Anda di halaman 1dari 11

MINGGU: 1 TARIKH: 12 JANUARI 2015 HARI: ISNIN

TEMA: ORIENTASI SUBTEMA: ORIENTASI

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI/OBJEKTIF KESEPADUAN CATATAN/ABM
PEMBELAJARAN
MORNING
ROUTINE Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
0730-0740
(10 minit)
PERBUALAN - Guru memberikan ucapan salam.
PAGI - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
KM 1.1.1 Obj: Murid dapat memperkenalkan diri di
Kemanusiaan Menceritakan tentang hadapan kelas dengan berani dan PSE 2.3.6
diri dengan bimbingan bersemangat.
MODUL ASAS (contoh: nama, umur,  Guru dan PPM memperkenalkan diri.
0800-0840 jantina)  Murid memperkenal diri kepada guru dan
(40 minit)
rakan sekelas.
 Murid bersalaman dengan guru, PPM
dan rakan-rakan.
PFK 3.1.1 Obj: Murid dapat menunjukkan semula 6 Tuala, besen berisi air
MODEL Perkembangan Mengamalkan cara daripada 10 langkah membasuh tangan BM 2.1.4
BERTEMA Fizikal dan menjaga kebersihan dengan betul.
0840-0900 Estetika diri dengan  Guru menunjukkan cara membasuh
(20 minit) (Fizikal) bimbingan. tangan dengan betul.
 Murid mengaplikasi cara membasuh
tangan dengan bimbingan guru.
ENGLISH BI 1.2.5 Listen and Obj: Pupil can pronounce greetings well and Flash cards
BASIC Komunikasi repeat greetings. pronounce it correctly. PSE 2.2.2
MODULE (Bahasa  Teacher teach how to pronounce
0900-0940 Inggeris) greetings in well pronounciation.
(40 minit)  Pupil repeat what the teacher has taught.
REHAT Beratur dalam kumpulan, membasuh tangan, membaca doa sebelum makan, menikmati makanan, membaca doa
0940-1010 KUDAPAN selepas makan, menggosok gigi, bermain alat permainan, menonton televisyen dan membaca buku.
(30 minit)
BM 1.1.1 Mendengar Obj: Murid dapat menyampaikan ucapan Kad huruf, krayon/
Komunikasi ucapan selamat dan selamat dan memberi respons yang pensel warna
(Bahasa memberi respons bertatasusila dengan baik berserta PSE 3.2.5
MODUL ASAS Malaysia) yang bertatasusila bimbingan guru.
BAHASA
dengan bimbingan.  Guru mengajar cara bagaimana
MALAYSIA (Contoh: Selamat memberikan ucapan salam dan “Selamat
1010-1050 pagi, Selamat pagi cikgu” serta memberi respons yang
(40 minit) petang). bertatasusila dengan sebutan yang betul.
 Murid menyampaikan ucapan selamat
dan memberikan respons dengan betul
ST 1.1.1 Obj: Murid-murid boleh mengamalkan tabiat Alat permainan
Sains dan Menunjukkan sikap tidak mencemarkan alam semula jadi KTI 2.1.10
MODUL Teknologi sistematik, dengan bimbingan guru.
BERTEMA bekerjasama, Guru memberi murid bermain dalam
1050-1120 bertanggungjawab Kumpulan bagi memberi peluang murid
(30 minit) dengan bimbingan. bermain bersama-sama rakan baharu.
Murid bermain bersama-sama dan
berkongsi alat permainan.
Murid:
 Menyata apa yang telah dipelajari.
 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLECTION
 Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
1120-1130
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.
(10 minit)
Guru:
 Membuat penilaian tingkah laku murid.
 Membuat penilaian pengetahuan murid.
 Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.

Refleksi: Secara keseluruhannya, hari pertama persekolahan berjalan dengan lancar. Walaupun masih terdapat murid yang kurang berupaya
menyesuaikan diri, namun hal ini dapat ditangani apabila guru menyediakan aktiviti menari dan bermain bersama-sama murid yang lain.
Aktiviti-aktiviti secara berkumpulan perlu dijalankan bagi membina semangat murid untuk berasa gembira dan kodusif semasa berada di dalam
kelas.
MINGGU: 1 TARIKH: 13 JANUARI 2015 HARI: SELASA
TEMA: ORIENTASI SUBTEMA: ORIENTASI

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI/OBJEKTIF KESEPADUAN CATATAN/ABM
PEMBELAJARAN
MORNING
ROUTINE Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
0730-0740
(10 minit)
PERBUALAN - Guru memberikan ucapan salam.
PAGI - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
PFK 3.1.4 Obj: Murid-murid boleh menunjukkan cara Selipar, tuala, sabun
Menggunakan tandas menggunakan tandas dengan betul. PSE 2.3.6 pencuci tangan
PERMAINAN Perkembangan dengan cara yang  Guru menunjukkan kedudukan tandas.
LUAR Fizikal dan betul.  Guru menerangkan cara penggunaan
0800-0840 Estetika tandas smbil dibantu oleh PPM.
(40 minit) (Fizikal)  Murid mendengar, mengaplikasikan dan
menerangkan semula apa yang
disampaikan oleh guru dan PPM.
BM 2.2.2 Obj: Murid dapat menjawab sekurang-
MODEL Mengemukakan kurangnya PFK 1.2.5 Kertas lukisan
Komunikasi soalan yang 2 daripada 3 soalan guru dengan baik.
BERTEMA
(Bahasa bersesuaian.  Guru bertanyakan soalan mengenai
0840-0900
Malaysia) biodata murid.
(20 minit)
 Murid bersoal jawab dengan guru.
BI 1.2.5 Listen and Obj: Pupil can repeat at least 2 of 3 greetings Flash cards
ENGLISH Komunikasi repeat greetings. correctly. PM 9.1.4
BASIC (Bahasa  Teacher teach how to pronounce
MODULE Inggeris) greetings in well pronounciation.
0900-0940  Pupil repeat what the teacher has taught.
(40 minit)
REHAT Beratur dalam kumpulan, membasuh tangan, membaca doa sebelum makan, menikmati makanan, membaca doa
0940-1010 KUDAPAN selepas makan, menggosok gigi, bermain alat permainan, menonton televisyen dan membaca buku.
(30 minit)
BM 4.2.4 Menulis Obj: Murid dapat menulis huruf kecil mengikut Kad huruf, krayon/
MODUL ASAS Komunikasi huruf kecil mengikut cara yang betul. pensel warna
BAHASA (Bahasa cara yang betul.  Guru menunjukkan menulis huruf PSE 3.2.5
MALAYSIA Malaysia) dengan cara yang betul.
1010-1050
 Murid menulis huruf kecil dengan cara
(40 minit)
yang betul.
PFK 1.1.1 Obj: Murid-murid boleh mengoyak kertas-kertas Kertas warna, belon
Perkembangan Menggunakan jari kecil dengan baik KTI 1.1.4
Fizikal dan untuk mengoyak  Guru memberikan murid sehelai surat
MODUL Estetika dengan bebas. khabar atau kertas warna.
BERTEMA (Kreativiti)  Guru menunjukkan cara mengoyak
1050-1120
dengan betul.
(30 minit)
 Murid mengoyak kertas surat khabar
atau kertas warna mengikut saiz yang
ditetapkan. (kecil)
Murid:
 Menyata apa yang telah dipelajari.
 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLECTION
 Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
1120-1130
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.
(10 minit)
Guru:
 Membuat penilaian tingkah laku murid.
 Membuat penilaian pengetahuan murid.
 Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.

Refleksi: Murid secara keseluruhannya menunjukkan perkembangan yang baik walaupun masih di awal persekolahan. Sewaktu sesi memperkenalkan
diri, murid menunjukkan keyakinan yang memberansangkan. Selain itu, murid berupaya mengaplikasikan cara menggunakan tandas dengan
baik. Pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.
MINGGU: 1 TARIKH: 14 JANUARI 2015 HARI: RABU
TEMA: ORIENTASI SUBTEMA: ORIENTASI

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI/OBJEKTIF KESEPADUAN CATATAN/ABM
PEMBELAJARAN
MORNING
ROUTINE Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
0730-0740
(10 minit)
PERBUALAN - Guru memberikan ucapan salam.
PAGI - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
BM 4.2.4 Menulis Obj: Murid dapat menulis huruf kecil mengikut PSE 3.2.5 Kad huruf, krayon/
MODUL Komunikasi huruf kecil mengikut cara yang betul. pensel warna
BERTEMA (Bahasa cara yang betul.  Guru menunjukkan menulis huruf dengan
0800-0840 Malaysia) cara yang betul.
(40 minit)
 Murid menulis huruf kecil dengan cara
yang betul.
PSE 1.1 Mengenali Obj: Murid dapat mengenal sekurang-kurangnya BM 1.1.13 Slide show
Perkembangan emosi sendiri 2 daripada 4 ekspresi muka yang telah
Sosioemosi dipelajari.
MODUL
 Guru menunjukkan kepada murid
BERTEMA
0840-0900 pelbagai ekspresi muka.
(20 minit)  Murid meneka sambil melakonkan semula
ekspresi muka yang ditunjukkan oleh
guru.
MODUL ASAS PFK 5.2.9 Obj: Murid dapat menyatakan sekurang- Kawasan sekolah
BAHASA Perkembangan Menyatakan cara kurangnya 3 daripada 5 situasi yang BM1.1.1.2
MALAYSIA Fizikal dan menghindari sumber membahayakan dengan baik. PSE 2.2.2
0900-0940 Estetika tempat dan situasi  Guru membawa murid lawatan ke
(40 minit) (Fizikal) yang kawasan sekolah.
membahayakan  Guru menyatakan kawasan-kawasan
seperti yang merbahaya kawasan-kawasan yang
a. alatan elektrik perlu murid berhati-hati semasa melalui
b. benda tajam laluan tersebut.
c. alatan permainan  Murid mendengar dan memberikan
d. melintas jalan raya respons.
e. tempat sunyi
tempat awam
RECESS Beratur dalam kumpulan, membasuh tangan, membaca doa sebelum makan, menikmati makanan, membaca doa
0940-1010 KUDAPAN selepas makan, menggosok gigi, bermain alat permainan, menonton televisyen dan membaca buku.
(30 minit)
ST 2.1.2 Memerhati Obj: Murid dapar mengenal sekurang-kurangnya Kad imbas
Sains dan dan mengenal 2 daripada 4 bentuk yang telah dipelajari. BM 2.1.7
THEMATIC Teknologi bentuk-bentuk di Guru memperkenal bentuk-bentuk (segi
MODULE persekitaran dengan empat sama, segitiga dan bulatan).
1010-1050 bimbingan. Murid perlu mencari bentuk-bentuk
(40 minit)
tersebut yang sama dengan objek yang
terdapat di dalam kelas.
KTI 1.1.5 Obj: Murid dapat mewarna dalam ruangan yang Kertas bergambar,
Perkembangan Mewarnakan gambar disediakan dengan baik. BM 2.3.4 pensel warna
THEMATIC Fizikal dan dalam ruang tertentu.  Guru memberikan sehelai kertas
MODULE Estetika bergambar.
1050-1120 (Kreativiti)  Guru menunjukkan kaedah mewarna
(30 minit) yang betul.
 Murid mewarna dalam ruangan yang
dihadkan.
Murid:
 Menyata apa yang telah dibelajari.
 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLEKSI
 Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
1120-1130
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.
(10 minit)
Guru:
 Membuat penilaian tingkah laku murid.
 Membuat penilaian pengetahuan murid.
 Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.

Refleksi: Murid diperkenalkan dengan huruf kecil a dan i beserta bunyi huruf tersebut. Hasil daripada pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan,
masih terdapat dua ke tiga orang murid yang tidak kenal bentuk dan bunyi huruf tersebut. Namun menerusi latihan yang diberi, mereka berupaya
menyebut dan membunyikan huruf tersebut. Jika murid diberikan bimbingan yang berterusan, mereka mampu membentuk dan membunyikan
huruf dengan baik.
MINGGU: 1 TARIKH: 15 JANUARI 2015 HARI: KHAMIS
TEMA: ORIENTASI SUBTEMA: ORIENTASI

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI/OBJEKTIF KESEPADUAN CATATAN/ABM
PEMBELAJARAN
MORNING
ROUTINE Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
0730-0740
(10 minit)
PERBUALAN - Guru memberikan ucapan salam.
PAGI - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
PFK 1.1.9 Obj: Murid dapat mengoyakkan sekurang- PSE 2.2.2 Majalah
Menggunakan jari kurangnya 5 daripada 10 gambar mengikut
untuk mengoyak rupa dengan baik.
OUTDOOR Perkembangan bahan mengikut  Guru memberi setiap murid majalah yang
ACTIVITY Fizikal dan rupa. mempunyai pelbagai gambar.
0800-0840 Estetika  Guru menunjukkan cara mengoyakkan
(40 minit) (Fizikal) bentuk-bentuk gambar yang terdapat
dalam majalah.
 Murid mengoyak bahan yang diberi
mengikut rupa.
KEROHANIAN
SIKAP DAN Pendidikan Diambil alih oleh ustaz bagi subjek Pendidikan Islam
NILAI Islam
0840-0940
(60 minit)
RECESS Beratur dalam kumpulan, membasuh tangan, membaca doa sebelum makan, menikmati makanan, membaca doa
0940-1010 KUDAPAN selepas makan, menggosok gigi, bermain alat permainan, menonton televisyen dan membaca buku.
(30 minit)
KTI 1.1.5 Obj: Murid-murid boleh mewarnakan gambar ST10.1.1 Lembaran kerja
MODUL Perkembangan Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu dengan kemas.
BERTEMA Fizikal dan dalam ruang tertentu.  Guru menunjukkan cara mewarna
1010-1050 Estetika gambar dengan betul di ruang tertentu.
(40 minit) (Kreativiti)  Murid mewarna dengan kemas.

BI 1.2.5 Listen and Obj: Pupil can repeat at least 2 of 3 greetings PM 9.1.4 Flash cards
THEMATIC Komunikasi repeat greetings. correctly.
MODULE (Bahasa  Teacher teach how to pronounce greetings
1050-1120 Inggeris) in well pronounciation.
(20 minit)
 Pupil repeat what the teacher has taught.
Murid:
 Menyata apa yang telah dibelajari.
 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLECTION
 Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
1120-1130
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.
(10 minit)
Guru:
 Membuat penilaian tingkah laku murid.
 Membuat penilaian pengetahuan murid.
 Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.

Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Murid dapat mewarna dengan cantik namun masih harus diperbaiki dari segi kawalan
tangan agar hasilnya kemas dan warna yang sekata. Pengajaran bahasa Inggeris murid juga adalah baik. Murid dapat memberikan ucapan
“Good morning” dengan bersemangat dan cara sebutan yang betul. Latihan dan pengucapan harian dapat membantu murid menyebut dengan
betul.
MINGGU: 1 TARIKH: 16 JANUARI 2015 HARI: JUMAAT
TEMA: ORIENTASI SUBTEMA: ORIENTASI

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI/OBJEKTIF KESEPADUAN CATATAN/ABM
PEMBELAJARAN
MORNING
ROUTINE Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
0730-0740
(10 minit)
PERBUALAN - Guru memberikan ucapan salam.
PAGI - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
KEROHANIAN
SIKAP DAN Pendidikan Diambil alih oleh ustaz bagi subjek Pendidikan Islam
NILAI Islam
0800-0900
(60 minit)
BM 4.1.3 Obj: Murid berupaya menyambung titik-titik PFK 2.1.22 Lembaran kerja
Komunikasi Mengkoordinasikan dengan kemas dan mewarnakan gambar
THEMATIC (Bahasa pergerakan mata- dengan kemas dan berwarna-warni.
MODULE Melayu) tangan mengikut Guru memberikan murid sehelai kertas.
0900-0940 arah yang betul. Murid melakar secara bebas.
(40 minit)
Guru memberi murid lembaran kerja.
Murid menyambungkan titik-titik dengan
teratur dan kemas.
RECESS Beratur dalam kumpulan, membasuh tangan, membaca doa sebelum makan, menikmati makanan, membaca doa
0940-1010 KUDAPAN selepas makan, menggosok gigi, bermain alat permainan, menonton televisyen dan membaca buku.
(30 minit)
ST 2.1.10 Memerhati Obj: Murid dapat membezakan sekurang- PSE 2.2.2 Objek-objek yang
MODUL Sains dan dan menyatakan kurangnya 3 daripada 6 bentuk objek terdapat di dalam kelas
BERTEMA Teknologi kesamaan dan dengan betul.
(Awal Sains) perbezaan antara  Guru menunjukkan beberapa jenis objek
objek-objek yang dan meminta murid mencari perbezaan
1010-1050 diperhatikan. antara kesemua objek.
(40 minit)  Murid memberikan respons dengan
menyenaraikan perbezaan objek-objek
tersebut.
KM 8.1.12 Obj: Murid dapat menyanyikan lagu “Negaraku” KTI 2.1.8 Audio
Kemanusiaan Menyayikan lagu dengan bersemangat dan intonasi yang
kebangsaan. betul.
 Guru memperdengarkan lagu
THEMATIC “Negaraku”.
MODULE
 Guru menyanyikan lagu di hadapan
1050-1120
kelas.
(30 minit)
 Guru menyatakan tatacara semasa
menyanyikan lagu “Negaraku”.
 Murid menyanyi bersama-sama guru
dengan penuh bersemangat .
Murid:
 Menyata apa yang telah dibelajari.
 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLEKSI
 Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
1120-1130
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.
(10 minit)
Guru:
 Membuat penilaian tingkah laku murid.
 Membuat penilaian pengetahuan murid.
 Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.

Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Murid dapat menyambung titik-titik dengan baik walaupun terdapat bahagian-bahagian
titik yang tidak disambung dengan baik. Namun setelah ditegur murid memperbetulkan garisan tersebut. Murid juga dilihat sudah boleh
menyanyikan lagu “Negaraku” dengan baik walaupun pertama kali menyanyikan lagu tersebut. Murid juga berupaya menyatakan tatacara
menyanyikan lagu patriotik dengan betul.