Anda di halaman 1dari 4

NAMA SEKOLAH

ALAMAT SEKOLAH

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4

NAMA GURU MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kelas : ORKID

PENGENALAN MAKMAL PENGURUSAN MAKMAL PENGENALAN


PERKAKASAN KOMPUTER PENGOPERASIAN SISTEM KOMPUTER
KOMPUTER KOMPUTER KOMPUTER
NO. SURAT
BIL NAMA MURID JANTINA
BERANAK

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2

1 FATONAH BT SUHAILI 070717-08-0822 P

2 MUHAMMAD AL-BUKHARI B NIZAMUDDIN FIK 050914-08-0867

3 ABDUL QAYYUM B AHMAD 060521-02-0643

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4

NAMA GURU MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kelas : ORKID

PENGENALAN MAKMAL PENGURUSAN MAKMAL PENGENALAN


PERKAKASAN KOMPUTER PENGOPERASIAN SISTEM KOMPUTER
KOMPUTER KOMPUTER KOMPUTER
NO. SURAT
BIL NAMA MURID JANTINA
BERANAK

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4

NAMA GURU MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kelas : ORKID

PENGENALAN MAKMAL PENGURUSAN MAKMAL PENGENALAN


PERKAKASAN KOMPUTER PENGOPERASIAN SISTEM KOMPUTER
KOMPUTER KOMPUTER KOMPUTER
NO. SURAT
BIL NAMA MURID JANTINA
BERANAK

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

………………………………………………………………………………..
NAMA GURU BESAR
GURU BESAR
NAMA SEKOLAH
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4

Nama Murid : MUHAMMAD AL-BUKHARI B NIZAMUDDIN FIKRI

No. Surat Beranak : 050914-08-0867

Jantina :

Kelas : ORKID

Nama Guru Pendidikan Muzik : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

Tarikh Pelaporan :

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:

TAHAP
KEMAHIRAN PENGUASAAN TAFSIRAN

Bangunan Makmal Komputer #N/A

Peralatan Makmal Komputer #N/A

Carta Organisasi #N/A

Perturan Di Makmal Komputer #N/A

Pengenalan Komputer #N/A

Perkakasan Komputer #N/A

Perkakasan Tambahan Komputer #N/A

Pengoperasian Sistem Komputer #N/A

Pengoperasian Sistem Komputer #N/A

NILAI MURNI :

………………………………..….... ………………………………..…............
TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
(Guru Mata Pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi)

………………………………………..
NAMA GURU BESAR
GURU BESAR
NAMA SEKOLAH