Anda di halaman 1dari 1

DOA SERTIJAB

Assallamu’alaikum Wr Wb,,
Bismillahhirahmannirrahim….
Alhamdulillahhirobbil’alamin….wasshalatu wassalamu;ala
asyrofilambiaaiwalmursallim, wa’ala alihii waashabihiajmain.
Ya Allah yang maha mengetahui dengan menyebut dan mengagungkan
asmamu, dan dengan disertai hati dan jiwa yang tulus ikhlas, pada hari ini
kami menghadap kehadiratmu Ya Allah, memanjatkan puji syukur atas
segala rahmat dan nikmat yang telah engkau limpahkan kepada kami,
sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan acara serah terima jabatan
ketua Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 5 Pom Cabang III PD Iskandar
Muda.
Ya Allah Yang Maha Rahman dan Rahim kami menyadari sedalam dalamnya
berapabanyak taufik hidayah dan pertolongan yang telah Engkau berikan
kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai
pendamping suami diorganisasi maupun di masyarakat.
Ya Allah Tuhan Yang Maha bijaksana dalam kesempatan ini kami yang hadir
disini memohon kepadamu semoga ibu Kemas A. Yani dalam kepindahannya
ditempat tugas yang baru senantiasa mendapat kesuksesan dan kebahagiaan
lahir dan bathin, dan kami memohon kepad Mu Ya Allah kiranya Ibu
Zulkarnain mendapat rahmat dan taufik Mu sehingga beliau dapat
melaksanakan tugasnya dengan lancar.
Ya Allah Tuhan Yang Maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan
kami, dosa orang tua kami serta dosa pendahulu kami, tunjukkanlah kami
jalan yang lurus yaitu jalan yang engkau Ridhoi, hanya kepada Mu pula kami
memohon dan berdo’a.
Rabbana aatina fidduniya hasanataw wafil akhirati hasanataw waqina
azabannar.
Waasallamualaikum Wr Wb.