menyediakan hidangan mengunakan pelbagai kaedah
35 2.5 Prinsip Memasak
memasak.
2.5.3 Menyediakan hidangan mengunakan pelbagai kaedah
36 2.5 Prinsip Memasak
memasak.
2.5.4 Menyediakan hidangan mengunakan pelbagai kaedah
OKTOBER
2.5 Prinsip Memasak
37 memasak.
2.5.6 Menyediakan hidangan mengunakan pelbagai kaedah
38 2.5 Prinsip Memasak
memasak.
2.5.6 Menyediakan hidangan mengunakan pelbagai kaedah
39 2.5 Prinsip Memasak
memasak.
2.5.1 Menyediakan hidangan mengunakan pelbagai kaedah
40 2.5 Prinsip Memasak
memasak.
BULAN /
MODUL / TAJUK / KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU
2.5.2 Menyediakan hidangan mengunakan pelbagai kaedah
NOVEMBER
2.5 Prinsip Memasak
41 memasak.
2.5.3 Menyediakan hidangan mengunakan pelbagai kaedah
42 2.5 Prinsip Memasak
memasak.
2.5.4 Menyediakan hidangan mengunakan pelbagai kaedah
43 2.5 Prinsip Memasak
memasak.