Anda di halaman 1dari 63

UNDANG-UNDANG RASMI PERMAINAN

PETANQUE

Undang-undang Rasmi Permainan Petanque


Digunapakai oleh semua Persekutuan Petanque yang menjadi ahli kepada FIPJP
(Terjemahan Bahasa Melayu)

PERATURAN AM
ARTIKEL 1 - Komposisi Pasukan
ARTIKEL 2a - Syarat-syarat Bola yang diluluskan
ARTIKEL 2b - Denda jika Bola tidak memanuhi Syarat
ARTIKEL 3 - Jek yang diluluskan
ARTIKEL 4 - Lesen

TATACARA PERMAINAN
ARTIKEL 5 - Peraturan Gelanggang
ARTIKEL 6 - Memulakan Permainan - Peraturan Berkaitan Bulatan
ARTIKEL 7 - Jarak Sah untuk Lontaran Jek
ARTIKEL 8 - Lontaran Jek yang Sah
ARTIKEL 9 - Jek Mati
ARTIKEL 10 - Menyingkirkan Halangan – Denda
ARTIKEL 10a- Menukar Jek atau Bola
ARTIKEL 11 - Jek Terlindung atau Bergerak
ARTIKEL 12 - Jek Bergerak ke Gelanggang lain
ARTIKEL 13 - Tindakan-tindakan jika Jek Terbatal
ARTIKEL 14 - Menempatkan semula Jek yang Tertampan
ARTIKEL 15 - Lontaran Jek yang Terkeluar dari Gelanggang yang ditetapkan

PERGERAKAN BOLA
ARTIKEL 16 - Lontaran Bola Pertama dan Bola Berikutnya
ARTIKEL 17 - Tingkahlaku Pemain dan Penonton Semasa Permainan
ARTIKEL 18 - Melontar Bola dan Bola Keluar Gelanggang
ARTIKEL 19 - Bola Mati
ARTIKEL 20 - Bola yang dihentikan
ARTIKEL 21 - Had Masa untuk bermain
ARTIKEL 22 - Bola Bergerak
ARTIKEL 23 - Melontar Bola selain daripada bola sendiri
ARTIKEL 24 - Melontar Bola yang Melanggar Peraturan
MATA DAN PENGUKURAN
ARTIKEL 25 - Mengalih Bola untuk Sementara
ARTIKEL 26 - Mengukur untuk Mata
ARTIKEL 27 - Mengambil Bola Sebelum Pengesahan Mata dibuat
ARTIKEL 28 - Menggerakkan Bola atau Jek
ARTIKEL 29 - Bola yang Sama Jarak dengan Jek
ARTIKEL 30 - Bahan Asing yang Melekat pada Bola dan Jek
ARTIKEL 31 - Tuntutan-tuntutan

DISIPLIN
ARTIKEL 32 - Denda untuk Pasukan atau Pemain yang Tidak Hadir
ARTIKEL 33 - Kehadiran Pemain yang Lewat
ARTIKEL 34 - Penggantian Pemain
ARTIKEL 35 - Denda-denda Dalam Permainan
ARTIKEL 36 - Cuaca Buruk
ARTIKEL 37 - Fasa Baru Permainan
ARTIKEL 38 - Perkongsian Hadiah
ARTIKEL 39 - Berkelakuan Kurang Sopan
ARTIKEL 40 - Tugas-tugas Pengadil
ARTIKEL 41 - Keanggotaan dan Keputusan Lembaga Juri

KOD TATAADAB PEMAIN-PEMAIN

PERATURAN AM

Artikel 1 : Komposisi Pasukan


Permainan Petenque ini adalah untuk:
- 3 pemain melawan 3 pemain (Bertiga)
Sukan ini juga boleh dimainkan secara:
- 2 pemain melawan 2 pemain (Bergu)
- 1 pemain melawan 1 pemain (Perseorangan)
Untuk ‘bertiga’, tiap-tiap pemain akan menggunakan dua biji bola.
Untuk ‘bergu’ dan ‘perseorangan’, setiap pemain akan menggunakan tiga biji bola.
Tiada versi lain selain daripada tiga kategori di atas dibenarkan untuk membentuk satu
pasukan.

Artikel 2a : Kreteria-kreteria Bola yang diluluskan


Permainan ini perlu menggunakan bola yang diluluskan oleh FIPJP dan memenuhi
kreteria-kreteria berikut ;
(i) Bola mestilah diperbuat daripada logam.
(ii) Garis pusat bola mestilah antara 7.05cm (minimum) hingga 8.0cm (maksimum).
(iii) Berat bola mestilah antara 650 gram (minimum) hingga 800 gram (maksimum). Tanda
pengeluar dan berat hendaklah tertera di atas bola dan sentiasa dapat dilihat dengan
jelas.
(iv) Bola sama sekali tidak boleh dibuat sebarang bentuk pengubahsuaian ke atasnya
selepas pengeluarannya disahkan oleh pengeluar yang diberi kelulusan. walau
bagaimanapun nama pemain, logo, akronim atau ‘initial’ boleh diukir (engrave) di
atasnya.

Artikel 2b : Denda jika bola tidak memenuhi syarat


Pemain yang didapati bersalah kerana tidak mematuhi peraturan dipara (iv) akan
dibatalkan daripada menyertai pertandingan dengan sertamerta, bersekali dengan
rakan atau rakan-rakan pasukannya.

Jika didapati bola telah diubahsuai atau ditempa semula, permit / lesen pemain boleh
digantung sehingga satu tempoh yang telah ditetapkan dalam Kod Disiplin, bersekali
dengan denda yang akan dikenakan oleh Jawatankuasa Disiplin Persatuan
Petanquenya.

Jika bola yang diubahsuai itu adalah bola pinjaman dan pemiliknya telah dikenalpasti,
pemilik bola itu juga boleh dikenakan tindakan yang serupa.

Jika bola itu tidak diubahsuai, tetapi berubah dari bentuk asalnya kerana terlalu lama
usianya, atau berubah bentuk asalnya akibat proses pengeluaran, tidak lulus
pemeriksaan atau tidak mematuhi mana-mana syarat seperti di para (i), (ii) dan (iii) di
atas, pemain boleh menukarkan bola tersebut. Pemain perlu menukarkan keseluruhan
set bola.

Sebarang bantahan mengenai peraturan (i), (ii) dan (iii) di atas hanya boleh diterima
sebelum permainan / perlawanan bermula. Oleh itu, setiap pemain perlu memastikan
bola mereka dan bola pihak lawan mematuhi syarat-syarat berkenaan sebelum
perlawanan bermula.

Bantahan berkaitan peraturan (iv) pula boleh dibuat bila-bila masa ketika perlawanan
sehingga ‘END’ yang kedua. Namun pada atau selepas ‘END’ ketiga, jika didapati
bantahan terhadap bola pihak lawan adalah tidak berasas, pemain berkenaan atau
pasukannya akan dikenakan denda 3 mata dan mata tersebut akan ditambah kepada
jumlah pungutan mata pihak lawan.

Pengadil atau juri boleh pada bila-bila masa ketika perlawanan memeriksa bola mana-
mana pemain.

Artikel 3 : Jek yang diluluskan


Jek (COCHONNETS) adalah sejenis bola yang diperbuat daripada kayu atau bahan
sintetik, mempunyai tanda pengeluar dan diperakui oleh F.I.P.J.P. bahawa bahan itu
boleh dan selamat digunakan serta sesuai dan memenuhi segala spesifikasi.

Garis pusatnya mestilah antara 25mm (minimum) hingga 35mm (maksimum).

Jek boleh diwarnakan dengan apa-apa warna yang memudahkannya dilihat.


Artikel 4 : Lesen
Lesen hendaklah mematuhi Peraturan Pentadbiran FIPJP, khasnya hendaklah
menunjukkan gambar ahli yang terbaru, dicop dan ditandatangani oleh ahli berkenaan.

Sebelum perlawanan dimulakan tiap-tiap pemain perlu menunjukkan permitnya.


Pengadil dan pihak lawan juga boleh meminta pemain menunjukkan lesen masing-
masing kecuali jika lesen-lesen tersebut disimpan oleh pihak penganjur.

TATACARA PERMAINAN

Artikel 5 : Peraturan gelanggang


Permainan Petanque boleh dimainkan di atas gelanggang pelbagai permukaan. Namun
Jawatankuasa Penganjur pertandingan atau pengadil boleh menentukan gelanggang
permainan. Dalam kes Kejohanan peringkat Kebangsaan dan antarabangsa,
gelanggang permainan hendaklah mempunyai ukuran minima 4 meter lebar dan 15
meter panjang.

Untuk lain-lain kejohanan, Persatuan boleh mempelbagaikan ukuran seperti 12 meter


panjang dan 3 meter leber.

Apabila satu gelanggang tetap ditemukan dengan satu gelanggang lain pada hujungnya,
garisan hujung gelanggang adalah Garisan Bola Mati.

Jika gelanggang dikelilingi oleh satu sempadan kekal, sempadan itu mestilah
mempunyai jarak minimum 30cm daripada garisan bola mati. Garisan bola mati akan
mengelilingi bahagian luar gelanggang tetap dalam jarak maksimum 4 meter atau
minimum 1 meter.

Kaedah ini juga digunapakai untuk kawasan di mana pertandingan peringkat akhir
diadakan.

Permainan ini dimainkan sehingga 13 mata, Walau bagaimanapun dalam acara liga
dan pusingan kelayakan, mata penamat boleh ditetapkan kepada 11 mata.

Artikel 6 : Memulakan permainan dan Peraturan berkaitan bulatan membaling


Pemain-pemain mesti melakukan undian untuk menentukan pasukan mana yang akan
memilih gelanggang dan membaling Jek.

Sekiranya gelanggang telah ditentukan oleh pihak penganjur, Jek hendaklah dilontar
digelanggang yang berkenaan. Pasukan tidak boleh bermain di gelanggang berlainan
tanpa kebenaran Pengadil.

Mana-mana ahli pasukan yang memenangi undian akan memilih tapak mula dan
melakar satu bulatan membaling yang saiznya cukup untuk seorang pemain berdiri
dengan kedua-dua belah kaki di dalamnya. Walau bagaimanapun diameter bulatan
tidak boleh kurang daripada 35 sentimeter dan tidak lebih 50 sentimeter.
Apabila gelung disediakan (prefabricated circle), ia hendaklah mempunyai diameter 50
sentimeter.

Bulatan membaling hendaklah dilakar sekurang-kurangnya 1 meter daripada apa-apa


halangan (obstacles) dan 1 meter daripada kawasan larangan bermain (out-of bound
area). Untuk pertandingan di gelanggang terbuka, bulatan mestilah sekurang-
kurangnya 2 meter daripada bulatan lain yang sedang digunakan.

Pasukan yang membaling Jek mestilah memadam semua bulatan lama yang
berdekatan dengan bulatan baru yang hendak digunakan.

Kawasan dalam bulatan boleh dibersihkan sepenuhnya daripada batu-batu dan


sebagainya semasa End berjalan tetapi perlu dikembalikan kepada keadaan asalnya
selepas End tamat atau seawal-awalnya, sebelum melontar Jek untuk End yang
seterusnya.

Bulatan membaling tidak dikira sebagai kawasan larangan bermain (out of bound area).

Kedua-dua belah kaki perlu berada didalam bulatan tersebut tanpa menyentuh garisan
dan tidak boleh dikeluarkan atau diangkat sehinggalah bola yang dilontar tadi
mencecah gelanggang. Anggota badan lain juga tidak dibenarkan menyentuh
permukaan gelanggang di luar bulatan tersebut. Pemain yang cacat anggota adalah
dibenarkan memasukkan hanya sebelah kakinya sahaja ke dalam bulatan tersebut.

Pemain OKU yang menggunakan kerusi roda, mestilah memastikan salah satu rodanya
(bahagian tangan yang membaling) berada di dalam bulatan .

Tidak semestinya pemain yang melempar Jek yang akan melemparkan bola pertama.

Artikel 7 : Jarak sah untuk lontaran Jek


Jek yang dilempar dikira sah jika;
(i) Jarak antara kedudukan Jek dan garis hadapan bulatan:
 4 meter hingga 8 meter bagi kanak-kanak (Minors)
 5 meter hingga 9 meter bagi remaja (Cadets)
 6 meter hingga 10 meter bagi dewasa (Senior & Juniors)

(ii) Jarak bulatan adalah sekurang-kurangnya 1 meter daripada apa-apa halangan dan
juga daripada had kawasan larangan (out-of-bound area).

(iii) Jarak Jek juga hendaklah berada 1 meter daripada apa-apa halangan atau had kawasan
larangan (out-of-bound area).

(iv) Jek boleh dilihat oleh pemain yang berdiri dengan kedua-dua kakinya berada di dalam
bulatan. Jika ada pertikaian, pengadil akan menentukan sama ada Jek boleh dilihat
atau sebaliknya dan sebarang bantahan tidak akan dilayan selepas itu
Untuk ‘END’ yang seterusnya Jek akan dilempar daripada bulatan baru yang dibuat di
tempat Jek berada diakhir ‘END’ tadi oleh pasukan yang memenangi ‘END’ tersebut,
kecuali dalam keadaan berikut;
1. Bulatan terletak kurang 1 meter daripada halangan had kawasan larangan (out-
of-bound area).
2. Jek tidak dapat dilempar ke jarak-jarak yang telah ditentukan dalam peraturan
jarak.

Dalam kes pertama, pemain boleh membuat bulatan baru ditempat yang tiada apa-apa
halangan dalam kawasan permainan.

Sementara dalam kes kedua, pemain boleh bergerak ke belakang tetapi mesti di
garisan lurus dengan kedudukan Jek sehingga jarak maksima yang dibenarkan dapat
diperolehi. Ini hanya boleh dilakukan jika jarak maksimum tidak dapat diperolehi di
mana-mana bahagian dalam kawasan permainan.

Jika Jek yang dilempar tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan
selepas tiga kali lontaran oleh seseorang pemain / pasukan, giliran lontaran akan
diberikan kepada pihak lawan juga sebanyak tiga kali lontaran. Pihak lawan juga boleh
mengalihkan bulatan ke belakang tetapi mesti mematuhi “Syarat-syarat yang telah
ditetapkan di perenggan di atas”. Dalam keadaan ini, bulatan mungkin tidak boleh
diubah-ubah lagi jika pasukan tersebut gagal menempatkan Jek tersebut dalam tiga kali
lontaran.

Pasukan yang telah gagal membuat lontaran Jek selepas tiga kali percubaan masih
mempunyai hak untuk melontar bola pertama.

Artikel 8 : Syarat lontaran Jek yang sah


Jika Jek yang dilontar ditahan oleh pengadil, pemain, penonton, binatang atau apa-apa
objek bergerak, ianya adalah tidak sah dan tidak dikira sebagai satu lontaran. Jadi
pemain berkenaan masih mempunyai tiga kali lontaran lagi.

Selepas Jek dilontar dan bola pertama juga telah dilontar, pemain pasukan lawan masih
boleh membuat bantahan tentang kedudukan Jek. Jika bantahan ini diterima, Jek dan
bola pertama tadi perlu dilontar semula.

Jika pemain / pasukan lawan juga telah membuat balingan bola, Jek akan dikira sah
dan tiada bantahan akan dibenarkan selepasnya.

Setiapkali Jek dilontar, kedua-dua pasukan hendaklah menerimanya sebagai sah


dahulu atau pengadil membenarkannya barulah memulakan permainan.
Artikel 9 : Jek mati
Jek dikira tidak sah (mati) berdasarkan enam kes berikut;

(i) Selepas dilontar, kedudukan Jek berada diluar daripada kawasan seperti yang
dinyatakan dalam Artikel 7.

(ii) Semasa permainan, Jek telah bergerak keluar daripada had kawasan permainan dan
masuk semula ke dalam kawasan permainan. Jek yang berada di atas garisan masih
dikira sah. Lopak / kawasan berair di mana Jek boleh terapung dan bergerak dengan
bebas adalah kawasan larangan dan dikira terkeluar daripada kawasan permainan.

(iii) Kedudukan Jek telah tidak dapat dilihat atau terhalang walaupun masih dalam
kawasan permainan. Jek yang terhalang / dilindungi oleh bola adalah dikira sah.
Pengadil boleh mengalihkan bola / halangan tersebut sementara waktu untuk
menentukan sama ada Jek tersebut dapat dilihat atau tidak.

(iv) Jek telah digerakkan (displaced) kepada kedudukan lebih daripada 20 meter untuk
ketegori dewasa, atau 15 meter untuk ketegori kanak-kanak daripada bulatan.

(v) Apabila Jek yang beralih tempat tidak dapat dijumpai selepas mencarinya selama 5
minit.

(vi) Apabila ada kawasan larangan (out of bound area) antara Jek dengan bulatan.

Artikel 10 : Denda jika mengalihkan halangan


Setelah Jek dilempar, pemain dilarang sama sekali daripada meratakan, mengalih atau
memijak apa-apa halangan (batu, pasir, daun dan sebagainya) yang berada di kawasan
permainan. Walau bagaimanapun, pemain boleh menutup lubang yang terjadi kesan
lontaran bola yang terakhir sahaja.

Pemain yang gagal mematuhi peraturan ini boleh menyebabkannya dikenakan denda
berikut;

(i) Amaran.

(ii) Dibatalkan bola yang telah dilontar atau bola yang akan dilontar.

(iii) Pemain bersalah akan digantung satu ‘END’.

(iv) Pemain bersalah akan digantung satu perlawanan.

(v) Dibatalkan penyertaan pasukan.

(vi) Dibatalkan penyertaan kedua-dua pasukan jika berlaku pergaduhan.


Artikel 10a : Menukar Jek atau bola
Pemain sama sekali tidak dibenarkan menukar bola atau ‘Jack’ semasa permainan
kecuali;

1. Bola atau Jek hilang dan tidak dijumpai setelah dicari selama 5 minit.

2. Bola atau Jek pecah, dalam kes ini, bahagian terbesar daripada pecahan tersebut akan
digunakan untuk menentukan kedudukan. Jika ‘END’ masih belum berakhir bahagian
terbesar pecahan tadi akan digantikan dengan serta merta dengan bola yang
mempunyai garis pusat yang sama dengan bola atau Jek yang pecah tadi. Untuk ‘END’
seterusnya, pemain boleh menggunakan set bola atau Jek yang baru.

Artikel 11 : Jek terlindung atau beralih


Semasa di dalam proses ‘END’ jika Jek telah terlindung secara tidak sengaja oleh daun
atau kertas, halangan tersebut bolehlah dialihkan. Jika Jek bergerak akibat tiupan angin
atau sebab tanah tidak rata, Jek tersebut mestilah ditempatkan dikedudukan asalnya
yang telah ditandakan.

Peraturan yang sama akan diguna pakai jika Jek dialihkan secara tidak sengaja oleh
pengadil, pemain, penonton, bola atau Jek dari gelanggang bersebelahan, binatang
atau apa-apa objek bergerak yang lain.

Jika Jek beralih kerana bola yang sedang dimainkan, ianya dikira sah.

Untuk mengelakkan pertikaian, pemain-pemain adalah dinasihatkan menandakan


kedudukan Jek dan bola. Tidak ada bantahan yang akan dilayan jika kedudukan Jek
dan bola tersebut tidak ditanda.

Artikel 12 : Jek beralih ke gelanggang bersebelahan


Dalam proses ‘END’ jika Jek telah bergerak dan memasuki gelanggang bersebelahan
yang mana perlawanan lain sedang berjalan, sama ada kedudukannya ditanda atau
tidak, permainan masih boleh diteruskan sekiranya ianya tidak melanggar syarat-syarat
seperti yang ditetapkan di dalam Artikel 9.

Jika perlu pemain yang menggunakan Jek tersebut hendaklah menunggu permainan di
gelanggang bersebelahan menamatkan ‘END’ mereka sebelum boleh meneruskan
‘END’ nya.

Pemain perlu menunjukkan kesabaran dan semangat kesukanan mereka.

‘END’ seterusnya hendaklah dimulakan di gelanggang yang telah ditetapkan untuk


mereka.
Artikel 13 : Tindakan diambil jika Jek mati
Jika Jek mati dalam proses ‘END’, satu daripada tiga perkara berikut boleh berlaku;

(i) Jika kedua-dua pasukan masih mempunyai bola untuk dimainkan, ‘END’ tersebut dikira
tidak sah.

(ii) Jika hanya satu pasukan sahaja masih lagi mempunyai bola untuk dimainkan, pasukan
tersebut akan mendapat mata percuma sebanyak bilangan bola yang dimilikinya untuk
dimainkan.

(iii) Jika kedua-dua pasukan sudah tidak mempunyai bola lagi untuk dimainkan ‘END’
tersebut dikira tidak sah.

Artikel 14 : Meletakkan semula Jek yang diberhentikan


(a) Jek yang diberhentikan oleh pengadil atau oleh penonton, kedudukannya hendaklah
dikekalkan di tempat ia diberhentikan.

(b) Jek yang berhenti akibat sekatan oleh pemain sendiri, pemain pasukan lawan
mempunyai pilihan berikut;

(i) Biarkan Jek di tempat ia diberhentikan.

(ii) Tempatkan di kedudukan asalnya.

(iii) Tempatkan di mana-mana tempat di atas sepanjang arah perjalanan Jek daripada
tempat asal ke tempat Jek diberhentikan pada jarak maksimum 20 meter (15 meter
untuk kanak-kanak) dan masih boleh dilihat.

Perenggan (ii) dan (iii) hanya boleh digunakan jika kedudukan Jek ditanda sebelumnya.
Jika tidak Jek mestilah dikekalkan di tempat ianya diberhentikan.

Jika selepas terkena balingan, Jek terkeluar daripada kawasan permainan (out-of
bound area) dan kemudian melantun semula ke kawasan permainan, ianya dikira Jek
mati dan tindakan yang perlu diambil diterangkan dalam Artikel 13.

Artikel 15 : Lontaran Jek yang terkeluar dari Gelanggang Permainan yang


ditetapkan
Sekiranya dalam satu end, Jek terkeluar dari gelanggang yang telah di peruntukkan,
end berikutnya akan dimulakan dari kedudukan Jek berkenaan sebelum ia terkeluar
tertakluk kepada Artikel 7:

(a) Bulatan lontaran boleh dibuat 1 meter daripada halangan atau had kawasan
permainan (out-of bound area).

(b) Jek boleh dilontarkan ke kawasan yang boleh mencapai jarak yang diperlukan.
BOLA

Artikel 16 : Melontar bola pertama dan seterusnya


Bola pertama bagi tiap-tiap satu ‘END’ akan dilontar oleh pemain bagi pasukan yang
memenangi lambungan syiling atau pasukan yang memenangi ‘END’ sebelumnya.

Pemain dilarang menggunakan apa-apa objek yang boleh membantunya melemparkan


bolanya atau membuat tanda atau garisan di atas gelanggang yang membantunya
menempatkan bola yang dibalingnya. Setelah pemain melontarkan ke semua bolanya,
dia tidak dibenarkan lagi memegang mana-mana bola.

Hanya satu biji bola sahaja yang boleh dibaling dalam satu-satu masa.

Apabila bola telah dibaling, ianya tidak boleh dibaling semula. Walau bagaimanapun,
ianya boleh dibaling semula jika bola tersebut dihentikan secara tidak sengaja oleh bola
atau Jek dari gelanggang bersebelahan, binatang atau apa-apa objek bergerak yang
lain. Perkara ini diterangkan dalam Artikel 8.

Bola dan juga Jek tidak bolah dilicinkan atau diminyakkan.

Jika bola pertama telah dilontar keluar daripada kawasan permainan, pemain pasukan
lawan akan diberi giliran melontar bolanya. Bola akan dilontar secara bergilir-gilir.

Jika semua bola telah dibaling dan didapati tiada bola yang berada dalam had kawasan
permainan, peraturan berkaitan Artikel 29 akan digunapakai.

Artikel 17 : Tingkah laku Pemain dan Penonton semasa permainan berlangsung


Semasa pemain hendak membuat lontaran, pemain dan penonton perlu senyap.

Pasukan lawan tidak boleh berjalan atau membuat sesuatu yang boleh menggangu
pemain. Hanya ahli pasukannya sahaja yang boleh berdiri di antara kedudukan Jek dan
bulatan untuk memberitahu (indicate) arah yang perlu dituju (aiming point).

Pasukan lawan mestilah sentiasa berada di sebelah luar kedudukan Jek atau di
belakang pemain dengan jarak yang melebihi 2 meter.

Pemain yang gagal mematuhi peraturan tersebut setelah diberi amaran oleh pengadil
boleh digantung daripada pertandingan.
Artikel 18 : Bola yang dilontar keluar gelanggang
Tiada siapa yang dibenarkan melontar bola untuk percubaan semasa pertandingan.
Pemain yang gagal mematuhi peraturan ini akan dikenakan denda seperti yang
diterangkan dalam Artikel 10.

Semasa permainan berlangsung, bola yang bergerak keluar dari gelanggang tapi masih
belum melepasi kawasan larangan (out-of bound area) adalah masih sah (kecuali
seperti yang diterangkan dalam Artikel 19).

Artikel 19 : Bola mati


Mana-mana bola yang dilontar melepasi kawasan larangan (out-of bound area) atau
garisan bola mati (dead ball line) dikira batal (Bola mati).

Jika bola tersebut bergolek dan memasuki semula kawasan permainan, sama ada
disebabkan oleh gelanggang yang tidak rata, digerakkan oleh objek bergerak dan
sebagainya, bola tersebut hendaklah dikeluarkan dengan serta merta daripada
kawasan permainan dan apa-apa benda yang telah berubah akibat pergerakan bola
tersebut perlu diletakkan di tempat asalnya.

Bola yang telah mati hendaklah dengan serta merta dikeluarkan daripada kawasan
permainan, bola tersebut dikira sah sekiranya bola berikutnya telah dilontar oleh pihak
lawan.

Artikel 20 : Bola yang diberhentikan


Mana-mana bola yang berhenti akibat disekat oleh penonton atau pengadil hendaklah
dibiarkan berada di tempat ianya berhenti.

Mana-mana bola yang berhenti akibat sekatan pemain pasukannya adalah dikira bola
mati.

Mana-mana bola dibaling (pointed) yang diberhentikan oleh pihak lawan boleh memilih
sama ada bola tersebut dimainkan semula atau dibiarkan di mana ia berhenti.

Jika bola dibaling (shot) diberhentikan oleh pemain pasukannya, pihak lawan
mempunyai peluang untuk:

(a) Membiarkan bola tersebut berada di tempat ianya diberhentikan.

(b) Meletakkannya di mana-mana tempat di sepanjang garisan pergerakan daripada


kedudukan asal bola hingga ke tempat ia diberhentikan, tetapi dengan syarat
kedudukan asal bola berkenaan telah ditandakan.

Pemain yang dengan sengaja menghalang atau menyekat bola yang sedang bergerak
akan menyebabkan penyertaannya dan pasukannya dibatalkan serta merta.
Artikel 21 : Tempoh masa melontar bola
Bila Jek telah dilontar, pemain mempunyai satu minit untuk membaling bolanya. Masa
dikira sebaik sahaja bola sebelumnya atau Jek berhenti. Jika mata (point) terpaksa
diukur, masa satu minit dikira bermula sebaik sahaja pengukuran tamat.

Peraturan yang sama juga adalah dipakai bagi balingan Jek selepas tiap-tiap ‘END’.

Pemain yang tidak mematuhi peraturan ini boleh dikenakan denda seperti di bawah
Artikel 10.

Artikel 22 : Bola beralih tempat


Jika bola telah berhenti, tetapi bergerak semula akibat tiupan angin atau akibat tanah
tidak rata, bola tersebut bolehlah ditempatkan di kedudukan asal tempat ia mula-mula
berhenti tadi. Peraturan yang sama perlu diikuti bagi bola yang berubah kedudukannya
secara tidak sengaja akibat perbuatan pemain, penonton, binatang atau apa-apa objek
bergerak.

Untuk mengelakkan apa-apa pertelingkahan, pemain hendaklah menandakan


kedudukan asal bola dan Jek. Bantahan tidak akan dilayan jika bola dan Jek tersebut
tidak ditandakan kedudukan asalnya. Pengadil hanya akan membuat keputusan
berpandukan kedudukan bola dan Jek di atas gelanggang.

Walau bagaimanapun, jika bola beralih akibat bola lain dalam permainan, ianya dikira
sah.

Artikel 23 : Melontar bola bukan milik sendiri


Pemain yang melontar bola selain daripada bola kepunyaannya akan diberi amaran.
Walau bagaimanapun, bola tersebut dikira sah tetapi perlu digantikan serta merta
dengan bolanya yang sebenar selepas diukur.

Jika kesalahan yang sama berulang dalam satu-satu permainan, bola pemain tersebut
akan dikira batal. Sementara apa-apa yang berubah kedudukannya akibat balingan
bola yang dibatalkan tersebut perlu ditempatkan kedudukan asalnya.

Sebelum melontar, pemain perlu membuang apa-apa kotoran / tanah yang melekat
pada bola. Kegagalan berbuat demakian boleh menyebabkan pemain dikenakan denda
seperti di bawah Artikel 10.

Pemain tidak boleh memungut bola yang dimainkan sebelum permainan (END) tamat.
Artikel 24 : Membaling bola yang tidak mengikut peraturan
Mana-mana bola yang dibaling dengan tidak mengikuti syarat-syarat sebagaimana
yang telah dinyatakan sebelumnya akan dibatalkan. Peraturan yang sama diguna pakai
untuk balingan Jek.

Walau bagaimanapun, pasukan lawan berhak membuat pilihan dan atas kelebihan
(advantage) pasukannya, mengira bola tersebut sebagai sah. Dalam kes ini, bola yang
dibaling tersebut perlu dibiarkan pada kedudukan barunya. Begitu juga dengan segala
apa-apa perubahan akibat balingan tersebut.

MATA DAN PENGUKURAN

Artikel 25 : Mengalihkan bola untuk sementara


Untuk maksud pengukuran mata, bola atau apa-apa halangan yang berada di antara
kedudukan Jek dan bola, bolehlah dialihkan sementara waktu setelah kedudukannya
ditandakan. Selepas pengukuran, bola dan apa-apa halangan hendaklah diletakkan
kembali di tempat asalnya. Jika halangan tersebut tidak boleh dialihkan, pengukuran
perlu dibuat secara ‘calipers’.

Artikel 26 : Mengukur untuk Kiraan mata


Pengukuran adalah menjadi tanggungjawab pemain terakhir atau salah seorang
pemain dalam pasukannya. Pemain pihak lawan boleh mengukur semula kedudukan
tersebut setelah pengukuran dibuat. Pendapat dan keputusan pengadil mengenai jarak
pengukuran baru tersebut adalah muktamad. Pengukuran mestilah dibuat dengan
menggunakan peralatan yang sesuai, yang mana kedua-dua pasukan memilikinya.
Mengukur menggunkan tapak kaki adalah dilarang sama sekali. Pemain yang tidak
mengendahkan peraturan ini setelah diberi amaran oleh pengadil, boleh dikenakan
salah satu denda seperti yang dinyatakan dalam Artikel 10.

Artikel 27 : Bola dialih sebelum kiraan mata diperolehi


Setelah tamat satu-satu ‘END’, mana-mana bola yang telah diubah / dialih
kedudukannya sebelum pengiraan dibuat dan kedudukan bola tersebut tidak ditanda,
markahnya akan dikira batal. Bantahan terhadap kesalahan ini tidak akan dilayan.

Artikel 28 : Menggerakkan Bola atau Jack


Pemain / pasukan akan kehilangan mata jika pemain menggerakkan atau mengubah
kedudukan bola atau Jek semasa pengukuran sedang dijalankan.

Jika semasa pengukuran, Pengadil mengubah atau menggerakkan Jack atau Bola……..
Artikel 29 : Bola yang sama jarak dengan Jek
Jika dua bola yang terdekat dengan Jek milik pemain / pasukan yang berbeza
mempunyai jarak yang sama, 3 keadaan berikut boleh di aplikasikan;

(a) Jika kedua-dua pemain / pasukan sudah tiada bola untuk dimainkan, maka ‘END’
tersebut diisytiharkan sebagai tidak sah dan pasukan yang memenangi ‘END’
sebelumnya akan melontarkan Jek.

(b) Jika hanya tinggal satu pasukan / pemain sahaja yang ada bola untuk dimainkan,
pasukan tersebut hendaklah membaling bolanya. Jumlah markah akan dikira melalui
berapa banyak bola yang ada berhampiran dengan Jek.

(c) Jika kedua-dua pemain / pasukan masih ada bola untuk dimainkan, permainan akan
disambung oleh pemain / pasukan yang terakhir membaling bola sebelumnya, diikuti
oleh pemain / pasukan lawan secara berselang seli sehinggalah markah akhir
dimenangi olah salah satu pasukan / pemain. Bila hanya satu pasukan sahaja yang ada
bola untuk dimainkan, syarat / peraturan dipara di atas adalah digunapakai.

Jika dalam proses menamatkan ‘END’, tiada bola berada di kawasan ‘pitch’ yang
dibenarkan, ‘END’ tersebut dikira batal.

Artikel 30 : Benda asing yang melekat pada bola dan Jek


Apa-apa benda asing yang melekat kepada mana-mana bola dan Jek hendaklah
dibersihkan terlebih dahulu sebelum pengukuran dibuat.

Artikel 31 : Tuntutan-tuntutan
Hanya bantahan atau protes yang dibuat melalui pengadil (Umpire) akan diterima.
Bantahan yang dikemukakan selepas keputusan penuh perlawanan diperolehi tidak
akan dilayan.

Tiap-tiap pasukan adalah bertanggungjawab untuk meneliti dan mempastikan syarat-


syarat asas pasukan lawan dipenuhi (permit, kategori, ‘pitch’, bola dan sebagainya).
DISIPLIN

Artikel 32 : Denda kegagalan berada di kawasan permainan


Semua pemain / pasukan dikehendaki hadir semasa pengundian dan semasa
pengumuman keputusan pengundian dibuat. Mana-mana pemain / pasukan yang gagal
hadir dikawasan permainan dalam masa 15 minit selepas pengumuman pertandingan
akan didenda potongan satu mata dan mata tersebut akan diberikan kepada pihak
lawan.

Selepas 15 minit pertama dan pemain berkenaan masih lagi gagal hadir di tempat
pertandingan, denda satu mata lagi dikenakan untuk tiap-tiap 5 minit berikutnya.

Denda seumpamanya juga akan digunapakai di sepanjang masa pertandingan, selepas


tiap-tiap pengundian seterusnya dan permulaan semula pertandingan selepas masa
rehat yang diberikan.

Pasukan yang gagal hadir di kawasan permainan selepas satu jam daripada
pengumuman pertandingan dibuat akan dikira kalah.

Pasukan yang tidak cukup bilangan pemain boleh membuat pilihan untuk memulakan
permainan tanpa menunggu pemain berkenaan tetapi mereka tidak boleh
menggunakan bola pemain yang tidak hadir itu.

Artikel 33 : Kehadiran pemain yang lewat


Pemain yang tiba selepas satu-satu ‘END’ dimulakan, tidak akan dibenarkan
mengambil bahagian dalam ‘END’ tersebut. Dia hanya akan dibenarkan mengambil
bahagian di dalam ‘END’ yang seterusnya.

Pemain yang tiba lewat satu jam atau lebih selepas permulaan perlawanan akan dikira
batal dan tidak boleh mengambil bahagian lagi dalam perlawanan tersebut.

Jika ahli pasukannya berjaya memenangi perlawanan tersebut, dia boleh dibenarkan
mengambil bahagian di dalam perlawanan seterusnya dengan syarat beliau adalah ahli
pasukan asal yang didaftarkan.

Jika pertandingan dibuat secara liga, dia boleh mengambil bahagian dalam perlawanan
kedua tanpa mengambil kira keputusan perlawanan pertama.

‘END’ dikira bermula sebaik sahaja Jek telah dilontar dan telah memenuhi syarat-syarat
sebagaimana yang telah dimaklumkan dalam peraturan-peraturan ini.
Artikel 34 : Penggantian pemain
Penggantian atau penukaran pemain dalam ketegori berdua (double) dan satu atau dua
pemain dalam ketegori bertiga (triples) hanya dibenarkan jika ada pengumuman secara
rasmi sebelum pertandingan (pengumuman dibuat secara lisan, menggunakan wisel,
pistol dan sebagainya), dan pemain pengganti tadi mestilah tidak pernah sebelumnya
berdaftar dengan pasukan lain dalam pertandingan tersebut.

Artikel 35 : Denda-denda dalam permainan


Mereka yang melanggar undang-undang permainan boleh dikenakan dendaan mengikut turutan
seperti berikut (kecuali yang ada penentapan dendaan khusus):
1. Amaran (kad kuning)
2. Dibatalkan sebiji boule yang dimain atau yang akan dimain (kad Jingga)
3. Dibatalkan boule yang dimain atau yang akan dimain dan boule berikutnya (kad Jingga)
4. Dikeluarkan pemain berkenaan dari pertandingan (kad merah)
5. Pembatalan penyetaan pasukan yang berkenaan (kad merah)
6. Pembatalan penyertaan kedua-dua pasukan jika terdapat perselihan

Artikel 36 : Cuaca buruk


Jika hujan, mana-mana ‘END’ yang telah dimulakan mestilah dihabiskan, kecuali
diputuskan oleh pengadil atas nasihat para juri untuk menangguhkan ‘END’ tersebut
atau membatalkannya atas sebab-sebab yang tidak dijangkakan (force majeure).

Jika selepas pengumuman peringkat seterusnya pertandingan (pusingan kedua, ketiga


dan sebagainya), dan pertandingan tidak dapat diteruskan, pengadil atas nasihat
penganjur pertandingan boleh membuat keputusan yang diperlukan untuk melicinkan
proses pertandingan seterusnya.

Pemain tidak dibenarkan untuk meninggalkan pertandingan atau kawasan permainan


tanpa kebenaran pengadil. Jika dilakukan, pemain berkenaan akan dikenakan tindakan
di bawah Artikel 32 dan 33.

Artikel 37 : Fasa baru permainan


Jika pengumuman telah dibuat bagi memulakan fasa baru (pusingan kedua atau lain-lain)
sedangkan terdapat perlawanan yang belum tamat bagi fasa sebelumnya, pengadil setelah
dinasihat oleh pihak penganjur boleh menentu apa yang sepatutnya dilakukan bagi memastikan
perjalanan kejohanan licin.

Artikel 38 : Berkongsi hadiah


Apa-apa pakatan sama ada untuk berkongsi hadiah atau untuk menentukan keputusan
pertandingan adalah dilarang sama sekali.

Mana-mana pasukan yang tidak menunjukkan semangat kesukanan atau tidak


menghormati penonton, pegawai pertandingan dan pengadil akan dikeluarkan daripada
pertandingan atau boleh didenda seperti dinyatakan dalam Artikel 37.

Artikel 39 : Berkelakuan tidak sopan


Pemain yang didapati bersalah kerana berkelakuan tidak sopan atau lebih buruk lagi
menunjukkan tingkah-laku ganas kepada pegawai pertandingan, pengadil, pemain
pihak lawan atau penonton, boleh dikenakan satu atau lebih denda berikut bergantung
kepada seriusnya kesalahan yang telah dilakukannya;

(1) Dibatalkan daripada pertandingan.

(2) Ditarik permitnya.

(3) Diambil balik hadiah kemenangannya.

Denda ke atas mana-mana pemain dalam pasukan boleh juga dikenakan kepada
pasukannya.

Denda (1) dan (2) boleh dikuatkuasakan oleh pengadil sahaja. Sementara denda (3)
akan diputuskan oleh Jawatankuasa Penganjur yang akan membuat keputusan bertulis
dalam masa 48 jam dari masa kejadian berlaku, kepada badan induk yang akan
menentukan keputusannya.

Dalam kebanyakan kes, Pengerusi Jawatankuasa kepada badan induk itu akan
membuat keputusan akhir.

Artikel 40 : Tugas seorang Pengadil


Pengadil yang telah dilantik untuk mengadili satu-satu pertandingan hendaklah
mengadili pertandingan tersebut berpandukan peraturan-peraturan pertandingan.
Pengadil adalah mempunyai kuasa untuk menggantung / menghalang mana-mana
pemain / pasukan daripada meneruskan permainan jika tidak mahu mengikuti /
mematuhi keputusannya.

Penonton berlesen / permit yang boleh menyebabkan berlakunya insiden buruk akibat
salah lakunya akan dilaporkan oleh pengadil kepada badan induk Petanque. Mereka
kemudiannya boleh disaman untuk hadir di Mesyuarat Disiplin yang akan memutuskan
denda yang akan dikenakan kepadanya.
Artikel 41 : Komposisi dan keputusan Juri
Mana-mana kes yang tidak dinyatakan di dalam peraturan ini boleh dikemukakan
kepada pengadil dan pengadil akan merujuk kes tersebut kepada Jemaah Juri. Juri
pertandingan hendaklah terdiri daripada 3 orang hingga 5 orang. Keputusan Juri untuk
kes-kes sedemakian adalah muktamad. Dalam kes Juri yang tidak dapat membuat kata
sepakat, keputusan Ketua Juri adalah muktamad.

Pemain-pemain perlu berpakaian yang sesuai. Pakaian yang menjolok mata dan tidak
memakai kasut adalah ditegah sama sekali. Mana-mana pemain yang gagal mematuhi
peraturan ini boleh ditahan daripada terus bermain setelah diberi amaran oleh pengadil.

Note:

Peraturan terbaru ini diluluskan oleh kongres antarabangsa “The Federation


Internationale de Petanque et Jeu Provebcal” di Grenoble pada 3rd Oktober 2002.

Oleh:
George Aiman Milin
UNDANG-UNDANG PERMAINAN
Artikel 6 – Memulakan Permainan dan Peraturan Berkaitan Bulatan.

Pemain- pemain perlu membuat undian untuk menentukan pasukan yang akan memilih
gelanggang dan melontar jack.

Sekiranya gelanggang telah diperuntukkan oleh pengelola pertandingan, jack hendaklah dilontar
di gelanggang yang sama. Pasukan tidak dibenarkan bermain di gelanggang berlainan kecuali dengan
kebenaran.

Mana-mana ahli pasukan yang memenangi undian akan memilih tapak mula dan melakar satu
bulatan balingan yang saiznya cukup untuk seorang pemain berdiri dengan kedua-dua kakinya di dalam.
Bagaimanapun ukuran garis pusatnya hendaklah tidak kurang dari 35 sm dan tidak lebih dari 50
sm. Bulatan membaling hendaklah dilakar sekurang-kurangnya 1 meter dari sebarang halangan dan 1
meter dari kawasan larangan bermain (out of bounds area). Sekiranya permainan diadakan di kawasan
terbuka, bulatan membaling hendakah berada dalam jarak 2 meter dari bulatan berhampiran.

Pasukan yang melontar jack perlu memadam semua bulatan berhampiran yang tidak berkaitan.

Kawasan dalam bulatan boleh dibersihkan semasa end berjalan tetapi perlu perlu dikembalikan
kepada keadaan asal selepas end tamat atau sebelum memulakan end yang baru.

Bulatan membaling tidak diiktiraf sebagai kawasan larangan.

Kedua-dua kaki hendaklah berada dalam bulatan tanpa menyentuh garisan, tidak keluar dan tidak
mengangkatnya ketika membuat lontaran sehingga boules yang dilontar mencecah tanah.

Tidak ada mana-mana anggota badan dibenarkan menyentuh gelanggang diluar bulatan.

Pemain yang cacat kakinya boleh berdiri dengan sebelah kaki di dalam bulatan.

Seorang pemain yang menggunakan kerusi roda, perlu menempatkan kerusinya ditengah-tengah
bulatan sementara pemijak kakinya berada di atas garisan bulatan.

Pemain yang melontar jack tidak semestinya pemain pertama yang akan melontar boules.
Artikel 7- Jarak Sah Lontaran Jack

Jack yang telah dilontar akan dikira sah sekiranya memnuhi syarat-syarat berikut ;

i. Jaraknya dari garisan yang hampir mestilah antara ;


- 4 m (min) dan 8 m (mak) untuk kanak-kanak (minors)
- 5 m (min) dan 9 m (mak) untuk Awal remaja (cadets)
- 6 m (min) dan 10 m (mak) untuk remaja dan dewasa.

ii Bulatan melontar berada dalam jarak 1 meter (min) dari sebarang halangan dan
sempadan permainan yang hampir.
iii. Jack berada dalam jarak 1 meter (min) dari sebarang halangan dan sempadan
permainan yang hampir.
iv. Jack jelas kelihatan kepada pemain dalam keadaan keua-dua kakinya berada dalam bulatan dan
berdiri tegak. Sekiranya terdapat keraguan, pengadil akan memberi kata putus. Keputusan samada jack
itu jelas kelihatan atau sebaliknya adalah muktamad.

Untuk end berikutnya, jack akan dilontar dari bulatan yang dibuat dikedudukan akhir jack pada end
sebelumnya kecuali dalam kes kes seperti di bawah ini ;
i. Bulatan adalah 1 meter daripada halangan atau sempadan kawasan permainan.
ii. Lontaran jack tidak dapat dilakukan dalam jarak permainan yang sah.

Dalam kes pertama pemain akan membuat bulatan dalam jarak yang sah bersetentangan dengan
halangan atau sempadan yang terlibat.

Dalam kes kedua pemain boleh melangkah ke belakang mengikut garisan arah permainan pada
end sebelumnya supaya dapat melontar jack dalam apa jua jarak yang sah sehingga jarak maksimum
yang dibenarkan dan tidak lebih dari itu.

Keadaan ini dilakukan sekiranya jack tidak dapat dilontar ke mana-mana arah sehingga kepada
jarak yang maksimum. Sekliranya jack tidak dapat dilontar dengan betul selepas tiga lontaran oleh
pasukan yang sama, pasukan lawan akan mengambil alih lontaran dan dia juga mempunyai peluang tiga
lontaran. Dia juga dibenarkan mengubah kedudukan bulatan ke belakang tertakluk kepada syarat-yarat
yang tersebut dia atas.

Selepas ini kedudukan bulatan tidak lagi boleh diubah walaupun pasukan yang melontar gagal
dalam tiga lontarannya.

Pasukan pertama yang tiga kali gagal melontar jack mempunyai hak membuat lontaran boules
pertama.

Artikel 8 – Lontaran Jack yang Sah.

Apabila jack yang dilontar tertampan oleh pengadil, pemain, penonton, binatang, atau apa juga
objek yang bergerak jack itu dianggap tidak sah dan perlu dilontar semula dan ia tidak dikira sebagai
satu daripada tiga lontaran yang dibenarkan. Selepas melontar jack dan boules yang pertama pihak
lawan masih boleh mencabar kesahihan kedudukan jack. Apabila bantahannya didapati benar kedua-dua
jack dan boule akan dilontar semula.
Sekiranya pihak lawan telah melontar boule, kedudukan adalah sag dan apa juga bantahan tidak
akan diterima.
Untuk membolehkan jack dilontar semula kedua-dua pasukan perlu bersetuju jack yang dilontar
adalah tidak sah atau Pengadil menentukannya tidak sah. Mana-mana pasukan yang meneruskan
permainan akan kehilangan hak melontar jack.

Artikel 9 – Jack Mati

Jack dikira mati dalam enam situasi berikut:

i) Apabila dilontar jack tidak berada dalam jarak sah yang ditetapkan dibawah Artikel 7.

ii) Apabila dalam satu -satu end jack digerakkan keluar sempadan permainan tanpa mengambil kira jack
berkenaan kembali semula ke gelanggang permainan. Jack di atas garisan sempadan adalah sah. Jack
hanya akan mati apabila keseluruhan fizikalnya telah melintasi garisan sempadan apabila dilihat tegak
dari atas. Jack yang terapung dalam lopak air dikira berada dalam kawasan larangan.

iii) Jack yang berada dalam gelanggang permainan tidak kelihatan nyata dari bulatan membaling seperti
dijelaskan dibawah Artikel 7. Jack yang dilindungi oleh boules tidak dikira mati. Pengadil boleh
mengangkat boules berkaitan untuk seketika untuk memastikan kedudukannya.

iv) Apabila jack digerakkan dalam jarak melampaui 20 meter bagi pemain Remaja dan Dewasa atau
melebihi 15 meter bagi pemain kanak-kanak (Minors) dan Awal Remaja ( Cadets). Jarak diukur dari
bulatan membaling.

v) Apabila jack hilang dan tidak ditemui selepas 5 minit dicari.

vi) Apabila terdapat kawasan larangan di antara jack dan bulatan membaling.

Artikel 10 – Menyingkir Halangan dan Hukuman.

Adalah diregah sama sekali mana-mana pemain memindah, mengalih atau menginjak-nginjak
halangan yang terdapat di atas gelanggang. Pemain yang hendak melontar jack boleh menguji tempat
jatuhan dengan menepuk-nepuk permukaan gelanggang tidak melebihi 3 kali dengan salah satu
boulenya. Seterusnya pemain yang hendak melontar boule atau salah seorang pemain pasukannya
boleh menutup lubang akibat dari lontaran terakhir.

Pemain / pasukan yang tidak memenuhi peraturan-peraturan tersebut boleh dikenakan hukuman
berikut :-
a) Amaran
b) Dibatalkan boules yang telah dimainkan atau yang hendak dimainkan .
c) Disingkirkan dari permainan untuk satu end.
d) Disingkir dari satu permainan yang sedang berjalan.
e) Pasukan dibatalkan daripada menyertai pertandingan.
f) Kedua-dua pasukan dibatalkan apabila ada kolusi
Artikel 11 – Jack Terlindung atau Tergerak

Sekiranya dalam satu end jack terlindung oleh daun atau kertas, objek berkenaan hendaklah
dibuang.
Apabila jack yang tetap digerakkan oleg angin atau curaman gelanggang, jack berkaitan hendaklah
dikembalikan ke tempat asal sekiranya kedududkan jack itu telah ditanda.

Kaedah yang sama boleh dipakai apabila jack yang tidak sengaja digerak oleh pengadil, pemain,
penonton boules atau jack dari gelanggang bersebelahan, binatang atau apa jua objek yang bergerak.
Jika jack digerakkan oleh boules yang sedang dimainkan, ia dianggap sah.

Bagi mengelakkan sebarang pertelingkahan, pemai-pemain hendaklah menanda kedudukan jack.


Tidak ada sebarang tuntutan yang boleh diterima sekiranya kedudukan jack atau boules tidak ditanda.

Artikel 12 – Jack Bergerak ke Gelanggang Lain

Apabila dalam satu –satu end jack bergerak ke kawsasan pemain lain, samada gelanggang
terbuka atau tetap, jack berkaitan adalah sah tertakluk kepada Artikel 9.
Sekiranya perlu, pemain-pemain yang menggunakan jack berkaitan hendaklah menunggu
sekiranya ada ruang, bagi pemain-pemain lain menamatkan permainan. Mereka perlu menunjukkan
sikap sabar dan sopan.

Untuk end selanjutnya mereka perlu kembali ke gelanggang asal yang telah ditetapkan kepada
mereka.
PENGENALAN CARA PERMAINAN DAN KEISTIMEWAAN SUKAN PETANQUE

Petanque merupakan sejenis sukan yang dimainkan di tempat yang


lapang menggunakan boule yang diperbuat daripada logam dan dimainkan mengikut peraturan-
peraturan tertentu. Boule akan dibaling mengikut cara-caranya untuk menghampiri jack yang
berupa sebiji bola kayu, saiznya lebih besar daripada guli bagi membolehkan pemain
mendapat mata permainan. Objektif permainan petanque adalah untuk menguasai kedudukan
dengan meletakkan boule milik pasukan sendiri terdekat dengan sasarannya iaitu jack.
Pertandingan ini adalah rebutan antara dua pasukan bagi menguasai kedudukan tersebut. Mata
penamat bagi permainan petanque ini adalah 13 mata. Dalam permainan ini 3 orang pemain
akan bertanding dengan 3 orang pemain yang lain. Petanque boleh juga dimainkan
antara dua lawan dua atau satu lawan satu. Petanque dimainkan dalam 3 jenis iaitu triple
(bertiga) dimana setiap pemain menggunakan dua biji boule. Double (berdua), pemain
menggunakan tiga biji boule dan single (perseorangan), setiap pemain menggunakan tiga biji
boule. Seseorang yang bermain petanque tidak dibolehkan mengangkat kaki semasa melakukan
balingan berlawanan dengan Jeu de Provencal yang memerlukan larian tiga langkah sebelum
melontar boule yang berada di tangan.

Keistimewaan Dan Faedah Bermain Petanque


Petanque merupakan satu alternatif lain bagi beberapa kegiatan sukan yang terdapat di negara ini
samada yang sudah ditubuhkan dan yang baru muncul. Keistimewaan sukan petannque ini ialah
dapat memenuhi konsep “Sukan Untuk Semua”. Individu yang kurang kelebihan dari segi fizikal,
kecergasan, stamina, konsentrasi dan kewangan boleh menceburi sukan ini. Lelaki, wanita,
kanak-kanak, remaja, dewasa dan mereka yang sudah berumur juga boleh melibatkan diri dalam
sukan ini. Petanque dapat memenuhi konsep “Kecergasan Seumur Hidup” dimana faktor usia
dan kekuatan tubuh badan bukan menjadi ukuran atau kelebihan kepada seseorang pemain.
Semua peringkat umur pemain dari kanak-kanak hingga warga tua boleh menguasai
sukan petanque dengan baik dan bijak kerana petanque amat mudah dipelajari. Dengan
memerhati dan mengkaji orang lain bermain dan mengetahui beberapa peraturan asas ,
seseorang itu sudah mampu bermain sukan ini. Ia tidak memerlukan pergerakan yang banyak
kerana permainan dilakukan dalam gelanggang yang kecil berukuran 15 x 4 meter minimum dan
tiada had masa ditentukan untuk menghabiskan permainan. Pemain juga Cuma perlu berdiri
dalam bulatan ataupun gelung untuk bermain. Petanque tidak memerlukan tempat tertentu untuk
bermain. Petanque boleh dimainkan jika terdapat kawasan lapang saperti di halaman rumah, di
tepi pantai, di tepi padang atau di taman permainan. Petanque juga tidak memerlukan pakaian
yang khas untuk bermain asalkan pakaian yang digunakan itu ringan, dapat memudahkan
pergerakan dan sopan. Dari segi kos, peralatan permainan petanque hanya dibeli sekali
dan selagi ianya tidak pecah atau hilang ia boleh digunakan bertahun-tahun lamanya. Dalam
permainan petanque pemain boleh berbincang sesama sendiri sebelum dan selepas melakukan
sesuatu pergerakan. Tindakan ini dapat melahirkan semangat kerjasama, persefahaman, toleransi
dan sabar apabila menghadapi pihak lawan.Dalam permainan petanque terdapat peratuaran dan
etika permainan yang dapat melahirkan persaingan yang sihat dan sikap menghormati pihak
lawan. Gerakan-gerakan dalam permainan petanque boleh disifatkan sebagai asas kepada latihan
untuk sukan di mana tenaga dikeluarkan secara beransur-ansur dari permulaan hingga tamat
permain. Cara bermain adalah mengikut perkembangan fikiran dan kecekapan mental
pemain. Ketika bermain seluruh bahagian badan digunakan. Pemain yang bermain
petanque sebanyak enam kali di sesuatu pertandingan dalam satu hari dianggarkan
dapat mengeluarkan tenaga kira-kira 200 kali daripada lontaran boule yang mempunyai berat 700
gram , 250 kali gerakan badan ke atas dan ke bawah dan berjalan kira-kira 3 km tanpa disedari.
Peraturan Resmi Permainan Futsal FIFA (terbaru & lengkap)
utk referensi futsal anda, berikut kami sajikan peraturan futsal resmi dari FIFA lengkap. yg
sudah di terjemahkan oleh AFI & ditandatangani oleh PSSI. sepertinya ini yg terbaru, krn
tahun 2016 belum ada amandemen/update

Sumber :
(DRAFT TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA UNTUK ASOSIASI FUTSAL INDONESIA
2014/2015 )

Daftar Isi :

Peraturan 1 - Lapangan
Peraturan 2 - Bola
Peraturan 3 - Jumlah Pemain
Peraturan 4 - Perlengkapan Pemain
Peraturan 5 - Wasit
Peraturan 6 - Asisten Wasit
Peraturan 7 - Lamanya Pertandingan
Peraturan 8 - Memulai dan Memulai Kembali Pertandingan
Peraturan 9 - Bola Di Dalam dan Di Luar Permainan
Peraturan 10 - Metode Penentuan Skor
Peraturan 11 - Offside
Peraturan 12 - Pelanggaran dan Kelakuan Tidak Sopan
Peraturan 13 - Tendangan Bebas
Peraturan 14 - Tendangan Penalti
Peraturan 15 - Tendangan Ke Dalam
Peraturan 16 - Pembersihan Gawang
Peraturan 17 - Tendangan Sudut

Tambahan
Prosedur Menentukan Pemenang
Daerah Teknik
Asisten Wasit Cadangan
Isyarat Wasit dan Asisten Wasit
PERATURAN PERMAINAN FUTSAL

PERATURAN 1

LAPANGAN

Permukaan Lapangan

Pertandingan haruslah Di Mainkan di Lapangan yang rata, mulus, dan tidak kasar atau tidak
bergelombang. Sebaiknya terbuat dari kayu atau bahan buatan, menurut Peraturan
Kompetisi. Beton atau aspal tidak di perbolehkan.

Lapangan rumput sintetis yang di ijinkan dalam kasus luar biasa dan hanya untuk Kompetisi
domestik.

Tanda Lapangan

Lapangan Permainan harus persegi empat di Tandai dengan Garis-Garis dan Garis-Garis
tersebut berfungsi sebagai Pembatas Lapangan dengan warna jelas yang dapat di bedakan
dengan warna Lapangan Permainan.

Dua Garis terluar yang lebih panjang di sebut sebagai Garis Samping. Dua Garis yang lebih
pendek di sebut Garis Gawang.

Lapangan di bagi menjadi dua, yang di belah oleh Garis Tengah Lapangan, di mana memiliki
Titik Tengah yang menghubungkan ke dua Garis Samping.

Tanda pusat di tandai dengan sebuah Titik di tengah-tengah Garis Tengah Lapangan, yang
di kelilingi sebuah Lingkaran Tengah yang berukuran 3 meter

Sebuah Tanda harus di buat Di Luar Lapangan Permainan, 5 meter dari Lingkaran Sudut
dan tegak lurus ke Garis Gawang untuk menjamin Pemain bertahan mundur sejauh itu bila
di lakukan Tendangan Sudut. Lebar Garis 8 cm.

Dua tambahan Tanda di setiap jarak 5 meter di sebelah kiri dan kanan sejajar dengan
Tanda Titik Penalti Ke Dua, harus di buat di Lapangan Permainan sebagai Tanda jarak
minimum untuk mundur bila di lakukan tendangan dari Tanda Titik Penalti Ke Dua. Lebar
Tanda Garis adalah 8 cm.
Ukuran

Panjang Garis Samping harus lebih panjang dari Garis Gawang.

Semua Garis Lapangan harus selebar 8 cm.

Untuk Pertandingan Bukan Internasional, ukuran seperti sebagai berikut :

Panjang : Minimum 25 m, Maksimum 42 m


Lebar : Minimum 16 m, Maksimum 25 m

Untuk Pertandingan Internasional, ukuran seperti sebagai berikut :

Panjang : Minimum 38 m Maksimum 42 m


Lebar : Minimum 20 m Maksimum 25 m

Daerah Penalti

Dua Garis Lingkaran 6 meter panjangnya di tarik dari bagian luar masing-masing Tiang
Gawang dan sudut lurus ke Garis Samping, membentuk sebuah Seperempat Lingkaran di
tarik langsung sampai Garis Samping, setiap radius 6 meter dari bagian luar Tiang Gawang.
Bagian atas setiap Seperempat Lingkaran di hubungkan dengan Garis Sepanjang 3.16
meter sejajar dengan Garis Gawang di antara Tiang Gawang. Berbatas Garis Penalti dan
Garis Gawang adalah Daerah Penalti.

Di setiap Daerah Penalti, di buat Tanda Titik Penalti berjarak 6 meter dari titik tengah di
antara ke dua Tiang Gawang yang sama jaraknya.

Titik Penalti Ke Dua

Titik Pinalti Ke Dua berjarak 10 meter dari titik tengah di antara ke dua Tiang Gawang dan
jarak yang sama di antara ke dua Tiang tersebut.

Busur Tendangan Sudut

Seperempat Lingkaran dengan radius 25 cm di setiap Sudut Lapangan Permainan.

Gawang

Gawang harus di tempatkan pada bagian tengah masing-masing Garis Gawang.

Gawang terdiri dari dua buah Tiang Gawang dengan jarak yang sama dari setiap Sudut
Lapangan dan pada sisi atasnya di hubungkan dengan Mistar Gawang. Tiang Gawang dan
Mistar Gawang harus terbuat dari kayu, logam atau bahan lain yang di setujui. Di
tempatkan di Lapangan, harus berbentuk Segi Empat, Bulat atau Bulat Panjang dan tidak
boleh membahayakan Pemain.

Jarak (di ukur dari bagian dalam) di antara ke dua Tiang Gawang adalah 3 meter dan jarak
dari sisi bawah Mistar Gawang ke dasar Permukaan Lapangan adalah 2 meter.

Kedua Tiang Gawang maupun Mistar Gawang memiliki lebar dan kedalaman sama, 8 cm.
Jaring terbuat dari tali rami atau nilon, di kaitkan pada ke dua Tiang Gawang dan Mistar
Gawang dengan cara memadai dan mendukung pada sisi belakang Gawang. Di pasang
pendukung sebagaimana mestinya dan tidak boleh mengganggu Penjaga Gawang.

Tiang Gawang dan Mistar Gawang harus berbeda warna dari Lapangan Permainan.

Gawang harus stabil, untuk mencegah Gawang bergeser atau terbalik, Gawang di buat
portebel yang bisa di pindahkan atau tidak boleh permanen, hanya boleh di pergunakan bila
memenuhi persyaratan keselamatan.

Daerah Pergantian Pemain

Daerah Pergantian Pemain terletak persis di depan Bangku Cadangan di mana Pemain
Cadangan dan Ofisial Tim berada, sebagaimana di maksud Peraturan 3.

- Daerah Pergantian Pemain berada di depan Daerah Teknik dan memiliki panjang 5 meter.
Daerah ini di tandai pada setiap sisinya dengan sebuah Garis yang memotong Garis
Samping panjang 80 cm, di mana 40 cm berada Di Dalam Lapangan Permainan dan 40 cm
Di Luar Lapangan Permainan. Dan lebar Garis 8 cm;

- Daerah di depan meja Pencatat Waktu 5 meter di ke dua sisi Garis Tengah Lapangan
harus bersih dari gangguan pandangan;

- Daerah Pergantian Pemain setiap Tim berada di setengah bagian Lapangan Permainan di
daerah pertahanan masing-masing dan Pergantian Pemain di lakukan pada Dua Paruh
Waktu Pertandingan dan bila ada Perpanjangan Waktu, jika di lakukan
( diedit: 03-07-2016, 02:17 PM )
Kutip
PERATURAN 2
BOLA
Kualiti Dan Ukuran
- Berbentuk bundar;
- Terbuat dari kulit atau bahan lainnya yang di setujui;
- Lingkaran Bola tidak lebih dari 64 cm dan tidak kurang dari 62 cm;
- Berat Bola tidak lebih 440 gram dan tidak kurang dari 400 gram saat Pertandingan di
mulai;
- Memiliki tekanan sama dengan 0,6-0,9 atmosfir (600-900/cm2) pada permukaan laut
pada saat Pertandingan;
- Bola tidak boleh Memantul kurang dari 50 cm dan tidak boleh lebih dari 65 cm ketika
pantulan pertama di jatuhkan dari ketinggian 2 meter;

Penggantian Bola Rusak

Jika Bola pecah atau menjadi rusak selama dalam sebuah Pertandingan, maka Pertandingan
Di Hentikan Sementara :

- Pertandingan Di Mulai Kembali dengan Menjatuhkan Bola (Drop Bola) Pengganti di tempat
di mana Bola semula rusak, jika Permainan Di Hentikan di dalam Daerah Penalti, dalam hal
ini salah satu Wasit melakukan Menjatuhkan Bola Pengganti di Garis Daerah Penalti di
tempat terdekat di mana Bola semula saat Permainan Di Hentikan;
- Pertandingan Di Mulai Kembali dengan melaksanakan tendangan ulang bila Bola pecah
atau menjadi rusak saat Tendangan Bebas Tanpa Di Halangi, Tendangan Dari Titik Penalti
Ke Dua atau Tendangan Penalti saat di lakukan dan tidak Menyentuh Tiang Gawang, Mistar
Gawang atau Pemain dan tidak melakukan Pelanggaran;

Jika Bola pecah atau rusak, ketika Tidak Dalam Permainan (pada saat Permainan Di Mulai,
Pembersihan Gawang, Tendangan Sudut, Tendangan Pinalti atau Tendangan Ke Dalam) :

- Memulai Kembali Pertandingan sesuai dengan Peraturan Permainan Futsal;

Bola tidak dapat di ganti selama Pertandingan tanpa ijin Wasit.

Logo-Logo Bola

Di dalam tambahan sebagaimana persyaratan pada Peraturan 2, Bola yang dapat di terima
untuk di pergunakan dalam Pertandingan yang Di Mainkan dalam sebuah Kompetisi resmi
yang di organisir di bawah naungan FIFA atau Konfederasi adalah sesuai salah satu
persyaratan Bola berikut ini :

- Logo Resmi dari “FIFA APROVED“


- Logo resmi : “FIFA INSPECTED”
- Logo "INTERNASIONAL MATCHBALL STANDARD”
Setiap sebuah Logo dalam sebuah Bola adalah menunjukan sudah di lakukan tes secara
resmi dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis khusus, perbedaan untuk setiap Logo dan
tambahan minimum sebagaimana spesifikasi pada Peraturan 2. Daftar tambahan
persyaratan spesifikasi untuk setiap masing-masing Logo harus mendapat persetujuan oleh
International F.A. Board. Lembaga yang melakukan tes tersebut harus mendapat
persetujuan FIFA.

Kompetisi Asosiasi Anggota dapat mempergunakan salah satu Bola yang memenuhi
persyaratan Logo tersebut.

Periklanan

Dalam Pertandingan yang Di Mainkan pada Kompetisi resmi di bawah naungan FIFA,
Konfederasi dan Asosiasi Nasional, tidak di ijinkan adanya iklan komersil apapun pada Bola,
kecuali untuk Logo Kompetisi, nama organisasi Pengelola Kompetisi dan merek
perdagangan dari pabriknya. Peraturan Kompetisi dapat membatasi ukuran dan jumlah dari
Logo tersebut

PERATURAN 3
JUMLAH PEMAIN

Pemain

Suatu Pertandingan Di Mainkan oleh dua Tim, setiap Tim masing-masing tidak lebih
dari Lima Pemain, salah satu di antaranya adalah Penjaga Gawang. Suatu Pertandingan
Tidak Boleh Di Mulai apabila Pemain dari salah satu Tim Kurang Dari Tiga Pemain.

Kompetisi Resmi

Maksimum Sembilan Pemain Pengganti yang di perkenankan Di Mainkan dalam Suatu


Pertandingan Kompetisi resmi di bawah naungan FIFA, Konfederasi atau Asosiasi Nasional.
Peraturan Kompetisi harus menentukan berapa banyak jumlah Pemain Pengganti yang di
perbolehkan, sampai dengan Maksimum Sembilan Pemain Pengganti.

Jumlah pergantian Pemain selama Pertandingan boleh di buat tidak terbatas.

Pertandingan Lainnya

Dalam Pertandingan antar Tim "A" Nasional hingga maksimum Sepuluh Pemain Pengganti
dapat di terapkan. Jumlah Pemain Pengganti dapat di terapkan asalkan :

- Ke dua Tim yang bersangkutan mencapai kesepakatan pada jumlah maksimum;


- Wasit di informasikan sebelum Pertandingan;

Jika Wasit tidak di informasikan, atau bilamana tidak tercapai kesepakatan sebelum
Pertandingan, maka tidak lebih dari Sepuluh Pemain Pengganti di ijinkan.
Semua Pertandingan

Dalam Semua Pertandingan, nama-nama Pemain dan Pemain Pengganti harus di berikan
kepada Wasit sebelum Di Mulainya Pertandingan, apakah mereka hadir atau tidak. Jika ada
nama Pemain Pengganti tidak di berikan kepada Wasit pada waktunya Ia Tidak Boleh Ambil
Bagian Dalam Pertandingan.

Prosedur Pergantian

Pergantian Pemain dapat di lakukan pada setiap waktu, baik saat Bola Di Dalam Permainan
atau Tidak Dalam Permainan. Untuk menggantikan Pemain dengan Pemain Pengganti, harus
mengikuti ketentuan berikut :

- Pemain Meninggalkan Lapangan Permainan melalui Daerah Pergantian Pemain Timnya,


kecuali untuk memberikan pertolongan yang memenuhi ketentuan dalam Peraturan
Permainan Futsal;
- Pemain Pengganti hanya dapat Memasuki Lapangan Permainan setelah Pemain yang di
gantikannya telah Meninggalkan Lapangan Permainan;
- Pemain Pengganti Memasuki Lapangan Permainan melalui Daerah Pergantian Pemain
Timnya;
- Pergantian Pemain selesai bila Pemain Pengganti sudah Memasuki Lapangan Permainan
melalui Daerah Pergantian Pemain Timnya, setelah menyerahkan Rompi kepada Pemain
yang di gantikannya, atau jika Pemain Meninggalkan Lapangan Permainan melalui daerah
lain bila ada alasan yang memenuhi Peraturan Permainan, di mana dalam kasus ini Pemain
Pengganti bisa menyerahkan Rompi kepada Wasit Ke Tiga;
- Dari waktu ke waktu, Pemain Pengganti bisa menjadi Pemain dan Pemain bila di gantikan
bisa menjadi Pemain Pengganti;
- Pemain Pengganti selanjutnya bisa Ambil Bagian Dalam Pertandingan;
- Semua Pemain Pengganti adalah subyek di bawah kewenangan dan yurisdiksi Wasit
apakah Di Panggil Untuk Bermain Atau Tidak;
- Jika saat Penambahan Waktu untuk melakukan Sebuah Tendangan Penalti, Tendangan
Dari Titik Penalti Kedua, Tendangan Bebas Tanpa Halangan sedang di laksanakan, hanya
Penjaga Gawang dari Tim Bertahan boleh di gantikan;

Pergantian Penjaga Gawang

- Pergantian yang bertukar posisi dengan Penjaga Gawang tanpa pemberitahuan kepada
Wasit atau menunggu saat Pertandingan terhenti;
- Pemain dapat bertukar posisi dengan Penjaga Gawang;
- Pemain berganti posisi dengan Penjaga Gawang harus di lakukan saat Pertandingan Di
Hentikan dan harus menginformasikan kepada Wasit sebelum Pergantian Pemain di lakukan;
- Seorang Pemain yang menggantikan posisi Penjaga Gawang Harus Menggunakan Kaos
Yang Warnanya Sama Dengan Penjaga Gawang dengan nomor punggung yang
bersangkutan;
Pelanggaran Dan Sanksi

Jika Pemain Pengganti Memasuki Lapangan Permainan sebelum Pemain yang di gantikannya
Meninggalkan Lapangan Permainan, selama Pergantian Pemain, Pemain Pengganti
Memasuki dari tempat lain dari pada dari Daerah Pergantian Timnya sendiri :

- Wasit Menghentikan Permainan (walaupun tidak sesegera mungkin jika mereka Sedang Di
Untungkan);
- Wasit memberikan Peringatan kepada Pemain Pengganti untuk Pelanggaran Prosedur
Pergantian Pemain dan Memerintahkan Pemain yang di gantikannya Meninggalkan
Lapangan Permainan;

Jika Wasit telah Menghentikan Permainan, maka untuk Memulai Kembali Permainan dengan
Tendangan Bebas Tidak Langsung bagi Tim Lawan di tempat Bola berada saat Permainan
Di Hentikan (lihat Peraturan 13 – Posisi Tendangan Bebas). Jika Pemain Pengganti atau Tim
tersebut juga melakukan Pelanggaran lain, Permainan Di Mulai Kembali sesuai dengan
“Interpretasi Peraturan Permainan Futsal dan Pedoman Untuk Wasit (Peraturan 3).”

Jika, selama Pergantian Pemain, Pemain yang di gantikannya belum Meninggalkan


Lapangan Permainan untuk alasan yang tidak sesuai dalam Peraturan Permainan Futsal dan
melalui tempat lain dari pada melalui Daerah Pergantian Pemain Timnya :

- Wasit Menghentikan Permainan (walaupun tidak sesegera mungkin menerapkan jika


mereka sedang Di Untungkan);
- Wasit memberikan Peringatan kepada Pemain Pengganti untuk Pelanggaran Prosedur
Pergantian Pemain;

Jika Wasit telah Menghentikan Permainan, Permainan Di Mulai Kembali dengan Tendangan
Bebas Tidak Langsung bagi Tim Lawan dari tempat Bola ketika Permainan Di Hentikan (lihat
Peraturan 13 – Posisi Tendangan Bebas).

Dalam kejadian setiap Pelanggaran terhadap Peraturan ini :

- Pemain harus di beri Peringatan;


- Pertandingan Di Mulai Kembali dengan Sebuah Tendangan Bebas Tidak Langsung
bagi Tim Lawan dari tempat di mana Bola berada pada saat Permainan Di Hentikan (lihat
Peraturan 13 – Posisi Tendangan Bebas). Khusus dalam kasus ini, Memulai Kembali
Permainan dengan harus berdasarkan “Interpretasi Peraturan Permainan Futsal dan
Pedoman Untuk Wasit (Peraturan 3);

Pemain Dan Pemain Pengganti Di Usir

Seorang Pemain Yang Di Usir sebelum Tendangan Awal (kick off) di laksanakan, boleh di
ganti dengan salah seorang Pemain Pengganti yang telah di daftarkan.

Seorang Pemain Pengganti yang telah Di Usir, baik sebelum Tendangan Awal atau setelah
Permainan di mulai, tidak boleh lagi menggantikan Pemain.

Pemain Pengganti boleh menggantikan Pemain yang Di Usir dari Lapangan Permainan
setelah Dua Menit berlalu sejak Pemain sebelumnya Di Usir, sesuai kewenangan Pencatat
Waktu atau Wasit Ke Tiga (Asisten Wasit), atau bila terjadi Gol sebelum waktu berlalu Dua
Menit, dalam kasus ini mengikuti penerapan sesuai kondisi :

- Jika terdapat Lima Pemain melawan Empat Pemain dan Tim dengan jumlah lebih banyak
Pemainnya membuat Gol sebelum waktu Dua Menit, Tim yang hanya Empat Pemain dapat
melengkapi Pemainnya menjadi Lima Pemain;
- Jika ke dua Tim bermain dengan Tiga atau Empat Pemain dan terjadi Gol, ke dua Tim
menunggu dengan jumlah Pemainnya sama;
- Jika terdapat Lima Pemain melawan Tiga Pemain, atau Empat melawan Tiga Pemain, dan
Tim yang lebih banyak Pemainnya membuat Gol, maka Tim dengan Tiga Pemain boleh
menambah hanya Satu Pemain saja;
- Jika Tim yang membuat Gol dengan jumlah Pemain lebih sedikit, pertandingan di
lanjutkan tanpa merubah jumlah Pemain;
( diedit: 03-08-2016, 02:01 PM )
Kutip

#5
sportingindonesia03-07-2016, 02:37 PM
PERATURAN 4
PERLENGKAPAN PEMAIN:

Keselamatan

Seorang Pemain tidak boleh menggunakan perlengkapan atau menggunakan apapun yang
membahayakan dirinya atau Pemain lainnya, termasuk setiap jenis perhiasan.

Perlengkapan Dasar

Perlengkapan Dasar yang wajib di pakai seorang Pemain secara terpisah terdiri seperti
berikut :

- Seragam atau Kaos, Jika menggunakan baju dalam (undergarments), warna dari lengan
pakaian dalam harus sama dengan warna kaos yang di pakainya;
- Celana pendek, Jika memakai celana dalam (undershorts), harus sama dengan warna
celana pendek yang di pakainya. Penjaga Gawang di ijinkan memakai celana panjang;
- Kaos kaki, jika menggunakan pembalut atau bahan serupa di bagian luar harus sama
warnanya sebagai bagian dari kaos kaki yang di pakainya;
- Pelindung kaki (Shinguards);
- Alas kaki (sepatu) - Jenis sepatu yang di ijinkan adalah sepatu kanvas dari kulit lembut
atau sepatu senam dengan alas yang terbuat dari karet atau bahan sejenisnya;

Pelindung Kaki (Shinguards)

Tertutup seluruhnya oleh kaos kaki;


Terbuat dari karet, plastik atau bahan serupa yang di perkenankan;
Memberikan tingkat perlindungan yang memadai;

Warna

- Ke dua Tim mesti memakai kostim yang warnanya dapat membedakan mereka satu sama
lain dan juga dengan Wasit dan Asisten Wasit;
- Tiap Penjaga Gawang harus memakai kaos yang warnanya berbeda dengan warna kaos
Pemain lainnya, Wasit dan Asisten Wasit;

Pelanggaran Dan Sanksi

Dalam kejadian setiap Pelanggaraan terhadap peraturan ini :

- Permainan tidak perlu di hentikan;


- Wasit Memerintahkan Pemain yang melakukan kesalahan agar Meninggalkan Lapangan
Permainan untuk membetulkan perlengkapan yang di pakainya;
- Pemain yang Meninggalkan Lapangan Permainan untuk membetulkan perlengkapan yang
di pakainya Tidak Boleh kembali Memasuki Lapangan Permainan tanpa ijin dari Wasit atau
Wasit Ke Tiga;
- Wasit, menunjuk langsung salah satu yaitu Wasit Ke Tiga, memeriksa perlengkapannya
sudah betul sebelum yang bersangkutan di ijinkan Memasuki Lapangan Permainan;
- Pemain, jika ia tidak bisa menjadi Pemain Pengganti, hanya di ijinkan Memasuki Kembali
Lapangan Permainan bila Bola Di Luar Permainan atau di bawah pengawasan Wasit Ke Tiga
bila Bola Dalam Permainan;

Seorang Pemain yang di minta untuk Meninggalkan Lapangan Permainan karena


Pelanggaran terhadap Peraturan ini dan Memasuki kembali ke Lapangan Permainan tanpa
seijin wasit harus di kenakan Peringatan.

Memulai Kembali Permainan

Jika permainan Di Hentikan oleh Wasit untuk mengeluarkan sebuah Peringatan :

- Permainan Di Mulai Kembali dengan Sebuah Tendangan Bebas Tidak Langsung yang di
laksanakan oleh Pemain Tim Lawan dari tempat di mana Bola berada pada saat Permainan
Di Hentikan (lihat Peraturan 13 – Posisi Tendangan Bebas);

Advertising Pada Perlengkapan

Ketentuan Wajib Perlengkapan

Ketentuan wajib perlengkapan, semua peralatan Pemain tidak boleh ada paham politik,
agama, semboyan seseorang, menggambarkan atau pernyataan tertentu. Tim maupun
Pemain harus mentaati ketentuan wajib perlengkapan, yang ada paham politik, agama atau
semboyan seseorang, menggambarkan atau pernyataan tertentu akan mendapat Sanksi
oleh Penyelenggara Kompetisi atau oleh FIFA;

Baju Dalam

Pemain tidak boleh menyatakan pada baju dalamnya memperlihatkan paham politik, agama
atau semboyan seseorang, menggambarkan atau pernyataan tertentu, atau ada iklan
lainnya selain Logo produsen pabrik;
Pemain atau Tim yang menyatakan pada baju dalamnya memperlihatkan paham politik,
agama atau pernyataan seseorang, menggambarkan atau pernyataan atau iklan lainnya
selain Logo produsen pabrik akan mendapat Sanksi oleh Penyelenggara Kompetisi atau oleh
FIFA
PERATURAN 5
WASIT

Wewenang Wasit

Setiap Pertandingan di pimpin oleh dua orang Wasit, Wasit dan Wasit Ke Dua, yang memiliki
kewenangan penuh untuk menegakan Peraturan Permainan Futsal yang berhubungan
dengan Pertandingan di mana ia di tugaskan untuk itu.

Kekuasaan Dan Tugas Wasit

Wasit-Wasit :

- Menegakan Peraturan Permainan Futsal;


- Memimpin Pertandingan bekerja sama dengan Asisten Wasit, di mana dapat di tugaskan;
- Memastikan bahwa Bola yang di gunakan memenuhi persyaratan Peraturan 2;
- Memastikan bahwa Pemain menggunakan perlengkapan yang memenuhi ketentuan
Peraturan 4;
- Memegang catatan tentang kejadian dalam Pertandingan;
- Menghentikan Pertandingan, merupakan kewenangannya, untuk setiap Pelanggaran
Peraturan Permainan Futsal;
- Menghentikan Pertandingan karena ada bermacam gangguan dari luar;
- Menghentikan Pertandingan jika, menurut pandangannya, ada Pemain yang mendapat
cedera serius dan memastikan bahwa ia telah di bawa ke luar Lapangan Permainan, Pemain
yang cedera hanya boleh kembali ke Lapangan Permainan sesudah Pertandingan Di Mulai
Kembali;
- Mengijinkan Permainan untuk tetap di lanjutkan sampai Bola Ke luar Lapangan Permainan
jika Pemain, menurut pandangannya, hanya cedera ringan;
- Memastikan bahwa ada Pemain yang terluka sudah keluar dari Lapangan Permainan.
Pemain hanya boleh kembali bila sudah menerima Isyarat dari Wasit, yang telah yakin, atau
menerima Isyarat Wasit Ke Tiga, bahwa pendarahan sudah berhenti;
- Mengijinkan Permainan untuk tetap di lanjutkan bila Tim yang di rugikan Sedang Dalam
Keuntungan dari Pelanggaran yang di lakukan lawannya, dan Menghukum Pelanggaran
tersebut, jika menurut pendapatnya Keuntungan yang akan di berikan tidak dapat atau
tidak mungkin di laksanakan;
- Memberikan Hukuman terhadap Pelanggaran lebih serius bila Pemain melakukan lebih dari
pada satu Pelanggaran dalam waktu sama;
- Memberikan Hukuman terhadap Kelakuan Tidak Sopan lebih serius, apabila seorang
Pemain pada waktu bersamaan melakukan Kelakuan Tidak Sopan lebih dari satu kali;
- Mengambil Tindakan Disiplin terhadap Pemain yang bersalah Melakukan Pelanggaran, baik
berupa Peringatan atau Pengusiran dari Lapangan Permainan. Ia tidak harus mengambil
tindakan ini dengan segera, tapi harus melakukannya waktu Bola Di Luar Permainan;
- Mengambil Tindakan terhadap Ofisial Tim yang gagal memperlihatkan
perilaku bertanggung jawab sepatutnya, dengan kewenangannya, Mengusir mereka dari
Daerah Teknik dan sekitar Lapangan Permainan;
- Memastikan bahwa tidak ada orang yang tak berkepentingan Memasuki Lapangan
Permainan;
- Menyatakan Memulai Kembali Pertandingan sesudah Pertandingan Di Hentikan
Sementara;
- Memberikan Isyarat untuk menunjukan sebagai bagian dari kewenangan “Wasit dan
Asisten Wasit memberikan Isyarat;”
- Memposisikan dirinya di dalam Lapangan Permainan sebagaimana di jelaskan dalam
bagian kewenangannya “Memposisikan Dengan Bola Di Dalam Permainan” dan
“Memposisikan Dengan Bola Di Luar Permainan,” yang mana bagian dari “Interpretasi
Peraturan Permainan Futsal dan Pedoman Untuk Wasit” (Peraturan 5 – Wasit), bila mereka
melakukannya sebagai tuntutan;
- Menyerahkan kepada yang berwenang Laporan Pertandingan, termasuk pemberitahuan
mengenai Pelanggaran Disiplin yang di lakukan Pemain dan/atau Ofisial dan semua kejadian
lainnya yang terjadi Sebelum, Selama dan Setelah Pertandingan;

Wasit :

- Bertindak sebagai Pencatat Waktu dan Wasit Ke Tiga dalam Pertandingan bila Asisten
Wasit tidak ada;
- Menghentikan atau Mengakhiri Pertandingan, merupakan kewenangannya untuk setiap
Pelanggaran Peraturan Permainan Futsal;
- Menghentikan atau Mengakhiri Pertandingan karena ada bermacam gangguan dari luar;

Wasit Ke Dua :

- Menggantikan Wasit saat Pertandingan bila ia cedera atau sakit;

Keputusan Wasit

Semua keputusan Wasit mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan Permainan,


termasuk ada tidaknya sebuah Gol Di Jaringkan dan hasil Pertandingan, adalah final.

Wasit hanya boleh merubah keputusan atau menyadari ada kekeliruan atau, dengan
kewenangannya, atas masukan Asisten Wasit, sebelum Permainan Di Mulai Kembali atau
Mengakhiri Pertandingan.

Keputusan Wasit tetap berlaku kendati ada keputusan Wasit Ke Dua jika ke duanya
memberikan Isyarat ada sebuah Pelanggaran dan walau ada perbedaan di antara ke
duanya.

Dalam Pertandingan bila ada perilaku tak pantas atau mengganggu, Wasit akan
Membebaskan Wasit Ke Dua atau Asisten Wasit dari tugasnya, menetapkan mereka untuk
di gantikan dan Membuat Laporan lengkap kepada yang berwenang.

Tanggung Jawab Wasit

Wasit (atau di mana di tugaskan, Asisten Wasit) tidak bertanggung jawab atas :

- Segala macam cedera yang di derita oleh Pemain, Ofisial atau Penonton;
- Segala macam kerusakan harta benda;
- Segala macam kerugian yang di derita oleh Perorangan, Klub, Perusahaan, Asosiasi atau
Badan lainnya yang terjadi atau mungkin terjadi karena keputusan Wasit yang di kenakan
sesuai dengan Peraturan Permainan Futsal, atau menghormati prosedur biasa yang harus di
jalankan untuk Menghentikan, Memulai dan Mengawasi Permainan dalam sebuah
Pertandingan;
Keputusan-keputusan tersebut dapat mencakup :

- Keputusan tentang keadaan Lapangan Permainan atau daerah sekitarnya atau keadaan
cuaca yang menyebabkan dapat atau tidaknya di ijinkan melaksanakan sebuah
Pertandingan;
- Keputusan untuk Meninggalkan Pertandingan karena suatu alasan;
- Keputusan yang berkaitan dengan kesesuaian perlengkapan dan Bola yang di gunakan
selama Pertandingan;
- Keputusan untuk Menghentikan dan Tidak Menghentikan Pertandingan karena adanya
gangguan penonton atau permasalahan di daerah Penonton;
- Keputusan untuk Menghentikan dan Tidak Menghentikan Permainan guna memberikan
kesempatan agar Pemain yang cedera di angkat ke luar Lapangan Permainan guna
mendapatkan perawatan;
- Keputusan untuk Membolehkan atau Tidak Membolehkan seorang Pemain memakai
perlengkapan atau alat tertentu;
- Keputusan (di mana ia mempunyai kewenangan) untuk Mengijinkan atau Tidak
Mengijinkan seseorang (termasuk Tim atau Petugas Stadion, Petugas Keamanan, Fotografer
atau Perwakilan Media Lainnya) berada di sekitar Lapangan Permainan;
- Keputusan lainnya yang di kenakan sesuai dengan Peraturan Permainan Futsal atau dalam
menjalankan tugasnya untuk memenuhi ketentuan FIFA, Konfederasi, Asosiasi-Asosiasi
Anggota atau Peraturan Liga atau berdasarkan Peraturan di mana Pertandingan tersebut Di
Mainkan;

Pertandingan Internasional

Wasit Ke Dua adalah wajib untuk bertugas pada Pertandingan Internasional.

Asisten Wasit Cadangan

Dalam Turnamen atau Kompetisi di mana Asisten Wasit Cadangan dapat di tunjuk, yang
berperan dan di tugaskan harus memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Permainan
Futsal.

PERATURAN 6
ASISTEN WASIT
Wewenang Asisten Wasit
Dua Asisten Wasit (Wasit Ke Tiga dan Pencatat Waktu) dapat di tunjuk untuk bertugas
berdasarkan Peraturan Permainan Futsal, dia berada di sisi Lapangan Permainan, di depan
Garis Lapangan Tengah sejajar dengan Daerah Pergantian Pemain. Saat bertugas Pencatat
Waktu duduk di depan meja Pencatat Waktu, sedangkan Wasit Ke Tiga dapat duduk atau
berdiri saat bertugas.

Pencatat Waktu dan Wasit Ke Tiga di lengkapi dengan Alat Penunjuk Waktu (Kronometer)
yang sesuai dan perlengkapan yang di perlukan untuk mencatat adanya Akumulasi
Pelanggaran yang di sediakan oleh Asosiasi atau Klub di tempat Pelaksanaan Pertandingan.

Mereka di sediakan meja Pencatat Waktu agar dapat melakukan dengan baik dalam
menjalankan tugasnya.
Tanggung Jawab dan Tugas

Wasit Ke Tiga :

- Membantu Wasit dan Pencatat Waktu;


- Memegang catatan Pemain yang bermain dalam Pertandingan;
- Mengawasi penggantian Bola atas permintaan Wasit;
- Memeriksa perlengkapan Pemain Cadangan sebelum memasuki Lapangan Permainan;
- Mencatat jumlah hasil Gol;
- Memberitahukan Pencatat Waktu atas permintaan Waktu Sela (Time Out) ketika Ofisial
Tim memintanya (Lihat Peraturan 7 – Lamanya Pertandingan);
- Memberikan kuasa Isyarat Waktu Sela (Time Out) saat Pencatat Waktu telah
membunyikan Isyarat, untuk memberitahukan Wasit dan Tim bahwa waktu Time Out telah
di penuhi;
- Memegang catatan permintaan Time Out;
- Memegang catatan Akumulasi Pelanggaran setiap Tim dengan memperhatikan Isyarat
Wasit di setiap Paruh Permainan;
- Memberikan kuasa membunyikan Isyarat bahwa salah satu Tim telah melakukan
Akumulasi Pelanggaran Ke Lima dalam Satu Paruh Permainan;
- Mengambil tempat yang memungkinkan memberikan Isyarat di meja Pencatat Waktu bila
ada sebuah Tim yang terkena Akumulasi Pelanggaran Ke Lima dalam Satu Paruh Permainan;
- Mencatat nama Pemain dan jumlah Peringatan dan Pengusiran;
- Memegang sebuah dokumen resmi setiap Tim sebelum pertandingan dari setiap Paruh
Permainan di mulai yang mana mereka meminta Time Out dan di pegang sampai selesai
setiap Paruh Permainan jika ada permintaan;
- Memegang dokumen resmi setiap Tim yang mana menunjukan bila ada Pemain Pengganti
Memasuki Lapangan Permainan untuk menggantikan Pemain yang di kenakan Pengusiran;
- Di bawah supervisi Wasit, memeriksa Pemain Memasuki maupun Meninggalkan Lapangan
Permainan memeriksa perlengkapannya benar;
- Di bawah supervisi Wasit, memeriksa Pemain Memasuki maupun Meninggalkan Lapangan
Permainan memeriksa cedera atau baik kondisinya;
- Memberikan Isyarat kepada Wasit bila ada kesalahan yang terlihat untuk mengenakan
Peringatan atau Pengusiran Seorang Pemain atau jika ada yang melakukan sebuah tindakan
kekerasan di keluarkan dari Lapangan. Dalam kasus ini Wasit memutuskan sesuai fakta
yang ada hubungannya dengan Permainan;
- Mengawasi situasi tingkah laku setiap orang di dalam Daerah Teknik, jika ada, dan dalam
Bangku Cadangan dan memberitahukan kepada Wasit bila ada tingkah laku yang tidak
pantas;
- Memegang catatan Penghentian Permainan karena gangguan dari luar dan alasan bagi
mereka;
- Memberikan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan Pertandingan;
- Memposisikan dirinya dalam Lapangan Permainan seperti yang di jelaskan dalam bagian
yang di sebut “Memposisikan Dengan Bola Di Dalam Permainan” dan “Memposisikan
Dengan Bola Di Luar Permainan” yang merupakan bagian dari “interpretasi Peraturan
Permainan Futsal dan Pedoman Untuk Wasit” (Peraturan 5 – Wasit), ketika ia di tuntut
untuk melakukannya;
- Menggantikan Wasit Ke Dua dalam kejadian bilamana Wasit atau Wasit Ke Dua mengalami
cedera atau sakit;

Pencatat Waktu memastikan bahwa Lamanya Pertandingan sesuai dengan ketentuan


Peraturan 7 :

- Memulai menghidupkan Alat Pencatat Waktu langsung setelah Tendangan Awal di


laksanakan;
- Menghentikan Alat Pencatat Waktu ketika Bola Di Luar Permainan.
- Mulai menghidupkan kembali Alat Pencatat Waktu setelah Permainan Di Lanjutkan
Kembali sesudah Sebuah Tendangan Ke Dalam, Pembersihan Gawang, Tendangan Penjuru
atau Tendangan Awal, Tendangan Bebas, Tendangan Dari Titik Penalti atau dari Titik Penalti
Ke Dua atau Menjatuhkan Bola;
- Mencatat terjadinya Gol, Akumulasi Pelanggaran pada setiap Paruh Permainan pada Papan
Skor untuk umum, jika tersedia;
- Menunjukan permintaan untuk Time Out dari sebuah Tim dengan bunyi peluit yang
berbeda dengan bunyi yang di gunakan oleh Wasit, setelah Wasit Ke Tiga
memberitahukannya;
- Waktu Satu Menit untuk Time Out;
- Menunjukan waktu akhir Satu Menit Time Out dengan bunyi peluit berbeda dengan yang
di gunakan oleh Wasit;
- Menunjukan Akumulasi Pelanggaran Ke Lima dengan bunyi peluit yang berbeda dengan
bunyi peluit yang di gunakan oleh Wasit, setelah Wasit Ke Tiga memberitahukannya;
- Waktu Dua Menit Pemain Di Keluarkan;
- Menunjukan akhir Paruh Pertama, akhir Pertandingan atau akhir Paruh Perpanjangan
Waktu, jika ada, dengan bunyi peluit berbeda dengan yang di gunakan oleh Wasit;
- Memposisikan dirinya pada Lapangan Permainan seperti yang di jelaskan dalam bagian
yang di sebut “Memposisikan Dengan Bola Di Dalam Permainan” dan “Memposisikan
Dengan Bola Di Luar Permainan,” yang merupakan bagian dari “Interpretasi Peraturan
Permainan Futsal dan Pedoman Untuk Wasit” (Peraturan 5 – Wasit), Bila ia di tuntut untuk
melakukannya;
- Tampil menggantikan tugas khususnya Wasit Ke Tiga dalam Pertandingan bila kemudian
ia tidak hadir;
- Memberi informasi lainnya yang berhubungan dengan Pertandingan;

Pertandingan Internasional

Untuk Pertandingan Internasional, kehadiran Wasit Ke Tiga dan Pencatat Waktu adalah
keharusan.

Untuk Pertandingan Internasional, Alat Pencatat Waktu yang di gunakan harus memenuhi
dengan fungsi kebutuhan keseluruhan (Ketepatan Pencatatan Waktu, Menunjukan Waktu
Dua Menit Pengusiran Empat Pemain Secara Bersamaan Dan Mengawasi Akumulasi
Pelanggaran Oleh Setiap Tim Di Setiap Paruh Permainan).

PERATURAN 7

LAMANYA PERTANDINGAN

Pertandingan berlangsung Dua Paruh Permainan yang waktunya sama masing-masing 20


menit, kecuali ada kesepakatan antara Wasit dan ke dua Tim. Setiap kesempatan untuk
merubah Lamanya Permainan harus di buat sebelum Permainan Di Mulai dan harus sesuai
dengan Peraturan Kompetisi.
Akhir Paruh Permainan

Pencatat waktu menunjukan akhir dari 20 menit setiap Paruh Permainan dengan Isyarat
akustik. Setelah mendengar bunyi Isyarat akustik, salah satu Wasit menyatakan akhir dari
Paruh Permainan atau Pertandingan dengan bunyi peluit, dengan memperhatikan hal
berikut :

- Jika sebuah tendangan dari Titik Penalti Ke Dua atau Tendangan Bebas Langsung, di awali
dengan Akumulasi Pelanggaran Ke Enam, harus di laksanakan atau di ulang kembali, di
lakukan Penambahan Waktu Paruh Permainan tersebut sampai tendangan telah di
laksanakan;
- Jika Sebuah Tendangan Penalti di laksanakan atau di laksanakan kembali, di lakukan
Penambahan Waktu Paruh Permainan tersebut sampai tendangan di laksanakan;

Jika bola telah Di Mainkan Pemain terhadap salah satu Gawang sebelum ada bunyi Isyarat
akustik, Wasit harus menunggu untuk melaksanakan tendangan selesai sebelum di
nyatakan berakhir Paruh Permainan atau Pertandingan dengan bunyi peluit. Paruh
Permainan atau Pertandingan berakhir bila :

- Bola langsung Masuk Ke Gawang dan Terjadi Gol;


- Bola Meninggalkan Batas Lapangan Permainan;
- Bola Menyentuh Penjaga Gawang atau Pemain lain dari Tim Bertahan, Tiang Gawang,
Mistar Gawang atau Permukaan Lapangan, Melewati Garis Gawang dan Gol Tercipta;
- Penjaga Gawang Tim Bertahan atau Pemain lain dari Tim Bertahan Menyentuh Bola atau
Pantulan Bola dari Tiang Gawang atau Mistar Gawang dan Tidak Melewati Garis Gawang;
- Bola Menyentuh Pemain dari Tim yang menguasai Bola, kecuali jika Tendangan Bebas
Tidak Langsung sudah di laksanakan dan Bola sudah di tanduk ke arah Gawang Lawan
setelah Di Sentuh oleh Pemain ke dua;
- Tidak ada Pelanggaran yang mendapatkan Hukuman dengan Sebuah Tendangan Bebas
Langsung, Tendangan Bebas Tidak Langsung atau Tendangan Penalti tidak dapat di
laksanakan ulang;

Jika sebuah Pelanggaran di lakukan selama Paruh Permainan akan mendapat Hukuman
Sebuah Tendangan Bebas Langsung sesudah Akumulasi Pelanggaran Ke Lima salah satu
Tim, atau Hukuman dengan sebuah Tendangan Penalti, Paruh Permainan berakhir bila :

- Bola tidak dapat di tendang langsung ke Gawang;


- Bola di tendang langsung Masuk Ke Gawang dan Terjadi Gol;
- Bola Meninggalkan Batas Lapangan Permainan;
- Bola Mengenai salah satu Tiang atau ke dua Tiang Gawang, Mistar Gawang, Penjaga
Gawang atau Pemain lain dalam Tim Bertahan dan Tercipta Gol;
- Bola mengenai salah satu Tiang atau ke dua Tiang Gawang, Mistar Gawang, Penjaga
Gawang atau Pemain lain dalam Tim Bertahan dan Tidak Terjadi Gol;
- Tidak ada Pelanggaran lain yang mendapat Hukuman dengan sebuah Tendangan Bebas
Langsung, Tendangan Bebas Tidak Langsung atau melakukan Tendangan Penalti;

Jika, selama Paruh Permainan, melakukan Sebuah Pelanggaran mendapat Hukuman dengan
Sebuah Tendangan Bebas yang di lakukan sebelum Akumulasi Pelanggaran Ke Enam dari
salah satu Tim, Paruh Permainan berakhir bila :
- Bola tidak di tendang langsung ke Gawang;
- Bola di tendang langsung Masuk Ke Gawang dan Terjadi Gol;
- Bola Meninggalkan Batas Lapangan Permainan;
- Bola Mengenai salah satu atau ke dua Tiang Gawang, Mistar Gawang, Penjaga Gawang
atau Pemain lain dalam Tim Bertahan dan Terjadi Gol;
- Bola Mengenai salah satu atau ke dua Tiang Gawang, Mistar Gawang, Penjaga Gawang
atau Pemain lain dalam Tim Bertahan dan Tidak Terjadi Gol;
- Bola di Sentuh Pemain satu Tim yang melaksanakan tendangan;
- Tidak ada Pelanggaran lain yang mendapat Hukuman dengan Sebuah Tendangan Bebas
Langsung, Tendangan Bebas Tidak Langsung atau melakukan Tendangan Penalti;

Jika Sebuah Hukuman atas Pelanggaran, dengan Sebuah Tendangan Bebas Tidak Langsung
di laksanakan selama Paruh Permainan, Paruh Permainan berakhir bila :

- Bola di tendang langsung Masuk Ke Gawang Tanpa Di Sentuh oleh Pemain lain selama
Bola Bergulir atau Menyentuh salah satu atau ke dua Tiang atau Mistar, dalam kasus ini Gol
Tidak Di Sahkan;
- Bola Meninggalkan Batas Lapangan Permainan;
- Bola Mengenai salah satu atau ke dua Tiang Gawang atau Mistar Gawang setelah
Menyentuh Penjaga Gawang atau Pemain lain dalam Tim Bertahan atau Pemain Tim
Penyerang, tidak ada Pemain yang melaksanakan tendangan, dan Terjadi Gol;
- Bola Mengenai salah satu atau ke dua Tiang Gawang atau Mistar Gawang setelah
Menyentuh Penjaga Gawang atau Pemain lain dalam Tim Bertahan atau Pemain Tim
Penyerang, dan Tidak Terjadi Gol;
- Tidak ada Pelanggaran lain mendapatkan Hukuman dengan Sebuah Tendangan Bebas
Langsung, Tendangan Bebas Tidak Langsung atau melakukan Tendangan Penalti;

Time Out (Waktu Sela)

Setiap Tim berhak untuk Time Out selama Satu Menit di setiap Paruh Permainan.

Dengan mengikuti persyaratan berlaku sebagai berikut :

- Ofisial Tim berwenang untuk meminta kepada Wasit Ke Tiga, atau Pencatat Waktu bila di
sana tidak ada Wasit Ke Tiga, untuk Satu Menit Time Out menggunakan dokumen yang di
sediakan;
- Pencatat Waktu mengabulkan Time Out saat Tim yang telah menyampaikan permintaan
sedang dalam Menguasai Bola dan Bola Di Luar Permainan, menggunakan peluit yang
berbeda bunyinya atau Isyarat akustik dari salah satu Wasit yang menggunakannya;
- Selama Time Out, Pemain harus tetap di Lapangan Permainan, dalam hal untuk minum,
Pemain Harus Meninggalkan Lapangan Permainan;
- Selama Time Out, Pemain Cadangan harus tetap berada Di Luar Lapangan Permainan;
- Selama Time Out, Ofisial tidak boleh memberikan instruksi Di Dalam Lapangan Permainan;
- Pergantian Pemain hanya bisa di lakukan setelah bunyi Isyarat akustik atau bunyi peluit
untuk menunjukan berakhirnya waktu Time Out;
- Tim yang tidak menyampaikan permintaan Time Out di Paruh Pertama Pertandingan,
hanya berhak untuk meminta Satu Kali Time Out selama Paruh Ke Dua;
- Jika di sana tidak ada Wasit Ke Tiga atau Pencatat Waktu, Ofisial Tim boleh meminta
kepada Wasit untuk Time Out;
- Tidak ada Time Out selama Perpanjangan Waktu, jika di mainkan;
Waktu Istirahat Di Antara Paruh Permainan

Pemain berhak atas Waktu Istirahat saat Setengah Main.

Setengah Main Di Antara Paruh Permainan tidak lebih dari 15 menit.

Peraturan Kompetisi harus menyatakan lamanya Waktu Istirahat Setengah Main Di Antara
Paruh Permainan.

Lamanya Waktu Istirahat di antara Paruh Permainan hanya dapat di ubah atas persetujuan
Wasit.

Sebuah Pertandingan Yang Tertunda


Sebuah Pertandingan Yang Tertunda dapat Di Mainkan Kembali kalau hal tesebut di atur
dalam Peraturan Kompetisi.

PERATURAN 8
MEMULAI DAN MEMULAI KEMBALI PERTANDINGAN

PERATURAN 9
BOLA DI DALAM DAN DI LUAR PERMAINAN

Bola Di Luar Permainan

Bola Di Luar Permainan bila :

- Bola secara keseluruhan Melewati Garis Gawang ataupun Menyentuh Garis Samping baik
Bergulir Dalam Lapangan maupun Melayang Di Udara;
- Permainan Telah Di Hentikan oleh Wasit;
- Bola Menyentuh Langit-Langit;

Bola Di Dalam Permainan

Bola Di Dalam Permainan pada setiap waktu termasuk ketika :

- Bola Memantul dari Tiang Gawang atau Memantul dari Mistar Gawang ke dalam Lapangan
Permainan;
- Bola Memantul setelah Menyentuh Wasit bila mereka berada di dalam Lapangan
Permainan;

Lapangan Dalam Ruangan

Minimum Tinggi Langit-Langit ruangan adalah 4 meter dan harus di persyaratkan dalam
Peraturan Kompetisi.

Jika Bola Mengenai Langit-Langit ketika Bola Di Dalam Permainan, maka Pertandingan Di
Mulai Kembali dengan Tendangan Ke Dalam di laksanakan oleh Tim Lawannya dari yang
terakhir Menyentuh Bola. Tendangan Ke Dalam di laksanakan dari tempat dalam Lapangan
terdekat di bawah dimana Bola mengenai Langit-Langi
PERMAINAN BOLA JARING

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERMAINAN BOLA


JARING

PEMAIN
Setiap pasukan terdiri daripada 7 orang pemain utama dan 3 pemain simpanan.
(a) PENJAGA GOL

Penjaga gol (goal keeper = GK) menjaga penjaring gol (GS) pasukan lawan baik di dalam
kawasan dan di luar kawasan jaringan. Penjaga gol boleh keluar masuk kawasan gol. Tugas-
tugasnya ialah menjaga kawasan jaringan dan menghalang penyerang di dalam kawasan
jaringan. GK juga perlu bekerjasama dengan penahan gol (GD).
(b) Pertahanan gol / pertahanan dalam (GD)

Penahan gol (goal defence = GD), menjaga dan mengawal gerakan penyerang
gol (GA)pasukan pihak lawan sama ada di dalam kawasan tengah, kawasan gol atau di dalam
kawasan jaringan. GD boleh menghalang hantaran atau mengawal mana- mana pemain dalam
kawasan tengah atau kawasan gol, tetapi tugas utamanya ialah menghalang penyerang gol
daripada membuat jaringan. GD juga boleh menerima bola dari hantaran tengah.

(c) Pertahanan sayap / pertahanan luar (WD)

Penahan sayap (wing defence = WD) merupakan pemain pertahanan. Tugasnya ialah
menghalang gerak geri dan hantaran yang ditujukan kepada penyerang sayap (WA) pasukan
lawan dalam bulatan jaringan.

WD juga boleh bertindak sebagai penyerang . Ini berlaku semasa bola dihantar ke tengah atau
ke dalam oleh pemain lawan. Apabila pemain lawan membuat jaringan, WD akan
mengawal WA. Kadangkala, WD boleh bertindak sebagai penyerang. Ini boleh berlaku semasa
bola dihantar ke tengah atau ke dalam oleh pemain lawan.

(d) Pemain tengah (C)

Pemain tengah (centre = C) pula memainkan peranan yang penting kerana ia


ditugaskan sebagai penyerang dan merupakan pemain yang membuat hantaran tengah
di awal permainan. Kawasaan C hampir meliputi keseluruhan padang bola jaring. C
boleh bergerak ke semua kawasan kecuali di kawasan D.

(e) Penyerang sayap (WA)

Penyerang sayap (wing attack = WA) juga penyerang, dan tugas utamanya menghantar bola
dari kawasan tengah ke kawasan jaringan. WA selalunya akan menghantar bola kepada
penjaring dan penyerang gol dengan kerjasama pemain tengah.

(f) Penyerang gol (GA)

Penyerang gol (goal attact = GA) ditugaskan sebagai penjaring. GA akan bekerjasama dengan
pemain tengah, penyerang sayap dan penjaring gol. GA juga selalu menerima hantaran tengah
dan bertindak sebagai penyerang.

(g) Penjaring gol (GS)

Penjaring gol (goal shooter = GS) bertugas sebagai penjaring gol. GS mestilah mahir membuat
jaringan. Setiap pemain akan menjaga dan bermain di kawasan masing-masing. Pemain tidak
bebas bergerak ke segenap sudut gelanggang dan mereka hanya bermain mengikut tugas
yang telah ditetapkan.
2. PENGADIL
Pengadil bertanggungjawab memastikan pertandingan itu berjalan lancar dan semua pemain
bermain dengan ‘bersih’ dan mengikut peraturan permainan yang telah ditetapkan. Pengadil
adalah orang yang paling berkuasa dalam gelanggang.

Terdapat 2 orang pengadil dan 2 pegawai lain yang terdiri daripada seorang penjaga masa dan
seorang lagi pencatat masa dalam satu pertandingan. 2 orang pengadil inilah yang
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perjalanan sesuatu pertandingan dan lazimnya
pengadil ini terdiri daripada wanita tetapi terdapat juga pengadil lelaki.

Semasa dalam permainan, pengadil sepatutnya berada di luar gelanggang,


kecuali dalam keadaan atau tugas berikut:

1. Membuat lambungan
2. Menunjukkan tempat di mana penalti akan diambil
3. Melihat permainan dengan lebih jelas
4. Melihat pemain yang tercedera (jika ada)
Wisel adalah perlu bagi seorang pengadil dalam sepanjang masa permainan.

UNDANG-UNDANG AM BOLA JARING


1. PENALTI

.
(a) Penalti akan dikenakan bagi kesalahan di dalam gelanggang dan dikenakan di tempat
berlakunya kesalahan melainkan
(i) Undang-undang advantage boleh digunakan. Ertinya, pengadil hendaklah menahan
daripada membunyikan wisel untuk mengenakan denda sekiranya tindakan demikian akan
mengakibatkan kerugian kepada pasukan yang dilakukan kesalahan.

(b) Pengadil hendaklah menunjukkan tempat yang betul dan tepat.


(c) Apabila penalti dikenakan, kecuali lambungan yang diberikan kepada salah satu pasukan,
salah seorang pemain daripada pasukan lawan yang dibenarkan masuk ke kawasan penalti
boleh mengambil penalti itu.
(d) Pemain yang mengambil penalti mestilah melontarkan bola yang ada di tangannya dalam
masa tiga saat selepas dia mengambil tempatnya yang betul.
(e) Apabila pemain mengambil sesuatu hantaran percuma, hantaran penalti, jaringan penalti,
atau hantaran ke dalam, dia mesti mematuhi undang-undang gerak kaki, seolah-olah kaki yang
diletakkan di tempat yang ditunjukkan adalah sama dengan kaki mendarat semasa pendaratan
atas satu kaki ataupun menerima bola dengan satu kaki tetap di atas tanah.
(f) Jika pemain yang mengambil hantaran percuma, hantaran penalti atau jaringan penalti
melanggar undang-undang (c) hingga (e), hantaran percuma diberikan kepada pasukan lawan.
(g)Jika pemain yang mengambil hantaran ke dalam melanggar undang-undang (c) hingga (e),
hantaran ke dalam akan diberikan kepada pihak lawan.
2. HANTARAN PERCUMA

HANTARAN PERCUMA
Hantaran percuma pula diberikan untuk kesalahan-kesalahan yang berlaku di dalam
gelanggang kecuali untuk undang-undang halangan, sentuhan, kesalahan-kesalahan yang
dilakukan serentak oleh dua pemain lawan dengan bantuan tiang gol.
Semasa pemain daripada pasukan lawan yang dibenarkan berada dalam kawasan itu membuat
hantaran percuma, bola tidak boleh dibaling melebihi kawasan gelanggang seluruhnya tanpa
disentuhi atau ditangkap oleh seorang pemain dalam kawasan itu.

Hantaran Penalti atau Jaringan Penalti

Satu hantaran penalti atau jaringan penalti diberikan jika pemain didapati melanggar undang-
undang halangan dan sentuhan. Jika seseorang pemain didenda kerana sentuhan satu
halangan, dia mesti berdiri bersebelahan dan jauh
dari pemain yang mengambil penalti. Dia tidak boleh membuat sebarang gerakan sehingga bola
itu terlepas daripada tangan pemain yang membuat hantaran. Jika pemain yang bersalah
bergerak sebelum bola terlepas daripada tangan pemain yang membuat hantaran, penalti akan
diberikan semula kecuali hantaran atau jaringan itu berjaya melepasi jaring.
Penalti akan diambil dari tempat pemain yang membuat kesalahan kecuali jika tindakan itu
merugikan pasukan yang membuat penalti. Sekiranya berlaku, penalti akan diambil di tempat
pemain yang tidak melakukan kesalahan (disentuhi atau diganggu).

Berikut adalah beberapa perkara berkaitan pengambilan penalti:

(a) Satu percubaan untuk menahan hantaran. Atau jaringan boleh dibuat oleh seorang pemain
lawan yang dibenarkan ke dalam kawasan itu, selain daripada pemain yang melakukan
kesalahan.
(b) Jika pemain lawan tersentuh atau mengganggu pemain lain membuat hantaran penalti atau
jaringan penalti, maka penalti itu akan dikenakan semula di tempat pemain kedua.
(c)Pemain pertama dan pemain kedua yang melakukan kesalahan hendaklah berdiri di sebelah
dan jauh dari pemain yang membuat hantaran. Mereka tidak dibolehkan mengambil bahagian
dalam permainan sehingga bola terlepas daripada tangan pemain yang mengambil.
(d)Apabila dua pemain daripada satu pasukan serentak menyentuh atau menghalang
seseorang pemain dari pasukan lawan, mereka mesti berdiri di sebelah dan jauh dari pemain
yang membuat hantaran. Kedua-dua pemain tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam
permainan sehingga bola terlepas daripada tangan pemain yang membuat hantaran.
(e)Apabila penalti diberikan dalam bulatan gol, penjaring atau penyerang gol boleh membuat
pilihan sama ada ingin membuat hantaran atau melakukan jaringan

Hantaran ke Dalam
Apabila bola keluar gelanggang, bola itu akan diberikan kepada pasukan lawan untuk lontaran
ke dalam sekiranya :
(a)Pemain terakhir menyentuh bola itu, atau
(b)Pemain yang menerima hantaran, tetapi anggotanya menyentuh kawasan luar
gelanggang.
Lambungan

Satu lambungan dibuat untuk memulakan permainan apabila:

(a) Dua pemain berlainan pasukan mendapat bola serentak iaitu sama ada dengan satu atau
kedua-dua belah tangan.
(b) Dua pemain yang berlainan pasukan serentak menepis bola keluar gelanggang.
(c)Pengadil tidak dapat menentukan pemain yang paling akhir menyentuh bola sebelum bola itu
keluar gelanggang.
(d)Dua pemain daripada berlainan pasukan keluar kawasan serentak dengan salah seorang
memegang ataupun menyentuh bola.
(e)Dua pemain yang berlainan pasukan membuat sentuhan tubuh yang mengganggu
permainan.
CARA BERMAIN
Jumlah pemain dalam gelanggang ialah 7 orang untuk setiap pasukan. Ini bererti terdapat 14
orang pemain dalam gelanggang dalam satu-satu perlawanan. Dua orang pengadil akan
berada di luar gelanggang untuk mengadili permainan mengikut pembahagian kawasan yang
telah ditetapkan oleh pihak penganjur pertandingan.

MULA BERMAIN

Pemain tengah (C) akan melakukan lontaran mula. C akan melontar bola ke salah seorang
rakan pasukannya, sama ada WA atau GA.
Dalam situasi tertentu, WD dan GD juga boleh menerima hantaran tengah tersebut. Semasa
melontar, C hendaklah memastikan bahawa kakinya berada di dalam bulatan di tengah-tengah
gelanggang. Pemain tengah pasukan lawan mesti berada kira-kira 0.91m (3 kaki) dari pusat
bulatan sementara pemain-pemain yang lain berada di tempat masing-masing.
Apabila wisel ditiupkan, pemain tengah yang membuat lontaran mula akan melepaskan bola
kepada pemain lain menandakan bermulanya permainan.

TEMPOH BERMAIN

Bola jaring dimainkan dalam tempoh empat sukuan waktu (quarter).


Setiap suku waktu ialah 15 minit dan akan diselang dengan waktu rehat selama 3 minit kecuali
waktu rehat untuk separuh masa, iaitu 5 atau 10 minit.
Waktu kecederaan dan gangguan akan diberikan, jika berlaku penangguhan permainan akibat
sebarang gangguan atau sekiranya berlaku kecederaan.
Selain itu, tempoh permainan 20 minit untuk satu separuh masa juga turut digunakan.
Permainan akan diteruskan selepas sahaja gol dijaringkan.

Peraturan dan undang-undang permainan hendaklah sentiasa dipatuhi oleh setiap pemain
semasa di dalam gelanggang.
Setiap kesalahan yang dilakukan akan didenda.
Pemain hanya boleh bergerak di dalam kawasan masing-masing dan jika ingin menukar
kawasan, ia hanya dibenarkan selepas permainan dihentikan dan pemain itu mestilah juga
memaklumkannya kepada pengadil.

Pemain boleh menangkap bola dengan satu ataupun kedua belah tangan.
Dia juga boleh menepis atau menampar bola ke arah pemain lain dalam pasukannya ketika
bola sedang dilambung. Setelah bola ditangkap, pemain hendaklah melontarkan atau
melantunkannya kepada pemain pasukannya dalam masa tiga saat.
Pemain tidak dibenarkan menggulingkan bola atau memegang sambil berlari, atau melontar ke
udara dan menangkapnya semula, atau menjatuhkannya dan mangambilnya semula
Pemain juga tidak boleh dengan sengaja menendang, merampas daripada pemain lawan,
menumbuk atau memainkan bola apabila ia berada di atas lantai gelanggang.
Selain daripada itu, pemain tidak dibenarkan menggunakan atau mendapatkan sokongan tiang
gol apabila sedang membuat jaringan, ataupun menggoyangkan tiang gol supaya jaringan yang
dibuat oleh pasukan lawan keluar daripada sasaran atau gelanggang.

Ofsaid, Faul dan Penalti


Pemain akan dikenakan denda jika melakukan kesalahan.
Jika pemain bergerak melebihi atau keluar dari kawasan gelanggang yang dibenarkan
untuknya bermain, dia dikira sebagai ofsaid.
Selain itu apabila bergerak menangkap bola, kaki pemain mesti berada di dalam kawasan
tertentu atau tidak ia dikira ofsaid.
Lambungan bola dilakukan untuk meneruskan permainan semula apabila dua orang pemain
kedua-dua pasukan melakukan kesalahan serentak, pemain daripada kedua-dua pasukan
menangkap bola pada waktu yang sama dan berlaku perebutan bola ataupun apabila pengadil
tidak pasti pasukan mana yang telah melakukan kesalahan.

Bola
Tiang gol

Baju posisi

Gelanggang bola jaring


Kasut sukan

PAKAIAN DAN PERALATAN


Bola
Berukuran standard dan disediakan sendiri oleh pihak penganjur kejohanan.
Biasanya, bola saiz 5 yang juga seperti saiz bola keranjang digunakan. Ukur lilit bola
adalah lebih kurang99sm-102sm dan beratnya dianggarkan seberat 6.35 - 7.26 kg
(perlu disemak). Bola inidiperbuat daripada kulit atau getah.

Tiang Gol

Kedua-dua belah gelanggang akan dipasang dengan tiang gol setinggi 3.05m (10 kaki).
Biasanya tiang gol diperbuat daripada besi.
Ukur lilit bulatan besi berjaring yang diletakkan di bahagian atas tiang ialah 38sm
Tiang gol ini hendaklah dicacakkan dengan teguh di kawasan jaringan (kawasan D)
supaya tidak condong.
Gelanggang

Permukaan gelanggang mestilah keras dan rata.


Bola jaring juga boleh dimainkan di gelanggang berumput di kawasan terbuka atau
dibuat khas dengan menggunakan gelanggang simen atau parket sekiranya dimainkan
di dalam dewan yang tertutup.
Garisan sepanjang 30.50m dinamakan garisan tepi manakala garisan 15.25m
dinamakan garisan gol
Gelanggang terbahagi kepada 3 sempadan utama, 1 bulatan tengah dengan jejari
45.7sm dan dua separa bulatan yang dipanggil kawasan menjaring ataupun kawasan D
di mana tiang gol didirikan pada pusat bulatan.

PAKAIAN
Setiap pemain mempunyai posisi sendiri dan perlu memakai tanda posisi sendiri.
Pakaian yang sesuai mestilah digunakan( tidak ketat dan boleh menyerap peluh)
Kasut pula perlulah sesuai untuk mengelakkan kecederaan (Kasut sukan)
Permainan bola jaring merupakan sukan yang dimainkan dalam
KALANGAN WANITA
----DI MALAYSIA

Pada asalnya, bola jaring telah diperkenalkan di Tanah Melayu oleh mubaligh-mubaligh Kristian
dari England kepada murid-murid Sekolah Rendah Inggeris di
negeri-negeri Selat pada zaman pemerintahan British. Pada lewat 1960-an, Majlis Sukan
Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) ditubuhkandan di bawah kepimpinan Pengerusi Teknik
Puan Teh Gin Sooi, bola jaring mula berkembang dengan meluas. Dari 1970-an hingga lewat
1980-an, bola jaring di Malaysia telah dimainkan dalam kalangan wanita di sekolah,
kolej,universiti serta jabatan kerajaan dan kelab.

Persatuan Bola Jaring Selangor merupakan persatuan pertama yang berdaftar dengan Jabatan
Pendaftar pada awal 1970-an. Keadaan ini diikuti oleh beberapa negeri lain seperti Pulau
Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka,Johor dan Pahang. Kesemua persatuan-persatuan
negeri ini bergabung dengan Persatuan Bola Jaring Malaysia (PBJM).
Persatuan Bola Jaring Malaysia (PBJM) telah ditubuhkan pada 21 Mac 1978 di bawah naungan
Almarhumah Ke bawah DYMM Tengku Ampuan Pahang. PBJM mempunyai 17 ahli gabungan
yang terdiri daripada 14 ahli gabungan dari negerinegeri dan 3 ahli gabungan dari bukan negeri
iaitu Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Tenaga Nasional Berhad. PBJM
telah bergabung dengan Majlis Olimpik Malaysia (MOM) sejak tahun 1980 dan dengan
Persekutuan Bola Jaring Antarabangsa (IFNA) bermula dari tahun 1982. Malaysia merupakan
salah satu ahli pengasas Persekutuan Bola Jaring Asia yang ditubuhkan pada tahun
1985. Aktiviti utama PBJM adalah untuk menganjurkan kejohanan bola jaring pada peringkat
kebangsaan. Dua kejohanan tahunan yang diadakan pada peringkat kebangsaan ialah
Kejohanan Bola Jaring Kebangsaan dan Kejohanan Bola Jaring Bawah 21 Tahun. Kejohanan
Bola Jaring Kebangsaan (KBJK) telah diadakan sejak tahun 1979. Kejohanan ini terbuka
kepada semua ahli gabungan. Kejohanan Bola Jaring Bawah 21 Tahun bermula pada tahun
1984. Kejohanan pada peringkat kebangsaan merupakan medan bagi pemilihan pemain ke
peringkat antarabangsa.
FUTSAL
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FUTSAL

Futsal adalah satu bentuk permainan bola sepak dalaman yang terletak di bawah
naungan FIFA yang dimainkan di seluruh dunia oleh lebih kurang 25 juta pemain. Istilah
FUTSAL adalah satu istilah antarabangsa. Futsal adalah permainan 5 sebelah yang dimainkan
secara dalaman di atas permukaan gelanggang yang berbagai.Asal permainan ini bermula
pada tahun 1930 di Montevideo, Uruguay, apabila Juan Carlos Ceriani memperkenalkan bola
sepak 5 sebelah untuk pertandingan peringkat belia. Disebabkan versi permainan ini
membentuk kemahiran, tindakbalas pantas,hantaran tepat dan cekap minda, ia merupakan
permainan yang menyeronokkan dan mencabar bagi kanak-kanak mahupun dewasa. Pemain-
pemain terulung seperti Pele, Zico dan Ronaldo membesar dengan cara ini dan terhutang budi
kepada Futsal.Futsal dimainkan dengan hantaran bola rendah, memerlukan pemain
menggunakan kemahiran bukan hanya daripada hantaran dan hala tuju bola itu sendiri.

Gelanggang serta ukuran dan aspek teknikal


• Gelanggang Futsal adalah versi mini bola sepak sebesar gelanggang bola baling dan boleh
disesuaikan.
• Permukaan gelanggang biasanya menggunakan rumput sintetik, alas sintetik, lantai parquet
atau simen yang boleh menyerap lantunan.

Bola Futsal
• Dibuat dari kulit atau bahan sintetik
• Size 4 untuk dewasa
• Size 3 untuk junior
• Berat : lebih ringan dari bola sepak biasa 400 – 440 gm.
• Ciri Khas : Daya lantunan 30% kurang dari bola sepak biasa.

Kasut Futsal dan Penghadang Kaki (Shinguard)


• Kasut Futsal disebut juga “Futsalor”, Tapaknya dibuat daripada bahan getah supaya sesuai
dengan semua permukaan gelanggang untuk cengkaman yang kuat.
• Diperkuat dengan salutan kulit atau fabrik kanvas di tepi dan hujung kasut.
• Penghadang Kaki (Shinguard) adalah kemestian bagi setiap pemain untuk mengelak dan
mengurangkan kecederaan.
• Bahan dan mutu kasut atau shinguard selalunya terdiri daripada jenama terkemuka seperti
Nike, Adidas, Topper, Puma, Jordan, Converse dan lain-lain. Ia dibuat daripada kepingan
plastik disaluti penebat seperti getah atau span dan bahan fabrik yang sesuai.

BAGAIMANA FUTSAL DIMAINKAN DAN


UNDANG-UNDANG PERMAINAN

• Bola Saiz 4 dengan daya lantunan dikurangkan 30%


• 5 pemain
• Tidak terhad-dengan pemain gantian dipanggil “flying”
• Sepakan ke dalam
• Pengadil utama dan pembantu pengadil dengan kuasa yang sama
• Masa dijaga oleh penjaga masa
• 20 minit separuh masa dengan 1 “time-out” untuk setiap pasukan setiap separuh masa
• Balingan oleh Penjaga Gol (Goalkeeper Throw)
• Tiada tindakan untuk pergeseran bahu atau tekel melunjur (shoulder charges or sliding tackle)
• Peraturan 4 saat untuk mula main
• 5 had kesalahan dan tiada tendangan bebas dengan barisan “wall”
• Penjaga Gol tidak boleh memegang bola yang dihantar balik padanya dengan apa cara
sekalipun termasuk dengan kepala atau dada.
• Hanya sekali “tolak balik” atau “backpass” dibenarkan iaitu selepas bola melepasi garisan
tengah atau telah disentuh pihak lawan.
• Pemain yang dibuang boleh diganti selepas 2 minit atau pihak lawan telah menjaringkan gol.
Tendangan sudut betul-betul di sudut antara pertemuan garisan
gol dan tepi.

Perbezaan antara Bola Sepak Biasa dan Futsal

1. Memulakan Permainan
Permainan dimulakan dengan melambung duit siling. Pihak yang kalah mestilah
berada di kawasannya sendiri.

2. Bola Masuk / Bola Keluar


Bola dikira masuk sekiranya berada di dalam kawasan permainan, kawasan“touchline” dan
kawasan garisan gol. Bola dikira keluar jika berada di luar kawasan-kawasan
tersebut.

3. Jaringan
Dikira apabila bola melepasi garisan gol di antara 2 tiang gol dan di bawah palang gol.

4. Faul dan kelakuan kurang sopan – Tendangan bebas terus diberikan pada pihak
lawan jika dengan sengaja melakukan 10 kesalahan seperti berikut:

a. Menyepak atau cubaan menyepak pemain lawan

b. Membentes pemain lawan

c. Menerpa serta melompat ke arah pemain lawan

d. Menyerang pemain lawan

e. Menyerang pemain lawan dari belakang

f. Menghadang pemain lawan dengan sengaja

g. Menolak pemain lawan

h. Menerpa pemain lawan dengan bahu dengan sengaja

i. Tekel menggelungsur – “sliding tackle” yang membahayakan

j. Memegang bola (kecuali penjaga gol)

5. Kesalahan dilakukan di dalam kawasan penalti tendangan bebas tak langsung diberikan dari
garisan 6 meter bagi 8 jenis kesalahan
a.Permainan yang bahaya

b. Menghalang dengan sengaja

c. Menyerang / menerpa penjaga gol di dalam kawasan penalty

d. Penjaga gol membuat balingan terus melepasi garisan tengah tanpa disentuh
oleh mana-mana pemain

e. Penjaga gol memegang atau mengambil bola yang dihantar ke belakang


kepadanya.

f. Penjaga gol memegang atau mengambil bola yang dihantar dari tendangan ke
dalam dari rakan sepasukannya.

g. Penjaga gol mengawal bola dengan mana-mana bahagian anggotanya lebih


dari 4 saat.

h. Penjaga gol menyentuh bola yang dihantar ke belakang dengan mana-mana


bahagian anggotanya sebelum bola itu melepasi garisan tengah ataupun
disentuh oleh pemain lawan.

6. Pemain boleh diberi amaran dengan melayangkan kad kuning dan pihak lawan
diberi tendangan bebas tak langsung dari tempat kesalahan dari garisan 6
meter jika berlaku di kawasan penalti.

a. Pemain gantian memasuki gelanggang dari tempat yang salah atau pemain
yang diganti belum betul-betul meninggalkan gelanggang.

b. Seseorang pemain sentiasa melanggar undang-undang permainan.

c. Seseorang pemain tidak patuh dengan keputusan pengadil.

d. Berkelakuan tidak sopan atau kurang ajar.

7. Pemain akan dibuang padang serta dilayangkan kad merah untuk kesalahan
berikut:
a. Kesalahan permainan yang berat.

b. Berkelakuan ganas

c. Kesalahan menggunakan bahasa tercemar

d. Kesalahan atas kesalahan kedua (2 kad kuning)

e. Bertindak menghalang peluang jaringan gol lawan dengan niat yang tidak
professional

f. Menghalang peluang jaringan pihak lawan didalam kawasan penalti dengan


sengaja.
8. Peraturan Buang Padang

a. Seseorang pemain yang dibuang padang akan dikeluarkan terus sehinggakan


tidak dibenarkan duduk dibangku simpanan.

b. Pasukan di mana pemainnya dibuang padang boleh diganti selepas 2 minit


permainan berjalan atau selepas pihak lawan menjaringkan gol yang mana
terdahulu.

c. Hantaran 2 minit akan dikira dan ditentukan oleh penjaga masa atau penolong
pengadil jika penjaga masa tidak digunakan.

d. Pemain gantian tidak boleh terus menggantikannya sehingga permainan


diberhentikan serta mendapat kebenaran pengadil.

9. Tendangan Bebas

a. Jenis : Tendangan bebas terus dan lawanan bebas tidak langsung.


b. Dinding “wall” – Sekurang-kurangnya 5 meter dari jarak bola yang akan disepak

c. Had masa – Tendangan mesti diambil dalam jangka masa 4 saat.

10. Tendangan Penalti

a. Diambil dari titik penalti di tengah-tengah garisan 6 meter

b. Semua pemain mesti berada di luar kawasan penalti sekurangnya 5 meter


dari titik penalti.

c. Penendang tidak boleh memainkan bola pada kali kedua hanya setelah disentuh
oleh pemain lain.

11. Tendangan ke dalam

a. Digunakan untuk menggantikan balingan ke dalam.

b. Bola diletak di atas garisan “touchline” sebelum menyepak.

c. Sebelah kaki pemain mesti berada di luar atau di atas “touchline” kalau tidak
tendangan ke dalam diberikan kepada pasukan lawan.

d. Tendangan ke dalam mesti diambil dalam masa 4 saat – kalau tidak – tendangan
ke dalam diberikan kepada pasukan lawan.

e. Penendang tidak boleh memainkan bola kali kedua sebelum bola itu disentuh
atau dimainkan oleh pemain lain – kalau tidak pasukan lawan akan diberikan
tendangan bebas tak langsung dari tempat kesalahan.

f. Pemain-pemain lawan mestilah berada 5 meter jauh dari tempat sepakan diambil.
g. Tidak dibenarkan menjaringkan gol terus dari tendangan ke dalam.

12. Membebaskan Kawasan Gol

a. Dilakukan menggantikan tendangan gol

b. Dari dalam kawasan penalti, penjaga gol membaling bola untuk meneruskan
permainan.

c. Bola tidak diertikan sebagai dimainkan sebelum melepasi kawasan penalti.


Jika tidak, bola diertikan masih belum dimainkan.

13. Tendangan Sudut

a. Bola diletakkan di bucu dua garisan gol dan garisan tepi. Jika bola itu salah letak,
tendangan sudut akan diambil alih oleh pihak lawan.

b. Mesti diambil dalam masa 4 saat. Jika gagal bererti pihak lawan akan diberikan
tendangan bebas tak langsung dari tempat sudut tersebut.

c. Penendang sudut tidak boleh memainkan bola kali kedua. Jika tidak, pihak
lawan akan diberikan tendangan bebas tak langsung dari tempat kesalahan
tersebut.

d. Pemain lawan mestilah berada sekurang-kurangnya 5 meter jauh dari tempat


tendangan sudut dibuat.

e. Gol boleh dijaringkan dari tendangan sudut.

14. Tendangan Penalti

a. Pengadil utama menentukan gawang gol yang akan digunakan.

b. Undian dengan cara lambungan siling digunakan.

c. 5 tendangan diambil oleh 5 orang pemain yang di pilih dari setiap pasukan.
Ketua pasukan masing-masing mengumumkan pemain-pemain yang telah
dipilih kepada pengadil utama sebelum penalti dijalankan.

d. Jika penalti terikat selepas 5 tendangan, tendangan tambahan akan diambil


melalui “sudden death” oleh pemain-pemain yang belum melakukan
tendangan penalti.

e. Pemain yang dibuang padang semasa permainkan tidak boleh mengambil


bahagian.

f. Mana-mana pemain boleh mengambil tempat penjaga gol jika perlu.

g. Semasa tendangan penalti dilakukan, semua pemain mesti berada di


separuh gelanggang yang tidak digunakan. Penolong pengadil akan
mengawasi kawasan ini.
CADANGAN LATIHAN KEMAHIRAN

1. Kemahiran Hantaran Tepat


2. Kemahiran Menggelecek
a.Menggelecek bola menggunakan sisi kaki kiri atau kanan melalui tiang-tiang
yang dipacak ke tanah.
b.Menggelecek bola menggunakan kawan yang beratur statik tetapi boleh
mengganggu gelecekan dari tempat di mana mereka berada sahaja.
3. Kemahiran Menjaring dan Mengawal Gawang Gol
a.Dengan jarak 10 kaki, seorang pemain berada di tengah bulatan sambil menghantar
bola bergilir-gilir secara statik dan kemudian diikuti dengan bergerak secara
bulatan kepada semua pemain. Hantaran mestilah “grounder” atau meleret.
b.Menjaring dari posisi yang berbeza di sekeliling di kawasan penalti termasuk
tendangan sudut. Galakkan tendangan leret atau “grounder”.

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN PERTANDINGAN FUTSAL LELAKI DAN WANITA SUKAN SKTS KALI KE-11
/ 2017 1. PERATURAN PERTANDINGAN - Pertandingan akan dijalankan mengikut undang-undang FUTSAL
yang berkuatkuasa sebagaimana yang diperuntukan oleh FIFA dan persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM).
- Kejadian di luar jangka dan tidak dinyatakan di dalam peraturan berkenaan adalah diputuskan seperti
berikut : i. Semua kejadian perkara-perkara bukan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada
PERATURAN AM KEJOHANAN yang dipersetujui oleh jawatankuasa penganjur. ii. Sebarang perselisihan
teknikal akan diputuskan oleh jawatankuasa penganjur berasaskan kepada peraturan-peraturan
Persatuan Bola Sepak (FAM) Dan Undang-Undang Permainan Bola Sepak Antarabangsa (FIFA) dan
keputusan adalah muktamad. - Selain dari peraturan di atas, Jawatankuasa Penganjur adalah berhak
MEMINDA PERATURAN-PERATURAN TAMBAHAN. Selaras dengan matlamat penganjur kejohanan
tersebut. 2. PENDAFTARAN ATAU PENYERTAAN PEMAIN DAN PEGAWAI - Setiap pasukan mestilah terdiri
daripada : i. Seorang pengurus pasukan ii. Seorang jurulatih iii. Minimum lima (5) pemain dan maksimum
sepuluh (10) pemain, termasuk : Dua (2) Orang Pemain Veteran (Seorang simpanan) - berumur empat
puluh (40) tahun dan ke atas bagi pasukan lelaki. (Lahir pada / selepas 1977) - berumur tiga puluh lima
(35) tahun dan ke atas bagi pasukan perempuan.(Lahir pada / selepas 1982) - Semua pemain
dikehendaki membawa kad pengenalan pada hari pertandingan. - Pemain yang didaftarkan namanya di
dalam borang pendaftaran sahaja yang dibenarkan mengambil bahagian. - Senarai pemain yang
disahkan untuk kejohanan ini layak bermain untuk satu (1) pasukan sahaja. Jika pemain tersebut
mewakili pasukan lain dan didapati bersalah, maka pasukan yang diwakili pemain tersebut akan
disingkirkan terus daripada kejohanan. 3. FORMAT DAN JADUAL PERTANDINGAN i. Pasukan akan diundi
dalam dua (2) kumpulan dengan maksimum lima (5) pasukan dalam setiap kumpulan. ii. Perlawanan
peringkat kumpulan akan diadakan secara liga satu pusingan. iii. Dua (2) pasukan teratas setiap
kumpulan layak ke peringkat separuh akhir sehingga ke peringkat perlawanan akhir. iv. Di peringkat
separuh akhir, juara kumpulan A akan bertemu dengan naib juara kumpulan B, pemenang akan
memasuki peringkat akhir, pasukan yang kalah akan bermain untuk penentuan tempat ke-3 dan ke-4. v.
Juara kumpulan B akan bertemu dengan naib juara kumpulan A, pemenang akan memasuki peringkat
akhir, pasukan yang menang akan bermain di perlawanan akhir bagi penentuan Juara dan Naib Juara. 4.
PERATURAN PERTANDINGAN Memulakan Pertandingan i. Setiap pasukan mestilah mempunyai lima (5)
orang pemain termasuk satu (1) orang pemain veteran. ii. Sekiranya kurang daripada lima (5) orang
pemain bagi salah satu pasukan berada di gelanggang apabila pengadil memerintahkan perlawanan
dimulakan pada masa yang dijadualkan, maka pasukan yang mempunyai lima (5) orang pemain di dalam
gelanggang akan diberi kemenangan percuma dengan jaringan 3-0 dan diberikan tiga (3) mata. Waktu
Bermula Sesuatu Perlawanan. i. Waktu bermula sesuatu perlawanan adalah seperti yang tercatat di
dalam jadual pertandingan rasmi. Penggantian Pemain. i. Tiada had penggantian pemain semasa
perlawanan (Rolling Substitution). Seorang pemain yang telah diganti boleh masuk semula ke
gelanggang sebagai pengganti kepada pemain lain. ii. Syarat-syarat berikut hendaklah dipatuhi apabila
gantian dibuat semasa bola dalam permainan : a. Pemain yang meninggalkan gelanggang hendaklah
keluar melintasi garisan tepi di kawasan zon penggantian. 2 b. Pemain yang masuk ke gelanggang juga
dikehendaki berbuat demikian dari kawasan zon penggantian, tetapi hendaklah menunggu sehingga
pemain yang hendak keluar telah melintasi garisan tepi c. Penjaga gol boleh bertukar tempat dengan
mana-mana pemain lain dengan syarat kebenaran dari salah seorang pengadil hendaklah diminta
terlebih dahulu. d. Pemain veteran yang sedang bermain di dalam gelanggang hanya boleh digantikan
dengan seorang pemain veteran simpanan yang lain. Tempoh Masa i. Tempoh masa perlawanan adalah
7 minit / 1 minit / 7 minit (Running Time). Kelewatan i. Sekiranya mana-mana pasukan yang gagal
menghadirkan seramai sekurang-kurangnya lima (5) orang pemain selepas lima (5) minit daripada masa
perlawanan yang dijadualkan akan dikira kalah (walkover). ii. Kemenangan percuma akan diberikan
kepada pasukan lawannya dengan jaringan 3 – 0 dan diberikan tiga (3) mata. 5. PAKAIAN, WARNA DAN
NOMBOR JERSI i. Semua pasukan wajib mendaftar sekurang-kurangnya dua (2) set jersi yang berlainan
warna dan mengisytiharkan warna jersi yang wajib dipakai semasa menjadi tuan rumah. Pasukan tuan
rumah adalah nama pasukan yang disebut dahulu di dalam jadual pertandingan. Pasukan pelawat
hendaklah memakai warna jersi berlainan daripada warna jersi pasukan tuan rumah. ii. Jika berlaku
persamaan warna jersi kerana pasukan tuan rumah tidak memahami warna jersi yang diisytiharkan,
maka pasukan tuan rumah wajib menukar warna jersinya. Jika berlaku persamaan warna jersi kerana
pasukan pelawat memakai warna jersi yang sama dengan pasukan tuan rumah, maka pasukan pelawat
yang wajib menukar warna jersinya. iii. Setiap pemain diwajibkan memakai jersi yang bernombor tetap
sepanjang kejohanan, seluar yang sesuai, stoking panjang dan wajib memakai “shin guard”. iv. Hanya
kasut futsal dan bersesuaian sahaja dibenarkan. Penggunaan ‘boot’ sama sekali tidak dibenarkan. 6.
KESALAHAN DAN KELAKUAN TIDAK SOPAN i. Sekiranya dalam perkara di mana pemain diperintah kelaur
gelanggang dan salah satu pasukan tinggal kurang dari tiga (3) orang pemain, maka permainan
hendaklah dibatalkan dan kemenangan akan diberikan kepada pasukan lawan dengan jaringan 3-0 atau
jaringannya yang terbesar. ii. Mana-mana pemain yang didapati menyerang pengadil atau pemain yang
diperintah keluar padang kerana pergaduhan akan digantung bermain sepanjang tempoh kejohanan ini.
iii. Pemain yang telah menerima kad merah tidak boleh bermain untuk dua (2) perlawanan seterusnya.
Pemain yang telah menerima dua (2) kad kuning pada perlawanan yang sama dan seterusnya mendapat
kad merah, tidak boleh bermain untuk satu (1) perlawanan seterusnya. iv. Pemain yang telah menerima
dua (2) kad kuning pada perlawanan-perlawanan yang berlainan tidak boleh bermain untuk satu (1)
perlawanan yang berikutnya. v. Dalam masa permainan, pemain yang menerima kad merah dan
diarahkan meninggalkan gelanggang boleh digantikan dengan pemain lain setelah tamat tempoh dua (2)
minit permainan dijalankan. vi. Pengurus / Jurulatih bertanggungjawab ke atas disiplin dan keselamatan
pasukan masing-masing. 7. PEMBERIAN MATA / PENENTUAN PASUKAN PEMENANG ATAU TERATAS i.
Tiga (3) mata akan diberikan bagi pasukan yang menang, satu (1) mata bagi seri dan tiada mata bagi
pasukan yang kalah. ii. Dalam pertandingan liga satu pusingan atau peringkat pusingan atau peringkat
kumpulan, penentuan pasukan teratas atau pemenang iaitu setelah tamat semua perlawanan peringkat
liga hendaklah mengikut susunan hirarki seperti berikut :- a. Pasukan yang mendapat mata yang
terbanyak dikira sebagai pemenang, jika sama : b. Pasukan yang mempunyai jumlah perbezaan gol
terbanyak dikira sebagai pemenang, jika sama : c. Pasukan yang mempunyai jumlah jaringan gol
terbanyak dikira sebagai pemenang, jika sama : d. Pasukan yang telah mengalahkan pasukan lawannya
akan dikira sebagai pemenang, jika seri : e. Tendangan penalti akan dijalankan untuk menentukan
pemenang secara SUDDEN DEATH secara bergilir-gilir sehingga bertemu dengan pemenangnya. iii.
Dalam pusingan kalah mati atau perlawanan akhir, penentu pemenang adalah mengikut hirarki seperti
berikut : 3 a. Pasukan yang menang dalam perlawanan penuh masa permainan, jika seri : b. Jika
kedudukan masih seri sehingga tamat perlawanan sepenuh masa, tiga (3) sepakan penalti akan
diberikan kepada setiap pasukan untuk menentukan pemenang. c. Jika masih seri, satu sepakan penalti
secara SUDDEN DEATH akan diberikan kepada setiap pasukan untuk menentukan pemenang. 8.
PERLAWANAN YANG DITUNDA ATAU DIHENTIKAN / MENARIK DIRI MENYERAH KALAH / MEMBERI
KEMENANGAN PERCUMA i. Semua pasukan dimestikan menghabiskan setiap perlawanan dan tidak
boleh memberikan kemenangan percuma kepada pihak lawannya untuk perlawanan yang akan atau
sedang berlangsung. ii. Setiap pasukan dimestikan meneruskan permainan dalam semua perlawanan
walaupun telah layak untuk ke pusingan kalah mati. iii. Perlawanan yang ditunda atau dihentikan : a.
Sekiranya pengadil memutuskan perlawanan tidak boleh dimainkan atau ditangguhkan kerana
sebabsebab luar jangka atau bencana alam, kekurangan kawalan keselamatan perlawanan atau sebab-
sebab teknikal, maka jawatankuasa penganjur hendaklah membuat keputusan yang mana keputusannya
adalah muktamad. b. Sekiranya pengadil menghentikan perlawanan kerana sikap penonton, pengawai
atau pemain satu pasukan yang tidak memuaskan, maka kemenangan akan diberi kepada pasukan
lawan dengan tiga (3) mata dengan jaringan 3-0 atau lebih semasa perlawanan dihentikan. iv. Menarik
diri / memberi kemenangan percuma a. Jika pasukan tidak melaporkan diri untuk permainan bagi satu
perlawanan atau gagal menurunkan minimum lima (5) orang pemain pada masa permulaan perlawanan
atau : b. Jika pasukan tersebut enggan meneruskan permainan atau meninggalkan gelanggang sebelum
tamatnya perlawanan, atau : c. Jika pasukan memberi kemenangan percuma, atau ; d. Jika pasukan
gagal menamatkan jadual perlawanannya dalam pertandingan tanpa mendapat persetujuan
jawatankuasa panganjur, pasukan tersebut terkeluar daripada pertandingan dan semua keputusan mata
atau jaringan perlawanan-perlawanan terdahulu tidak dikira. 9. RAYUAN DAN BANTAHAN i. Pasukan-
pasukan yang ingin melakukan bantahan disyaratkan melakukan sedemikian secara bertulis tidak
melebihi 30 minit selepas tamat perlawanan yang dipertikaikan bersama yuran bantahan sebanyak RM
500.00. Seandainya syarat tersebut gagal dipatuhi, maka bantahan tersebut tidak akan dilayan. Jika
menepati syarat, bantahan tersebut akan dikaji bagi tindakan lanjutan jawatankuasa penganjur.
Keputusan yang diambil oleh jawatankuasa penganjur berikutan penerimaan bantahan adalah
MUKTAMAD. (NOTA –Jawatankuasa penganjur tidak akan melayan bantahan berkenaan pegawai
perlawanan dan padang permainan.) 10. HAL-HAL LAIN i. Segala hal yang berkaitan dengan peraturan-
peraturan teknikal yang tidak diperuntukan di bawah peraturanperaturan ini atau soal perbezaan
taksiran akan diputuskan oleh jawatankuasa penganjur dan sebarang keputusan adalah MUKTAMAD. ii.
Sekiranya timbul apa-apa persoalan yang tidak diliputi oleh mana-mana undang-undang atau syarat atau
peraturan penyertaan dan pertandingan di dalam ini, maka ianya akan diputuskan berasaskan prinsip-
prinsip am dan amalan biasa yang diterima umum tertakluk kepada keputusan pihak jawatankuasa
penganjur. iii. Jawatankuasa penganjur berhak mengubah mana-mana jadual, peraturan, syarat, dan
undang-undang perlawanan secara serta merta.