Anda di halaman 1dari 1

RUJUKAN

BUKU

 Kamus Dewan Edisi Empat. (2007). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.
 Abdul Rahin Bin Hamdan, Ahmad Johari Bin Hj Sihes,Jamaluddin Bin Ramli dan Rosliza
Binti Hamzah. (2006). Persepsi Guru Terhadap Profesion Perguruan Masa Kini.
Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.
 Suffean Hussin (2008). Pendidikan Di Malaysia Sejarah Sistem Dan Falsafah. Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 Mok Soon Sang (2010). Falsafah Pendidikan, Kurikulum dan Profesionalisme Keguruan.
Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd, Selangor Darul Ehsan.

INTERNET

 http://isu-pendidikan.blogspot.my/2012/09/ulasan-berkenaan-artikel-
gangguan.html
 http://murabbiumat.blogspot.my/2012/09/isu-2-cabaran-profesion-
keguruan.html
 http://www.moe.gov.my/my/falsafah-pendidikan-kebangsaan