Anda di halaman 1dari 11

LARAS BAHASA

 Dalam komunikasi, laras bahasa akan sentiasa berubah-ubah


mengikut situasi. Seseorang itu akan membuat penyesuaian
laras bahasa mengikut situasi yang akan berlaku.
 Contoh : bahasa yang digunakan untuk menulis rencana
berbeza daripada bahasa yang digunakan untuk menulis teks
ucapan atau ceramah.
 Laras bahasa dapat menggambarkan fungsi bahasa dalam
masyarakat kerana semakin besar peranan bahasa itu maka
semakin bertam
 Penggunaan laras bahasa yang pelbagai mengikut bidang
tertentu dapat menghasilkan komunikasi yang berkesan. Ia
dapat menggambarkan pengalaman bahasa sesuatu
masyarakat. Pengalaman bahasa tersebut akan terpancar
melalui ungkapan atau istilah yang digunakan.
 Ciri-ciri keperihalan sesuatu peristiwa bahasa
1) Situasi luaran
berdasarkan latar belakang sosial dan kebudayaan
sesuatu masyarakat bahasa
2) Situasi persekitaran
berdasarkan aspek-aspek yang terlibat dalam
penggunaan bahasa mengikut empat faktor berikut:
i. Cara penyampaian (lisan, bertulis, bahasa isyarat dan
sebagainya.
ii. Hubungan sosial dan peribadi antara pengguna
bahasa
iii. Bahan yang diperkatakan
iv. Fungsi-fungsi sosial perlakuan bahasa (rasmi/ tidak
rasmi)
 Ciri-ciri linguistik
- unsur-unsur sistem bahasa itu iaitu aspek
bunyinya, aspek perkataannya serta frasa dan
ayatnya.
- Pemisah utama laras ialah tatabahasa dan
perbendaharaan kata
· Aspek bunyi – nada suara (drama ,ucapan dll)
· Aspek perkataan –perkataan khusus
berdasarkan bidang, unsur kolokasi (dua
perkataan yang berkaitan), perkataan pinjaman
· Aspek ayat, dari segi binaan, susunan, dan
panjang pendek
 Laras bahasa biasa
 Laras bahasa iklan / perniagaan
 Laras bahasa akademik
 Laras bahasa undang-undang
 Laras bahasa media massa
 Laras bahasa sastera
 Laras bahasa agama
 Teks bersabit dengan perundangan yang
mengandungi prinsip undang-undang tertentu
dan berbentuk akta (bahagian dan seksyen).
 Terdapat banyak istilah khusus yang
kebanyakannya dipinjam daripada Bahasa
Inggeris.
 Struktur ayat tidak diutamakan, tetapi
kepersisan dan kejelasan dipentingkan.
 Bersifat objektif
 Terperinci, tepat dan padat
 Tiada graf atau gambar
 Binaan ayat adalah panjang
 Simulasi laras bahasa undang-undang :-
Contoh : Defenden membantah pada awal
prosiding kerana tidak bersetuju dengan cadangan
plaintif untuk mengemukakan saksi-saksi yang
dikatakan tidak relevan dengan perbicaraan
berkenaan.
 Ada kesempurnaan bahasa (kestabilan,
kelenturan, kepelbagaian, keberkesanan dan
keindahan)
 Mengutamakan pemaparan, perbincangan dan
penghuraian
 Terdapat penulisan ragam ayat pasif dan ayat
majmuk
 Ada format seperti nota kaki, bibliografi dan
indeks
 Terdapat pelbagai jenis laras bahasa,
antaranya :
- laras bahasa Ekonomi
- laras bahasa Sains
- laras bahasa Geografi
- laras bahasa Matematik
- dan sebagainya.
 Bersifat ilmiah, formal dan objektif.
 Gaya bahasa menunjukkan kematangan dan

intelektual.
 Istilah bersifat khusus dan sukar difahami oleh
orang yang tidak berpendidikan tinggi.
 Simulasi untuk laras bahasa :-

Contohnya dalam laras bahasa ekonomi terdapat


istilah-istilah khusus seperti permintaan, penawaran,
kos, modal, buruh dan susut nilai. Contoh laras sains
dalam bidang kimia : Air terhasil daripada kandungan
hidrogen dan oksigen (H2O).
SEKIAN
TERIMA KASIH