Anda di halaman 1dari 1

Za teglu ajvara od 700 grama potrebno je tri do �etiri kilograma sirovih paprika.

Parike se ispeku, olju�te i o�iste od


semenki, samelju i izru�e u �erpu ili kazan. Na tu koli�inu doda se po 13 grama
sir�eta i �e�era. Ne�to kasnije oko
200 mililitara zejtina i na kraju so po ukusu. Vru� ajvar puni se u vru�e tegle, pa
se sve to pasterizuje na temperaturi
od 86 stepeni. Tako spremljen ajvar mo�e da izdr�i i atomsku bombu, a da se ne
pokvari - tvrdi ovaj ajvar-majstor.