Anda di halaman 1dari 3

DISKRIMINAN

D = b2 – 4ac

Contoh :

x 2  8 x  15  0

D = b2 – 4ac
D = (-8)2 – 4.1.15 =4
Jenis-jenis akar persamaan kuadrat:
1. Jika D>0 maka jenis akar-akar real (nyata) berbeda/berlainan. ada
dua kemungkinan
a. Jika D = k2 (k2 bilangan kuadrat sempurna)maka akar real rasional
b. Jika D  k2 maka akar real irrasional
2. Jika D = 0 maka jenis akar-akar real kembar.
3. Jika D < 0 maka jenis akar-akar tidak real/ imajiner/ khayal/ tidak
nyata
Tentukan jenis-jenis akar berikut ini.
1. x 2  8 x  15  0
2. x2  2x  5  0
3. x2  6x  9  0
4. x 2  5 x  15  0

Jawab:

1. x 2  8 x  15  0
D = (-8)2 – 4.1.15 =4 >0
Karena D > 0 dan D merupakan bilangan kuadrat sempurna maka
akar-akarnya real berbeda dan rasional.
RUMUS JUMLAH DAN

HASIL KALI AKAR-AKAR

1. Rumus jumlah akar-akar


Ingat rumus abc
 b  b2  4ac
x12 
2a
Mengandung akar
 b  b2  4ac
, x2   b  b  4ac
2
x1 
2a 2a
 b  b2  4ac  b  b2  4ac  2b b
x1  x2    
2a 2a 2a a
b
x1  x2  
a

2. Rumus hasil kali akar-akar


Ingat rumus abc
 b  b2  4ac
x12 
2a

 b  b 2  4ac  b  b 2  4ac
x1.x2  .
2a 2a


(b) 2   b  4ac   b  (b  4ac)  4ac
2
2
2 2

4a 2 4a 2 4a 2
c
x1 .x2 
a
Menyusun Persamaan Kuadrat Baru (PKB)

1. Menyusun Persamaan Kuadrat dengan Diketahui Akar-


akarnya
 Dengan faktor-faktor
 Dengan rumu
2. Menyusun Persamaan Kuadrat dengan Diketahui Akar-
akarnya